ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2019
2019. december 11.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2020. 01. 16.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2020. 01. 16.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2019.01.01-2019.09.30. közötti időszakban végzett működéséről. (képviselő-testületi ülés 01. napirend)
 2. Előterjesztés a 2020. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására. (képviselő-testületi ülés 03. napirend)
 3. Előterjesztés „A hajdúszoboszlói Tourinform Iroda fejlesztése, és referencia iroda kialakítása” című pályázat támogatói okirat elfogadására. (képviselő-testületi ülés 04. napirend)
 4. Javaslat a 2019. költségvetési rendelet módosítására. (képviselő-testületi ülés 08. napirend)
 5. Előterjesztés nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak meghatározásáról. (képviselő-testületi ülés 09. napirend)
 6. Előterjesztés településrendezési tervek módosítására. (képviselő-testületi ülés 10. napirend)
 7. Előterjesztés „ötletpályázat” kiírására. (képviselő-testületi ülés 11. napirend)
 8. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére pótelőirányzat biztosítására. (képviselő-testületi ülés 12. napirend)
 9. Előterjesztés a Bocskai István Múzeumban pályázati önrész átcsoportosítására. (képviselő-testületi ülés 13. napirend)
 10. Előterjesztés alapítvány támogatására. (képviselő-testületi ülés 15. napirend)
 11. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde magasabb vezetői kinevezésére. (képviselő-testületi ülés 16. napirend)
 12. Előterjesztés központi orvosi ügyelet működtetésének átszervezésére, ügyeleti óradíj emelésére. (képviselő-testületi ülés 17. napirend)
 13. Előterjesztés „ A mi karácsonyunk” című rendezvény támogatására. (képviselő-testületi ülés 18. napirend)
 14. Előterjesztés a Csontos u. 81. szám alatti fogott telek értékesítésére. (képviselő-testületi ülés 19. napirend)
 15. Előterjesztés a Hőforrás u. 108. szám alatti telekrész értékesítésére. (képviselő-testületi ülés 20. napirend)
 16. Előterjesztés mezőgazdasági területek haszonbérbe adására. (képviselő-testületi ülés 21. napirend)
 17. Előterjesztés az Aranykapu Óvoda udvarán zárt csapadékvíz elvezetés kiépítésével kapcsolatosan. (képviselő-testületi ülés 23. napirend)
 18. Előterjesztés a Hősök terén lévő támfal burkolatának szükséges mértékű felújításáról. (képviselő-testületi ülés 24. napirend)
 19. Beszámoló a 2019. évben végzett beruházási, felújítási munkákról. (képviselő-testületi ülés 27. napirend)
 20. Beszámoló a város kommunális infrastruktúra helyzetéről. (képviselő-testületi ülés 28. napirend)
 21. Előterjesztés Önkormányzat által nyújtott 2018. évi önkormányzati támogatások felhasználásának ellenőrzéséről
 22. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének ellenőrzése
 23. Előterjesztés támogatási szerződés módosítására

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 1. Előterjesztés egyedi/önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítés kérelmekre.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020. 02. 18.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
még nem áll rendelkezésre