ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Település > Civilek > Alapítványok > Oktatási, nevelési alapítványok
Oktatási, nevelési alapítványok

4. sz. Napköziotthonos Óvodáért

Tevékenység: Az óvoda nevelési és játék eszközeinek fejlesztése. Az óvodapedagógusok és technikai dolgozók továbbképzésének folyamatos támogatása. Gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.
Elnök: Kovács-Szabó Beatrix
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Kovács Gy. u. 24
E-mail: mesevarovoda(kukac)egyovig.hu
Telefon: +36 52 361-052
Adószám: 18547120-1-09

A Szakképzés Fejlesztéséért Alapítvány

Tevékenység: A közgazdasági és vele rokon szakképzés minőségének javítása és biztosítása, a technikai feltételek állandó modernizálása, a képzésbe résztvevők képességének differenciált fejlesztése és a képzésben közreműködők rendszeres továbbképzése - informatikai ismereteinek bővítése, idegen nyelvi kommunikációs fejlesztése - révén.
Elnök: Szeifert Zoltán
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Gönczy P. u. 17.
Adószám: 18552557-1-09

A Törökdomb Úti Óvodásokért Alapítvány

Tevékenység: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, sporttevékenység végzése.
Elnök: Holb Anita
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Törökdomb u. 11
Telefon: +36 52 273-082
E-mail: lurkoovoda(kukac)egyovig.hu
Adószám: 18549012-1-09

Aprónép Óvodai Közhasznú Alapítvány

Tevékenység: Az óvodai nevelő munka mindennapi foglalkozások, tevékenységek segítése, támogatása.Az óvoda tárgyi, eszközbeli felszereltségének kedvezőbbé tétele.
Elnök: Kocsis Éva
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 21.
Telefon: +36 52 362-624
E-mail: apronepovoda(kukac)egyovig.hu
Adószám: 18552526-1-09

Babavár Bölcsődei Alapítvány

Tevékenység: A Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsődében folyó gondozó-nevelő munka elősegítése, támogatása; A Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsődébe járó gyermekek képességeinek, készségeinek fejlesztése; A Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsődében meglévő tárgyi feltételek bővítése, korszerűsítése; A Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsődében folyó szakmai munka színvonalának emelése; A Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde alkalmazottai és a bölcsődés gyermekek szülei kapcsolatának szorosabbá tétele.
Elnök: Pappné Salánki Tünde
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 23-25.
Telefon: +36 52 361-352
E-mail: pappnetunde(kukac)gmail.com
Adószám: 18568387-1-09

Bambinó Óvodai Közhasznú Alapítvány

Tevékenység: Az óvodai nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés elősegítésére a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvodai Intézmény "Bambínó" tagóvodája erkölcsi és anyagi értelemben vett értékeinek bármilyen formában történő növelése.
Elnök: Gyuróné Kiss Csilla
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 84.
Telefon: +36 52 273-078
E-mail: bambinoovoda(kukac)egyovig.hu
Adószám: 18558900-1-09

Csodamanó Közhasznú Alapítvány

Tevékenység: a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése, készségfejlesztése, valamint az eltérő fejlődésmenetű gyermekek komplex fejlesztése (0-18 éves korig), családjaik támogatása, segítése. Testi nevelés, az egészséges életmódra, iskolai életre való felkészítés, képességfejlesztés, tehetséggondozás, a személyiség legfőbb értékei kibontakozásának elősegítése. Kiegyensúlyozott személyiségfejlődés elősegítése a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembevételével. A gyermekek sajátosságaihoz, egyéni eltéréseikhez és a szülői igényekhez igazodva lehetőség kínálás arra, hogy a gyermekek önmagukhoz mérten a legoptimálisabb mértékben fejlődhessenek különböző fejlesztési módszerek és eszközök alkalmazásával. Segítségnyújtás a gyermekneveléssel, gondozással kapcsolatos problémák, nehézségek megoldásában, szülői szerep megerősítésében.
Elnök: Karászi-Bencsik Mariann
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Hajdú u. 29-1.
Adószám: 18510683-1-09

Gönczy Pál Református Általános Iskoláért Alapítvány

Tevékenység: A Gönczy Pál Református Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola nevelő-oktató munkája eredményességének növelése. Az oktatást elősegítő programok támogatása a tanulók egyéni képességeinek kibontakoztatása és fejlesztése érdekében. A matematika tagozat további eredményes működtetéséhez szükséges tárgyi feltételek javítása. Az idegen nyelv és a számítástechnikai alapismeretek támogatása. Az egészséges életmód alakítása érdekében a testnevelési programok támogatása. Iskolai kulturális és szabadidős rendezvények szervezésének elősegítése. Az iskolai környezet rendezettségének elősegítése.
Elnök: Markovics Andrea
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 3-5.
Telefon: +36 70 378-4537
E-mail: gonczirefialapitvany(kukac)gmail.com
Adószám: 18541849-1-09

Gyermekeinkért - Jövőnkért Alapítvány

Tevékenység: Az alapítvány célja, hogy ösztönözze az embereket, azok csoportjait, közösségeit, a jogi és nem jogi személyeket a gyermek testi és szellemi nevelésének, fejlődésének, tanításának elősegítésére és támogassa az ezzel összefüggő elméleti és gyakorlati kutatásokat, vállalkozásokat, kezdeményezéseket.
Elnök: Mende Viktória, Biróné Sóvágó Anett, Tardi-Tóth Edit
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Arany J. u. 2.
Telefon: +36 52 557-494
E-mail: viktoria0530(kukac)gmail.com
Adószám: 18546978-1-09

Gyermekkacaj Alapítvány

Tevékenység: Játékok, sportszerek beszerzése. A neveléshez szükséges eszközök körének bővítése, fejlesztése az óvodaépület, udvar karbantartásához, fejlesztéséhez szükséges pénzeszközök előteremtése. Az európai szintű nevelés és oktatás, a képességfejlesztés és ismeretterjesztés, valamint az iskolai életre való felkészítés biztosítása. A szülőknek a nevelési folyamatba való bevonásának elősegítése. Az óvodapedagógusok képzésének folyamatos támogatása.
Elnök: Fazekas-Gönczi Anikó,Vida Erzsébet,Medve Ildikó
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Attila u. 51/b.
Telefon: +36 52 359 807
Adószám: 18558711-1-09

Gyermekmosoly Alapítvány a 8. számú Óvodáért

Tevékenység: Óvodáskorú gyermekek komplex személyiségének fejlesztése érdekében eszközök beszerzése, bővítése
Elnök:
 Szoboszlai Edit
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Ady E. u. 54.
Telefon: +36 52 362-197
E-mail: nanokertovoda(kukac)egyovig.hu
Adószám: 18547450-1-09

Hatás Alapítvány

Tevékenység: Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. E fő célon belül: a) Az iskola nevelő-oktató munkájának magasabb szintre emelése. b) Az iskola létrejötte óta felhalmozódott szakmai tudás kiteljesítése, pedagógiai eszköztárának bővítése. c) Az alapkészségek további előtérbe helyezése, nagy hangsúlyt fektetve a differenciált fejlesztésre, a tartalmi megújulásra. d) Az egyéni képességek minél teljesebb kibontakoztatása, tanulóink eredményesebb fejlesztése érdekében. e) Kiemelkedő képességű, szociálisan rászoruló tanulók támogatása. f) Iskolai szintű kulturális, szabadidős programok támogatása. g) Közösségi munkában kiemelkedő tanulók támogatása. h) Az oktató-nevelő munka és az ehhez szükséges tárgyi feltételrendszer fejlesztése. i) Iskolai szintű szakkörök támogatása. j) A tanulók lelki egészségének megőrzésére irányuló programok szervezése. k) Azok a pedagógusok jutalmazása, akik munkaköri feladataik színvonalas ellátása mellett az átlagosnál többet tesznek a tanulók testi - szellemi - lelki fejlődéséért.
Elnök: Kis Gyuláné, Ádám Gáspár
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Kölcsey F. u. 2-4.  
Telefon: +36 52 557-673
E-mail: nandi820929(kukac)gmail.com
Adószám: 19126102-1-09

"Hőforrás úti óvoda gyermekeiért" Alapítvány

Tevékenység: A hajdúszoboszlói Liget Óvoda nevelőmunkájának eredményességének növelése, az ehhez szükséges tárgyi feltételek, eszközök megteremtése az óvodások egyéni képességeinek kibontakoztatása és fejlesztése érdekében.
Elnök: Németiné Deák Éva
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 145.
Telefon: +36 52 361-756
E-mail: ligetovoda(kukac)egyovig.hu
Adószám: 18562594-1-09

Hőgyes Endre Gimnáziumért Alapítvány

Tevékenység: a. Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezések beszerzése; b. Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése (tanulók kiutazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásához támogatás; c. Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazása; d. Iskolai és más kulturális, szabadidős programok támogatása; (osztálykirándulás, tanulmányi kirándulások, sportversenyek); e. Diák sportversenyek, a rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása; f. Érettségiző diákok tanulmányi és közösségi munkájának elismerése; g. Külső előadók tiszteletdíjának biztosítása.
Elnök: Jámbor Tamás Zoltán
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 44.
Telefon: +36 52 557-510
E-mail: jambort&hogyes.hu
Adószám: 18541722-1-09

Napköziotthonos Óvodáért Freinet Alapítvány

Tevékenység: A gyermekközpontú, természetközeli nevelés személyi és tárgyi feltételeinek megteremtéséhez nyújtott segítség, továbbképzések támogatásával, és felszerelések, játékeszközök beszerzésével. A Freinet-módszer alkalmazásához szükséges személyi és tárgyi feltételek javítása, az óvodapedagógusok továbbképzésének folyamatos támogatása, a Freinetmódszer megismertetése, népszerűsítése, európai szintű nevelés, iskolai életre való felkészítés biztosítása a 3-6 éves gyermekek részére, a szülőket is bevonva a nevelési folyamatba, az óvodai nevelési és játék eszközeinek fejlesztése. Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 8.
Elnök: Császiné Szoboszlai Ildikó
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Arany János utca 8.
Telefon: +36 52 362-227
E-mail: aranykapuovoda(kukac)egyovig.hu
Adószám: 18544347-1-09

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány

Tevékenység: anyagi jellegű támogatást kívánnak adni a Hajdúszoboszlói Pávai Vajna Általános Iskolában működő idegen nyelv és számítástechnikai tagozat és valamennyi tantervben szereplő és oktatott tantárgy tárgyi feltételei bővüljenek és korszerűbb eszközökkel valósuljon meg az oktatás, és az oktatáshoz kapcsolódóan az önképző körök, tanulmányi versenyek, sport rendezvények, kirándulások. Az alapítók támogatni kívánják ezen túlmenően a tehetséges és a hátrányos helyzetű gyerekeket, biztosítva ezzel számukra az egyéni képességek kibontakozását és az esélyegyenlőséget.
Elnök: Gönczi Ágnes Katalin
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143.
E-mail: titkar.pavai(kukac)gmail.com
Adószám: 18547199-1-09

Szakképzés Jövőjéért Alapítvány

Tevékenység: A képzés színvonalának növelése érdekében az oktatás tárgyi feltételeinek javítása. Pedagógusok szakmai és pedagógiai továbbképzésének segítése. Tanulmányi, közösségi, sportmunka terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása. Hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók szociális támogatása.
Elnök: Szirákné Turi Andrea
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, József Attila u. 25/C.
Telefon: +36 52 557-230
E-mail: igazgato(kukac)bocskai-hszob.berettyoujfaluiszc.hu
Adószám: 18548262-1-09

Szép Ernő Kollégiumért Alapítvány

Tevékenység: Az alapítvány a kollégista tanulók körében fejti ki tevékenységét. Arra törekszik, hogy hozzájáruljon a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi elhelyezéséhez, biztosítva ezzel a tanuláshoz való alapvető jogukat, megteremtve a jogaik gyakorlásához szükséges nyugodt, kulturált, fejlesztő hatású környezetet.
Elnök: Sárkány György
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Kádár u. 8/B.   
Telefon: +36 52 557-941
E-mail: sarkany6619(kukac)gmail.com
Adószám: 18021808-1-09

Tehetséges Magyarokért Alapítvány

Tevékenység: A magyarországi és határon túli magyar tehetségek felkarolása és fejlődési lehetőségük biztosítása. A tehetséggondozás és innováció elősegítése elsősorban a tudományok, a művészetek és a sport területén. Az egyénekben és a csoportokban rejlő lehetőségek, potenciálok maximális kiaknázásának elősegítése és támogatása annak érdekében, hogy eredményesen hozzájáruljon a tehetségek kibontakoztatásához. Fiatal tehetségek tevékenységének és külföldi tapasztalatszerzésének támogatása. Aktív résztvevőként hozzájárulni a társadalmi környezet kulturális és szabadidős tevékenységének színesebbé tételéhez, a tehetségek minél szélesebb palettájának felszínre jutásához. A magyar tehetséggondozási rendszer további fejlődésnek elősegítése. Hasonló célú szervezetekkel az együttműködés elősegítése és támogatása; továbbá közös projektek, programok működtetése. Saját eszközeivel és céljainak megvalósításával a határon túl élő magyar ajkú tehetségek támogatásában való részvétel, elősegítve ezzel is a magyarság szellemi közösségének erősítését és fejlődését.
Elnök: Kopcsjak Tamás János
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Bánomkerti út 22.   
Adószám: 119368173-1-09