ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2021
2021. december 14.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 12. 10.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 12. 10.
Letöltés
12. számú előterjesztés 2. számú melléklete
Letöltés
 1. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2021. I-III. negyedévi beszámolójáról. (képviselő-testületi ülés 1. napirend)
 2. Előterjesztés a Nyugati sor vége kisajátítására. (képviselő-testületi ülés 7. napirend)
 3. Előterjesztés a Hajdúszoboszló sósvízlevezetés állami tulajdonú ingatlanjaival kapcsolatosan. (képviselő-testületi ülés 15. napirend)
 4. Előterjesztés a „Országos Bringapark Program 2022” pályázati kiírásra történő pályázat benyújtására. (képviselő-testületi ülés 17. napirend)
 5. Előterjesztés pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosításáról. (képviselő-testületi ülés 18. napirend)
 6. Előterjesztés a gasztro tér hasznosítása kapcsán. (képviselő-testületi ülés 19. napirend)
 7. Előterjesztés egyes feladatok pénzügyi forrás igényéről. (képviselő-testületi ülés 20. napirend)
 8. Előterjesztés intézményfelújítási igényekkel kapcsolatosan. (képviselő-testületi ülés 21. napirend)
 9. Beszámoló a 2021. évben végzett beruházási, felújítási munkákról. (képviselő-testületi ülés 22. napirend)
 10. Előterjesztés közvilágítási számlák rendezéséhez kapcsolódó keret átcsoportosításról
 11. Előterjesztés zöldhulladék szervezett begyűjtésével kapcsolatos el nem fogadott interpellációs válasz kivizsgálásához
 12. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város 2021-2026. évre vonatkozó, Települési Környezetvédelmi Programja elfogadásáról

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2022. 06. 08.

Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
nem áll rendelkezésre
 
2021. november 16.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 

ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:


JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2022. 06. 08.

Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
nem áll rendelkezésre
2021. október 19.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 10. 19.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 10. 19.
Letöltés
 1. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. napelemes kiserőmű létesítésére. (képviselő-testületi ülés 2. napirend)
 2. Előterjesztés a „Helyi fejlesztések támogatása” pályázati kiírásra történő pályázat benyújtására. (képviselő-testületi ülés 12. napirend)
 3. Előterjesztés fásításról. (képviselő-testületi ülés 14. napirend)
 4. Előterjesztés Sarkcsillag Invest Kft. Nosztalgia kisvonat végleges megállóhelyének módosítási kérelméről. (képviselő-testületi ülés 15. napirend)

KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2022. 06. 08.

Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
nem áll rendelkezésre
 
2021. szeptember 21.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 09. 28.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 09. 28.
Letöltés
22. számú előterjesztés 2. számú melléklete
Letöltés
 1. Előterjesztés településrendezési tervek módosításához érkezett kérelmekről. (képviselő-testületi ülés 8. napirend)
 2. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2020. évi beszámolóval kapcsolatosan. (képviselő-testületi ülés 16. napirend)
 3. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2021. I. negyedévi beszámolójáról. (képviselő-testületi ülés 17. napirend)
 4. Előterjesztés a helyi autóbuszközlekedés menetrendjének módosításával kapcsolatosan. (képviselő-testületi ülés 18. napirend)
 5. Előterjesztés a víziközművek 2021-2035 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének módosításáról. (képviselő-testületi ülés 19. napirend)
 6. Előterjesztés a víziközmű vagyon 2022-2036 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének meghatározására. (képviselő-testületi ülés 20. napirend)
 7. Előterjesztés kötelező közszolgáltatás megszervezésével kapcsolatosan. (képviselő-testületi ülés 21. napirend)
 8. Előterjesztés négyévszakos játszóház fejlesztési területének kijelölésére, tervezési koncepció elfogadására. (képviselő-testületi ülés 22. napirend)
 9. Előterjesztés a Gázláng pálya beépítési tervének jóváhagyására vonatkozóan. (képviselő-testületi ülés 23. napirend)
 10. Előterjesztés a Gasztrotér hasznosítása kapcsán. (képviselő-testületi ülés 24. napirend)
 11. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda kérelméről. (képviselő-testületi ülés 25. napirend)
 12. Előterjesztés hulladéktároló konténer közterületen történő elhelyezéséről. (képviselő-testületi ülés 26. napirend)
 13. Előterjesztés kerékpártároló elhelyezéséről közterületen. (képviselő-testületi ülés 27. napirend)
 14. Tájékoztatás az állati hulladék kezelésével kapcsolatos díjszabásról (képviselő-testületi ülés 31. napirend)
 15. Előterjesztés Forgalomtechnikai javaslatokról.

KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2022. 06. 08.

Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
nem áll rendelkezésre
 
2021. augusztus 31.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 08. 31.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 08. 31.
Letöltés
 1. Előterjesztés a 46/2021. (VII. 07.) Kt. határozat kiegészítéséről.
 2. Előterjesztés földvásárlásra ipari park létesítéséhez.
 3. Előterjesztés pótelőirányzati igényről.
 4. Előterjesztés pótelőirányzat biztosítására.
 5. Előterjesztés az Olajos Társasház támogatásáról szóló 125/2020. (VII. 16.) sorszámú Képviselő-testületi határozat visszavonása.
 6. Előterjesztés Korpos és Harsányi utcák út és csapadékvízelvezetés felújítási munkálatainak megvalósításához szükséges további önerő biztosításáról.
 7. Előterjesztés Szent István parki pavilonok bérlésével kapcsolatban.
 KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2022. 06. 08.

Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
nem áll rendelkezésre
 
2021. július 7.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 07. 05.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
nem áll rendelkezésre

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés övezeti átsorolásról.
 2. Előterjesztés vezetékjog bejegyzéséhez történő hozzájárulásra.
 3. Előterjesztés közterületi térfigyelő kamera-rendszer bővítéséről.
 4. Előterjesztés intézményfelújítási igényekkel kapcsolatosan.
 5. Előterjesztés a Dobó István utcai közkifolyóval kapcsolatosan.
 6. Előterjesztés a Gasztrotér hasznosítása kapcsán.
 7. Előterjesztés a Harangház oszlopfőinek felújításával kapcsolatosan.
 8. Előterjesztés a volt Gázláng pálya fejlesztési lehetőségeiről.
 9. Előterjesztés streetgokart közterületi helyszínen történő elhelyezésével kapcsolatban.
 10. Előterjesztés elektromos guruló állatok közterületen történő elhelyezésével kapcsolatban.
 11. Előterjesztés előkert létesítési kérelemről.
 12. Előterjesztés közterület-használati kérelemmel kapcsolatban
 13. Előterjesztés „Rejtélyek városa” játékprogram közterületen történő megvalósításáról.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2022. 06. 08.

Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
nem áll rendelkezésre

2021. június 15.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 07. 05.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 07. 05.
Letöltés
12. számú képviselő-testületi előterjesztés
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedéshez kapcsolódó 2020. évi közszolgáltatási beszámoló.
 2. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedéshez kapcsolódó menetrendi javaslat.
 3. Előterjesztés a településrendezési eszközök M-4/B jelű módosításának elfogadásáról.
 4. Előterjesztés a településrendezési eszközök M-5/B jelű módosításának elfogadásáról.
 5. Előterjesztés a településrendezési eszközök M-6/B jelű módosításának (American Legends Kft. kezdeményezése) partnerségi lezárásáról, és környezeti vizsgálat szükségességéről.
 6. Előterjesztés a Szováti útfélen található ingatlan megvásárlására.
 7. Előterjesztés a Plón Gyula utca megnyitására.
 8. Előterjesztés József Attila utca – Jókai sor – Debreceni út – Arany János utca csomópont átépítésével kapcsolatosan.
 9. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal felújítása tárgyában.
 10. Előterjesztés kerékpártároló elhelyezéséről közterületen.
 11. Előterjesztés Food Truck autó kihelyezése kapcsán.
 12. Előterjesztés streetgokartok közterületen történő elhelyezésével kapcsolatban.
 13. Előterjesztés közterület használati kérelemről – könyvárusítás.
 14. Előterjesztés közterület-használati kérelemmel kapcsolatosan.
 15. Előterjesztés a bringó-hintót üzemeltető cég kérelméről.
  Előadó: városfejlesztési irodavezető

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 16. Előterjesztés a Szabadtéri Színpad beruházás kapcsán készült szakértői véleményről.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 07. 06.

Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
nem áll rendelkezésre

2021. március 23.
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 07. 06.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés forgalomtechnikai javaslatokról
 2. Előterjesztés József Attila utcai parkolóhelyek eltérő célra történő igénybevételéről

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
2021. február 23.
TÁJÉKOZTATÁS ELŐTERJESZTÉSEKRŐL
Közzétéve: 2021. 07. 05.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2021. 07. 05.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés forgalomtechnikai javaslatokról
 2. Előterjesztés Vörösmarty zugban megállási tilalom elrendeléséről

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
DÖNTÉSEK
Közzétéve:2022. 06. 08.
 Letöltés
 1. 67/2021. (II. 25.) sz. Polgármesteri döntés forgalomtechnikai beavatkozásokkal kapcsolatosan
 2. 68/2021. (II. 25.) sz. Polgármesteri döntés Vörösmarty zugban megállási tilalom elrendeléséről