ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2015
2015. december 15.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 12. 07.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
 1. Javaslat Hajdúszoboszló 2016. évi költségvetésének megállapítására. (A 2015.12.17-i képviselő-testületi ülés 5. napirendi pontja)
 2. Javaslat a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására. (A 2015.12.17-i képviselő-testületi ülés 6. napirendi pontja)
 3. Előterjesztés a helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára. (A 2015.12.17-i képviselő-testületi ülés 4. napirendi pontja)
 4. Javaslat rendelet alkotásra a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésről(A 2015.12.17-i képviselő-testületi ülés 12. napirendi pontja)
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyásáról. (A 2015.12.17-i képviselő-testületi ülés 19. napirendi pontja)
 6. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására. (A 2015.12.17-i képviselő-testületi ülés 10. napirendi pontja)
 7. Javaslat helyi adózással kapcsolatos rendeletek megalkotására. (A 2015.12.17-i képviselő-testületi ülés 16. napirendi pontja)
 8. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V.09.) önkormányzati rendelet módosítására. (A 2015.12.17-i képviselő-testületi ülés 17. napirendi pontja)
 9. Javaslat iskola-fogorvosok ellátási területének módosításáról. (A 2015.12.17-i képviselő-testületi ülés 13. napirendi pontja)
 10. Egyebek

  ZÁRT ÜLÉSEN
 11. Temetési támogatás
 12. Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása
 13. Települési lakhatási támogatás
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:

nem áll rendelkezésre

DÖNTÉSEK
Közzétéve:
nem áll rendelkezésre

2015. december 1.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 12. 07.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
 1. Tájékoztatók
  - Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás üléséről
  - Önkormányzat által támogatható, ajánlott védőoltások (rotavírus, bárányhimlő elleni)
  - Krízishelyzetben lévők számára tűzifa biztosítása
 2. Egyebek

  ZÁRT ÜLÉSEN
 3. BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíjpályázat
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:

nem áll rendelkezésre

DÖNTÉSEK
Közzétéve:
nem áll rendelkezésre

2015. november 10.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 12. 07.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:

 1. Előterjesztés új szociális intézményegység létrehozására (A 2015. november 12-i képviselő-testületi ülés 2. napirendi pontja)
 2. Javaslat első lakáshoz jutók önkormányzati támogatására (A 2015. november 12-i képviselő-testületi ülés 6. napirendi pontja)

  ZÁRT ÜLÉSEN
 3. Előterjesztés Dr. Parti Gabriella házi gyermekorvos helyettesítésének kivizsgálására
 4. Rendkívüli települési támogatás
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 
nem áll rendelkezésre

2015. október 28. -zárt
ELŐTERJESZTÉSEK
 1. Rendkívüli települési támogatás
 2. Előterjesztés Lukács Valéria önkormányzati bérlakás ügyével kapcsolatban
 3. Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása
2015. október 6.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 12. 07.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
 1. Beszámoló Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának tulajdonában lévő bérlakás-állomány állapotfelméréséről és a további feladatok tervezéséről. (A 2015. október 8-i képviselő-testületi ülés 10. napirendi pontja)
 2. Előterjesztés Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatok összevonására. (A 2015. október 8-i képviselő-testületi ülés 11. napirendi pontja)
 3. Előterjesztés 2015. évi költségvetési rendelet szociálpolitikai feladatok önkormányzati fejezetén belüli átcsoportosításra

  ZÁRT ÜLÉSEN
 4. Előterjesztés Önkormányzati bérlakás cseréjére
 5. Előterjesztés önkormányzati bérlakás ügyével kapcsolatban
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:

nem áll rendelkezésre

DÖNTÉSEK
Közzétéve:

nem áll rendelkezésre


2015. szeptember 24.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 12. 07.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyi szabályzatának módosítása
 2. Egyebek

  ZÁRT ÜLÉSEN
 3. Rendkívüli települési támogatás
 4. Temetési támogatás
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:

nem áll rendelkezésre

DÖNTÉSEK
Közzétéve:
nem áll rendelkezésre

2015. szeptember 8.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 12. 07.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 12. 07.
Letöltés
 1. Javaslat a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására.
 2. Beszámoló a 2015. évi önkormányzati költségvetés első 7 hónapos végrehajtásáról.
 3. Előterjesztés nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak meghatározásáról.
 4. Javaslat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítására.
 5. Előterjesztés radiológiai monitor beszerzése tárgyában.
 6. Előterjesztés közszolgáltatási szerződés megkötésével kapcsolatosan.
 7. Előterjesztés a városi köztemetőben található védett sírokkal kapcsolatosan és síremlék védetté nyilvánítására érkezett kérelemről.
 8. Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra.
 9. Előterjesztés pályázatra a rendkívüli szociális támogatás igényléséhez.

  ZÁRT ÜLÉSEN
 10. Előterjesztés önkormányzati bérlakás cseréjére
 11. Előterjesztés önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának hosszabbítására
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:

nem áll rendelkezésre

DÖNTÉSEK
Közzétéve:
nem áll rendelkezésre

2015. június 30.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 12. 07.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
 1. Javaslat a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására.( A 2015.07.02-i képviselő-testületi ülés 5. napirendi pontja)
 2. Előterjesztés önkormányzati bérlakás kiutalására
 3. Előterjesztés támogatott lakhatás és országos közfoglalkoztatási programban való együttműködésről (A 2015. 07.02-i képviselő-testületi ülés 8. napirendi pontja)
 4. Előterjesztés egészségügyi alapellátás körzeteinek felülvizsgálatáról (A 2015.07.02-i képviselő-testület 7. napirendi pontja)
 5. Javaslat a helyi szociális és gyermekvédelmi rendelet módosítására (A 2015.07.02-i képviselő-testületi ülés 6. napirendi pontja)
 6. Lakossági panaszügyek
  a)    Nyári szociális gyermekétkeztetéssel kapcsolatos (szóban)
  b)    Gondozási Központ telephelyén a szociális étkeztetéssel kapcsolatosan
 7. Hajdúszoboszlói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkacsoportjába való delegálás, alakuló ülés.
 8. Egyebek

  ZÁRT ÜLÉSEN
 9. Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:

nem áll rendelkezésre

DÖNTÉSEK
Közzétéve:
nem áll rendelkezésre

2015. június 9. -zárt

ELŐTERJESZTÉSEK

 1. Köztemetés visszafizetése

2015. május 12.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 12. 07.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
nem áll rendelkezésre

2015. április 13.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 12. 07.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
 1. Előterjesztés az önkormányzat gazdasági ciklusprogramjának elfogadására (A 2015. 04.16-i képviselő-testületi ülés 1. napirendi pontja)
 2. Javaslat a 2014. évi költségvetési rendelet módosítására (A 2015.04.16-i képviselő-testületi ülés 5. napirendi pontja)
 3. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról. (A 2015.04.16-i képviselő-testületi ülés 6. napirendi pontja)
 4. Előterjesztés bírósági ülnökök megválasztására (A 2015.04.16-i képviselő-testületi ülés 8. napirendi pontja)
 5. Egyebek

  ZÁRT ÜLÉSEN
 6. Rendkívüli települési támogatás
 7. Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása
 8. Települési lakhatási támogatás
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:

nem áll rendelkezésre

DÖNTÉSEK
Közzétéve:

nem áll rendelkezésre


2015. március 17.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 12. 07.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
 1. Előterjesztés önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának folytatására
 2. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására (A 2015.03.19-i képviselő-testületi ülés 4. napirendi pontja)
 3. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői – álláshely – pályázatának kiírására. (A 2015.03.19-i képviselő-testületi ülés 5. napirendi pontja)
 4. Előterjesztés intézményi megszüntető okirat kiadására.(A 2015.03.19-i képviselő-testületi ülés 6. napirendi pontja)
 5. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V.09.) önkormányzati rendelet módosítására. (A 2015.03.19-i képviselő-testületi ülés 8. napirendi pontja)
 6. Javaslat a bölcsődei és szociális alapellátások 2015. évi térítési díjairól. (A 2015.03.19-i képviselő-testületi ülés 7. napirendi pontja)
 7. Egyebek

  ZÁRT ÜLÉSEN
 8. Temetési támogatás
 9. Méltányossági közgyógyellátás
 10. Települési lakhatási támogatás
 11. Önkormányzati segély
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:

nem áll rendelkezésre

DÖNTÉSEK
Közzétéve:
nem áll rendelkezésre

2015. február 17. -zárt

ELŐTERJESZTÉSEK

 1. Önkormányzati segély kérelmek és fellebbezés
 2. Köztemetés visszafizetése
 3. Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása
2015. január 27.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 12. 07.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:

 1. Előterjesztés a Hajdúszoboszló Lapkiadó Intézmény megszüntetésére (2015.01.29-i képviselő-testületi ülés 7. napirendi pontja)
 2. Előterjesztés  a Bocskai István Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására.(2015.01.29-i képviselő-testületi ülés 6. napirendi pontja)
 3. Javaslat a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III.22.) önkormányzati rendelet módosítására.(2015.01.29-i képviselő-testületi ülés 12. napirendi pontja)
 4. Javaslat a közterület-használat, közterület hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009. (II.26.) számú önkormányzati rendelet módosítására. (2015.01.29-i képviselő-testületi ülés 13. napirendi pontja)
 5. Előterjesztés Dr. Szerző Ákos alapellátó felnőtt fogorvos kérelme tárgyában. (2015.01.29-i képviselő-testületi ülés 8. napirendi pontja)
 6. Tájékoztató önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának folytatásáról.
 7. Előterjesztés a város szociális ellátó rendszerének változásáról. (2015.01.29-i képviselő-testületi ülés 9. napirendi pontja)
 8. Egyebek

  ZÁRT ÜLÉSEN
 9. Önkormányzati segély
 10. Köztemetés visszafizetése
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:

nem áll rendelkezésre

DÖNTÉSEK
Közzétéve:
nem áll rendelkezésre