ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2022. évben kitüntetettek
2022. szeptember 2-án Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének ünnepi ülésén testvértelepülési megállapodás aláírására és önkormányzati kitüntetések átadására került sor a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében.

A polgármesteri ünnepi köszöntő után Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. június 30-án kelt 196/2022. számú határozata alapján a lovas hajdúk Szoboszlóra telepítésének 416. évfordulója alkalmából kitüntetések adományozása következett. Az elismeréseket átnyújtotta Czeglédi Gyula polgármester.

Hajdúszoboszló Város Díszpolgára Bozóky Dénes.

Bozóky Dénes az Ózdi Kohász Üdülő vezetőjeként vált hajdúszoboszlóivá. Szakmai tevékenysége mellett a kezdetektől a helyi közélet aktív résztvevője. A teniszsport egyik meghonosítója, a Kék-Fehér Amatőr Tenisz Sportegyesület alapító tagja.  
1988-ban ő is az elsők között vállalt oroszlánrészt a kapcsolatépítésből a németországi Bad Dürrheim városával. Az együttműködés elkötelezettje. A Hajdúszoboszlói Magyar-Német Baráti Kör alapítója, elnöke. 
Városunk labdarúgó egyesületének közel tíz évig volt társadalmi elnöke, újító gondolataival segítette az egyesület gazdasági talpon maradását. 
Harminc éve működő vállalkozásában egyedi sókamrás technológiát vezetett be. A légúti allergiás és légcsőhurutos betegségek kezelését számos alkalommal ingyenesen biztosította gyermekeknek. 
2022-ben a Város Bálján két sókamrához szükséges technológia kedvezményes áron történő beszerzését ajánlotta fel a város óvodásainak. 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Bozóky Dénes turisztikai, sport és kulturális értékeinket, valamint nemzetközi kapcsolatainkat gazdagító életművét köszönte meg a díszpolgári címmel.

  

Hajdúszoboszló Városért kitüntetésben részesült Erdei Gyula.

Erdei Gyula 1974-ben kezdte pedagógus pályafutását, és 2022-ben a nevével fémjelzett Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatójaként búcsúzott el a katedrától. 
Neve 2001-től forrt össze elválaszthatatlanul a kor kihívásait folyamatosan követő, kiváló intézménnyel. A tősgyökeres hajdúszoboszlói tanárember népszerű diákjai körében. Munkáját az elhivatottság és a hagyományok tisztelete mellett az újító szellemiség jellemezte. 
Közéleti szerepet is vállalt, tizenhat évig volt egyéni választókerületi önkormányzati képviselő. 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Erdei Gyula kiemelkedő pedagógusi, iskolaigazgatói munkásságát és közéleti tevékenységét ismerte el a Hajdúszoboszló Városért kitüntetéssel. 
Erdei Gyula a díjat egy későbbi időpontban vette át.


Kovács Máté Díj Hajdúszoboszló Város Közszolgálatáért a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ részére.

A központ 2009 óta működik a kistérségi társulás intézményeként, és négy településen nyújt szociális alapszolgáltatásokat. Hat éve a Hajdúszoboszlói Járás településein gyermekvédelmi feladatokat látnak el.  
2020-ban a pandémia kezdetétől az élvonalban vállalták a helytállást. A szomszéd országban dúló háború kitörésétől – feladataik teljesítése mellett – hatékonyan közreműködtek a városba érkező menekültek ellátásában. 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete az intézmény szociális és gyermekvédelmi alapellátásban, valamint a rendkívüli helyzetekben tanúsított példaértékű munkáját köszönte meg a Kovács Máté-díjjal.
A díjat átvette Holácsik Marianna intézményvezető.Ebben az évben a képviselő-testület két Gönczy Pál-díjat adományozott.
Gönczy Pál Díj Hajdúszoboszló Város Pedagógiájáért Hegedűs Kornéliának.

Hegedűs Kornélia azon óvodavezető pedagógusok egyike, aki maradandó értéket teremtett Hajdúszoboszlón. Csíkdánfalván, vallásos pedagóguscsaládban született. Áttelepülésük után, 1965-től dolgozott hajdúszoboszlói óvodában, 1976-tól pedig a Hőforrás utcai óvoda vezetője nyugdíjazásáig. Nevéhez fűződik a város első óvodai tornatermének létrehozása. 
Fáradhatatlan, bátor, újító szellemű, kitartó személyiség, ezért sok kolléganőjének példaképe.
Nyugdíjasként is aktív maradt. Segítő a menekülttáborban, önkéntes a Vöröskeresztben, sokáig a nyugdíjas pedagógusklub elnöke.
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Hegedűs Kornélia példaértékű szakmai munkásságát és társadalmi tevékenységét méltatta a Gönczy Pál-díjjal.Gönczy Pál Díj Hajdúszoboszló Város Pedagógiájáért Szabó Jánosnénak.
Szabó Jánosné Katona Mária 1978-tól, pályája kezdetétől 41 évig dolgozott az Aprónép tagóvodában óvónőként, szakmai munkaközösség vezetőjeként, fejlesztő pedagógusként, vezetőhelyettesként, majd tizenhat évig vezetőként. Munkájában a gyermekek iránti szeretet, példás felelősségtudat, újító szemléletmód vezérelte. Óvodavezetőként fontosnak tartotta a családok és az óvoda kapcsolatának erősítését. Több évig mentorált óvodapedagógus szakos hallgatókat. 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Szabó Jánosné több évtizedes óvodapedagógiai munkásságát köszönte meg a Gönczy Pál-díjjal.Szép Ernő Díj Hajdúszoboszló Város Kultúrájáért Vaskó Istvánnénak.
Vaskó Istvánné Bori helyi kulturális örökségünk egyik őrzője. 1995-ben férjével létrehozták a Hajdúszoboszlói Gazdaházat, így fennmaradhatott a város kevés régi épületeinek egyike. A 194 éves műemlékházban állandó kiállítást rendezett be az egykori népi életmód bemutatására. Emellett magas szintre fejlesztette a népi gyógymódok megismertetését, ezért a ház körül gyógynövényes kertet alakított ki. Az általa teremtett értékeket számos gyerekcsoport, civil közösség, egyéni látogatók csodálják.
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Vaskó Istvánné több évtizedes, kiemelkedő jelentőségű értékmentő tevékenységét ismerte el a Szép Ernő-díjjal.Ebben az évben a képviselő-testület két Kenézy Gyula-díjat adományozott.
Kenézy Gyula Díj Hajdúszoboszló Város Egészségügyéért Dr. Kiss Miklósnak.
Dr. Kiss Miklós nőgyógyász szakfőorvos nyugdíjasként is a hivatásának él. 1983 óta erősíti Hajdúszoboszló egészségügyi ellátását. Érdemei kiemelkedők a nőgyógyászati rákszűrés területén, elsőként készített a nyolcvanas években számítógépes adatnyilvántartást. Csatlakozott Czeizel Endre professzor országos programjához is. Tíz évig közreműködött a családtervezési alkalmassági vizsgálatban és az optimális családtervezési szolgáltatásban. Tudományos szakmai munkássága kiemelkedő. 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete dr. Kiss Miklós négy évtizedes szakmai elkötelezettségét és eredményeit méltatta a Kenézy Gyula-díjjal.Kenézy Gyula Díj Hajdúszoboszló Város Egészségügyéért Sándorné Kunkli Eszternek.
Sándorné Kunkli Eszter tősgyökeres hajdúszoboszlói, aki ápolónőként 1975 óta az egészségügy elkötelezettje. Negyvennégy éve a gyermekgyógyászatban dolgozik, a 2. számú gyermekorvosi körzet asszisztense. Segítőkészsége, emberi hozzáállása, megbízhatósága, alkalmazkodóképessége az egészségügy új kihívásaihoz példaértékű. 
Elhivatottságáért egyaránt tisztelik az orvosok, az asszisztens és a védőnő kollégák, valamint a gyermekes családok.
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Sándorné Kunkli Eszter egészségügyben bizonyított több mint négy évtizedes kiemelkedő helytállását ismerte el a Kenézy Gyula-díjjal.Pávai Vajna Ferenc Díj Hajdúszoboszló Város Idegenforgalmáért posztumusz Pataki Istvánnak.
Pataki István nevét beírta a hajdúszoboszlói vendéglátás történetébe. Negyvenegy évvel ezelőtt kezdett egyéni vállalkozásba, majd 1990-től a Hungarospa területén saját forrásból kialakította a Grill Csárdát. Később tevékenységét bővítette és továbbfejlesztette. Azon vendéglátók egyike, aki hosszú időn keresztül színvonalas szolgáltatásokkal járult hozzá a fürdőváros népszerűségének növeléséhez. Emberi hozzáállása is követésre méltó. 
2022 tavaszán vettek tőle végső búcsút szerettei és tisztelői.  
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Pataki István példaértékű vendéglátó szakmai tevékenységét méltatta a Pávai Vajna Ferenc-díjjal.
A díjat átvette özvegye, Pataki-Jeges Gabriella.Hüse Károly Díj Hajdúszoboszló Város Sportjáért Dihen Károly Jánosnak.
Dihen Károly a hajdúszoboszlói sportélet egyik meghatározó személyisége. Tizenöt évesen kezdett karatézni, majd 1987-ben megalapította a Shotokan Karate Egyesület Hajdúszoboszlót. Karateedzőként a legkülönbözőbb korosztályokból vannak tanítványai a négydanos mesternek. Neveltjei az elmúlt évtizedekben számos hazai és külföldi versenyen öregbítették a város hírnevét. 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Dihen Károly János több évtizeden át végzett kiemelkedő sporttevékenységét köszönte meg a Hüse Károly-díjjal.Tessedik Sámuel Díj Hajdúszoboszló Város Mezőgazdaságáért és Környezetvédelméért Varga Gyulának.
Varga Gyula tősgyökeres hajdúszoboszlói, akinek a mezőgazdaság iránti kötődése neveltetéséből fakad. Agrármérnöki pályafutása 1984-ben kezdődött, és az öntözéses gazdálkodás területén hamarosan szakmai sikerekkel folytatódott. Előbb társas vállalkozásba kezdett, majd 2016-ban fiával önálló céget alapítottak. Az Irrifarm a legmodernebb technológiák alkalmazásával gyarapítja sikereit. Tudományos kutatói tevékenysége is kiemelkedő. 
A Hajdúszoboszlói Gazdakör tagja, elkötelezett támogatója a gazdatársadalomnak, sportegyesületeknek, rendezvényeknek. 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Varga Gyula példaértékű szakmai munkásságát és közösségi szemléletét ismerte el a Tessedik Sámuel-díjjal.A Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Díjak átadása következett.

Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Biró Janka.
A Gönczy-iskola diákja nyolc tanévét kitűnő bizonyítvánnyal zárta. Az iskola kiváló tanulója közösségi ember. Versenyek eredményes résztvevője matematikából, magyar és angol nyelvből, természettudományokból.Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Fábián Jázmin Katalin.
A Gönczy-iskola kiváló tanulójaként ballagott el. Helyesírási és olvasóversenyek résztvevője. A közösség kiemelkedő tagja volt, segítőkészsége és tanulmányi szorgalma példamutató.Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Tamás Kristóf Olivér.
A Thököly-iskola kiváló tanulója a természettudományokban és az angol nyelvi ismeretekben jeleskedik. Egyik versenyeredménye hozzájárult sikeres gimnáziumi felvételéhez. Közösségi tevékenysége példaértékű.Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Nagykéri Korinna.
A Bárdos-iskola kitűnő tanulója. Figyelemre méltó sokoldalúsága, műveltsége, versenyeredményei, továbbá közösségi tevékenysége. Kiemelkedő rajztehetségét a művészeti iskolában fejlesztette, e területen tanul tovább.Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Péter Bálint Mór.
A Pávai Vajna-iskola kitűnő diákja. Matematika-, olvasásversenyek és a Kincskereső dobogós helyezettje. Tájékozottsága kimagasló természettudományokból és történelemből. Igazolt sakkozó, aki eredményes korosztályában.Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Turi Hanna.
A Pávai Vajna-iskola diákja jó tanuló és közösségi ember. A tehetséges táncos eredményei showtáncban kitűnők. Az elmúlt évben 19 minősítő-, pontszerző és kupaversenyen, illetve a magyar bajnokságban aratott sikereket.Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Kovács Máté.
A Hőgyes Endre Gimnázium kitűnő tanulója. Matematika-, továbbá magyar nyelv és irodalom megyei és országos versenyek eredményes résztvevője. A Savaria történelem verseny országos döntőjének második helyezettje. Sakkozik is, országos 17. a diákolimpia döntőjében.Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Makrai Csaba.
A Hőgyes Endre Gimnázium kitűnő tanulója különösen matematika, fizika, kémia tantárgyakból jeleskedik. Szorgalmas, a kihívásokkal bátran szembenéz. Az elmúlt tanévben négy országos matematikaversenyen is eredményes.Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Kiss Lóránt.
A BSZC Közgazdasági Technikum jeles diákja. Csapattársaival készített versenymunkájukkal bekerültek a szegedi innovatív informatikaverseny műszaki informatika szekciójának legjobb tíz középiskolás csapata közé.Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Szarvas Szilárd.
A BSZC Közgazdasági Technikum kitűnő tanulója. Elsősegélynyújtó csapatverseny országos döntőjében nyolcadik helyezett. A szegedi innovatív informatikaverseny műszaki informatika szekciójában a legjobb tíz közé sorolt hajdúszoboszlói csapat tagja.Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Balogh Ildikó Mercédesz.
A BSZC Bocskai István Szakképző Iskola cukrász tanulója volt. Iskoláját többször képviselte rendezvényeken, ez évben a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen is megmérette tudását. Iskolai szakmai vizsgáján jeles eredményt ért el.Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Sándor Imre.
A BSZC Bocskai István Szakképző Iskola diákja mezőgazdasági gépész szakon. 2022-ben a Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos döntőjébe jutott. Szakmai sikereiért Bocskai Emlékplakettet kapott. Az iskolai szakmai vizsgát jelessel zárta.Ezt követően Hajdúszoboszló Város Polgármestere Hajdúszoboszló 1606 emlékérmet adományozott.

1606 emlékérmet vett át Kiss József Zoltán.
Kiss József Zoltán fél évszázada aktív tagja a város közösségének. A Hajdúszoboszlói Gazdakör tagja, melynek 100 éves történetét könyvben örökítette meg. Emellett sikeres helytörténeti kutatásokat folytat.  1606 emlékérmet vett át Németh Zoltán.
Németh Zoltán hatvanhét évvel ezelőtt választotta a cipész mesterséget. A helyi ktsz megszűnése után vállalkozóként folytatta. Nyolcvanegy évesen is dolgozik, köztiszteletnek örvend.1606 emlékéremben részesült Hajzer Dávid Attila.
Hajzer Dávid Attila tehetségének köszönhetően 2020-ban felvételt nyert a Nemzeti Kézilabda Akadémiára. Ebben az évben az U16-os csapat tagjaként országos 5. helyezést ért el. A strandkézilabda Európa-bajnokságon a magyar csapat tagjaként aranyérmes.
Hajzer Dávid Attila akadémiai elfoglaltsága miatt a díjat édesanyja vette át. Ekkor került sor az Az Év Üzlete díj átadására is.
A díjat átadta Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló város polgármestere és Tóth István, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúszoboszlói Szervezetének elnöke.

„Az Év Üzlete” díjazottja 2022-ben a zsűri döntése alapján a Dózsa COOP Áruház.
A Dózsa COOP Áruház 1991-ben épült. Hat éve bővítették, és teljesen felújították. Belső arculata az áruválasztékhoz illeszkedve esztétikussá és rendezetté vált. A vásárlói elégedettség fontos az üzemeltető Szoboszló Coop Kft. számára. 
A díjat átvette Szabóné Kállai Mária, a Szoboszló COOP Kft. ügyvezetője és Pető Miklós üzletvezető.Az ünnepség Ludwig van Beethoven IX. szimfóniájával zárult.