ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2023
2023. december 13.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 12. 11.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2023. 12. 11.
Letöltés
 1. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2023. évi III. negyedév teljesítéséről szóló beszámolóról. (képviselő-testületi ülés 01. napirend)
 2. Előterjesztés a helyi menetrend szerinti autóbuszközlekedés bevételeinek és kiadásainak várható alakulásáról 2023. és 2024. évekre vonatkozóan. (képviselő-testületi ülés 02. napirend)
 3. Előterjesztés a 2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadására. (képviselő-testületi ülés 03. napirend)
 4. Előterjesztés támogatási szerződés módosítására irányuló kérelemről – társasház homlokzatfelújítása. (képviselő-testületi ülés 08. napirend)
 5. Előterjesztés a közvilágítási hálózat üzemeltetéséhez szükséges forrás átcsoportosításra. (képviselő-testületi ülés 10. napirend)
 6. Előterjesztés díszkivilágítás üzemeltetéséhez szükséges forrás átcsoportosítására. (képviselő-testületi ülés 11. napirend)
 7. Előterjesztés pályázati lehetőségről. (képviselő-testületi ülés 12. napirend)
 8. Előterjesztés komposztáló edények intézmények számára történő biztosításáról. (képviselő-testületi ülés 13. napirend)
 9. Előterjesztés Jókai sor 4. számú pavilon vételi szándékáról. (képviselő-testületi ülés 14. napirend)
 10. Előterjesztés József Attila u. 2. sz. alatt található ingatlan földhasználati díjának megállapításáról. (képviselő-testületi ülés 15. napirend)
 11. Előterjesztés területhasználatra vonatkozó pályázati felhívásra beérkezett ajánlatról. (képviselő-testületi ülés 16. napirend)
 12. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról. (képviselő-testületi ülés 17. napirend)
 13. Előterjesztés a „Civil szervezetek pályázati alap” további felosztására. (képviselő-testületi ülés 21. napirend)
 14. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Derűs Alkony Nyugdíjas Klub kérelméről. (képviselő-testületi ülés 22. napirend)
 15. Előterjesztés támogatási kérelem benyújtása az Interreg-VI-A-Románia-Magyarország Program pályázati felhívásra. (képviselő-testületi ülés 23. napirend)
 16. Előterjesztés költségvetési forrás átcsoportosítására és többletbevétel felhasználására. (képviselő-testületi ülés 25. napirend)
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 12. 22.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 


 
2023. november 22.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 11. 22.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2023. 11. 22.
Letöltés
 1. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. (képviselő-testületi ülés 05. napirend)
 2. Előterjesztés a 3337/16 hrsz-ú ingatlannak cca. 1400 m2 nagyságú területrész haszonbérbeadására vonatkozóan. (képviselő-testületi ülés 07. napirend)
 3. Előterjesztés a 3337/17 hrsz-ú ingatlannak cca. 1600 m2 nagyságú területrész haszonbérbeadására vonatkozóan. (képviselő-testületi ülés 08. napirend)
 4. Előterjesztés nádas területek haszonbérbeadására. (képviselő-testületi ülés 09. napirend)
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda intézményfelújítási kérelméről. (képviselő-testületi ülés 10. napirend)
 6. Előterjesztés a nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése, szállítása közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról. (képviselő-testületi ülés 11. napirend)
 7. Előterjesztés energiaközösség létrehozásával kapcsolatosan. (képviselő-testületi ülés 12. napirend)
 8. Javaslat a 25/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet módosítására – nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése. (képviselő-testületi ülés 13. napirend)
 9. Előterjesztés a víztorony felújításával kapcsolatosan. (képviselő-testületi ülés 14. napirend)
 10. Előterjesztés fásítási kezdeményezéssel kapcsolatosan. (képviselő-testületi ülés 15. napirend)
 11. Előterjesztés a Libagát utcán balesetveszély elhárításához szükséges forrásigényről. (képviselő-testületi ülés 17. napirend)
 12. Előterjesztés önkormányzati saját forrásból megvalósítandó fejlesztésekkel kapcsolatosan. (képviselő-testületi ülés 18. napirend)
 13. Előterjesztés a kosárpálya felújításával kapcsolatosan. (képviselő-testületi ülés 19. napirend)
 14. Előterjesztés a Rákóczi utcán elvégzendő padkarendezésről. (képviselő-testületi ülés 20. napirend) 
 15. Előterjesztés Energiatakarékossági program felülvizsgálatáról. (képviselő-testületi ülés 23. napirend)
 16. Előterjesztés ROHU pályázatok előkészítéséről. (képviselő-testületi ülés 24. napirend)
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 12. 06.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 


 
2023. október 25.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 10. 25.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2023. 10. 25.
Letöltés
 1. Előterjesztés a 2023. évi költségvetési rendelet módosítására. (képviselő-testületi ülés 01. napirend)
 2. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. (képviselő-testületi ülés 04. napirend)
 3. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére pótelőirányzat biztosítására. (képviselő-testületi ülés 05. napirend)
 4. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió részére pótelőirányzat biztosítására. (képviselő-testületi ülés 06. napirend)
 5. Előterjesztés a Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló 13/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról. (képviselő-testületi ülés 07. napirend)
 6. Előterjesztés hiányzó szociális nappali ellátások biztosítására - Rákóczi utca 1. szám - új telephelyéről. (képviselő-testületi ülés 10. napirend)
 7. Előterjesztés a 6819/1 és a 6819/8 hrsz-ú ingatlanokat érintő kérelemről. (képviselő-testületi ülés 11. napirend)
 8. Előterjesztés a 3337/16 és a 3337/17 hrsz-ú ingatlanok telekvásárlási és telekbérlési kérelméről. (képviselő-testületi ülés 12. napirend)
 9. Előterjesztés a Csónakázó-tó melletti területrész bérleti szerződéséről. (képviselő-testületi ülés 13. napirend)
 10. Előterjesztés a Mutatványos tér pályázati felhívásáról. (képviselő-testületi ülés 14. napirend)
 11. Előterjesztés intézményekre vonatkozó vagyonkezelői jog bejegyzéséről. (képviselő-testületi ülés 15. napirend)
 12. Előterjesztés fásítási kezdeményezéssel kapcsolatosan. (képviselő-testületi ülés 17. napirend)
 13. Előterjesztés a Libagát utcán szükségessé váló fakivágás forrásigényéről. (képviselő-testületi ülés 18. napirend)
 14. Előterjesztés a kosárpálya felújításával kapcsolatosan. (képviselő-testületi ülés 19. napirend)
 15. Előterjesztés az Attila utcai kapubejárók vízelvezetésével kapcsolatos felmérés költségigényéről. (képviselő-testületi ülés 20. napirend)
 16. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda intézményfelújítási kérelméről. (képviselő-testületi ülés 21. napirend)
 17. Tájékoztató menetrendszerinti autóbuszközlekedés kerekasztal egyeztetés eredményéről. (képviselő-testületi ülés 22. napirend)
 18. Előterjesztés Víziközmű-szolgáltató kiválasztására irányuló pályázatról. (képviselő-testületi ülés 26. napirend)
 19. Előterjesztés a Tour de Hongrie 2024-es versenyéhez történő kapcsolódás tárgyában. (képviselő-testületi ülés 28. napirend)
 20. Előterjesztés az Aero Club Hajdúszoboszló Sportegyesület éves beszámolójáról.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 11. 09.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2023. 11. 20.

Letöltés

 1. 170/2023. (X.25.) PGB határozat a napirend elfogadására
 2. 171/2023. (X.25.) PGB határozat a 6819/1 és a 6819/8 hrsz-ú ingatlanokat érintő kérelemmel kapcsolatosan
 3. 172/2023. (X.25.) PGB határozat a 3337/16 és a 3337/17 hrsz-ú ingatlanok telekvásárlási és telekbérlési kérelmével kapcsolatosan
 4. 174/2023. (X.25.) PGB határozat a Hajdúszoboszlói Városi Televízió részére történő pótelőirányzat biztosításával kapcsolatosan 
 5. 175/2023. (X.25.) PGB határozat a 2023. évi költségvetési rendelet módosításával kapcsolatosan
 6. 176/2023. (X.25.) PGB határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával kapcsolatosan
 7. 177/2023. (X.25.) PGB határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár kötelezettség vállalásával kapcsolatosan
 8. 178/2023. (X.25.) PGB határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére történő pótelőirányzat biztosításával kapcsolatosan
 9. 179/2023. (X.25.) PGB határozat a Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló 13/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 10. 180/2023. (X.25.) PGB határozat hiányzó szociális nappali ellátások biztosításával kapcsolatosan
 11. 181/2023. (X.25.) PGB határozat a Csónakázó-tó melletti területrész bérleti szerződésével kapcsolatosan
 12. 182/2023. (X.25.) PGB határozat a Mutatványos tér pályázati felhívásával kapcsolatosan
 13. 183/2023. (X.25.) PGB határozat intézményekre vonatkozó vagyonkezelői jog bejegyzésével kapcsolatosan
 14. 184/2023. (X.25.) PGB határozat a Libagát utcán szükségessé váló fakivágás forrásigényével kapcsolatosan
 15. 185/2023. (X.25.) PGB határozat a kosárpálya felújításával kapcsolatosan
 16. 186/2023. (X.25.) PGB határozat az Attila utcai kapubejárók vízelvezetése felmérés költségigényével kapcsolatosan
 17. 187/2023. (X.25.) PGB határozat a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda intézményfelújítási kérelmével kapcsolatosan
 18. 188/2023. (X.25.) PGB határozat menetrendszerinti autóbuszközlekedés kerekasztal egyeztetés eredményéről szóló tájékoztatással kapcsolatosan
 19. 189/2023. (X.25.) PGB határozat a Tour de Hongrie 2024-es versenyéhez történő kapcsolódás tárgyában
2023. szeptember 26.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 09. 27.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2023. 09. 27.
Letöltés
 1. Beszámoló a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2023. évi II. negyedév teljesítéséről. (képviselő-testületi ülés 01. napirend)
 2. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete módosítására. (képviselő-testületi ülés 02. napirend)
 3. Tájékoztató a 2023. évi városi költségvetés 1-7. hónapra vonatkozó teljesüléséről. (képviselő-testületi ülés 03. napirend) 
 4. Előterjesztés városi úszásoktatás megszervezésére. (képviselő-testületi ülés 04. napirend)
 5. Előterjesztés az önkormányzatok által igényelhető rendkívüli támogatás iránti pályázat benyújtása tárgyában. (képviselő-testületi ülés 07. napirend)
 6. Előterjesztés idősek napi rendezvénysorozatról. (képviselő-testületi ülés 09. napirend)
 7. Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról. (képviselő-testületi ülés 10. napirend)
 8. Előterjesztés a Hajdúszoboszló város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV.18.) számú rendelet módosítására. (képviselő-testületi ülés 12. napirend)
 9. Előterjesztés 0350/5 hrsz-ú ingatlan értékesítésére. (képviselő-testületi ülés 13. napirend)
 10. Előterjesztés a Dryvit Profi Kft. kérelméről. (képviselő-testületi ülés 14. napirend)
 11. Előterjesztés a Korpád Kft. kérelméről. (képviselő-testületi ülés 15. napirend)
 12. Előterjesztés Jókai sor 5. számú pavilon elővásárlási jogának gyakorlásáról. (képviselő-testületi ülés 16. napirend)
 13. Előterjesztés Liget utca buszöböl-áthelyezésről. (képviselő-testületi ülés 17. napirend)
 14. Előterjesztés a 2497/2, 2496/3, 2496/4 és 2496/5 hrsz-ú ingatlanok által lehatárolt terület hasznosításáról. (képviselő-testületi ülés 18. napirend)
 15. Előterjesztés vízi dodgem üzemeltetésre vonatkozóan. (képviselő-testületi ülés 19. napirend)
 16. Előterjesztés vízi henger üzemeltetésre vonatkozóan. (képviselő-testületi ülés 20. napirend)
 17. Előterjesztés ingatlanok ingyenes tulajdonba vételéről. (képviselő-testületi ülés 21. napirend)
 18. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról benyúló épületrész megépítéséhez. (képviselő-testületi ülés 23. napirend)
 19. Előterjesztés a görpálya egyes elemei felújításának többletforrás igényéről. (képviselő-testületi ülés 26. napirend)
 20. Előterjesztés a társasházak homlokzatfelújítására kiírt pályázat eredményéről. (képviselő-testületi ülés 27. napirend)
 21. Előterjesztés a Jázmin utca és Liliom utca közötti járda építéséről. (képviselő-testületi ülés 28. napirend)
 22. Előterjesztés a Szováti út melletti járda építéséről. (képviselő-testületi ülés 29. napirend)
 23. Előterjesztés Óvoda pályázattal kapcsolatos támogatási többletigényről. (képviselő-testületi ülés 30. napirend)
 24. Előterjesztés közforgalomtól elzárt parkoló kialakítására a Rákóczi u. 27. szám alatti ingatlanon. (képviselő-testületi ülés 31. napirend)
 25. Előterjesztés fásításról. (képviselő-testületi ülés 32. napirend)
 26. Előterjesztés a szociális városrehabilitációs pályázat soft eleméhez kapcsolódó többlet önerő szükségletéről. (képviselő-testületi ülés 33. napirend)
 27. Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum meglévő parkoló felújítási tervének elkészítése vonatkozóan. (képviselő-testületi ülés 34. napirend)
 28. Előterjesztés az „Okosmegoldások és a Hóvirág utca infrastrukturális fejlesztése Hajdúszoboszlón” tárgyú pályázat Hóvirág utca projektelem műszaki tartalom módosításáról. (képviselő-testületi ülés 35. napirend)
 29. Előterjesztés az „Energetikai korszerűsítés Hajdúszoboszlón” tárgyú pályázattal kapcsolatosan. (képviselő-testületi ülés 36. napirend)
 30. Előterjesztés a Rákóczi utca – Tokay utca – Új utca körforgalmi csomópont engedélyezési tervének elkészítéséről. (képviselő-testületi ülés 37. napirend)
 31. Előterjesztés dűlőutak karbantartásáról. (képviselő-testületi ülés 38. napirend)
 32. Előterjesztés a Szoboszlói Irodalom Házáról. (képviselő-testületi ülés 39. napirend)
 33. Előterjesztés Civil szervezeteknek nyújtott 2022. évi önkormányzati támogatások felhasználásának ellenőrzése
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 10. 17.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2023. 11. 20.

Letöltés

 1. 133/2023. (IX.26.) PGB határozat a költségvetési szervek vezetői nyilatkozatának, a belső kontrollok minőségéről adott értékelésének ellenőrzése című előterjesztés napirendre vételéről
 2. 134/2023. (IX.26.) PGB határozat a napirend elfogadására
 3. 135/2023. (IX.26.) PGB határozat az önkormányzatok által igényelhető rendkívüli támogatás iránti pályázat benyújtása tárgyában
 4. 136/2023. (IX.26.) PGB határozat Civil szervezeteknek nyújtott 2022. évi önkormányzati támogatások felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatosan
 5. 137/2023. (IX.26.) PGB határozat a költségvetési szervek vezetői nyilatkozatának, a belső kontrollok minőségéről adott értékelésének ellenőrzésével kapcsolatosan
 6. 138/2023. (IX.26.) PGB határozat Óvoda pályázat támogatási többletigénnyel kapcsolatosan
 7. 139/2023. (IX.26.) PGB határozat az „Energetikai korszerűsítés Hajdúszoboszlón” tárgyú pályázattal kapcsolatosan
 8. 140/2023. (IX.26.) PGB határozat közforgalomtól elzárt parkoló kialakításával kapcsolatosan
 9. 141/2023. (IX.26.) PGB határozat a Szoboszlói Irodalom Házával kapcsolatosan
 10. 142/2023. (IX.26.) PGB határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2023. évi II. negyedév teljesítéséről szóló beszámolóval kapcsolatosan
 11. 143/2023. (IX.26.) PGB határozat a 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 12. 144/2023. (IX.26.) PGB határozat a 2023. évi városi költségvetés 1-7. hónapra vonatkozó teljesüléséről szóló tájékoztatóval kapcsolatosan
 13. 145/2023. (IX.26.) PGB határozat városi úszásoktatás megszervezésével kapcsolatosan
 14. 146/2023. (IX.26.) PGB határozat idősek napi rendezvénysorozattal kapcsolatosan
 15. 147/2023. (IX.26.) PGB határozat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozással kapcsolatosan
 16. 148/2023. (IX.26.) PGB határozat 0350/5 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatosan
 17. 149/2023. (IX.26.) PGB határozat a Hajdúszoboszló város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV.18.) számú rendelet módosításával kapcsolatosan
 18. 150/2023. (IX.26.) PGB határozat a Dryvit Profi Kft. kérelmével kapcsolatosan
 19. 151/2023. (IX.26.) PGB határozat vezetékszolgalmi jog bevezettetésével kapcsolatosan
 20. 152/2023. (IX.26.) PGB határozat út nyomvonalának a valóságnak megfelelő módon történő kijavításáról
 21. 153/2023. (IX.26.) PGB határozat a Korpád Kft. kérelmével kapcsolatosan
 22. 154/2023. (IX.26.) PGB határozat Jókai sor 5. számú pavilon elővásárlási jogának gyakorlásával kapcsolatosan
 23. 155/2023. (IX.26.) PGB határozat Liget utcai buszöböl-áthelyezéssel kapcsolatosan
 24. 156/2023. (IX.26.) PGB határozat a 2497/2, 2496/3, 2496/4 és 2496/5 hrsz-ú ingatlanok által lehatárolt terület hasznosításával kapcsolatosan
 25. 157/2023. (IX.26.) PGB határozat vízi dodgem üzemeltetésre vonatkozóan
 26. 158/2023. (IX.26.) PGB határozat vízi henger üzemeltetésre vonatkozóan
 27. 159/2023. (IX.26.) PGB határozat ingatlanok ingyenes tulajdonba vételével kapcsolatosan
 28. 160/2023. (IX.26.) PGB határozat a görpálya egyes elemei felújításának többletforrás igényével kapcsolatosan
 29. 161/2023. (IX.26.) PGB határozat a társasházak homlokzatfelújítására kiírt pályázat eredményével kapcsolatosan
 30. 162/2023. (IX.26.) PGB határozat a Jázmin utca és Liliom utca közötti járda építésével kapcsolatosan
 31. 163/2023. (IX.26.) PGB határozat a Szováti út melletti járda építésével kapcsolatosan
 32. 164/2023. (IX.26.) PGB határozat fásítással kapcsolatosan
 33. 165/2023. (IX.26.) PGB határozat a szociális városrehabilitációs pályázat soft eleméhez kapcsolódó többlet önerő szükségletével kapcsolatosan
 34. 166/2023. (IX.26.) PGB határozat a Járóbeteg-Ellátó Centrum meglévő parkoló felújítási tervének elkészítése vonatkozóan
 35. 167/2023. (IX.26.) PGB határozat az „Okosmegoldások és a Hóvirág utca infrastrukturális fejlesztése Hajdúszoboszlón” tárgyú pályázat Hóvirág utca projektelem műszaki tartalom módosításával kapcsolatosan
 36. 168/2023. (IX.26.) PGB határozat a Rákóczi utca – Tokay utca – Új utca körforgalmi csomópont engedélyezési tervének elkészítésével kapcsolatosan
 37. 169/2023. (IX.26.) PGB határozat dűlőutak karbantartásával kapcsolatosan
2023. július 13. - rendkívüli
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 07. 12.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2023. 07. 12.
Letöltés
 1. Előterjesztés a 6190. hrsz-ú ingatlan megvásárlásra. (képviselő-testületi ülés 01. napirend)
 2. Előterjesztés a Rákóczi u. 70. szám alatt megépült bölcsőde tűzfal és kerítés építésével kapcsolatosan. (képviselő-testületi ülés 02. napirend)
 3. Tájékoztatás földgáz és villamos energia közbeszerzés eredményéről. (képviselő-testületi ülés 03. napirend)
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 08. 15.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2023. 08. 15.

Letöltés

 1. 129/2023. (VII.13.) PGB határozat a napirend elfogadására
 2. 130/2023. (VII.13.) PGB határozat a 6190. hrsz-ú ingatlan megvásárlásával kapcsolatosan
 3. 131/2023. (VII.13.) PGB határozat a Rákóczi u. 70. szám alatt megépült bölcsőde tűzfal és kerítés építésével kapcsolatosan
 4. 132/2023. (VII.13.) PGB határozat az energia közbeszerzés eredményéről szóló tájékoztatás elfogadásáról
2023. június 28.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 07. 03.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2023. 07. 03.
Letöltés
 1. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés bevételeinek és ráfordításainak 2023. I. negyedévi alakulásáról. (képviselő-testületi ülés 02. napirend)
 2. Előterjesztés a Szép Ernő Kollégiumban működő konyha elektromos hálózatának felújításáról. (képviselő-testületi ülés 03. napirend)
 3. Előterjesztés forgalomirányító lámpák üzemeltetésére forrás biztosításáról. (képviselő-testületi ülés 05. napirend)
 4. Előterjesztés a Búzavirág ’94 Kft kérelméről. (képviselő-testületi ülés 06. napirend)
 5. Előterjesztés az illegális hulladékgyűjtés feladatellátás többletforrás igényéről. (képviselő-testületi ülés 07. napirend)
 6. Tájékoztatás a Városi Bölcsődéhez parkolók kialakításának lehetőségeiről a jelenleg hatályos HÉSZ szerint. (képviselő-testületi ülés 08. napirend)
 7. Előterjesztés e-töltők üzemeltetéséről. (képviselő-testületi ülés 09. napirend)
 8. Előterjesztés energiatakarékossági program végrehajtása során elért eredményekről. (képviselő-testületi ülés 10. napirend)
 9. Előterjesztés a 2023. évi költségvetési rendelet módosítására. (képviselő-testületi ülés 12. napirend)
 10. Előterjesztés a Széchenyi utca - Semmelweis utca közötti 1027/9. hrsz – ú területtel kapcsolatban. (képviselő-testületi ülés 13. napirend)
 11. Előterjesztés buszöböl-áthelyezésről. (képviselő-testületi ülés 14. napirend)
 12. Előterjesztés MVM Net Zrt. Víztorony bérleti szerződésének meghosszabbításáról. (képviselő-testületi ülés 15. napirend)
 13. Előterjesztés Hajdúszoboszló Lőtér épületrész bontásáról. (képviselő-testületi ülés 16. napirend)
 14. Előterjesztés a Csónakázó-tó bérleti szerződésének meghosszabbításáról. (képviselő-testületi ülés 17. napirend)
 15. Előterjesztés a 2667/26 hrsz-ú ingatlan ingatlan hasznosítására. (képviselő-testületi ülés 18. napirend)
 16. Előterjesztés mozgó vendéglátás iránti kérelemről. (képviselő-testületi ülés 19. napirend)
 17. Előterjesztés büféautó és szimulátor közterületi-használati kérelemről. (képviselő-testületi ülés 20. napirend)
 18. Előterjesztés a területi védőnői szolgálat átadás - átvételéről és ezzel összefüggésben a haszonkölcsön szerződésről. (képviselő-testületi ülés 23. napirend)
 19. Előterjesztés a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás megszűnésével kapcsolatos döntésről. (képviselő-testületi ülés 31. napirend)
 20. Előterjesztés adományozási megállapodásról. (képviselő-testületi ülés 32. napirend)
 21. Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedés menetrendjének felülvizsgálatáról és a kabai helyközi járatokat érintő vizsgálat eredményeiről.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 07. 06.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2023. május 24.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 05. 26.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2023. 05. 26.
Letöltés
 1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. 2022. évi gazdálkodásáról. (képviselő-testületi ülés 01. napirend)
 2. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Köztemető üzemeltetéséről. (képviselő-testületi ülés 02. napirend)
 3. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 2023. évi üzleti tervéről. (képviselő-testületi ülés 03. napirend)
 4. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíjáról. (képviselő-testületi ülés 04. napirend)
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. könyvvizsgálója díjának emeléséről. (képviselő-testületi ülés 05. napirend)
 6. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. vezérigazgatója munkabérének emeléséről. (képviselő-testületi ülés 06. napirend)
 7. Előterjesztés családi rendezvényeken való közreműködés díjának megállapításáról. (képviselő-testületi ülés 07. napirend)
 8. Előterjesztés 2022. évi adóztatási feladatok ellátásáról. (képviselő-testületi ülés 09. napirend)
 9. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézményben végzett szakmai, - kiemelten a gyermekétkeztetési feladatok 2022. évi ellátásáról – tevékenységéről. (képviselő-testületi ülés 12. napirend)
 10. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde 2022. évben végzett szakmai tevékenységről. (képviselő-testületi ülés 13. napirend)
 11. Előterjesztés a 2270/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére. (képviselő-testületi ülés 21. napirend)
 12. Előterjesztés használati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének engedélyezésére. (képviselő-testületi ülés 22. napirend)
 13. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. (képviselő-testületi ülés 23. napirend)
 14. Előterjesztés óriáskerék telepítésével kapcsolatos elvi döntésre. (képviselő-testületi ülés 24. napirend)
 15. Előterjesztés a Hajdúszoboszló város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV.18.) számú rendelet módosítására. (képviselő-testületi ülés 25. napirend)
 16. Tájékoztatás Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon található idegen tulajdonú felépítmények helyzetéről. (képviselő-testületi ülés 26. napirend)
 17. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvodában új óvodai csoport indítására. (képviselő-testületi ülés 29. napirend)
 18. Előterjesztés intézményfelújítási igényekről. (képviselő-testületi ülés 38. napirend)
 19. Előterjesztés a Fogthüy dűlő felújításával kapcsolatos kérelemről. (képviselő-testületi ülés 39. napirend)
 20. Előterjesztés e-töltő üzemeltetésével kapcsolatosan. (képviselő-testületi ülés 40. napirend)
 21. Előterjesztés Szurmai utca 4-6 szám alatti építési beruházó kérelméről. (képviselő-testületi ülés 41. napirend)
 22. Előterjesztés adományozási felajánlás elfogadására. (képviselő-testületi ülés 42. napirend)
 23. Előterjesztés az "OTP Bank Helyi Gazdaságfejlesztési Pályázat 2022-23" pályázat önerő biztosítása kapcsolatban. (képviselő-testületi ülés 43. napirend)
 24. Előterjesztés közvilágítási lámpatestek korszerűsítésének előkészítéséről. (képviselő-testületi ülés 44. napirend
 25. Előterjesztés a Széchenyi utca – Semmelweis utca közötti 1027/9. hrsz-ú területtel kapcsolatban

  ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT
 26. Előterjesztés a BÚZAVIRÁG 94 Kft. kérelméről
 27. Előterjesztés a Gázlángpálya tervezésével kapcsolatosan
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 06. 09.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2023. 07. 03.

Letöltés

 1. 73/2023. (V.24.) PGB határozat a napirend elfogadására
 2. 74/2023. (V.24.) PGB határozat a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóval kapcsolatosan
 3. 75/2023. (V.24.) PGB határozat a Hajdúszoboszlói Köztemető üzemeltetéséről szóló beszámolóval kapcsolatosan
 4. 76/2023. (V.24.) PGB határozat a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 2023. évi üzleti tervével kapcsolatosan
 5. 77/2023. (V.24.) PGB határozat a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíjával kapcsolatosan
 6. 78/2023. (V.24.) PGB határozat a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. könyvvizsgálója díjának emelésével kapcsolatosan
 7. 79/2023. (V.24.) PGB határozat a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. vezérigazgatója munkabérének emelésével kapcsolatosan
 8. 80/2023. (V.24.) PGB határozat családi rendezvényeken való közreműködés díjának megállapításával kapcsolatosan
 9. 81/2023. (V.24.) PGB határozat a 2022. évi adóztatási feladatokról szóló beszámolóval kapcsolatosan
 10. 82/2023. (V.24.) PGB határozat a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény 2022. évi beszámolójával kapcsolatosan
 11. 83/2023. (V.24.) PGB határozat a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde 2022. évben végzett szakmai tevékenységével kapcsolatosan
 12. 84/2023. (V.24.) PGB határozat a 2270/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatosan
 13. 85/2023. (V.24.) PGB határozat használati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének engedélyezésével kapcsolatosan
 14. 86/2023. (V.24.) PGB határozat a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával kapcsolatosan
 15. 87/2023. (V.24.) PGB határozat óriáskerék telepítésével kapcsolatosan
 16. 88/2023. (V.24.) PGB határozat a Hajdúszoboszló város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV.18.) számú rendelet módosításával kapcsolatosan
 17. 89/2023. (V.24.) PGB határozat Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon található idegen tulajdonú felépítmények helyzetével kapcsolatosan
 18. 90/2023. (V.24.) PGB határozat a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvodában új óvodai csoport indításával kapcsolatosan
 19. 91/2023. (V.24.) PGB határozat intézményfelújítási igényekkel kapcsolatosan
 20. 92/2023. (V.24.) PGB határozat a Fogthüy dűlő felújításával kapcsolatos kérelemmel kapcsolatosan
 21. 93/2023. (V.24.) PGB határozat e-töltő üzemeltetésével kapcsolatosan
 22. 94/2023. (V.24.) PGB határozat parkolóhelyek megépítésével kapcsolatosan
 23. 95/2023. (V.24.) PGB határozat parkolóhelyek megépítése tervezési, engedélyezési, kivitelezési költségeivel kapcsolatosan
 24. 96/2023. (V.24.) PGB határozat adományozási felajánlással kapcsolatosan
 25. 97/2023. (V.24.) PGB határozat az "OTP Bank Helyi Gazdaságfejlesztési Pályázat 2022-23" pályázat önerő biztosítása kapcsolatban
 26. 98/2023. (V.24.) PGB határozat közvilágítási lámpatestek korszerűsítésének előkészítésével kapcsolatosan
 27. 99/2023. (V.24.) PGB határozat a BÚZAVIRÁG 94 Kft. kérelmével kapcsolatosan
 28. 100/2023. (V.24.) PGB határozat a Gázlángpálya tervezésével kapcsolatosan
 29. 101/2023. (V.24.) PGB határozat a Széchenyi utca – Semmelweis utca közötti 1027/9. hrsz-ú területtel kapcsolatban
2023. április 27. - rendkívüli
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 05. 03.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2023. 05. 03
Letöltés
 1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Református Egyházközséggel folytatott egyeztetések alapján végleges ajánlattételről
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 05. 03.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2023. 05. 10.

Letöltés

 1. 71/2023. (IV.27.) PGB határozat a napirend elfogadására
 2. 72/2023. (IV.27.) PGB határozat végleges ajánlattétellel kapcsolatban
2023. április 18.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 04. 17.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2023. 05. 03.
Letöltés
 1. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2022. évi teljesítéséről szóló beszámolóról (képviselő-testületi ülés 01. napirend)
 2. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. 2022. évi beszámolójáról (képviselő-testületi ülés 02. napirend)
 3. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. vezérigazgatójának béremeléséről (képviselő-testületi ülés 03. napirend)
 4. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. felügyelőbizottsági tagjainak tiszteletdíjáról (képviselő-testületi ülés 04. napirend)
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadására (képviselő-testületi ülés 05. napirend)
 6. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2022. évi végrehajtásáról (képviselő-testületi ülés 07. napirend)
 7. Beszámoló a 2022. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról (képviselő-testületi ülés 08. napirend)
 8. Előterjesztés köztisztasági feladatok ellátásához szükséges pótelőirányzat biztosításáról (képviselő-testületi ülés 09. napirend)
 9. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió igazgató főszerkesztőjének és dolgozóinak bérfejlesztésére (képviselő-testületi ülés 17. napirend)
 10. Előterjesztés garázs felépítmény elővásárlási jog gyakorlására (képviselő-testületi ülés 18. napirend)
 11. Előterjesztés Dr. Szabó Tímea Margit, az I. számú gyermekorvosi körzet ellátó orvosának kérelméről (képviselő-testületi ülés 19. napirend)
 12. Előterjesztés egészségügyi alapellátás változásainak hatása a város lakosságára és a szakellátóra (képviselő-testületi ülés 20. napirend)
 13. Előterjesztés intézményfelújításra – Egyesített Óvoda érintésvédelmi feladatokkal kapcsolatos kérelme kapcsán (képviselő-testületi ülés 23. napirend)
 14. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról (képviselő-testületi ülés 24. napirend)
 15. Előterjesztés közvilágítási lámpatestek korszerűsítésének előkészítéséről (képviselő-testületi ülés 26. napirend)
 16. Előterjesztés a gépjárműhasználat ellenőrzéséről
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 05. 03.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2023. 05. 10.

Letöltés

 1. 51/2023. (IV.18.) PGB határozat a napirend elfogadására
 2. 52/2023. (IV.18.) PGB határozat a belső ellenőrzési tevékenység 2022. évi végrehajtásával kapcsolatosan
 3. 53/2023. (IV.18.) PGB határozat gépjárműhasználat ellenőrzésével kapcsolatosan
 4. 54/2023. (IV.18.) PGB határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2022. évi teljesítéséről szóló beszámolóval kapcsolatosan
 5. 55/2023. (IV.18.) PGB határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. 2022. évi beszámolójával kapcsolatosan
 6. 56/2023. (IV.18.) PGB határozat Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. Igazgatóság tagja tiszteletdíjával kapcsolatosan
 7. 57/2023. (IV.18.) PGB határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2022. évi beszámolójával kapcsolatosan
 8. 58/2023. (IV.18.) PGB határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. vezérigazgatójának béremelésével kapcsolatosan
 9. 59/2023. (IV.18.) PGB határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. felügyelőbizottsági tagjainak tiszteletdíjával kapcsolatosan
 10. 60/2023. (IV.18.) PGB határozat a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolójával kapcsolatosan
 11. 61/2023. (IV.18.) PGB határozat a 2022. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan
 12. 62/2023. (IV.18.) PGB határozat köztisztasági feladatok ellátásához szükséges pótelőirányzat tal kapcsolatosan
 13. 63/2023. (IV.18.) PGB határozat Hajdúszoboszlói Városi Televízió igazgató főszerkesztőjének bérfejlesztésével kapcsolatosan
 14. 64/2023. (IV.18.) PGB határozat Hajdúszoboszlói Városi Televízió dolgozóinak bérfejlesztésével kapcsolatosan
 15. 65/2023. (IV.18.) PGB határozat garázs felépítmény elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatosan
 16. 66/2023. (IV.18.) PGB határozat I. számú gyermekorvosi körzet ellátó orvosának kérelmével kapcsolatosan
 17. 67/2023. (IV.18.) PGB határozat egészségügyi alapellátás változásainak hatásával kapcsolatosan
 18. 68/2023. (IV.18.) PGB határozat érintésvédelmi feladatokkal kapcsolatos kérelemmel kapcsolatosan
 19. 69/2023. (IV.18.) PGB határozat a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete módosításával kapcsolatosan
 20. 70/2023. (IV.18.) PGB határozat közvilágítási lámpatestek korszerűsítésével kapcsolatosan
2023. március 22.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 03. 21.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2023. 03. 21.
Letöltés
 1. Előterjesztés a Magyar Államvasutak Zrt.-vel megkötendő megállapodásról (képviselő-testületi ülés 04. napirend) 
 2. Előterjesztés a Hétvezér telep és az Autóbusz-állomás között közlekedő menetrendszerinti 2A járatok működésének felülvizsgálatára (képviselő-testületi ülés 17. napirend) 
 3. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról (képviselő-testületi ülés 20. napirend) 
 4. Előterjesztés intézményfelújítási igényekről (képviselő-testületi ülés 21. napirend) 
 5. Előterjesztés közterületek felújításáról (képviselő-testületi ülés 22. napirend) 
 6. Előterjesztés ivóvízkutak vizsgálatáról és szakvélemény készítéséről (képviselő-testületi ülés 23. napirend) 
 7. Előterjesztés „Smoke & beer fesztivál” rendezésével kapcsolatosan (képviselő-testületi ülés 24. napirend) 
 8. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény alapító okiratának módosításáról (képviselő-testületi ülés 25. napirend) 
 9. Előterjesztés árverésen értékesítendő ingatlanokról (képviselő-testületi ülés 26. napirend) 
 10. Előterjesztés Hősök tere 3. szám mögötti garázs elővásárlási jog gyakorlására (képviselő-testületi ülés 27. napirend) 
 11. Előterjesztés a Luther utca 47. szám alatti garázs elővásárlási jog gyakorlására (képviselő-testületi ülés 28. napirend) 
 12. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervéről (képviselő-testületi ülés 29. napirend) 
 13. Előterjesztés a Debrecen Déli Ipari parkba tervezett akkumulátor gyárhoz kapcsolódó tanulmány elkészítéséről (képviselő-testületi ülés 30. napirend)
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 04. 03.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2023. 05. 10.

Letöltés

 1. 31/2023. (III.22.) PGB határozat a napirend elfogadására
 2. 32/2023. (III.22.) PGB határozat „Smoke & beer fesztivál” rendezésével kapcsolatosan 
 3. 33/2023. (III.22.) PGB határozat a Magyar Államvasutak Zrt.-vel megkötendő megállapodással kapcsolatosan
 4. 34/2023. (III.22.) PGB határozat utasszámnövelő menetrend vizsgálatával kapcsolatosan
 5. 35/2023. (III.22.) PGB határozat autóbusz körjárat gazdaságosságának vizsgálatáról
 6. 36/2023. (III.22.) PGB határozat 2A járatok működésének biztosításáról
 7. 37/2023. (III.22.) PGB határozat a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete módosításával kapcsolatosan
 8. 38/2023. (III.22.) PGB határozat intézményfelújítási igények támogatásáról
 9. 39/2023. (III.22.) PGB határozat elszívó ventilátor motor javítás pénzügyi támogatásáról
 10. 40/2023. (III.22.) PGB határozat ebédlő burkolatfelújítás pénzügyi támogatásáról
 11. 41/2023. (III.22.) PGB határozat észleges homlokzatfelújítás pénzügyi támogatásáról
 12. 42/2023. (III.22.) PGB határozat közterületek felújításával kapcsolatosan
 13. 43/2023. (III.22.) PGB határozat ivóvízkutak vizsgálatával és szakvélemény készítésével kapcsolatosan
 14. 44/2023. (III.22.) PGB határozat a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény Alapító okiratának módosításával kapcsolatosan
 15. 45/2023. (III.22.) PGB határozat árverésen értékesítendő ingatlanokkal kapcsolatosan
 16. 46/2023. (III.22.) PGB határozat Hősök tere 3. szám mögötti garázs elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatosan
 17. 47/2023. (III.22.) PGB határozat a Luther utca 47. szám alatti garázs elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatosan
 18. 48/2023. (III.22.) PGB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervével kapcsolatosan
 19. 49/2023. (III.22.) PGB határozat a Debrecen Déli Ipari parkba tervezett akkumulátor gyárhoz kapcsolódó tanulmány elkészítésével kapcsolatosan
 20. 50/2023. (III.22.) PGB határozat alapfeladat ellátáshoz szükséges haszongépjármű vásárlással kapcsolatosan
2023. február 22.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 02. 21.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2023. 02. 21.
Letöltés
 1. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosítására (képviselő-testületi ülés 01. napirend)
 2. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének elfogadására (képviselő-testületi ülés 02. napirend)
 3. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. Javadalmazási Szabályzatáról (képviselő-testületi ülés 03. napirend)
 4. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2023. évi Üzleti tervéről (képviselő-testületi ülés 04. napirend)
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének és marketing kommunikációs tervének elfogadására, illetve a városmarketing keretből történő I. félévre ütemezett marketing akciók és forgalomélénkítő kampány megvalósításához szükséges források biztosítására (képviselő-testületi ülés 05. napirend)
 6. Előterjesztés a Törökország és Szíria területén bekövetkezett földrengés áldozatainak megsegítésére nyújtott önkormányzati támogatásról (képviselő-testületi ülés 06. napirend)
 7. Előterjesztés a 7781 hrsz-ú terület használatáról (képviselő-testületi ülés 09. napirend)
 8. Előterjesztés a Csontos u. 81. szám alatti ingatlan tulajdonjog rendezésére (képviselő-testületi ülés 10. napirend)
 9. Előterjesztés a Bölcsőde fejlesztési projekt többlettámogatási igénye elbírálásához meghatározott tartalmú határozat meghozataláról (képviselő-testületi ülés 02. napirend)
 10. Előterjesztés közterületen történő bolhapiac kialakításáról (képviselő-testületi ülés 13. napirend)
 11. Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról (képviselő-testületi ülés 14. napirend)
 12. Előterjesztés A Volánbusz Zrt. ajánlatáról a temetői járat időszakos működtetésére (képviselő-testületi ülés 15. napirend)
 13. Előterjesztés a Rákóczi utca 70. szám alatt épülő bölcsőde víz- és szennyvízbekötés kivitelezésével kapcsolatosan (képviselő-testületi ülés 16. napirend)
 14. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról (képviselő-testületi ülés 19. napirend)
 15. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról (képviselő-testületi ülés 20. napirend)
 16. Előterjesztés A 2-es számú posta újra nyitásával kapcsolatban (képviselő-testületi ülés 25. napirend)
 17. Előterjesztés a LED csere programhoz való csatlakozásról (képviselő-testületi ülés 26. napirend)
 18. Előterjesztés az "OTP Bank Helyi Gazdaságfejlesztési Pályázat 2022-23" pályázati kiírásra történő pályázat benyújtására (képviselő-testületi ülés 27. napirend)
 19. Előterjesztés Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény működésén belül a gazdálkodása szabályosságának, hatékonyságának ellenőrzése
 20. Előterjesztés Hajdúszoboszlói Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár működésén belül a gazdálkodása szabályosságának, hatékonyságának ellenőrzése
 21. Előterjesztés az önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és központosított előirányzatok elszámolásának vizsgálata
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 03. 07.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2023. 04. 17.

Letöltés

 1. 9/2023. (II.22.) PGB határozat a napirend elfogadására
 2. 10/2023. (II.22.) PGB határozat a Volánbusz Zrt. ajánlatáról a temetői járat időszakos működtetésével kapcsolatosan
 3. 11/2023. (II.22.) PGB határozat Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény működésén belül a gazdálkodása szabályosságának, hatékonyságának ellenőrzésével kapcsolatosan
 4. 12/2023. (II.22.) PGB határozat Hajdúszoboszlói Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár működésén belül a gazdálkodása szabályosságának, hatékonyságának ellenőrzésével kapcsolatosan
 5. 13/2023. (II.22.) PGB határozat az önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és központosított előirányzatok elszámolásának vizsgálatával kapcsolatosan
 6. 14/2023. (II.22.) PGB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításával kapcsolatosan
 7. 15/2023. (II.22.) PGB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésével kapcsolatosan
 8. 16/2023. (II.22.) PGB határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. Javadalmazási Szabályzatával kapcsolatosan
 9. 17/2023. (II.22.) PGB határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2023. évi Üzleti tervével kapcsolatosan
 10. 18/2023. (II.22.) PGB határozat a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének és marketing kommunikációs tervével és a illetve a városmarketing keretből történő I. félévre ütemezett marketing akciók és forgalomélénkítő kampány megvalósításához szükséges források kal kapcsolatosan
 11. 19/2023. (II.22.) PGB határozat a Törökország és Szíria területén bekövetkezett földrengés áldozatainak megsegítésére nyújtott önkormányzati támogatással kapcsolatosan
 12. 20/2023. (II.22.) PGB határozat a 7781 hrsz-ú terület használatával kapcsolatosan
 13. 21/2023. (II.22.) PGB határozat a Csontos u. 81. szám alatti ingatlan tulajdonjog rendezésével kapcsolatosan
 14. 22/2023. (II.22.) PGB határozat a Bölcsőde fejlesztési projekt többlettámogatási igénye elbírálásához meghatározott tartalmú határozat meghozatalával kapcsolatosan
 15. 23/2023. (II.22.) PGB határozat közterületen történő bolhapiac kialakításával kapcsolatosan
 16. 24/2023. (II.22.) PGB határozat a folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatosan
 17. 25/2023. (II.22.) PGB határozat a Rákóczi utca 70. szám alatt épülő bölcsőde víz- és szennyvízbekötés kivitelezésével kapcsolatosan 
 18. 26/2023. (II.22.) PGB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete módosításával kapcsolatosan
 19. 27/2023. (II.22.) PGB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III. 22.) önkormányzati rendelete módosításával kapcsolatosan
 20. 28/2023. (II.22.) PGB határozat a 2-es számú posta újra nyitásával kapcsolatban 
 21. 29/2023. (II.22.) PGB határozat a LED csere programhoz való csatlakozással kapcsolatosan
 22. 30/2023. (II.22.) PGB határozat az "OTP Bank Helyi Gazdaságfejlesztési Pályázat 2022-23" pályázati kiírással kapcsolatosan
2023. január 25.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2023. 01. 24.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2023. 01. 25.
Letöltés
 1. Előterjesztés nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak meghatározására. (képviselő-testületi ülés 06. napirend)
 2. Előterjesztés a 2023. évben árverésen értékesítendő ingatlanokról. (képviselő-testületi ülés 07. napirend)
 3. Előterjesztés garázs felépítmény alatti földterület értékesítéséről. (képviselő-testületi ülés 08. napirend)
 4. Előterjesztés önkormányzati ingatlanok haszonbérbeadására. (képviselő-testületi ülés 09. napirend)
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszló 0357 és 0359/2 hrsz-ú ingatlanok eseti hasznosításba adása nádkitermelés céljából. (képviselő-testületi ülés 10. napirend)
 6. Előterjesztés információs digitális kijelző közterületen történő kihelyezésével kapcsolatban. (képviselő-testületi ülés 15. napirend)
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2023. 02. 13.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2023. 02. 13.
Letöltés
 1. 1/2023. (I.25.) PGB határozat a napirend elfogadására
 2. 2/2023. (I.25.) PGB határozat nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak meghatározásával kapcsolatosan
 3. 3/2023. (I.25.) PGB határozat a 2023. évben árverésen értékesítendő ingatlanokkal kapcsolatosan
 4. 4/2023. (I.25.) PGB határozat garázs felépítmény alatti földterület értékesítésével kapcsolatosan
 5. 5/2023. (I.25.) PGB határozat önkormányzati ingatlanok haszonbérbeadásával kapcsolatosan
 6. 6/2023. (I.25.) PGB határozat a Hajdúszoboszló 0357 és 0359/2 hrsz-ú ingatlanok eseti hasznosításba adásával kapcsolatosan
 7. 7/2023. (I.25.) PGB határozat információs digitális kijelző közterületen történő kihelyezésével kapcsolatban
 8. 8/2023. (I.25.) PGB határozat az „Országos Bringapark Program 2023” pályázati kiírásra történő pályázat benyújtásával kapcsolatosan