ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2023. évben kitüntetettek
Az ünnepélyes zászlóbehozatal és a debreceni Forgórózsa táncegyüttes előadása után Czeglédi Gyula polgármester köszöntötte a jelenlévőket. 

Az ünnepi köszöntő után Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. június 29-én kelt 257. számú határozata alapján a lovas hajdúk Szoboszlóra telepítésének 417. évfordulója alkalmából kitüntetések adományozása következett.
Az elismeréseket átnyújtotta Czeglédi Gyula polgármester.

Hajdúszoboszló Városért kitüntetés Vetró Mihály úrnak

Vetró Mihály hajdúszoboszlói nemezművész, tanárember, néprajzi gyűjtő, a Népművészet Ifjú Mestere. Évtizedek óta kutatja, műveli és tanítja honfoglaló őseink hagyatékát. A nádudvari népi kézműves szakgimnázium tanára nemezelt tárgyakat – szőnyegeket, takarókat, viseleti darabokat, játékokat – készít. Nevéhez fűződik a nemezkészítő képzés. Erdélytől Szibérián át Kazahsztánig számos helyen folytatott kutatómunkát, 2018-ban Üzbegisztánban és a Kazak Művészeti Egyetemen tanította vissza a nemezkészítés fogásait. Értékőrző tevékenységének jelzőfényei a kiállítások szülővárosában, szerte az országban és a határokon, sőt a tengeren túl. Ismereteit könyvekben, kiadványokban is megörökítette. 
2023-tól a Magyar Művészeti Akadémia akadémikusa. 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Vetró Mihály nemzeti hagyományainkat éltető, kultúránkat gazdagító munkásságát méltatta a Hajdúszoboszló Városért kitüntetéssel. 


Kovács Máté Díj Hajdúszoboszló Város Közszolgálatáért Varga Imre Sándor úrnak

Varga Imre Sándor tanár, sportedző, 1991-től hosszú időn át a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal irodavezetője volt. Széles körű szakmai tudásának kamatoztatásával nevelés- és tanügy-igazgatási, valamint kulturális és sportszervezési feladatokat látott el. 
Aktív részese volt a gördülékeny intézményi átszervezéseknek, a kulturális, sport és oktatási szakmai koncepciók megalkotásának, a közoktatási minőségügyi rendszerek kidolgozásának. 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Varga Imre Sándor több évtizedes közigazgatási szakmai tevékenységét ismerte el a Kovács Máté-díjjal. 


Ebben az évben a képviselő-testület két Gönczy Pál-díjat adományozott.

Gönczy Pál Díj Hajdúszoboszló Város Pedagógiájáért a Juhász házaspárnak, Juhász István úrnak és Juhász Istvánné úrhölgynek

Juhász István és Juhász Istvánné Anikó 1970-ben vették át magyar-orosz szakos középiskolai tanári diplomájukat a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Mindketten Hajdúszoboszlón kezdték meg pedagógus pályafutásukat a középiskolai kollégium nevelőtanáraiként. Juhász István 1981-től huszonhat évig, Juhász Istvánné 1976-tól harmincegy évig tanított a Hőgyes Endre Gimnáziumban. 
Elhivatott pedagógusként életcéljuk az irodalom, az olvasás megszerettetése, a kulturált nyelvhasználat terjesztése volt. Tanítványaik több alkalommal szerepeltek a Kazinczy-verseny országos döntőjében.
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a Juhász házaspár elhivatott tanári munkásságát köszönte meg a Gönczy Pál-díjjal.


Gönczy Pál Díj Hajdúszoboszló Város Pedagógiájáért Varga Lajosné úrhölgynek

Varga Lajosné Marika óvodapedagógusi pályafutása negyven éve kezdődött a 2. számú, a mai Lurkó tagóvodában. Munkáját végtelen elhivatottság és lelkiismeretesség jellemezte. Az óvodai nevelésben a gyermekközpontúságot, a következetességet, a példamutatást, a szeretetet, a másik ember elfogadását tartotta igazán fontosnak. Ennek szellemében segített a különös bánásmódot igénylő gyermekeknek, mutatott utat az általa mentorált óvodapedagógus hallgatóknak. 
2011-2014. között a Lurkó óvoda vezetője, innen vonult nyugdíjba. 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Varga Lajosné több évtizedes, példaértékű óvodapedagógusi munkáját méltatta a Gönczy Pál-díjjal.


Posztumusz Szép Ernő Díj Hajdúszoboszló Város Kultúrájáért Bartha Anikó úrhölgynek

Bartha Anikó Debrecenben bábszínészként, majd rendezőasszisztensként kezdte pályafutását. Később érdeklődése középpontjába a kulturális rendezvényszervezés került.
Széles körű, nagy szakmai tapasztalattal vállalta el a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár közművelődési igazgatóhelyettesi pozícióját, melyet 2023 márciusában bekövetkezett haláláig töltött be. Kiváló szervező és házigazda volt, aki sokat tett azért, hogy tovább erősödjenek a kulturális együttműködések.
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Bartha Anikó elkötelezett szakmai tevékenységét méltányolta a Szép Ernő-díjjal.
A díjat átvették szülei, Bartha László és Bartha Lászlóné.


Ebben az évben a képviselő-testület két Kenézy Gyula-díjat adományozott.

Kenézy Gyula Díj Hajdúszoboszló Város Egészségügyéért Fézerné Várdai Borbála úrhölgynek
Fézerné Várdai Borbála laboratóriumi asszisztens. Egészségügyi pályára készült, ezért a debreceni Dienes László Egészségügyi Szakközépiskolában általános ápolónak és asszisztensnek tanult. Fontosnak tartja a szakmai fejlődést, ezért folyamatosan képezte magát. Legutóbb gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens végzettséget szerzett. 1994-től a hajdúszoboszlói egészségügyi intézmény, a Járóbeteg-Ellátó Centrum munkatársa.
Segítőkész, betegközpontú, humánus, a laboratórium meghatározó személyisége.
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Fézerné Várdai Borbála több évtizedes kiemelkedő szakmai helytállását ismerte el a Kenézy Gyula-díjjal.
A díjat átvette fia, Fézer Dániel.Kenézy Gyula Díj Hajdúszoboszló Város Egészségügyéért Kövesiné dr. Ulrich Mária úrhölgynek 
Kövesiné dr. Ulrich Mária mentőorvos 1997 őszén csatlakozott az Országos Mentőszolgálat bajtársi közösségéhez. Minden tudását latba vetve, a lehető legnagyobb odaadással élt hivatásának. Közel 26 évnyi hűséges szolgálata alatt megszámlálhatatlan emberéletet megmentett. Az Országos Mentőszolgálat Hajdúszoboszlói Mentőállomásának emblematikus alakja. 2023-ban négy évtizedes orvosi pályafutást zárt le. 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Kövesiné dr. Ulrich Mária példamutató mentőorvosi munkásságát köszönte meg a Kenézy Gyula-díjjal.Pávai Vajna Ferenc Díj Hajdúszoboszló Város Idegenforgalmáért Jákób Gábor úrnak
Jákób Gábor üzletvezető 45 éve a hajdúszoboszlói vendéglátás ismert és elismert személyisége. Életútját felszolgálóként az egykor híres Gambrinusban kezdte, majd a Szabadság étteremben, az Autóscsárdában folytatta. 1989-ben a strandon lacikonyhát kezdett működtetni. 2012-ben megalapította a Gabi Hami Ételbár Kft. családi vállalkozást. A Hungarospa területén bérelt körpaviloni egységek felújításával és fejlesztésével megalkotta a strand egyik legnagyobb és legelismertebb, komplex vendéglátóhelyét.
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Jákób Gábor példás vendéglátó szakmai tevékenységét méltatta a Pávai Vajna Ferenc-díjjal.Hüse Károly Díj Hajdúszoboszló Város Sportjáért Pellei Sándor úrnak
Pellei Sándor sportember. A labdarúgással 1989-ben került kapcsolatba. 1978-2002. között a kabai cukorgyár különböző vezető beosztásaiban, végül igazgatóként dolgozott. A 90-es évek közepén a Kabai Cukor FC–Hajdúszoboszló klub elnökhelyettese, majd elnöke. Az 1994/95-ös, és az azt követő szezon a hajdúszoboszlói labdarúgás történetének két legeredményesebb éve. 
Pellei Sándor az MLSZ NB II-es ligában különböző tisztségeket töltött be. 2002-től tizenhárom évig a DVSC igazgatósági tagja. 2022-től a Hajdúszoboszlói Sportegyesület Örökös Tagja.
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Pellei Sándor több évtizedes kiemelkedő sporttevékenysége iránti tiszteletét fejezte ki a Hüse Károly-díjjal.Tessedik Sámuel Díj Hajdúszoboszló Város Mezőgazdaságáért és Környezetvédelméért Nagy Ákos úrnak
Nagy Ákos gazdálkodó. Családjából hozta magával a föld szeretetét és a mezőgazdaság iránti elkötelezettséget. A Debreceni Egyetemen szerzett agrármérnöki diplomát 2010-ben. Növényvédelmi szakmérnök is. Tudását nagyapja támogatásával kezdte kamatoztatni a Dél-Tilalmas Mezőgazdasági Szövetkezetben, melynek 2015-től ügyvezetője. 
Tizenöt éve tagja, 9 éve választmányi tagja a Hajdúszoboszlói Gazdakörnek. Szaktudását és tapasztalatait közreadva, példamutatóan, környezettudatosan gazdálkodik, elismert a hajdúszoboszlói gazdák körében. 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Nagy Ákos példamutató szakmai tevékenységét méltányolta a Tessedik Sámuel-díjjal.A Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Díjak átadása következett.

Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Kis-Simonka Luca.
A Gönczy-iskola kiváló tanulója számos versenyen öregbítette az intézmény hírnevét. Ballagó diákként megkapta a Gönczy-plakettet. 2022-ben a Református Iskolák XXVI. Országos Tanulmányi Versenyén 7. helyezett, a Szép Magyar Beszéd tiszántúli fordulójában kiérdemelte a Kazinczy-jelvény bronz fokozatát. Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Kovács Nelli.
A Gönczy-iskola kiváló tanulójaként ballagásán átvehette a Gönczy-plakettet. Angol nyelvből megyei komplex verseny 2. helyezettje, a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyen megyei 6., a Magyar Népmese Napja országos csapatversenyében 2. helyezett. Rajzversenyeken is jeleskedik. Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Bohutinsky Alexander.
A Thököly-iskola diákja elnyerte a Magyarország jó tanulója, jó sportolója 2022 címet. Az Országos Diákolimpián 2. helyezést ért el Target Sprint sportágban és lövészetben. Országos kémiaverseny 6. helyezettje, csapatban az idei megyei elsősegélynyújtó verseny győztese.Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Tóth Petra.
A Thököly-iskola kiváló tanulója. A Kazinczy szépkiejtési versenyen bronz minősítést kapott, a Bolyai anyanyelvi versenyen megyei 3. helyezett. A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny rendszeres résztvevője. A vöröskereszt megyei elsősegélynyújtó verseny győztes csapatának tagja. Iskolájától megkapta a Thököly-plakettet.Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Karacs Ottó.
A Bárdos-iskola tanulója kitűnő tanulmányi eredményei mellett évek óta a Széchenyi-hegyi Gyermekvasút vizsgával rendelkező szolgálattevője. Széles érdeklődési körének és felkészültségének köszönhetően az elmúlt évben elnyerte a Hajdú-Bihar Megye Kicsi Nagykövete címet. Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Szirák Bianka.
A Bárdos-iskola tanulója sokoldalú tehetség. A Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola egyik legsikeresebb diákja. A Szoboszló Art Műhely legfiatalabb tagjaként 2. éve kiállít. Fuvolajátéka ismert rendezvényeken, versenyeken, hangszertudásával arany és ezüst minősítéseket szerzett. Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Kollát Borka.
A Pávai Vajna-iskola diákja kitűnően tanul, dicséretes matematikából, de érdeklődik a zene, tánc és a képzőművészet iránt is. A Hajdúszoboszlói Porszem Lovas Egyesület tagjaként jó eredményekkel versenyez, az idei regionális lovas versenyükön 6. lett kezdő ügyességi kategóriában. Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Turi Hanna.
A Pávai Vajna-iskola idén végzett diákja életében nagyon fontos szerepet tölt be a showtánc. A debreceni Attitude Táncegyüttesben „A” kategóriás versenyző. Számos kiváló eredményre lehet büszke, a litvániai IDF világbajnokságon formációval bronz-, csoportban ezüstérmes, szólóban 10. helyezett. 
Turi Hanna betegség miatt nem tudott jelen lenni az ünnepélyes díjátadón.


Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Kovács Máté.
A Hőgyes Endre Gimnázium kitűnő tanulója. A Kosáry Domokos Történelemversenyen országos 4. lett, az országos Savaria történelemversenyt megnyerte. Évek óta sakkozik, idén a Sakk Diákolimpia országos döntőjében a 10. helyen végzett.


Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Takács Regina.
A Hőgyes Endre Gimnázium tanulója hat éven keresztül kimagasló tanulmányi eredményt nyújtott. Első helyezett spanyol nyelvből az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen, és a legjobbnak bizonyult az ELTE Origó Nyelvi Centrum országos fordítási versenyén.Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Kiss Lóránt.
A BSZC Közgazdasági Technikum diákja középiskolai tanulmányait kitűnő eredménnyel zárta. Céltudatosság és kitartás jellemzi. Az elmúlt tanévben az OKTV I. alkalmazói kategória 2. fordulójába jutott. Csapatban a IX. Mechwart LEGO Robot Kupa 4. helyezettje.Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Szarvas Szilárd.
A BSZC Közgazdasági Technikum diákja kitűnő eredménnyel fejezte be a 12. osztályt. Érdeklődése rendkívül sokoldalú, szereti a kihívásokat. Az elsősegélynyújtó csapatverseny megyei 1., országos 8. helyezettje. A IX. Mechwart LEGO Robot Kupa tanulmányi versenyen csapatban 4. helyezést ért el.Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Gál Bence Antal.
A BSZC Bocskai István Szakképző Iskola tanulója 2018-tól a mezőgazdasági gépész szakmát sajátította el, majd érettségire felkészítő képzésben vett részt. Jeles, megbízható, szorgalmas diák, közösségi ember. Ballagásán Bocskai Emlékplakett kitüntetést kapott.


Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Pálóczi Vivien.
A BSZC Bocskai István Szakképző Iskola diákja a cukrász szakmára készül jó tanulmányi eredménnyel. Megbízható, a szakma iránt elkötelezett, lelkiismeretes és szorgalmas diák. 2023-ban a Megyénk kincsei turisztikai csapatverseny döntőjének 7. helyezettje.
Hajdúszoboszló 1606 emlékérem adományozása következett.

Hajdúszoboszló város polgármestere Hajdúszoboszló 1606 emlékérmet adományozott dr. Bihari-Horváth László úrnak.
Dr. Bihari-Horváth László, a Bocskai István Múzeum igazgatója a Korona útja című film elkészítésével a Hajdúszoboszló történelmi, szellemi örökségének részét képező Bocskai-kultuszt gazdagítja. 2023-ban, a Múzeumok Éjszakáján bemutatott film a koronázási ereklyék történetével párhuzamot vonva mutatja be a hűséges hajdúit letelepítő hatalmas fejedelem életútját.  
Hajdúszoboszló város polgármestere a Hajdúszoboszló 1606 emlékéremmel dr. Bihari-Horváth László rendezői, forgatókönyvírói, szerkesztői és szakértői munkáját ismerte el.Hajdúszoboszló város polgármestere Hajdúszoboszló 1606 emlékérmet adományozott a Kastély Band zenekarnak.
A Kastély Band 12 évvel ezelőtt az örömzenélésért állt össze. Az öregfiúk világhírű rockzenéket játszottak. Katona László ritmusgitáros, Varga István szólógitáros, Molnár István basszusgitáros alapítókhoz utóbb csatlakozott Kalas László dobos, énekes. Zenéltek örömnapon, szerelmesek napján, játszótéravatáson, szüreti mulatságokon. Az együttes 2023. augusztus 13-án utoljára lépett fel. 
Hajdúszoboszló város polgármestere a Hajdúszoboszló 1606 emlékéremmel köszönte meg azt a sok színvonalas zenei produkciót, amellyel megörvendeztették a közönséget. 
Az emlékérmeket átvették Katona László, Molnár István és Varga István alapító tagok.Hajdúszoboszló város polgármestere Hajdúszoboszló 1606 emlékérmet adományozott a Smith Rock Family együttesnek.
A Smith Rock Family 2002-ben alakult hajdúszoboszlói együttes, amely klasszikus hard rock feldolgozásokat játszik a 70-es, 80-as évek legjobb zenei előadóitól. A névadó Kovács Zoltán, Kokó országosan elismert gitáros-énekes, aki több mint 50 éve aktív zenész. Napjainkban csak énekel. Tudását fiainak már gyermekkorukban tovább adta, Zoltán basszusgitárosként, Tomi pedig dobosként alkotta édesapjával a zenekart.  
A város zenei ikonjának és fiainak részvételét a helyi kultúrában Hajdúszoboszló város polgármestere a Hajdúszoboszló 1606 emlékéremmel köszönte meg. 
Az emlékérmeket átvették Kovács Zoltán Kokó, Kovács Zoltán és Kovács Tamás alapító tagok. Az Év Üzlete díj átadása következett. A díjat a Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúszoboszlói Területi Szervezete alapította.


A díjat átadta Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló város polgármestere és Tóth István, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúszoboszlói Területi Szervezetének elnöke.

„Az Év Üzlete” díj 2023. évi díjazottja a szakmai zsűri döntése alapján a PerlaBella Italian Fashion ruházati üzlet
A PerlaBella Italian Fashion létrehozóit az olasz női divat iránti rajongás inspirálta. Üzletüket 2017 májusában nyitották meg a József Attila utcán. Kiemelt figyelmet fordítanak az általuk kínált kollekciók elrendezésére, és az üzlet kulturált környezetéről is gondoskodnak. Emellett fontos számukra az udvarias, segítőkész kiszolgálás,  a személyes tanácsadás a vásárlók egyéni stílusának kialakításához. 
A díjat átvették Máté Krisztina és Németh Zoltán, az üzlet tulajdonosai.