ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Ügyintézés > Állattartás, állatvédelem
Állattartás, állatvédelem
Az állattartási panaszügyek egyediek, így a szabálytalan állattartással kapcsolatban konkrét panaszbejelentést kell benyújtania a jegyzőhöz. Panaszbejelentés esetén kérni kell a tartási körülmények megfelelőségének a vizsgálatát.

A jegyző állattartási, állatvédelmi feladatai:

Állattartással összefüggő általános szabályok érvényesülése – ellenőrzése

Az állatok védelme érdekében különböző intézkedéseket tehet a jegyző, mint például az állattartótól az állattartással kapcsolatosan felvilágosítást, adatot kérhet; az állattartás helyszínén helyszíni szemlét tarthat vagy az állattartással kapcsolatos iratokba betekinthet.

Ebrendészeti feladatok ellátása 
 • Az ebtartó köteles a Polgármesteri Hivatalnál bejelenteni, ha az eb a három hónapos kort elérte, elhullott, vagy elveszett, tartási helye három hónapnál hosszabb időre megváltozott, vagy új tulajdonoshoz került.
Ebösszeírás végzése
 • A tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez, melynek alapján az adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet.
Méhbejelentés: 
 • A méhészkedést  minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti. Ezen nyilvántartás alapján fogják a méhészeket a szúnyoggyérítés időpontjáról külön is értesíteni. 

Az eljárás megindulása:

Az eljárás hivatalból vagy kérelemre indul. A kérelmet a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájának ügyintézőjénél személyesen az ügyfélfogadási időben, postai úton vagy ügyfélkapun lehet benyújtani. 

A kérelem tartalmi elemei:
 • a szabálytalannak vélt állattartás pontos helyszíne,
 • amennyiben ismert, az állattartó neve és címe
 • a szabálytalannak vélt állattartási körülmények rövid leírása,
 • a bejelentő személyes adatai és elérhetőségei,
 • a bejelentő nyilatkozata arról, hogy személyes adatait zártan kezeljék
 • a kérelmet alátámasztó bizonyítékok (fotók, tanúvallomás, esetlegesen az állat beazonosítását elősegítő adatok (pl: fajta, név, szín, stb.))
A jegyző által alkalmazható szankciók: 

a) figyelmeztetés,
b) közigazgatási óvadék,
c) közigazgatási bírság,
d) tevékenység végzésétől történő eltiltás,
e) elkobzás,
f) további szankciók:

    - állatvédelmi bírságot szabhat ki 
 • magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni; 
 • alapesetben 15.000 Ft, kedvtelésből tartott állat esetén 75.000 Ft

    - az állattartót meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére, vagy abbahagyására kötelezheti,

    - végső soron az állattartást korlátozhatja, illetve megtilthatja,

    - más illetékes hatóságot intézkedésre hívhat fel, vagy annak eljárását kezdeményezheti,

    - a nem kedvtelésből tartott állat tartása esetén képzésen való részvételre kötelezhet, illetve tartási gyakorlattal rendelkező személy igénybevételére kötelezhet.

Az eljárás időtartama: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezése szerinti teljes eljárás (60 nap).

Az eljárás díja: 

Az eljárás illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok: 


Ügyintézés:

Ügyfélfogadás helye: 
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal, 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1., Igazgatási Iroda

Ügyfélfogadás időpontjai: 
Hétfő: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00; 
Szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00; 
Péntek: 8.00 - 12.00

Ügyintéző: 
Dr. Rapcsák Levente Ágoston
„A” épület 16. sz. iroda
E-mail cím: dr.rapcsak.agoston@hajduszob.hu
Telefonszám: +36 70 489 4674
Postacím: 4201 Hajdúszoboszló, Pf. 5.