ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Ügyintézés > Címmegállapítással kapcsolatos ügyek
Címmegállapítással kapcsolatos ügyek
Az ügy leírása:

A Magyarország területén található ingatlannak e rendeletben rögzített eljárási rend szerint megállapított és a központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie

Cím megállapítására, megváltoztatására irányuló eljárás sokféle élethelyzetben indulhat. Néhány jellemző szituáció: ha az ingatlan nem rendelkezik címmel, több címe is van vagy ha a címe nem illeszkedik a kialakult számsorba; ha több ingatlannak ugyanaz a címe; telekmegosztás vagy telekösszevonás történt; ha az ingatlanon új épületek (pl.: lakások) létesültek. 

A Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki. A címképzésért felelős szerv az illetékességi területére vonatkozóan ellátja a címkezeléssel összefüggő feladatokat és gondoskodik e feladatai nyomán a központi címregiszterben tárolt adatokban bekövetkezett változásokat igazoló okiratok őrzéséről.

Kérelmezés:

A címképzéssel kapcsolatos ügyeket a jegyző nevében a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodája intézi. Az eljárás kérelemre vagy hivatalból indulhat. 
A kérelmet Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján személyesen az ügyfélfogadási időben, postai úton vagy ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. 
A gazdálkodó szervezetek kizárólag elektronikusan, cégkapun keresztül adhatják be a kérelmüket. Az e-mailen keresztül beadott kérelem alapján a hivatalnak csak a hivatalbóli eljárás lefolytatására van lehetősége. A személyesen megjelent ügyfél kérelmét az általa elmondottak adatok, körülmények alapján az ügyintéző készíti el. 

A kérelemhez szükséges iratok:

A kérelemben megjelölt adatokat alátámasztó tények, bizonyítékok, dokumentumok (pl.: földhivatali határozat, tulajdoni lap, társasházak esetében társasház alapító okirat, adásvételi szerződés, helyszínrajz, használatbavételi engedély … stb.) 

Ügyintézés határideje és díja:

Határidő: Az egyszerű megítélésű ügynél hatósági bizonyítvány kerül kiállításra az ingatlan címértől, aminek a határideje 8 nap. Amennyiben az ügy több ingatlant érint, abban az esetben határozathozatallal zárul az eljárás, 60 nap ügyintézési határidővel. A meghozott határozat ellen fellebbezésnek helye van. A fellebbezés benyújtásának határideje a döntés kézhezvételétől számított 15 nap. 
Díj: Az eljárás illetékmentes, a fellebbezés díja: 5000 Ft. 

Vonatkozó jogszabályok: 


Ügyintézés:

Ügyfélfogadás helye: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal, 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1., Igazgatási Iroda

Ügyfélfogadás időpontjai:
Hétfő: 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00;
Szerda: 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00;
Péntek: 8.00 - 12.00

Ügyintéző:
Dr. Rapcsák Levente Ágoston
„A” épület 16. sz iroda
E-mail cím: dr.rapcsak.agoston@hajduszob.hu  
Telefonszám: +36 70 489 4674
Postacím: 4201 Hajdúszoboszló, Pf. 5.