ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2009. évben kitüntetettek

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének döntése alapján
szeptember 2-a, a város emléknapja alkalmából
kitüntetésben részesültek:Kenézy Gyula Díj Hajdúszoboszló Város Egészségügyéért posztumusz DR. SZABÓ BARNA úrnak


A cívisváros szülötte a Debreceni Orvostudományi Egyetemen általános orvosként diplomázott 1975-ben. Pályáját az Országos Kardiológiai Intézet Szívsebészetén kezdte Árvay Attila professzornál. Életének fonala visszavezet vidékre, Nyírábrányban és Fülöpön körzeti orvos, majd ügyvezető körzeti főorvos 1982-ig. Innen összefonódik sorsa Hajdúszoboszlóval. Ismét képezi magát, 1987-ben teljesíti a fogszakorvosi vizsgát is. Azóta városunkban gyakorolta hivatását, idén április 21-én, tragikus hirtelenséggel bekövetkezett haláláig.
A rendszerváltás időszakától tevékenyen bekapcsolódik a helyi közéletbe. Azok közé tartozott, akik felelősséget éreznek a város jövőjéért. Szakmai elhivatottságból az orvostársadalom megújításában is szerepet játszott. Az elsők között belépett a dr. Hagymássy László szervezésében újonnan alakult Magyar Orvosi Kamarába, ahol aktívan tevékenykedett. Közéleti vállalásai között több cikluson keresztül tevőleges tagja a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Egészségügyi és Szociális bizottságának. 2009-ben megválasztották a FIDESZ  helyi  szervezetének elnökévé.
Emberi kapcsolatai is példamutatók, ezért széles körben nagy népszerűségnek örvendett.


Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete dr. Szabó Barna több évtizedes elhivatott orvosi és önzetlen közéleti tevékenységét ismeri el a Kenézy Gyula-díjjal.
A díjat átvette leánya, Szabó Beáta Iringó

Pávai Vajna Ferenc Díj Hajdúszoboszló Város Idegenforgalmáért
VARGA MIHÁLY úrnak

A Hőforrás utcai Derby vendéglő tulajdonosa derecskei származású. Dolgos élet jutott osztályrészéül szülei földjén, majd betanított munkásként. Azután a villanyszerelő szakmát választotta.
1972 óta él és dolgozik városunkban, ám 1985-ben a vendéglátás felé fordul. Snack bárként nyitja meg a Derby elődjét, amely hamar közkedveltté válik.
Az évek múlásával folyamatosan bővítette, fejlesztette az üzletet, s ennek köszönhetően a vendéglő jelenleg 150 m2 fedett helyiséggel és nagy terasszal fogadja a betérőket. Magyar és külföldi törzsvendégek mellett  szívesen felkeresik újra és újra amerikaiak, svédek, írek, portugálok is.
A közvetlen, vidám természetű „Misi bácsiért” sokan rajonganak, hiszen minden kívánságukat teljesíti,  személye garancia a vendégek elégedettségére.
A vendéglátóhely működtetésébe bekapcsolódott felesége és két gyermekük is, így az napjainkra családi vállalkozássá vált.
Varga Mihály szakmaszeretete, elkötelezettsége példaértékű. Szakmai munkásságával évtizedek óta erősíti Hajdúszoboszló imázsát. Pályája során több olyan szakembert nevelt, akik városunk vendéglátásában jelenleg is meghatározó szerepet töltenek be.


Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Varga Mihály helyi idegenforgalomban betöltött kiemelkedő szerepét méltatja a Pávai Vajna Ferenc-díjjal.

Kovács Gyula Díj Hajdúszoboszló Város Fejlesztéséért
A HAJDÚSZOBOSZLÓI VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLETNEK

Az egyik legkorábbi civil közösség 1984-ben alakult meg, s azóta lényeges szerepet tölt be városunkban. Kicsiny, ám annál lelkesebb, kitartó tagsága az utóbbi években számos új belépővel gyarapodott.
A városszépítő egyesület az épített és természeti környezet megóvását és védelmét igyekszik szolgálni. Egyik kiemelkedő feladatának tekinti a nagy múltú „Tiszta, virágos Hajdúszoboszlóért” mozgalmat, melyet 1989-től minden évben meghirdetnek, elősegítve, hogy a városunkban élők, illetve az átmenetileg itt tartózkodó üdülőtulajdonosok is mindennapjaik részének tartsák környezetük szépítését, tisztaságát.
A szervezet másik nagy jelentőségű vállalása elődeink emlékének tiszteletéhez kapcsolódik. A halottak napjának estéjén évente kegyeletteljes megemlékezéseket szerveznek az I. világháború hősi emlékművénél és a II. világháború hajdúszoboszlói áldozatainak emlékművénél.
Munkájuk több téren is megmutatkozik. Kapcsolatokat építenek más civil szervezetekkel. Céljaik érdekében pályáznak, így sikerült többek között akciókat szervezni társszervekkel a parlagfű ellen, a szárazelemgyűjtést bevezetni iskoláinkban.


Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület fennállásának 25. jubileuma alkalmából hosszú időn át példásan végzett közösségi tevékenységét köszöni meg a Kovács Gyula-díjjal.
Az elismerést átvette Hódos András, az egyesület elnöke.

 Hüse Károly Díj Hajdúszoboszló Város Sportjáért
NÉMETHY LÁSZLÓ úrnak

Gyermekkori emlékei Hosszúpályihoz kötik, ahol társaival a gyepen „látástúl-vakulásig” kergették a labdát. Korán felfigyel Erdei Lajos, az elhivatott testnevelő tanár.
Puskás Öcsi példáját követve egy életre örök hűséget fogad a labdarúgásnak. Tehetsége akkor bontakozik ki, amikor debreceni diákként folytatja sportpályafutását. Az NB I-be tíz év után visszajutó vasutas sportklubnak stabil játékosa lesz a szélvészgyors Némethy László. Egy sajnálatos bokasérülés azonban megtöri a futballkarrier lendületét.
1968-ban igazol Hajdúszoboszlóra, ahol hamarjában a remek csapat és közösség alapemberévé válik. „Civilben” a városgazdálkodási vállalatnál dolgozik, de tudatosan készül az edzői pályára is; segédedzői, majd oktatói képesítést szerez, később a Testnevelési Főiskolán szakedzői diplomát.
Hosszú lenne részletezni ragyogó sportpályafutását, melyet edzőként, 2002-ben fejezett be szülőhelyén.
Személyisége örök példa lehet a kistelepülésekről induló, nagy célokért küzdő sporttehetségek számára. Sohasem bánta meg, hogy 41 éve városunkat választotta, mai napig lelkes szurkolója a helyi futballcsapatnak, tanácsait pedig most is kikérik az egyesület jelenlegi vezetői.


Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Némethy László kimagasló és eredményes sporttevékenységét méltányolja a Hüse Károly-díjjal.

Tessedik Sámuel Díj Hajdúszoboszló Város Mezőgazdaságáért és Környezetvédelméért
VÁCZI LAJOSNÉ úrhölgynek

Tősgyökeres szoboszlói, akinek egész életét meghatározta a szülői örökség: a föld és a gazdálkodás szeretete. Már igen fiatalon a helyi állami gazdaságban dolgozott, a növénytermesztésben, majd 38 évig a gazdaság üzemi konyháján szakácskodott. Negyvenkét év munkaviszony után innen ment nyugdíjba.
Férjével, Váczi Lajossal együtt alakították ki - ahogy akkoriban nevezték - háztáji gazdaságukat. Az illetményföldjükön megtermelt terményeket az udvarukban tartott jószágokkal etették fel. A lakosság szívesen vásárolt a garantáltan jó minőségű baromfi- és sertéshúsokból.
A rendszerváltást követően volt földjeiket visszakapták, s még nagyobb lelkesedéssel folytatták a gazdálkodást.
Az újjáalakuláskor csatlakozott férjével a Hajdúszoboszlói Gazdakörhöz. Tíz éve tagja a választmánynak, 2005 óta pénztáros és az egyik főszervező.
Szaktudását, tapasztalatait közreadva, példamutatóan, a környezetre mindig különösen ügyelve gazdálkodik. Rendszeresen díjazottja a „Tiszta, virágos Hajdúszoboszlóért” mozgalomnak. Ékes példája annak, hogy tiszta, virágos, rendezett udvaron is lehet viszonylag nagy létszámú sertést és baromfit tartani a környezet és a szomszédok zavarása nélkül.


Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Váczi Lajosné példaértékű gazdálkodó tevékenységét kívánja elismerni a Tessedik Sámuel-díjjal.