ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Ügyintézés > Házassági szándék bejelentése
Házassági szándék bejelentése
Az ügy leírása:

A Polgári Törvénykönyv értelmében házasság akkor jön létre, ha az együttesen jelen lévő férfi és nő az anyakönyvvezető előtt személyesen kijelenti, hogy egymással házasságot köt.

A házasulandó felek a házasságkötési szándékukat a házasságkötés tervezett helye szerinti települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője előtt jelenthetik be. A házasulók személyes megjelenése kötelező, melynek során igazolni kell személyazonosságukat és állampolgárságukat, a tervezett házasságkötés törvényes feltételeinek fennállását. Az anyakönyvvezető által feltett kérdésekre nyilatkozatokat kell tenniük. A házasságkötési szándék bejelentéséről, a bemutatott okiratokról és egyéb nyilatkozatokról az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet készít.

A házasságkötés legkorábban a bejelentéstől számított 31. napra tűzhető ki, ugyanakkor a jegyzőkönyv a felvételtől számított 12 hónapig érvényes. Amennyiben 12 hónapon belül a házasságkötésre nem kerül sor, de a szándék továbbra is fennáll, ezt a házasulóknak újból be kell jelenteni.

A kérelemhez szükséges iratok:

- a menyasszony és a vőlegény érvényes személyazonosításra alkalmas okmányát (személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy vezetői engedély)
- a menyasszony és a vőlegény személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya)
- a menyasszony és a vőlegény születési anyakönyvi kivonatát (amennyiben a születés az elektronikus anyakönyvi rendszerben elérhető, nem szükséges a születési anyakönyvi kivonatot csatolni)
- a menyasszony és a vőlegény családi állapotának igazolása céljából:
  • magyar állampolgárok esetén a nőtlen / hajadon családi állapotot nem kell igazolni,
  • elvált családi állapot esetén: a válást is tartalmazó házassági anyakönyvi kivonatot (amennyiben a házasság az elektronikus anyakönyvi rendszerben elérhető, nem szükséges a házassági anyakönyvi kivonatot csatolni)
  • özvegy családi állapot esetén: az elhalálozott házastárs halotti anyakönyvi kivonatát / vagy a megszűnt házasságról az elhunyt házastárs halálesetét is tartalmazó házassági anyakönyvi kivonatot (amennyiben a haláleset és / vagy a házasság az elektronikus anyakönyvi rendszerben elérhető, nem szükséges a házassági / halotti anyakönyvi kivonatot csatolni)
- A 16. életévét betöltött kiskorú házasulandó részére – a fentieken túl – a gyámhatóság által kiadott előzetes házasságkötési engedélyt
- A külföldi állampolgár házasulónak a fentieken túl szükséges:
  • egy tanúsítvány, mely tartalmazza a nem magyar állampolgárságú házasuló természetes személyazonosító adatait, nemét, lakcímét, családi állapotát, állampolgárságát, és azt a tényt, hogy személyes joga szerint a tervezett házasságkötésének törvényes akadálya nincs. (A házasságkötés törvényes akadályának fenn nem állásáról az ügyfél az anyakönyvvezető előtt is tehet nyilatkozatot személyesen)
  • A nem magyar nyelven kiállított okirat – ha az ügyfajtára vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik – csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el. Az Európai Unió tagállamaiban kiállított okiratok többnyelvű formanyomtatvány csatolása mellett fordítás nélkül is elfogadhatók.
- A harmadik országok által kiállított okiratok – eltérő rendelkezés hiányában – csak akkor fogadhatók el, ha azt a kiállítás helye szerinti államban felülhitelesítéssel látták el.

Ügyintézés határideje és díja:

Határidő: A házasságkötés legkorábban a bejelentéstől számított 31. napra tűzhető ki, ugyanakkor a jegyzőkönyv a felvételtől számított 12 hónapig érvényes. Amennyiben 12 hónapon belül a házasságkötésre nem kerül sor, de a szándék továbbra is fennáll, ezt a házasulóknak újból be kell jelenteni. 
Díja:
A házasságkötési eljárás – beleértve az első ízben kiállításra kerülő házassági anyakönyvi kivonat is – illetékmentes.
A települési önkormányzat térítésmentesen biztosítja a házasságkötésre alkalmas hivatali helyiséget.

A házasság hivatali helyiségben, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötésének engedélyezéséről a házasságkötési szándék bejelentésének helye szerinti jegyző a kérelem benyújtásától számított öt napon belül dönt.
Ha a települési önkormányzat a házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése, továbbá munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként díjat kíván megállapítani, a szolgáltatásért a települési önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni. Ennek a díjnak a mértéke: 
- Munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény hivatali helyiségben: 28.000 Ft 
- Munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény (Bocskai Rendezvényközpont kivételével): 50.000 Ft 
- Munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény díja a Bocskai Rendezvényközpontban: 35.000 Ft 
- Hivatali helyiségben, munkaidőben tartott anyakönyvi esemény egyéb többletszolgáltatással (ünnepi beszéd, díszmappa, gyűrűcsere, gyertyagyújtás, homoköntés, szülőköszöntő, pezsgős koccintás, teremdíszítés): 15.000 Ft

Egyéb fontos tudnivalók:

Az érintettek az új születési nevet az okirat kézhezvételétől jogosultak és kötelesek viselni, valamint az okmányok cseréjéről haladéktalanul gondoskodniuk kell.

Vonatkozó jogszabályok:


Ügyintézés:

Ügyfélfogadás helye:
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal, 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1., Igazgatási Iroda

Ügyfélfogadás időpontjai:
Hétfő: 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00;
Szerda: 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00;
Péntek: 8.00 - 12.00

Ügyintéző: 
Ujszászi Róza
„A” épület 15. sz. iroda
E-mail cím: ujszaszi.roza@hajduszob.hu
Telefonszám: +36 70 489 4675
Postacím: 4201 Hajdúszoboszló, Pf. 5.