ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Ügyintézés > Pavilonok bérlése
Pavilonok bérlése
Az ügy leírása:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a  12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendeletében szabályozza a pavilonok bérbeadásának feltételeit. 

Hasznosítási jogosultság pályázat útján, nyilvános árverésen történő licitálással nyerhető el főszezonban 
- könyv, 
- levelezőlap, 
- játék, 
- ajándék, 
- előre csomagolt mézek, 
- dzsemek, 
- levárok, 
- teafüvek, 
- hidegen sajtolt olajok, 
- közérzetjavító és étrend-kiegészítő termékek (előre csomagolt, szárított növények, szárított gombák, illóolajok, cseppek, aromaterápiás termékek, levendula termékek, kézműves szappanok, tinktúrák), 
- előre csomagolt kávé, kávéital és teaital közterületen elhelyezett önkormányzati tulajdonú pavilonban történő árusításához. 
A pavilonokban végezhető egyes tevékenységek listája a nyilvános árverésre történő jelentkezés feltételeit tartalmazó pályázati kiírásban is rögzítésre kerül.

A nyilvános pályázatra bocsátandó, árusítás céljára telepített pavilonok helyei a következők: 
- Szent István parkban telepített pavilonok
- Aqua-Palace előtti pavilonok
- Fürdő utcai pavilonok

A hasznosításra kijelölt pavilonok 6,27 m2 és 6,42 m2 nagyságúak, az önkormányzat tulajdonában állnak.

A pályázat kiírásának ideje:

A pályázatot évenként április 15-ig, vagy a kijelölt közterület(ek) megüresedésétől számított 15 napon belül kell meghirdetni a helyben szokásos módon úgy, hogy legalább 8 munkanap álljon a pályázók rendelkezésére.

A hasznosítási jogosultság az induló licitdíjhoz képest legmagasabb összegű díjat felajánlót illeti meg. Amennyiben a legmagasabb összegű díjat felajánló a szerződéskötés előtt visszalép, a területre új pályázatot lehet kiírni.

A pályázat eredményét a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 8 napra ki kell függeszteni, amelynek a szerződés megkötésére halasztó hatálya nincs.

A pályázat benyújtása és a lebonyolítására köteles:

A pályáztatás lebonyolítása a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal feladata, így a pályázatot a Hajdúszoboszlói Polgármesteri hivatalhoz kell eljuttatni a pályázati tájékoztatóban foglalt módon. A pályázat nyertesével a közterület-használati hatósági szerződést a polgármester köti meg.

A jogosultság időtartama:

A nyilvános árverésen elnyert jogosultság kötelező igénybevétellel egy főszezonra (92 nap), szól, mely főszezoni időtartam kezdő napja az aktuális év június 1. napja.

A nyertes pályázót az elő- és utószezonban előbérleti jog illeti meg az elnyert pavilon hasznosítására vonatkozóan. Amennyiben nyertes pályázó ezzel a lehetőségével nem él, úgy elő- és utószezonban illetve egyéb időszakban a pavilon és a közterületen kijelölt hely a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal által hasznosítható. A pavilon elő- és utószezonban illetve egyéb időszakban - kivéve adventi időszak - az igények függvényében alapáron is hasznosíthatóak.

A nyilvános árverésen történő részvétel feltételei:

- Pályázatát az útmutatóban foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően, határidőben és hiánytalanul nyújtotta be. 
- Az adószámos magánszemélynek, az egyéni vállalkozónak vagy egyéb szervezetnek - pályázónak - Hajdúszoboszló Város Önkormányzatával, a székhelyével megegyező település Önkormányzatával, valamint a NAV-val szemben semminemű adótartozása nem áll fenn, a hatóságok erre vonatkozó – a nyilvános árverés napjától számított 60 napnál nem régebbi - igazolását becsatolta (Abban az esetben is szükséges megkérni, ha a pályázat benyújtását megelőzően pályázó nem folytatott adóköteles tevékenységet Hajdúszoboszló Város közigazgatási területén.).
- Hajdúszoboszló Város Önkormányzatával szemben nem áll fenn egyéb, nem adójellegű tartozása (erről a pályázat kiírója hivatalból tájékozódik).
- Érvényes vállalkozói igazolvány, vagy cégkivonat, vagy egyéb szervezet esetében jogszabályban meghatározott, működését igazoló okirat másolatát becsatolta. 
- A tevékenység végzésére jogosító igazoló dokumentumot becsatolta, amennyiben a vállalkozói igazolvány és az egyéb szervezet működését igazoló okirat (pld: cégkivonat) azt nem tartalmazza.
- Bánatpénz megfizetését igazoló banki átutalás igazolását becsatolta.
- Pavilon bérlés esetén fénykép, és lista becsatolásra került az árusítandó termékekről. A fényképek becsatolása elektronikus adathordozón is szükséges a papír alapú nyomtatás mellett.
- Nyilatkozatát becsatolta arról, hogy a folytatni kívánt tevékenységre vonatkozó működési engedélyt - amennyiben a tevékenység végzéséhez ilyen szükséges - a szerződés megkötése után, de legkésőbb a tevékenység megkezdése előtt az Önkormányzati Iroda Vagyoncsoport részére bemutatja. Amennyiben nem szükséges tevékenysége végzéséhez működési engedély, csatolni szükséges a pályázó erre vonatkozó nyilatkozatát pályázatában.
- A kijelölt hasznosítható közterületi helyekhez vagy pavilonhoz rendelt, árusítható termékkörből vagy a végezhető tevékenységi körből jelölte meg az értékesíteni kívánt terméket a közterület használati engedély kérelem hiánymentes kitöltése során. 
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 11. §. 10) bekezdése szerint nyilatkozik arról, hogy átlátható szervezetnek minősül és erre vonatkozó nyilatkozatát becsatolta a pályázatában.
- Becsatolásra került a meghatalmazás a nyilvános pályázaton való részvételre, amennyiben releváns.

A pavilon használati díjának mértéke, azaz a nyilvános licit induló alapára:

A 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklete - díjtáblázat – tartalmazza a használati díj mértékét. 

Vonatkozó jogszabályok:


Ügyintézés: 

Ügyfélfogadás helye:
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal, 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1., Önkormányzati Iroda/Vagyoncsoport, 

Ügyfélfogadás időpontjai:
Hétfő: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00;
Szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00;
Péntek: 8.00 - 12.00

Ügyintéző:
dr. Biró Anett
„A” épület 22. sz. iroda
E-mail cím: dr.biro.anett@hajduszob.hu   
Telefonszám: +36 70 489 4688
Postacím: 4201 Hajdúszoboszló, Pf. 5.