ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Ügyintézés > Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény
Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény
Jogosultsági feltételek: 

Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményben részesülhet az az általános iskolába és középfokú oktatási intézmény (továbbiakban: gyermekintézmény) nappali oktatás munkarendje szerint járó, gyermek vagy fiatal felnőtt:
 • akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap 400 %-át (114.000 Ft),
 • egyedülálló szülő esetében a szociális vetítési alap 450%-át (128.250 Ft) és vagyonának (hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg) értéke nem haladja meg a 2.000.000.- Ft-ot.
Étkezési térítési díj kedvezményre való jogosultságot meg kell szüntetni, amennyiben a gyermek normatív jogon vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogán ingyenesen étkezik, ebben az esetben a jogosultság megszerzésének napjától kell a támogatást megszüntetni. 

Kérelem benyújtása: 

A gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény megállapítása kérelemre történik, melyet a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociális Irodájához kell benyújtani az arra rendszeresített formanyomtatványon. Az ellátás megállapítása kiterjed a Hajdúszoboszló város közigazgatási területén élő, hajdúszoboszlói bejelentett lakcímmel rendelkező személyekre.

A gyermek étkeztetési térítési díjkedvezmény a törvényes képviselő kérelmére nyújtható.

Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 
 • formanyomtatvány
 • a kérelmet benyújtását megelőző hónapra vonatkozó jövedelemigazolás, nyilatkozat
 • intézmény igazolása étkezési térítési díj összegéről, amennyiben a gyermek / fiatal felnőtt nem Hajdúszoboszlón tanul
A támogatás mértéke: 

A támogatás mértéke gyermekenként:
- családban élő gyermekek esetén,
 • 3 gyermekig a normatív kedvezmény pontjaiban meghatározott normatív kedvezményen felül 25%-os,
 • 4 vagy több gyermek esetén a normatív kedvezményen felül 50%-os,
 • 1-2 gyermeket nevelő és normatív kedvezményre nem jogosult kérelmező esetén 50% -os térítési díj kedvezményre, míg a
- gyermekét egyedül nevelő szülő esetében,
 • 3 és több gyermeket nevel a normatív kedvezményen felül 50%-os,
 • 2 gyermeket nevel a normatív kedvezményen felül 25%-os,
 • 2 gyermeket nevel - és normatív kedvezményre nem jogosult - 75%-os,
 • 1 gyermeket nevel - és normatív kedvezményre nem jogosult -50%-os , vagy - normatív kedvezményen felül - 25 %-os mértékű térítési díjkedvezményt lehet megállapítani.
A támogatás időtartama:

Étkezési térítési díj kedvezményt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától az aktuális tanév végéig lehet megállapítani, kivéve, ha a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság fennáll, ekkor a jogosultság megszűnését követő naptól kell a támogatást megállapítani.

Az eljárás díja:

Az eljárás díj és illetékmentes. 

Vonatkozó jogszabályok: 
Ügyintézés:

Ügyfélfogadás helye:
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal, 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1., Egészségügyi és Szociális Iroda

Ügyfélfogadás időpontjai:
Hétfő: 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00;
Szerda: 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00;
Péntek: 8.00 - 12.00

Postacím: 
4201 Hajdúszoboszló, Pf. 5.

Ügyintézők:
Schmiedtné Mónus Erika
„C” épület 3. sz. iroda
+36 70 489 4659
schmiedtne.monus.erika@hajduszob.hu

Veres Annamária
„C” épület 2. sz. iroda
+36 70 489 4660
veres.annamaria@hajduszob.hu

Balogh-Rácz Hajnalka
„C” épület 4. sz. iroda
+36 70 489 4658
balogh-racz.hajnalka@hajduszob.hu