ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2012. évben kitüntetettek

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének döntése alapján szeptember 2-a, a város emléknapja alkalmából kitüntetéseket adtak át. Az elismeréseket átnyújtotta dr. Sóvágó László polgármester.


Hajdúszoboszló Városért kitüntetés
A HAJDÚSZOBOSZLÓI POLGÁRŐR KÖZHASZNÚ EGYESÜLETNEK
 
A magyar polgárőrök - Európában egyedülállóan - díjazás nélkül, szabadidejükben munkálkodnak a közrendért és a közbiztonságért.
A hajdúszoboszlói polgárőrök közösségét húsz évvel ezelőtt tizenhatan alapították. Jelenleg 42 tagot számlálnak.
A rend civil őrei városunk vendégeinek és lakóinak közbiztonságát erősítik. Közreműködnek bűncselekmények megelőzésében, valamint közlekedésbiztonsági, vagyonvédelmi, természet- és környezetvédelmi feladatokat vállalnak.
Gyakran látnak el figyelőszolgálatot, segédkeznek bűnügyi helyszíneknél, közlekedési baleseteknél. Tanévkezdéskor segítik gyermekeink biztonságos közlekedését az iskolák előtti gyalogátkelőhelyeknél, a kegyeleti ünnepeken a temetőnél részt vesznek a forgalomirányításban.
Önállóan vagy a rendvédelmi szervekkel és más hatóságokkal együttműködve tevékenykednek.
Az egyesület működési kiadásait tagdíjakból és támogatásokból fedezi. Évente háromezer óra szolgálatot teljesítenek.

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesületnek a város javára tartósan és eredményesen végzett önkéntes tevékenységét ismerte el a Hajdúszoboszló Városért kitüntetés adományozásával.

A kitüntetést átvette az egyesület elnöke: Nemes Gyula


Kovács Máté Díj Hajdúszoboszló Város Közszolgálatáért
BAGI LAJOSNÉ úrhölgynek

Pályafutását 1974 augusztusában gondozónőként kezdte a helyi bölcsődében. Négy év kivételével töretlenül ebben az intézményben dolgozik. 1991-től vezető-helyettes és élelmezésvezető, hét évvel később a bölcsőde vezetője.
Mindig szívügyének tekintette az intézmény korszerűsítését, fejlesztését. Ennek ékes koronája az európai uniós támogatásból 2011 decemberére megvalósult pályázati projekt, melynek eredményeként egy bővített és felújított, az előírásoknak megfelelő, modern bölcsőde fogadja városunk apróságait.
A bölcsődevezető a fejlesztések előkészítéséhez és a kivitelezéshez egyaránt hozzájárult fáradhatatlan és odaadó munkájával. 
Megbecsüli és értékeli munkatársait, fontos számára a megfelelő kapcsolattartás a szülőkkel, a családokkal is.
A gyermekek iránti szeretete és szakmai elhivatottsága követésre méltó példa.

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Bagi Lajosné több évtizedes, elkötelezett szakmai tevékenységét méltatta a Kovács Máté-díjjal.


 Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete ebben az évben két Szép Ernő-díjat ítélt oda.

Szép Ernő Díj Hajdúszoboszló Város Kultúrájáért
MAKLÁRY KÁLMÁN Úrnak

A hajdúszoboszlói születésű és itt élő-alkotó festőművész munkásságát kiállításain követhetjük nyomon. Megismerhették képeit hazánkban és szerte a világban, Bécstől Los Angelesig. 1971 óta rendszeresen kiállít.
Makláry Kálmánt európai művészként tartják számon.  Művészetét – egyik franciaországi kiállításához ajánlást írva – Chagall világával rokonították. Valamennyi festményének ritmusa van, ezért is nem meglepő, hogy mielőtt a festészethez fordult, fiatal éveiben rockzenész volt. A zene végigkíséri művészetét.
1988 óta vesz részt rendszeresen különböző hazai és külföldi szimpóziumokon és művésztelepek munkájában.
Festményei többek között hajdúszoboszlói szállodák ékességei.
Egyedüli hajdúszoboszlóiként Makláry Kálmán szerepel a „2000 kiemelkedő művész és tervező a XX. században” című angol nyelvű enciklopédiában.

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Makláry Kálmán művészi világsikereit, és ez által Hajdúszoboszló hírnevének öregbítését értékelte és köszönte meg a Szép Ernő-díjjal.

 

Szép Ernő Díj Hajdúszoboszló Város Kultúrájáért
TÖRÖKNÉ KOMÓDI JUDIT úrhölgynek

A sok, dalos ajkú, énekes növendék „Jutka nénije” 1991 óta tanára az egyik helyi alapfokú művészetoktatási intézménynek, a Zichy Géza zeneiskolának. Munkáját az igényesség, a türelem, a fáradhatatlanság, a hivatás tisztelete és a személyes példamutatás jellemzi.
Magánének szakos tanítványai időről időre sikeresen szerepelnek versenyeken, közülük többen választották a zenei pályát, vagy különböző színházaknál helyezkedtek el.
Komódi Judit hosszú évek óta aktív részese a zeneóvodai nevelésnek, dalokat is írt ennek a korosztálynak. Rendszeresen közreműködik tanítványaival városi rendezvényeken. Pályája során növendékeivel, kollégáival több sikeres énekegyüttest alkottak már.
A hajdúszoboszlói zenei kultúra egyik rendkívüli, kiemelkedő, ugyanakkor szerény és önzetlen személyisége.

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Törökné Komódi Judit két évtizedes, rendkívül eredményes és példamutató zeneművészeti oktató és nevelő munkáját méltatta a Szép Ernő-díjjal.


 

Kenézy Gyula Díj Hajdúszoboszló Város Egészségügyéért
DR. SZAPORA ERZSÉBET úrhölgynek

Városunk egyik gyermekorvosa 36 éve gyógyít Hajdúszoboszlón. 
1971-ben kapta meg orvosi diplomáját, majd először Nyíregyházán helyezkedett el. Négy évvel később szakvizsgázott.
„Szapora doktornő” munkáját odaadással végzi, szakmai tudásáért széles körű tisztelet övezi a hozzá tartozó gyermekek szüleinek körében. Az emberek bizalommal fordulnak hozzá.
Kedves, segítőkész személyiségével és szakmai tudásával kivívta munkatársai, orvos kollégái és a védőnők megbecsülését is.
Közel tíz évig szakfelügyelő gyermekorvosként is tevékenykedett, gyógyított a menekülttáborban, 1976 óta pedig a helyi bölcsőde gyermekorvosa.
Egyenletesen magas szintű orvosi tevékenységéért és hajdúszoboszlói kötődéséért városunk lakossága körében köztiszteletnek örvend.

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete dr. Szapora Erzsébet hosszú időn át tanúsított, kiemelkedő gyermekgyógyászi munkásságát méltányolta a Kenézy Gyula-díjjal.Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete ebben az évben két Hüse Károly-díjat ítélt oda.

Hüse Károly Díj Hajdúszoboszló Város Sportjáért
posztumusz
HEGEDŰS ZOLTÁN úrnak

A tősgyökeres szoboszlói családból való fiatalember – az iskola hívó szavára – már főiskolásként tanítani kezdett. A Közgazdasági Szakközépiskola első és egyetlen munkahelye volt.
Pedagógusi küldetésének 34 esztendeje alatt közel háromezer diákot nevelt, tanított a mozgás örömére, szeretetére és a földrajz ismeretekre.
Pályája kezdetén kézilabdacsapatot szervezett, felvirágoztatta a tömegsportot az iskolában. Úszóedzői képesítésével óvodásoknak tartott úszásoktatást. A Hajdúszoboszlói Gyógyfürdőben szívvel-lélekkel végezte a gyógyúszás oktatását. Városi sporteseményeken rendszeresen közreműködött testnevelő kollegáival.
Értett a diákok nyelvén, kiváló pedagógiai érzékkel rendelkezett. Osztályai rajongásig szerették, sok ezer tanítványa egy életen át emlékezik rendkívüli személyiségére. 
2011 őszén hirtelen, ötvenhat éves korában távozott közülünk.

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Hegedűs Zoltán több évtizedes szakmai munkásságát, emberi értékeit ismerte el a Hüse Károly-díjjal.

A díjat átvette özvegye, Hegedűsné Solymosi Ágnes és fia, Hegedűs Zoltán.


 


Hüse Károly Díj Hajdúszoboszló Város Sportjáért
OROSZ JÁNOS Úrnak

Tizenöt évesen csatlakozott a helyi horgászegyesülethez. Néhány év múlva már ifjúsági felelős, miközben maga is versenyez vagy bírál.
1972 óta a Hajdúszoboszlói Sporthorgász Egyesület elnökségének tagja, nyolc évvel később titkára.
Immár négy évtizede az egyesület és a helyi sporthorgászat fáradhatatlan szervezője.
Mindig azon munkálkodott, hogy a szoboszlói horgászok sikeresek legyenek, a sporttársak jól érezzék magukat az egyesületben.
Tevékenységének elismerését fejezi ki, hogy 2007 februárjában az egyesület elnökévé választották, és a tagság bizalmát napjainkban is élvezi. 
Ötven évvel ezelőtt az egyesület negyvenegy tagot számlált, napjainkban közel ötszázat. Közösségkovácsoló rendezvényeik, a gondozásukban lévő horgászterületeken tapasztalható fejlődés önmagukért beszélnek.

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Orosz János négy évtizedes közösségi tevékenységét értékelte a Hüse Károly-díjjal. 

Tessedik Sámuel Díj Hajdúszoboszló Város Mezőgazdaságáért és Környezetvédelméért
CSIRMAZ ISTVÁN úrnak

A tősgyökeres hajdúszoboszlói hatgyermekes gazdacsalád szülöttét gazdának szánták. Édesapja gazdaságában sajátította el a növénytermelés és állattenyésztés minden csínját-bínját.
A tagosítás után termelőszövetkezetekben dolgozott, közben leérettségizett és könyvelői tanfolyamot végzett. 
1990-ben vonult nyugdíjba, majd két évvel később a családi földjein önálló gazdálkodásba kezdett.
Csirmaz István bekapcsolódott az új társadalmi életbe. Alapító tagja lett a gazdakörnek, segítette a földkiadó és földrendező bizottságok munkáját. A kezdő gazdálkodóknak szívesen átadta szaktudását, gyakorlati tapasztalatait.  Példamutatóan, a környezetre különösen ügyelve gazdálkodik. 

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Csirmaz István példás gazdálkodó tevékenységét és a város mezőgazdaságához kapcsolódó közéleti tevékenységét méltányolta a Tessedik Sámuel-díjjal. Az önkormányzati kitüntetéseket követően  „Az Év Üzlete” díj adományozása következett. A díjat átadta dr. Sóvágó László, Hajdúszoboszló Város Polgármestere és Tóth István, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúszoboszlói Szervezetének elnöke

„Az Év Üzlete” díj 2012. évi díjazottja a
LONGÁVEL ÓRA-ÉKSZER ÜZLET

Longável Lajos 1965-ben tanulta ki az órás szakmát Nyírbátorban. 4 év múlva már órásmesterként dolgozott. Néhány évvel később feleségével Hajdúszoboszlón telepedtek le. Felesége szintén órás és becsüs.
Műhelyüket előbb kereskedelmi tevékenységgel, majd 1994-től ékszerjavítással, ékszerkészítéssel bővítették.
Szilfákalja úti üzletük méltó városunkhoz, valódi kis ékszerdoboz. Elegancia, stílus, előzékeny és udvarias kiszolgálás fogadja az üzletbe betérőket.
A mesterség iránti elkötelezettséget fiaik is örökölték. Egyikük ötvös Budapesten, másik gyermekük pedig velük, a helyi vállalkozásban dolgozik.
A Longável Óra-ékszer Hajdúszoboszló egyik legszebb üzlete.

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúszoboszlói Szervezetének elnöksége ebben az évben az “AZ ÉV ÜZLETE” díjat a Longável Óra-Ékszer Üzletnek adományozta.