ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Ügyintézés > Települési lakhatási támogatás
Települési lakhatási támogatás
Jogosultsági feltételek: 

Hajdúszoboszló Város önkormányzata rendszeres települési lakhatási támogatást nyújt a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez a város 8/2015 (II.19.) önkormányzati rendeletében meghatározott feltételeknek fennállása esetén. 

Települési lakhatási támogatásra jogosult az a személy:

- aki a kérelemben megjelölt lakásban életvitelszerűen él és annak tulajdonosa, bérlője, vagy egyéb jogcímen használója,
- akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 500 %-át (142.500 Ft),
- akinek, illetve a vele egy háztartásban élők egyik tagjának sincs az általuk lakott ingatlanon kívül más vagyona.

A lakhatás elősegítése érdekében a települési lakhatási támogatás
- szilárd tüzelőre,
- lakbér-hozzájárulásra (Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt., mint szolgáltatóhoz történő átutalással),
- albérleti díjra (pénztári kifizetéssel, vagy banki átutalással), 
- közüzemi díj támogatásra (a megjelölt szolgáltatóhoz történő átutalással) nyújtható

Külön álló lakásnak kell tekinteni azt az ingatlanrészt, amely önálló bejárattal és/vagy szolgáltatói mérővel, almérővel rendelkezik.

Kérelem benyújtása:

A települési lakhatási támogatás megállapítása kérelemre történik, melyet a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájához lehet benyújtani az arra rendszeresített formanyomtatványon személyesen az ügyfélfogadási időben, postai úton vagy elektronikus úton. Az ellátás megállapítása kiterjed a Hajdúszoboszló város közigazgatási területén élő, hajdúszoboszlói bejelentett lakcímmel rendelkező személyekre.

Kérelemhez csatolandó dokumentumok:

- formanyomtatvány
- a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó jövedelem igazolás, jövedelem nyilatkozatok
- közüzemi számla, albérleti, lakbér szerződés, szívességi lakáshasználatról nyilatkozatok

A támogatás mértéke:

A támogatás havi összegét az egy főre jutó havi jövedelem függvényében kell megállapítani az alábbiak szerint (lakhatási támogatás mértéke):
- a szociális vetítési alap 250%-ig (71.250 Ft) - 8.000.-Ft/hó
- a szociális vetítési alap 250%-tól (71.250 Ft) – 400%-ig (114.000 Ft) - 6.000.-Ft/hó
- a szociális vetítési alap 400%-tól (114.000 Ft) – 500%-ig (142.500 Ft)-  4.000.-Ft/hó
- a szociális vetítési alap 500% felett (142.500 Ft) - 3.000.-Ft/hó.

Az eljárás díja:

Az eljárás díj és illetékmentes. 

Vonatkozó jogszabályok:


Ügyintézés:

Ügyfélfogadás helye:
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal, 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1., Egészségügyi és Szociális Iroda

Ügyfélfogadás időpontjai:
Hétfő: 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00;
Szerda: 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00;
Péntek: 8.00 - 12.00

Honlap cím: www.hajduszoboszlo.eu
Postacím: 4201 Hajdúszoboszló, Pf. 5.

Ügyintézők:
Schmiedtné Mónus Erika
„C” épület 3. sz. iroda
+36 70 489 4659
schmiedtne.monus.erika@hajduszob.hu

Veres Annamária
„C” épület 2. sz. iroda
+36 70 489 4660
veres.annamaria@hajduszob.hu

Balogh-Rácz Hajnalka
„C” épület 4. sz. iroda
+36 70 489 4658
balogh-racz.hajnalka@hajduszob.hu