ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Ügyintézés > Temetési támogatás
Temetési támogatás
Jogosultsági feltételek:

A polgármester a temetés költségeihez támogatást annak nyújthat:
- aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti és
- a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 400%-át  (114.000 Ft), egyedülálló esetén a szociális vetítési alap 450%-át (128.250 Ft).

Kérelem benyújtása:

A temetési támogatás megállapítása kérelemre történik, melyet a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal és Szociális Irodájához kell benyújtani az arra rendszeresített formanyomtatványon személyesen az ügyfélfogadási időben, postai vagy elektronikus úton. Az ellátás megállapítása kiterjed a Hajdúszoboszló város közigazgatási területén élő, hajdúszoboszlói bejelentett lakcímmel rendelkező személyekre.

A temetési költségek finanszírozásához temetési támogatás nem állapítható meg:

- annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül,
- ha az elhunyt köztemetett volt,
- aki az elhunyt eltemettetésére szerződésben vállalt kötelezettséget ellenszolgáltatás fejében.

Kérelemhez csatolandó dokumentumok:

- formanyomtatvány
- megelőző hónapra vonatkozó jövedelem igazolások, jövedelem nyilatkozatok
- halotti anyakönyvi kivonat másolata
- eredeti temetési számla
- amennyiben szerződésben vállalta az eltemettetést annak másolata

A temetési támogatás megállapítható a temetést megelőzően, a temetés költségeit igazoló számla hiányában is – ha a segélyt megítélő határozatban rendelkeznek a folyósított összeggel kapcsolatos utólagos elszámolási kötelezettségéről.

A támogatás mértéke:

A temetési támogatás összegét a rendeletben foglaltak alapján az egy főre jutó havi jövedelemtől függően - egyedülálló kérelmező esetén a jövedelemhatárt kategóriánként 50%-kal növelten – kell megállapítani az alábbiak szerint:
- 0 - a szociális vetítési alap 300%-ig (85.500 Ft-ig) - 65.000.-Ft
- a szociális vetítési alap 300%-tól (85.500 Ft-tól) – 350%-ig (99.750 Ft-ig) - 55.000.-Ft
- a szociális vetítési alap 350%-tól (99.750 Ft-tól) – 400%-ig (114.000 Ft-ig) - 45.000.-Ft.

A Bizottság a fenti jövedelem határoktól méltányosságból – különösen: egészségi állapot, kor, egyedül élő személy, gyermekét egyedül nevelő szülő - a szociális vetítési alap 500%-ig (142.500 Ft-ig) eltérhet és temetési támogatást állapíthat meg. A Bizottság által megállapított temetési támogatás összege ebben az esetben 35.000.-Ft

Eljárás megindítására nyitva álló határidő:

A temetési támogatás iránti kérelmet az elhalálozás napjától számított 90 napos, jogvesztő határidőn belül lehet benyújtani formanyomtatványon.

Az eljárás díja:

Az eljárás díj és illetékmentes. 

Vonatkozó jogszabályok:


Ügyintézés:

Ügyfélfogadás helye:
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal, 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1., Egészségügyi és Szociális Iroda

Ügyfélfogadás időpontjai:
Hétfő: 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00;
Szerda: 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00;
Péntek: 8.00 - 12.00

Postacím:
4201 Hajdúszoboszló, Pf. 5.

Ügyintézők:
Schmiedtné Mónus Erika
„C” épület 3. sz. iroda
+36 70 489 4659
schmiedtne.monus.erika@hajduszob.hu

Veres Annamária
„C” épület 2. sz. iroda
+36 70 489 4660
veres.annamaria@hajduszob.hu

Balogh-Rácz Hajnalka
„C” épület 4. sz. iroda
+36 70 489 4658
balogh-racz.hajnalka@hajduszob.hu