ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2013. évben kitüntetettek
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének döntése alapján szeptember 2-án, a város emléknapja alkalmából  kitüntetések átadására került sor.

Az elismeréseket átnyújtotta: dr. Sóvágó László polgármester.


 Hajdúszoboszló Városért kitüntetés

SZATMÁRI MARGIT úrhölgynek

A Magyar Vöröskereszt munkatársa, tizenegy évig látta el Hajdúszoboszlón Balmazújváros mellett a területi vezető feladatait. A szervezet karitatív tevékenységei mellett jelentős energiát fordított a véradásszervezésre. Létrehozta a véradók bálját, amely közel évtizedes múltra visszatekintve is nagy sikernek örvend. Tevékenységének köszönhetően Hajdúszoboszló rendületlenül a legaktívabb települések közé tartozik a véradó mozgalomban. A havonta meghirdetett városi véradó napok hosszú ideje Szoboszló életének szerves részét képezik. Ezen túlmenően nagy odafigyeléssel segítette elő a munkahelyi véradások fennmaradását.
Szívesen bekapcsolódott önkéntes segítőivel a helyi egészségvédelmi célú eseményekbe, rengeteget tett a rászorulók megsegítéséért. Fontosnak tartotta az elsősegély-nyújtási ismeretek közreadását, aktívan részt vett e vetélkedők helyi, megyei szintű megvalósításában.
A vöröskereszt hajdúszoboszlói tevékenységének sikere érdekében jó kapcsolatokat alakított ki az önkormányzattal, a különböző intézményekkel, szervezetekkel. Szívesen csatlakozott a civil közösségek karitatív célú vagy ismeretterjesztő programjaihoz. Tette mindezt nem helybeliként, miközben megismerte és szívébe zárta ezt a várost.
2013-tól új megbízatást kapott, a megyei véradásszervező koordinátori teendőket látja el.

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Szatmári Margit elhivatottsággal és eredményesen végzett szakmai tevékenységét ismeri el a Hajdúszoboszló Városért kitüntetés adományozásával.

 
Kovács Máté Díj Hajdúszoboszló Város Közszolgálatáért

LÁSZLÓ JÁNOSNÉ úrhölgynek
 
A gyógypedagógia lelkes elkötelezettje ifjú korától kezdődően. 1975-ben a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán szerzett oklevelet oligofrén pedagógia és logopédia szakon. 1985-től az akkor megalakult Nevelési Tanácsadóban dolgozott.  Negyven év munkaviszony után, 2003 óta éli nyugdíjas éveit.
Munkássága túlmutatott az intézményi kereteken. 1990-ben megszervezte az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége – az ÉFOÉSZ – Hajdúszoboszlói Szervezetét. A mintegy 200 tagú közösségbe a városban élő értelmi, illetve halmozottan sérültek és családtagjaik, támogatóik tartoztak. Több mint tíz évig szorgoskodott életük szebbé tételéért, érdekeik képviseletéért.
Kezdeményezésére és aktív közreműködésével jött létre a mai Liget óvodában a sérült gyermekek fejlesztő csoportja 1993-ban. Az értelmi sérült fiatal felnőtteknek klubot vezetett, a szülőknek tanfolyamokat, előadásokat szervezett. Tevékenységével jelentősen hozzájárult az értelmi fogyatékossággal élő emberek társadalmi befogadásához, életminőségük javításához, családjaik támogatásához. Rendkívüli személyisége, páratlan szakmai tehetsége és tudása, önzetlensége példaértékű az utókor számára.

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete László Jánosné több évtizedes, kiemelkedő szakmai és társadalmi tevékenységét méltatja a Kovács Máté-díjjal.

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete ebben az évben két Gönczy Pál-díjat ítélt oda.

Gönczy Pál Díj Hajdúszoboszló Város Pedagógiájáért

HALÁSZ FERENC úrnak

Első és egyetlen munkahelyén, a hajdúszoboszlói gimnáziumban 1956-tól látott el szerteágazó pedagógusi tevékenységet.
A Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán kapott magyar szakos középiskolai tanári oklevelet. 1961-ben az ELTE latin kiegészítő szakán tett alapvizsgát. Néhány tanévben a latin nyelvet is oktatta. Tíz évig a magyar szakmai munkaközösség vezetője. A levelező oktatásba is bekapcsolódott, ahol 19 évig tanított magyart. Hét évig szervezte egy drezdai szakközépiskolával kialakított diákcsere-kapcsolatokat. 1980-tól igazgatóhelyettes, egészen 1994-es nyugdíjba vonulásáig.
Nyugdíjasként újra aktívvá vált a Bárdos Lajos Városi és Pedagógus Énekkarban, melynek összesen 22 évig volt lelkes tagja.
Közel húsz éve publikál. 1996 óta tudósít a Hajdúszoboszló lapban a kórusról. Török Zoltán alapító karnagyról 2005-ben könyvet jelentetett meg. Két évvel később „A Kórus” című könyv egyik szerzője, 2012-ben a „Márton Antal, a néptanító” c. kötet társszerzője.
Tíz éve tagja a debreceni Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesületnek, mely a Pedagógusok Arcképcsarnoka kiadója. Részt vesz a szerkesztő bizottság munkájában.Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a 80 éves Halász Ferenc több évtizedes pedagógusi és aktív közösségi tevékenységét méltányolja a Gönczy Pál-díjjal.

Gönczy Pál Díj Hajdúszoboszló Város Pedagógiájáért

MEDVE ISTVÁNNÉ úrhölgynek 

Harminckét évig óvodapedagógusként dolgozott az Attila utcai óvodában. Jelenleg a több mint száz tagot számláló Pedagógus Szakszervezet Nyugdíjas Tagozatának helyi elnöke.
Az általa vezetett szervezet az oktatásügy nyugdíjasainak mindennapjait teszi színesebbé, részükre folyamatosan kulturális, egészségügyi, szellemi, szabadidős, hagyományápolási tevékenységeket, programokat biztosítanak. A foglalkozásokat, rendezvényeket Medvéné Erzsike szervezi és irányítja a vezetőség tagjainak közreműködésével.
Programjukban színházlátogatás, előadások, irodalmi és történelmi emlékhelyekre szervezett kirándulások is szerepelnek, részt vesznek megyei, városi rendezvényeken.
Rendkívül értékes feladatot vállal a különböző generációk közötti kapcsolatok ápolása, gyarapítása érdekében. E küldetésre csak megfelelő pedagógiai vénával rendelkező személyek képesek. Ő közéjük tartozik.Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Medve Istvánné kitűnő közösségi, pedagógiai tevékenységét méltatja a Gönczy Pál-díjjal.

 
Kenézy Gyula Díj Hajdúszoboszló Város Egészségügyéért

DR. GÁSPÁR ETELÉNÉ úrhölgynek

Laboratóriumi asszisztensi pályája Derecskén kezdődött.  1967-ben került Hajdúszoboszlóra, ahol 35 évig látta el munkáját a laboratóriumi szakrendelésen. Tíz évvel ezelőtt fejezte be aktív pályafutását. Napjainkban boldog nagymamaként éli mindennapjait. 
Felkészültségével jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy Hajdúszoboszlón a laboratóriumi szakrendelés bármilyen körülmények között a lehető legmagasabb szakmai színvonalon teljesítette feladatát. Csoportvezetőként teljes felelősséggel végezte munkáját.
Nagy munkabírás jellemezte. Pályáján mindvégig a betegek érdekeit tartotta szem előtt. Azon kevesek közé tartozik, aki a nyugdíjkorhatáron túl is elsők között gazdagította tudását új ismeretekkel, eljárásokkal, és átadta tapasztalatait a fiataloknak.
Szakmailag, emberileg kivételes egyéniség. Hivatástudata példaértékű minden egészségügyi dolgozó számára.Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Dr. Gáspár Eteléné négy évtizedes kimagasló egészségügyi szakmai teljesítményét köszöni meg a Kenézy Gyula-díjjal.

 
Kovács Gyula Díj Hajdúszoboszló Város Fejlesztéséért

KANIZSAY BÉLA úrnak

Tősgyökeres hajdúszoboszlói, akinek pályafutását végigkísérte lokálpatriotizmusa. Tizenöt évesen Budapestre került, ahol építőgép-szerelő gépész szakmát szerzett. Ezután néhány évig a fővárosban dolgozott, majd 24 évesen visszatért szülővárosába, és a Hajdú-Bihar Megyei Tanácsi Útépítő Vállalatnál helyezkedett el. Érettségi vizsgát a helyi gimnáziumban tett, majd tanulmányait a Közgazdasági Szakközépiskolában folytatta. Később felsőfokú energetikusi szakképesítést szerzett. 1995-től nyugdíjazásáig a hajdúszoboszlói gyógyfürdőben műszaki vezető.
1986-tól városi tanácstag, 1994-től 16 éven át, négy választási cikluson keresztül önkormányzati képviselő. Elévülhetetlen érdemei vannak választókörzete útjainak, közműveinek nagyarányú fejlesztésében, valamint az egész város élhetőbbé, rendezettebbé és a turizmus számára vonzóbbá tételében. 1998 óta képviselő tagja az önkormányzat városfejlesztési és műszaki bizottságának, 2010-től pedig a bizottság külső tagjaként igyekszik elősegíteni a település fejlődését.Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Kanizsay Béla a település fejlesztéséért végzett fáradhatatlan munkásságát ismeri el a Kovács Gyula-díjjal.


 
Tessedik Sámuel Díj Hajdúszoboszló Város Mezőgazdaságáért és Környezetvédelméért

BALLA BERNÁT úrnak

A Hajdúszoboszlói Gazdakör alapító tagja, tősgyökeres hajdúszoboszlói gazdacsaládból származik. A szülői példát látva már gyermekként áthatotta a föld szeretete. A mezőgazdálkodás nehézségeit és örömeit már fiatalon megtapasztalta. A termelőszövetkezetek megalakulását követően 8 évig szolgált az egyetemi tangazdaság gépcsoportjában. A rendszerváltás után azonnal belépett a Kisgazdapártba. Szerepet vállalt a földrendező bizottságban.
Nagy állatbarát, alapítója a Hajdúszoboszlói Lovasbarátok Egyesületének. Fő szervezője volt a hagyománnyá vált Kösely-kupa lovasversenynek.
Napjainkban is aktívan gazdálkodik feleségével, a szántóföldi növénytermesztés mellett gyümölcsfákkal is foglalkozik, melyeknek termését a helyi termelői piacon értékesíti. Aktívan részt vesz a gazdaköri munkában, ha kell, önkéntes segítőként is, de nem hiányozhat a rendezvényekről, ünnepélyekről sem. Igazi közösségi ember, munkája, élete követésre méltó.Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Balla Bernát helyi mezőgazdaságért végzett példás közösségi tevékenységét méltatja a Tessedik Sámuel-díjjal.

Az önkormányzati kitüntetéseket követően „Az Év Üzlete” díj adományozása következett.

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúszoboszlói Szervezete tíz éve alapította e díjat. A hagyományteremtő kezdeményezés a város arculatát meghatározó kereskedelmi és vendéglátó üzleteket ösztönzi a színvonalas megjelenésre, Hajdúszoboszló sajátosságainak figyelembe vételére.

A díjat átadta
• dr. Sóvágó László, Hajdúszoboszló Város Polgármestere és
• Kerekes Imre, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúszoboszlói Szervezetének alelnöke


„Az Év Üzlete” díj 2013. évi díjazottja a


BOCSKAI COOP SZUPERMARKET ÁRUHÁZ

A Szoboszló COOP Kft. legnagyobb egysége az 1981-ben megnyílt, 580 m2 eladóterű, 24 alkalmazottat foglalkoztató Bocskai COOP Szupermarket Áruház, amely 2012-ben teljesen megújult.
A szükséges műszaki felújítás mellett a társaságot a megváltozott piaci viszonyok arra ösztönözték, hogy az üzletnek új arculatot teremtsenek.
Előtérbe helyezik a magyar gyártók termékeit. A kiszolgálás előzékeny, udvarias, a tágas üzlet belső miliője kellemes, modern, és külső környezete is rendezetté vált.
A főutcán álló Bocskai COOP Szupermarket Áruház rövid idő alatt a térségben is párját ritkító kereskedelmi egységgé fejlődött.
Közkedvelt a helyiek és a turisták körében, méltó a város hírnevéhez.A díjat átvette
• Szabóné Kállai Mária, a Szoboszló COOP Kft. ügyvezető igazgatója és
• Lukács Gábor az áruház üzletvezetője