ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Önkormányzat > Bizottságok > Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság
Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

Elnök:

Kocsis Róbert , tel: +36 52 557-300, +36 52 363-162, +36 30 992-2100 , email: kocsis.robert(kukac)freemail.hu

Tagok:

Máté Lajos , tel: +36 30 963-7618 , e-mail: matelajos1966(kukac)gmail.com
Marosi György Csongor , tel: +36 30 626-4292 , e-mail: info(kukac)marosigyorgycsongor.hu, marosi_gyorgy_csongor(kukac)yahoo.com
Jónás Kálmán , tel: +36 30 325 7856 , e-mail: jonaskalman69(kukac)gmail.com

Külső tagok:

dr. Nagy Gábor , tel: +36 30 816 0260 , e-mail:dr.gabor.nagy76(kukac)gmail.com

Feladatai:

 1. Elkészíti és előterjeszti a szervezeti, működési szabályzat tervezetét, folyamatosan vizsgálja érvényesülését, ciklusonként legalább egyszer felülvizsgálja, javaslatot tesz módosítására, kiegészítésére, értelmezi az egyes rendelkezéseket vita esetén.
 2. Jogi szempontból véleményezi az önkormányzati rendeletek tervezetét, kezdeményezi hatályos rendelet jogszabálysértő rendelkezésének módosítását, hatályon kívül helyezését.
 3. Figyelemmel kíséri a képviselő-testület, a bizottságok, valamint a polgármesteri hivatal jogszerű működését, javaslatot tesz a jogsértő tevékenység (vagy mulasztás) megszüntetésére.
 4. Állást foglal a bizottságok közötti hatásköri összeütközés esetén.
 5. Ellátja a képviselő-testület titkos szavazásainak lebonyolításával kapcsolatos teendőket.
 6. Folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzat működését érintő jogszabályokat, önkormányzati ügyekben jogi véleményt nyilvánít.
 7. Segíti és koordinálja a közbiztonsággal (a tűzvédelmet is beleértve) kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátását, együttműködik:
  a)    a rendőrkapitánysággal;
  b)    a katasztrófavédelemmel;
  c)    a polgárőrséggel;
  d)    más e területen működő szervekkel
  valamint ellenőrzi a közterület-felügyelet tevékenységét.
 8. A polgármesteri hivatal hatósági, igazgatási tevékenységéről beszámoltatja a jegyzőt, illetve a szervezeti egységek vezetőit.
 9. Véleményezi a polgármesteri hivatal fejlesztési, korszerűsítési tervét, ellenőrzi megvalósítását, valamint az ügyvitel korszerűsítésének menetét.
 10. Javaslatot tesz a képviselő-testületnek a polgármester illetményének emelésére, jutalmazására. 
 11. Ellátja a képviselők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos teendőket. Kivizsgálja a képviselői összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést, előterjesztést tesz a képviselő-testületnek. Vizsgálat után megállapítja az önkormányzati képviselő személyes érintettségére vonatkozó bejelentési kötelezettségének elmulasztásával kapcsolatos jogkövetkezményeket.