ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Önkormányzat > Bizottságok > Szociális és Egészségügyi Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság

Elnök:

Biró Anita , tel: +36 70 883 8676 , email: biro.anita(kukac)vipmail.hu

Tagok:

Kocsis Róbert , tel: +36 52 557-300, +36 52 363-162, +36 30 992-2100 , e-mail: kocsis.robert(kukac)freemail.hu
Dr. Sóvágó László , tel: +36 30 963 8720

Külső tagok:

Dr. Kovács Petronella , e-mail:petronellakovacs(kukac)gmail.com
Szathmári-Szabó Géza , tel: +36 20 218 7393 , e-mail:szathmariszabogeza(kukac)gmail.com

Feladatai:

 1. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a város egészségügyi ellátottságát, közegészségügyi helyzetét, az egészségügyi és szociális intézmények tevékenységét, szükség esetén jelzéssel él, vagy javaslatot tesz a jogkörök gyakorlójának.
 2. Ellenőrzi az egészségügyi és szociális intézmények működését, véleményezi szervezeti és működési rendjüket, javaslatot tesz fejlesztésükre, átszervezésükre.
 3. Javaslatot tesz az egészségügyi és szociális ágazat költségvetési előirányzatára, ellenőrzi felhasználását.
 4. Kapcsolatot tart és együttműködik a népegészségügyi és tisztiorvosi szolgálattal.
 5. Figyelemmel kíséri a munkanélküliség helyzetét, javaslatot tesz a munkanélküliek szociális helyzetének javítására.
 6. Figyelemmel kíséri az egészségkárosodottak helyzetét, javaslatot tesz helyzetük javítására.
 7. Közreműködik az egészségvédelmi tanácsadás és propaganda szervezésében.
 8. Dönt a képviselő-testület által reá ruházott szociális gondoskodási önkormányzati hatósági ügyekben.
 9. Figyelemmel kíséri a város szociális helyzetét, véleményezi, illetőleg javaslatot tesz a nem bizottsági döntési hatáskörbe tartozó egészségügyi és szociális ügyekben.

A képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörei:

 1. Gyakorolja a képviselő-testület szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott hatásköreit a helyi szabályozásnak megfelelően.
 2. Kötelezi a közgyógyellátásban méltányosságból részesülőt, hogy a jogosulatlan vagy rosszhiszemű használat esetén térítést fizessen meg. (63/2006. (III. 27.) Korm. rend. 46. § (1) bek.)
 3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátást igénybevevő által vitatott személyi térítési díjáról határozattal dönt. (1993. évi III. tv. 115. § (4) bek.)
 4. Gondoskodik a bérlő elhelyezéséről, ha a lakás elemi csapás vagy más ok következtében megsemmisült, illetőleg az építéshatóság életveszély miatt annak kiürítését rendelte el és a bérlő elhelyezéséről maga vagy a lakással rendelkező szerv nem tud gondoskodni. (1993. évi LXXVIII. tv. 23. § (4) bek.)
 5. A szociális intézményből elbocsátott személynek, ha a lakásügyi hatóság javára a lakásbérleti jogviszonyról az intézménybe utaláskor pénzbeli térítés nélkül mondott le, megfelelő és beköltözhető lakást köteles bérbe adni. (1993. évi LXXVIII. tv. 68. § (1) bek.)
 6. Ha a hatáskörébe tartozó ellátás megtérítését rendeli el a megtérítés összegét, pénzegyenértékét, a kamat összegét méltányosságból elengedheti, csökkentheti, részletekben fizettetheti meg. (1993. évi III. tv. 17. § (5) bek.)
 7. Gyakorolja a gyermekek védelmét biztosító képviselő-testületi feladat- és hatásköröket. (1997. évi XXXI. tv. 16. § (1) bek. a) pont)
 8. Rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatást folyósít a jogosultaknak. (1997. évi XXXI. tv. 18. § (1) bek.)
 9. Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek tartós - családszerű - környezetének biztosításához készült egyéni elhelyezési terv megvalósításában együttműködik a gyermek gondozójával, gyámjával, az átmeneti nevelésbe vett gyermek szülőjével. (1997. évi XXXI. tv. 82. §)