ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló Fogyasztóbarát Város


Az "Esélyteremtő, interaktív Hajdúszoboszló" című nyertes pályázatunk lebonyolítása során tavaly márciusban meghirdettük a "Hajdúszoboszló Fogyasztóbarát Város" legyen programot. Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Hajdúszoboszlói Szervezetének civil kezdeményezésével azonosulva, felhívással fordultunk a város vállalkozóihoz, polgáraihoz, hatósági és civil szervezeteihez, együttműködő, tudatos kapcsolatok kialakítását meghirdetve közös célunk eléréséhez. //Hszob/HPage.aspx?key=8/

Az elmúlt évet főként a tájékozódás, tervezés és az érintettek tájékoztatása jellemezte, elkészített feladattervünk célja pedig a továbblépés megalapozása volt. Az OFE-vel közösen szervezett fórumaink arról szóltak, milyen módon lehet életünk részévé tenni a fogyasztói tudatosságot, meg hogy a vállalkozásoknak is természetes igényévé és napi gyakorlatává váljon a fogyasztói kívánalmak lehető legjobb kielégítése. Szó volt a fogyasztói ellenőrzések elvárásairól, arról hogyan kerülhet fel egy vállalkozás az NFH "Pozitív listájára" vagy minek kell eleget tenni a "Fogyasztóbarát Vállalkozás" elismerés elnyeréséhez. A termékbemutatók jogszerű megtartása érdekében felhívással fordultunk az ilyen célokra helyet adó egységekhez. Az önkormányzati városi televízió és újság pedig rendszeresen tájékoztatta a lakosságot az eseményekről.
Több feladat teljesítése, illetve előkészítése már megtörtént (van fogyasztóvédelmi tanácsadás telefonon és az infomentori irodában, szolgáltatási térkép a portálunkon, ifjúsági-civil információs iroda kialakítása, fogyasztói-vállalkozói fórumok, a város honlapján külön felület biztosítása a fogyasztók tájékoztatására és észrevételeire). Erre az évre újabb feladattervet készítettünk programunk folytatására.

Pályázati témakör részletes bemutatása

Önkormányzatunk több civil szervezettel általános megállapodás alapján működik együtt, annak érdekében is, hogy a város fogyasztóbarátsága erősödjön. Különösen fontosnak tartjuk, hogy a fogyasztói jogok jobb érvényesülése érdekében néhány civil szervezettel ilyen tárgyú együttműködési megállapodást is kössünk. Ezek: az OFE helyi szervezete, a nyugdíjas egyesületek, a vendéglátók, a fizető vendéglátók, a városszépítők egyesületei. Ezt indokolja a több éve folyó "Tudatos Fogyasztók" fórumainak tovább viteleként tervezett "Tudatos Eladók" programunk, melynek keretében a fogyasztói jogokon túl a piaci, bolti, vendéglátói, taxi, javító- és egyéb szolgáltatói fogyasztóvédelmi ellenőrzések tapasztalatait is meg fogjuk beszélni a helyi vállalkozókkal, eladókkal. Tervezzük az NFH vizsgáló laboratóriumai egyes vizsgálatainak bemutatását is. Ezek a civil szervezetek különösen sokat tehetnek majd a város fogyasztóbarát jellegének erősítéséért, a meglévő hiányosságok feltárásában és megszüntetéséért.
Az önkormányzati ifjúsági-civil információs és az infomentor iroda ez évi létrehozása is városunk fogyasztóbarát céljait szolgálja. Az előbbivel a fiatalok társadalmi integrációjának erősítése, illetve a civil szervezetek működési feltételeinek javítása a szándékunk. Az utóbbi lehetőséget ad az érdeklődőknek megismerni a számítógépet és az annak használatával járó előnyöket, a különböző ügyek, vásárlások intézése, a fogyasztói jogok gyakorlása kapcsán.
Fogyasztóorientáltságunk erősítésében fontos szerepet kapnak a boltok és a vendéglátóhelyek. A "fogyasztóbarát" minőséget vállaló, a kiszolgálás színvonalának emelését hirdető egységek a célt támogató partnerséget biztosítanak hivatalunknak, az interaktív kapcsolatokat fejlesztő lehetőségek kimunkálásában is együtt dolgozunk.
Tevékenységünket erősíteni fogja honlapunkon a "Szoboszló a fogyasztókért" felület létrehozása, ahol lehetőség lesz a hírek, események mellett fogyasztói észrevételek, vélemények, javaslatok közlésére és megválaszolására egyaránt.
A városi önkormányzati média /újság és tv/ eddig és ezután is több programjában és hirdetményében támogatta céljaink megvalósítását. Az OFE helyi szervezetének telefonos tanácsadását mindennap 8-tói 20 óráig otthonról folyamatosan hirdetik azt is közölve, hogy ha valaki termékbemutatóra megy és ezzel kapcsolatban előzetesen kérdései fogalmazódnak meg, kérjen tőlük tanácsot. Tervezzük az OFE közreműködésével az NFM és NFH fogyaszt6védelemmel kapcsolatos fontos híreinek, honlapjuk egy-egy témakörének ismertetését, a tanácsadásuk során előfordult tanulságos esetek közlését.
A fogyasztóbarát alapállás önkormányzatunkra is jellemző, a megvalósító mellett irányító, kezdeményező, segítő szerepet vállalunk, a civil szervezetek támogatását is igénybe véve. Mindezzel mindennapi életünk könnyebbé tételén túl a városunkba látogató vendégsereg még kedvezőbb benyomásait is el tudjuk érni.

A helyi középiskolákban a végzős osztályok részére - az OFE támogatásával és az érintett iskolák közreműködésével - tervezzük fogyasztóvédelmi oktatások /beszélgetések/ és vetélkedő megtartását. Az egyesület korábban, a közgazdasági szakközépiskolában tartott hasonló programja nagyon kedvező tapasztalattal zárult. A nagyszámú résztvevőből mindig 2-3 tanuló készült fel a következő témából vetített képes előadással, melyhez pedig javasolt honlapokat /köztük a www.nfh.hu/ a szervező. Ezeket egészítették ki az NFH, NÉBIH, vagy az OFE jelenlévő szakemberei. A fórum sorozatot vetélkedő követte. Hasonlót tervezünk most is.

A fiatalkorúak védelmére változatlanul végezzük a helyi rendőrséggel és a megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi szervezetének meghívásával az éjszakai sz6rakoz6helyek, dohány és alkoholtartalmú italok árusítását végző egységek hatósági ellenőrzését. Ebben kezdeményezzük a nyári idegenforgalmi szezonban velünk korábban is együttműködő szomszéd országok rendőrei közreműködését is.

A kiszolgáltatott fogyasztók érdekeit sokszor sértő termékértékesítéssel egybekötött áru bemutatók veszélyeire már a tavaly év eleji jogszabályváltozás után levélben hívtuk fel a városunkban lévő szállodák, panziók, éttermek figyelmét. Kértük, hogy a velük ilyen céllal szerződőket emlékeztessék a jegyzőhöz való bejelentési kötelezettségeikre. A beérkező ezen témájú levelek tapasztalataink szerint biztosították az NFH-hoz való jelzéseinket. A jogszabályi változásoktól várható további szigorításokat követni fogjuk.

A városunk intézményei, egyesületei által szervezett fesztiválokra, rendezvényekre igényesetén biztosítjuk az NFM, NFH, illetve megyei szervezete kitelepülését az érdeklődő fogyasztók, illetve vállalkozások szakmai tájékoztatása céljábó1.

Városunk már most készen áll az NFM és az NFH fogyasztóvédelmi kiadványainak terjesztésére saját létesítményeiben, a közszolgáltatók és helyi szolgáltatók ügyfélszolgálatain, a boltokban és vendéglátóhelyeken, különböző rendezvényeken. Közigazgatási portálunkon /www.hajduszoboszlo.eu/ lehetővé tesszük az NFM és NFH honlapjainak és hírleveleinek elérhetőségét.

Támogatjuk, elősegítettjük az NFM és NFH, valamint megyei szervezete rendszeres megjelenését a helyi médiában. A megyei szervezet képviselői a közelmúltban többször is szerepeltek bennük, fórumainkat követő szakmai nyilatkozatukkal.

Ha pályázatunkat pozitívan bírálják el, büszkék leszünk az elnyert elismerésre, azt honlapunkon, a helyi médiában és a több alkalommal megjelenő kiadványainkban, valamint bevezető  útjaink mentén hirdetni fogjuk. Egy település élhetőbbé válását az objektumok mellett a helyi közérzet, az életminőség befolyásolja. A fogyasztóbarát környezet ennek fontos eleme, ami feltételezi a polgárok, vállalkozások, hatóságok, civil szervezetek közötti tudatos, interaktív kapcsolatrendszer létét.

Kapcsolódó pályázati dokumentumok

Pályázati adatlap

Nyilatkozat