ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2018
2018. december 19.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 01. 14.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. 01. 14.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 1522/2017 (VIII. 14.) Kormányhatározatban nevesített fejlesztéseinek végrehajtásáról
 2. Javaslat Hajdúszoboszló város 2019. évi költségvetésére
 3. Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására
 4. Előterjesztés Társ Szociális Intézmény beszámolója és ellátási szerződés hosszabbítására.
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV. 18.) számú rendelet módosítására
 6. Beszámoló III. ütem szennyvízcsatorna-hálózat OTP Lakástakarékpénztári szerződések lezárásáról.
 7. Előterjesztés autóbusszal végzett helyi menetrendszerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés megkötéséről. (11. sz. testületi napirend)
 8. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról, önkormányzati rendelet módosításáról. (12. sz. testületi napirend)
 9. Előterjesztés óriáskerék telepítésével kapcsolatosan. (13. sz. testületi napirend)
 10. Előterjesztés ÁSZ ellenőrzés által tett megállapítások teljesítésének, megvalósulásának ellenőrzéséről
 11. Előterjesztés belső kontrollrendszer és az integritás irányítási rendszer 2017. évi jogszabály változásaiból fakadó feladatok végrehajtásának ellenőrzéséről
 12. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde pince vizesedésével kapcsolatosan

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019. 01. 14.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2019. 01. 14.
Letöltés
 1. 246/2018. (XII. 19.) GB határozat a Gazdasági Bizottság maradék keretének felosztásáról szóló előterjesztés napirendre vételéről
 2. 247/2018. (XI. 26.) GB határozat a napirendi javaslatok elfogadásáról
 3. 248/2018. (XI. 26.) GB határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 1522/2017 (VIII. 14.) Kormányhatározatban nevesített fejlesztéseinek végrehajtásával kapcsolatosan
 4. 249/2018. (XI. 26.) GB határozat Hajdúszoboszló város 2019. évi költségvetésével kapcsolatosan
 5. 250/2018. (XI. 26.) GB határozat a 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásával kapcsolatosan
 6. 251/2018. (XI. 26.) GB határozat ÁSZ ellenőrzés által tett megállapítások teljesítésének, megvalósulásának ellenőrzéséről készített jelentés elfogadásáról.
 7. 252/2018. (XI. 26.) GB határozat az belső kontrollrendszer és az integritás irányítási rendszer 2017. évi jogszabály változásaiból fakadó feladatok végrehajtásának ellenőrzéséről készített jelentés elfogadásáról.
 8. 253/2018. (XI. 26.) GB határozat a Társ Szociális Intézmény beszámolója és ellátási szerződés hosszabbításával kapcsolatosan
 9. 254/2018. (XI. 26.) GB határozat a Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV. 18.) számú rendelet módosításával kapcsolatosan
 10. 255/2018. (XI. 26.) GB határozat a III. ütem szennyvízcsatorna-hálózat OTP Lakástakarékpénztári szerződések lezárásáról szóló beszámolóval kapcsolatosan
 11. 256/2018. (XI. 26.) GB határozat autóbusszal végzett helyi menetrendszerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés megkötésével kapcsolatosan
 12. 257/2018. (XI. 26.) GB határozat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról, önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 13. 258/2018. (XI. 26.) GB határozat óriáskerék telepítésének helyszínével kapcsolatosan
 14. 259/2018. (XI. 26.) GB határozat óriáskerék telepítésével kapcsolatosan
 15. 260/2018. (XI. 26.) GB határozat a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde pince vizesedésével kapcsolatosan
 16. 261/2018. (XI. 26.) GB határozat a Gazdasági Bizottság maradék keretének felosztásáról
2018. november 26. - rendkívüli
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. 12. 05.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2018. 12. 05.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vagyonbiztosítási pályázatára érkezett ajánlatok elbírálása
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019. 01. 17.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2019. 01. 17.
Letöltés
 1. 243/2018. (XI. 26.) GB határozat a napirendi javaslatok elfogadására
 2. 244/2018. (XI. 26.) GB határozat biztosítási szerződését felmondására
 3. 245/2018. (XI. 26.) GB határozat a Reaktivál Biztosítási Alkusz Kft. ajánléatánakl elfogadására
2018. november 21.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. 12. 05.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2018. 12. 05.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a 2019. évi közös városi turisztikai marketing kampány támogatására
 2. Javaslat a 2018. évi költségvetési rendelet módosítására.
 3. Előterjesztés nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak meghatározásáról
 4. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére pótelőirányzat biztosítására
 5. Előterjesztés alapítvány támogatására
 6. Javaslat gyermekvédelmi, szociális rendeletek módosítására
 7. Előterjesztés pályázati lehetőségről bölcsődei fejlesztés tárgyában
 8. Előterjesztés építési tilalmak elrendeléséről szóló 16/2016. (VII. 07.) önkormányzati rendelet módosítására
 9. Előterjesztés a Hunguest Hotel Aqua-Sol melletti parkolók megvásárlására irányuló kérelemről.
 10. Előterjesztés a Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV.18.) számú rendelet módosításra
 11. Előterjesztés M35 autópálya melletti szervízutak kezelésbe és önkormányzati tulajdonba vételéről
 12. Előterjesztés a HBM Kormányhivatal törvényességi felhívásáról
 13. Beszámoló a 2018-ben tervezett beruházási, felújítási munkákról
 14. Előterjesztés a 2018. évi Gördülő Fejlesztési Terven belüli forrás átcsoportosításáról
 15. Előterjesztés költségvetési keret felhasználásáról
 16. Előterjesztés Szováti úti vasúti átjáró átépítéshez kapcsolódó gyalog- és kerékpárút továbbépítéséről
 17. Előterjesztés a fürdő téli bejárata előtti tér pályáztatásáról. (20. sz. testületi napirend)
 18. Előterjesztés jégpálya karbantartó gép beszerzésére. (21. sz. testületi napirend)
 19. Válasz interpellációra E.ON gallyazással kapcsolatban. (22. sz. testületi napirend)
 20. Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2018. I-III. negyedévi működéséről
 21. Tájékoztatás a városi bölcsőde parkolási problémáiról
 22. A Járóbeteg-Ellátó Centrum kérelme
TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

ZÁRT ÜLÉSEN:
 1. Előterjesztés az egyedi/önálló lakóingatlanok energetikai rendszerének megújítására, működőképességének helyreállítására, korszerűsítésére
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019. 01. 14.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2019. 01. 14.
Letöltés
 1. 218/2018. (XI. 21.) GB határozat a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ kérelmének napirendre vételéről
 2. 219/2018. (XI. 21.) GB határozat a napirendi javaslatok elfogadásáról
 3. 220/2018. (XI. 21.) GB határozat a 2019. évi közös városi turisztikai marketing kampány támogatásával kapcsolatosan
 4. 221/2018. (XI. 21.) GB határozat a 2018. évi költségvetési rendelet módosításával kapcsolatosan
 5. 222/2018. (XI. 21.) GB határozat nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak meghatározásával kapcsolatosan
 6. 223/2018. (XI. 21.) GB határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére pótelőirányzat biztosításával kapcsolatosan
 7. 224/2018. (XI. 21.) GB határozat a Hajdúszoboszlói Fazekasházért Alapítvány támogatásával kapcsolatban
 8. 225/2018. (XI. 21.) GB határozat gyermekvédelmi, szociális rendeletek módosításával kapcsolatosan
 9. 226/2018. (XI. 21.) GB határozat bölcsődei fejlesztés pályázattal kapcsolatosan
 10. 227/2018. (XI. 21.) GB határozat építési tilalmak elrendeléséről szóló 16/2016. (VII. 07.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 11. 228/2018. (XI. 21.) GB határozat a Hunguest Hotel Aqua-Sol melletti parkolók megvásárlásával kapcsolatosan
 12. 229/2018. (XI. 21.) GB határozat a Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV.18.) számú rendelet módosításával kapcsolatosan
 13. 230/2018. (XI. 21.) GB határozat az M35 autópálya melletti szervízutak kezelésbe és önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatosan
 14. 231/2018. (XI. 21.) GB határozat a HBM Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatosan
 15. 232/2018. (XI. 21.) GB határozat a 2018-ben tervezett beruházási, felújítási munkákról készült beszámoló elfogadásával kapcsolatosan
 16. 233/2018. (XI. 21.) GB határozat a 2018. évi Gördülő Fejlesztési Terven belüli forrás átcsoportosításával kapcsolatosan
 17. 234/2018. (XI. 21.) GB határozat költségvetési keret felhasználásával kapcsolatosan
 18. 235/2018. (XI. 21.) GB határozat Szováti úti vasúti átjáró átépítéshez kapcsolódó gyalog- és kerékpárút továbbépítésével kapcsolatosan
 19. 236/2018. (XI. 21.) GB határozat a fürdő téli bejárata előtti tér pályáztatásával kapcsolatosan
 20. 237/2018. (XI. 21.) GB határozat jégpálya karbantartó gép beszerzésével kapcsolatosan
 21. 238/2018. (XI. 21.) GB határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2018. I-III. negyedévi működéséről adott tájékoztató tudomásul vételéről
 22. 239/2018. (XI. 21.) GB határozat a városi bölcsőde parkolási problémáiról adott tájékoztató tudomásul vételéről
 23. 240/2018. (XI. 21.) GB határozat bizottsági keret átcsoportosításáról
 24. 241/2018. (XI. 21.) GB határozat a Járóbeteg-Ellátó Centrum támogatásáról
 25. 242/2018. (XI. 21.) GB határozat a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ támogatásáról
2018. október 24.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. 11. 05.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2018. 11. 05.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés gyógyvízkérelem jóváhagyására. (1. sz. testületi napirend)
 2. Előterjesztés a zöldségpiac felújítására. (2. sz. testületi napirend)
 3. Előterjesztés a gyepmesteri telep férőhelyeinek bővítésére. (3. sz. testületi napirend)
 4. Előterjesztés I.számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására. (4. sz. testületi napirend)
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda részére pótelőirányzat biztosítására. (7. sz. testületi napirend)
 6. Előterjesztés Tour de Hongrie 2019-es versenyéhez történő kapcsolódás tárgyában. (8. sz. testületi napirend)
 7. Előterjesztés vagyonkezelési szerződés megkötésére. (9. sz. testületi napirend)
 8. Előterjesztés a Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV. 18.) számú rendelet módosítására. (10. sz. testületi napirend)
 9. Előterjesztés a Galgócz sor melletti 6973/39 hrsz-ú ingatlan észak-nyugati részének értékesítésre való kijelöléséről. (11. sz. testületi napirend)
 10. Előterjesztés forrás biztosítására - menetrendszerinti autóbuszközlekedés pályáztatása.  (12. sz. testületi napirend)
 11. Előterjesztés közvilágítás bővítésével kapcsolatban (13. sz. testületi napirend)
 12. Tájékoztató a város kommunális infrastruktúra helyzetéről. (15. sz. testületi napirend)
 13. Előterjesztés a volt „Hajdútourist” épületének átalakításáról. (18. sz. testületi napirend)
 14. Előterjesztés a Szabadidő-parkban található Főépület bérleti szerződéséről. (19. sz. testületi napirend)
 15. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosítására. (20. sz. testületi napirend)
 16. Tájékoztató a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde villámvédelmi rendszerének kialakításáról
 17. Előterjesztés biztosítási pályázat kiírására
 18. Előterjesztés hajléktalan ellátásról és krízisszálló üzemeltetésére
 19. A Járóbeteg-ellátó Centrum ez évi fejlesztéseinek bemutatása (szóbeli)

  TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 20. Előterjesztés az egyedi/önálló lakóingatlanok energetikai rendszerének megújítására, működőképességének helyreállítására, korszerűsítésére

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2018. 12. 05.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2018. 12. 05.
Letöltés
 1. 192/2018. (X. 24.) GB határozat a kerékpárút pihenő helyén szerviz kialakításáról szóló előterjesztés napirendre vételéről
 2. 193/2018. (X. 24.) GB határozat a napirendi javaslatok elfogadására
 3. 194/2018. (X. 24.) GB határozat gyógyvízkérelem jóváhagyásával kapcsolatosan
 4. 195/2018. (X. 24.) GB határozat fotocellás ajtók beépítésével kapcsolatosan
 5. 196/2018. (X. 24.) GB határozat a zöldségpiac felújításával kapcsolatosan
 6. 197/2018. (X. 24.) GB határozat a gyepmesteri telep férőhelyeinek bővítésével kapcsolatosan
 7. 198/2018. (X. 24.) GB határozat az I.számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátásával kapcsolatosan
 8. 199/2018. (X. 24.) GB határozat pótelőirányzat biztosításával kapcsolatosan a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda részére
 9. 200/2018. (X. 24.) GB határozat Tour de Hongrie 2019-es versenyéhez történő kapcsolódással kapcsolatosan
 10. 201/2018. (X. 24.) GB határozat vagyonkezelési szerződés megkötésével kapcsolatosan
 11. 202/2018. (X. 24.) GB határozat a Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV. 18.) számú rendelet módosításával kapcsolatosan
 12. 203/2018. (X. 24.) GB határozat a Galgócz sor melletti 6973/39 hrsz-ú ingatlan észak-nyugati részének értékesítésre való kijelölésével kapcsolatosan
 13. 204/2018. (X. 24.) GB határozat forrás biztosításával kapcsolatosan menetrendszerinti autóbuszközlekedés pályáztatásához
 14. 205/2018. (X. 24.) GB határozat közvilágítás bővítésével kapcsolatban
 15. 206/2018. (X. 24.) GB határozat a város kommunális infrastruktúra helyzetéről adott tájékoztatóval kapcsolatosan
 16. 207/2018. (X. 24.) GB határozat a volt „Hajdútourist” épületének átalakításával kapcsolatosan
 17. 208/2018. (X. 24.) GB határozat Kolozsvári Csaba Gazdasági Bizottsági tag érintettségi okán történő szavazás alóli felmentéséről
 18. 209/2018. (X. 24.) GB határozat a Szabadidő-parkban található Főépület bérleti szerződésével kapcsolatban
 19. 210/2018. (X. 24.) GB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosításával kapcsolatosan
 20. 211/2018. (X. 24.) GB határozat a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde villámvédelmi rendszerének felújításáról szóló tájékoztató elfogadásáról
 21. 212/2018. (X. 24.) GB határozat biztosítási pályázat kiírásáról
 22. 213/2018. (X. 24.) GB határozat kerékpárút pihenő helyén szerviz kialakításáról  
 23. 214/2018. (X. 24.) GB határozat a hajléktalan ellátásról és krízisszálló üzemeltetésére
 24. 215/2018. (X. 24.) GB határozat a Járóbeteg-Ellátó Centrum ez évi fejlesztéseinek bemutatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

  ZÁRT ÜLÉSEN

 25. 190/2018. (X. 24.) GB határozat zárt ülés napirendjének elfogadására
 26. 191/2018. (X. 24.) GB határozat fűtéskorszerűsítésre érkezett kérelem támogatására
2018. szeptember 12.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. 09. 11.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2018. 09. 11.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2018. évi költségvetése első 6 hónapjának végrehajtásáról. (1.sz testületi napirend)
 2. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Zöldségpiac lefedéséről. (2.sz testületi napirend)
 3. Előterjesztés alapítvány támogatására. (3.sz testületi napirend)
 4. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár szakmai beszámolója elfogadására. (4.sz testületi napirend)
 5. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére pótelőirányzat biztosítására. (5.sz testületi napirend)
 6. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum részére pótelőirányzat biztosítására. (6.sz testületi napirend)
 7. Előterjesztés intézményi pótelőirányzatok kéréséről. (7.sz testületi napirend)
 8. Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra. (8.sz testületi napirend)
 9. Előterjesztés a Kormányhivatal törvényességi felhívásáról. (12.sz testületi napirend)
 10. Előterjesztés építési telkek árverésen történő értékesítésre való kijelöléséről. (13.sz testületi napirend)
 11. Előterjesztés önkormányzati utak ideiglenes használatáról. (14.sz testületi napirend)
 12. Előterjesztés a TIGÁZ-DSO Kft. javára történő használati jog bejegyzéséről. (15.sz testületi napirend)
 13. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról öntözőcső fektetésére. (16.sz testületi napirend)
 14. Előterjesztés pályázat kiírásával kapcsolatosan autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltató kiválasztása tárgyban. (17.sz testületi napirend)
 15. Előterjesztés víziközmű vagyon 2019-2033 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének meghatározására. (18.sz testületi napirend)
 16. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde kérelméről. (19.sz testületi napirend)
 17. Előterjesztés épület hasznosítására beérkezett ajánlatról. (20.sz testületi napirend)
 18. Előterjesztés rendezvénytér kialakítására a Gábor Áron és Szent Erzsébet utcákon. (21.sz testületi napirend)
 19. Előterjesztés kötelező közszolgáltatás megszervezésével kapcsolatosan. (22.sz testületi napirend)
 20. Előterjesztés a Dózsa György utca, Bajcsy Zs. u. kereszteződésében forgalmi irányító lámpa elhelyezéséről. (23.sz testületi napirend)
 21. Előterjesztés a művelődési központ melletti park szebbé tételére. (24.sz testületi napirend)

  TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2018. 10. 02.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2018. 10. 02.
Letöltés
 1. 156/2018. (IX. 12.) GB határozat a a beruházás kiemeltté nyilvánításáról szóló előterjesztés napirendre vételéről
 2. 157/2018. (IX. 12.) GB határozat a napirendi javaslat elfogadására
 3. 158/2018. (IX. 12.) GB határozat 2018. évi költségvetése első 6 hónapjának végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatosan
 4. 159/2018. (IX. 12.) GB határozat a Hajdúszoboszlói Zöldségpiac lefedésével kapcsolatosan
 5. 160/2018. (IX. 12.) GB határozat a Hajdúszoboszló Zeneoktatásáért és Kultúrájáért Alapítvány támogatásával kapcsolatosan
 6. 161/2018. (IX. 12.) GB határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár szakmai beszámolójával kapcsolatosan
 7. 162/2018. (IX. 12.) GB határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére pótelőirányzat biztosításával kapcsolatosan
 8. 163/2018. (IX. 12.) GB határozat a Bocskai István Múzeum részére 3,5 millió forint pótelőirányzat biztosításával kapcsolatosan
 9. 164/2018. (IX. 12.) GB határozat a Bocskai István Múzeum részére 7 millió forint pótelőirányzat biztosításával kapcsolatosan
 10. 165/2018. (IX. 12.) GB határozat HKSZK pótelőirányzat biztosításával kapcsolatosan
 11. 166/2018. (IX. 12.) GB határozat Gyermeksziget Bölcsőde pótelőirányzat biztosításával kapcsolatosan
 12. 167/2018. (IX. 12.) GB határozat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozássak kapcsolatosan
 13. 168/2018. (IX. 12.) GB határozat a Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatosan
 14. 169/2018. (IX. 12.) GB határozat építési telkek árverésen történő értékesítésre való kijelölésével kapcsolatosan
 15. 170/2018. (IX. 12.) GB határozat önkormányzati utak ideiglenes használatával kapcsolatosan
 16. 171/2018. (IX. 12.) GB határozat a TIGÁZ-DSO Kft. javára történő használati jog bejegyzésével kapcsolatosan
 17. 172/2018. (IX. 12.) GB határozat öntözőcső fektetéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatosan
 18. 173/2018. (IX. 12.) GB határozat autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltató kiválasztása pályázat kiírásával kapcsolatosan
 19. 174/2018. (IX. 12.) GB határozat víziközmű vagyon 2019-2033 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének meghatározásával kapcsolatosan
 20. 175/2018. (IX. 12.) GB határozat a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde kérelmével kapcsolatosan
 21. 176/2018. (IX. 12.) GB határozat épület hasznosítására beérkezett ajánlattal kapcsolatosan
 22. 177/2018. (IX. 12.) GB határozat rendezvénytér kialakításával kapcsolatosan a Gábor Áron és Szent Erzsébet utcákon
 23. 178/2018. (IX. 12.) GB határozat kötelező közszolgáltatás megszervezésével kapcsolatosan
 24. 179/2018. (IX. 12.) GB határozat a Dózsa György utca, Bajcsy Zs. u. kereszteződésében forgalmi irányító lámpa elhelyezésével kapcsolatosan
 25. 180/2018. (IX. 12.) GB határozat a művelődési központ melletti park szebbé tételével kapcsolatosan
 26. 181/2018. (IX. 12.) GB határozat beruházás kiemeltté nyilvánításával kapcsolatosan
 27. 182/2018. (IX. 12.) GB határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2018. I. félévi működéséről szóló tájékoztató tudomásul vételéről
 28. 183/2018. (IX. 12.) GB határozat a Bocskai István Múzeum vis maior kérelmének támogatásáról
 29. 184/2018. (IX. 12.) GB határozat forgalomtechnikai javaslatokra
 30. 185/2018. (IX. 12.) GB határozat közterület igénybevételre
 31. 186/2018. (IX. 12.) GB határozat az Aranykapu Óvoda részére biztosított keretösszeg felhasználásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
 32. 187/2018. (IX. 12.) GB határozat Hajdúszoboszlói Nyugdíjas Pedagógus Klub kérelmével kapcsolatosan
 33. 188/2018. (IX. 12.) GB határozat Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ kérelmének támogatásáról
 34. 189/2018. (IX. 12.) GB határozat Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár kérelmének támogatásáról
2018. július 4.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. 08. 07.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2018. 08. 07.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Javaslat a 2018. évi költségvetési rendelet módosítására. (2. sz. testületi napirend)
 2. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió részére pótelőirányzat biztosítására. (4. sz. testületi napirend)
 3. Előterjesztés alapítványok támogatására. (5. sz. testületi napirend)
 4. Előterjesztés óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás beindításáról és működtetéséről. (7. sz. testületi napirend)
 5. Előterjesztés Gábor Áron u. 44. szám alatti ingatlan kisajátításáról. (8. sz. testületi napirend)
 6. Előterjesztés az Rácz F. u. 92. szám alatti ingatlan rendezésére (9. sz. testületi napirend)
 7. Előterjesztés a Sportpark kiegészítő beruházásáról. (10. sz. testületi napirend)
 8. Előterjesztés klímastratégia kidolgozására vonatkozó pályázat beadásáról. (11. sz. testületi napirend)
 9. Előterjesztés költségvetési keretek közötti átcsoportosítással és többletforrás biztosításával kapcsolatosan (15. sz. testületi napirend)
 10. Előterjesztés az óvoda konyha infrastrukturális felújítására vonatkozó pályázatról (16. sz. testületi napirend)
 11. Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2019. évi mértékével kapcsolatosan (18. sz. testületi napirend)
 12. Előterjesztés a Szent István park körüli területek átépítéséről. (20. sz. testületi napirend)
 13. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének módosításáról. (22. sz. testületi napirend)

  TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:

 14. Előterjesztés az egyedi/önálló lakóingatlanok energetikai rendszerének megújítására, működőképességének helyreállítására, korszerűsítésére
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2018. 08. 07.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2018. 08. 07.
Letöltés
 1. 134/2018. (VII. 4.) GB határozat plusz előterjesztések napirendre vételéről
 2. 135/2018. (VII. 4.) GB határozat napirend elfogadására
 3. 136/2018. (VII. 4.) GB határozat 2018. évi költségvetési rendeletet módosításával kapcsolatosan (5. sz. testületi napirend)
 4. 137/2018. (VII. 4.) GB határozat a Hajdúszoboszlói Városi Televízió részére pótelőirányzat biztosítására. (7. sz. testületi napirend)
 5. 138/2018. (VII. 4.) GB határozat a Fazekasházért Alapítvány támogatásával kapcsolatosan (8. sz. testületi napirend)
 6. 139/2018. (VII. 4.) GB határozat a Mentőalapítvány támogatásával kapcsolatosan (9. sz. testületi napirend)
 7. 140/2018. (VII. 4.) GB határozat óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás beindításával és működtetésével kapcsolatosan (10. sz. testületi napirend)
 8. 141/2018. (VII. 4.) GB határozat a Gábor Áron u. 44. szám alatti ingatlan kisajátításával kapcsolatosan (11. sz. testületi napirend)
 9. 142/2018. (VII. 4.) GB határozat a Rácz F. u. 92. szám alatti ingatlan rendezésével kapcsolatosan (15. sz. testületi napirend)
 10. 143/2018. (VII. 4.) GB határozat a Sportpark kiegészítő beruházással kapcsolatosan (16. sz. testületi napirend)
 11. 144/2018. (VII. 4.) GB határozat klímastratégia kidolgozására vonatkozó pályázattal kapcsolatosan (18. sz. testületi napirend)
 12. 145/2018. (VII. 4.) GB határozat költségvetési keretek közötti átcsoportosítással és többletforrás biztosításával kapcsolatosan (20. sz. testületi napirend)
 13. 146/2018. (VII. 4.) GB határozat az óvoda konyha infrastrukturális felújítására vonatkozó pályázattal kapcsolatosan (22. sz. testületi napirend)
 14. 147/2018. (VII. 4.) GB határozat az idegenforgalmi adó 2019. évi mértékével kapcsolatosan
 15. 148/2018. (VII. 4.) GB határozat a Szent István park körüli területek átépítésével kapcsolatosan
 16. 149/2018. (VII. 4.) GB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének módosításával kapcsolatosan
 17. 150/2018. (VII. 4.) GB határozat a díszpolgár temetési költségeinek biztosításával kapcsolatosan
 18. 151/2018. (VII. 4.) GB határozat városi utak padkarendezése költségeinek biztosításáról
 19. 152/2018. (VII. 4.) GB határozat az önkormányzati utak ideiglenes használatával kapcsolatosan
 20. 153/2018. (VII. 4.) GB határozat a Városi Bölcsőde melletti úton forgalomirányító táblák kihelyezése költségeinek biztosításáról
 21. 154/2018. (VII. 4.) GB határozat a Gyermeksziget Bölcsőde kérelmének támogatására
 22. 155/2018. (VII. 4.) GB határozat terület díjmentes biztosításáról a „Nagy Ebéd” piknik megrendezéséhez

  ZÁRT ÜLÉSEN

 23. 132/2018. (VII. 4.) GB határozat zárt ülés napirendjének elfogadására
 24. 133/2018. (VII. 4.) GB határozat fűtéskorszerűsítésre érkezett kérelem támogatására

2018. június 13.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. 08. 08.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2018. 08. 08.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés Hajdúszoboszlói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum drogstratégia 2018-2020. (3. sz. testületi napirend)
 2. Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum egyes alapdokumentumainak módosítására. (4. sz. testületi napirend)
 3. Előterjesztés rendkívüli szociális támogatás igénylésének pályázatára. (5. sz. testületi napirend)
 4. Előterjesztés a 0116/3 hrsz-ú ingatlan rendezésére. (6. sz. testületi napirend)
 5. Előterjesztés forgalomtechnikai javaslatokról
 6. Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes
 7. Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium kérelme

  TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2018. 08. 08.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2018. 08. 08.
Letöltés
 1. 124/2018. (VI. 13.) GB határozat plusz előterjesztés napirendre vételéről
 2. 125/2018. (VI. 13.) GB határozat napirend elfogadásáról
 3. 126/2018. (VI. 13.) GB határozat a Hajdúszoboszlói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum drogstratégiával kapcsolatosan
 4. 127/2018. (VI. 13.) GB határozat a Járóbeteg-Ellátó Centrum egyes alapdokumentumainak módosításával kapcsolatosan
 5. 128/2018. (VI. 13.) GB határozat rendkívüli szociális támogatás igénylésének pályázatával kapcsolatosan
 6. 129/2018. (VI. 13.) GB határozat a 0116/3 hrsz-ú ingatlan rendezésével kapcsolatosan
 7. 130/2018. (VI. 13.) GB határozat az Árpád zug tulajdonjog rendezésével kapcsolatosan
 8. 131/2018. (VI. 13.) GB határozat forgalomtechnikai tükrök kihelyezése pénzügyi forrásának biztosításáról