ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Település > Civilek > Egyesületek > Egészségügyi, szociális célú egyesületek
Egészségügyi, szociális célú egyesületek

Búgócsiga Egyesület

Tevékenység: Az egyesület alapvető célja általánosságban gyerekek – legyen az egészséges vagy sérült - szabadidejének a fejlődésük és testileg-lelkileg egészséges felnőtté válásuk szempontjából hasznos és értelmes tevékenységekkel, programokkal történő kitöltése; különös figyelmet fordítva az egészséges életmód, környezetvédelem, kultúra, tanulás fontosságára és arra, hogy egymás elfogadása és segítése a másik fél egészségi állapotától (sérült vagy ép) és társadalmi mivoltától (hátrányos helyzetű vagy jómódú) független. Különösen fontos cél a sérült gyereke felzárkóztatása egészséges társaikhoz.
Elnök: Deák Anett
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Ádám utca 91.
Adószám: 18912308-1-09

Gólyafészek Ifjúsági és Kulturális Egyesüelt

Tevékenység: Az egyesület célja a szociálisan hátrányos helyzetben élők támogatása, különös tekintettel fiatalokra, gyerekekre. Kulturális, szabadidős tevékenységek biztosítása részükre. Önszerveződő közösségek fenntartása. Szervezett háttér biztosítása a fiatalok és gyerekek, valamint más korosztályok részére a közösségi kezdeményezések megvalósításához, ügyeik intézéséhez, képzések, munkalehetőségek szervezése, közvetítése számukra.
Elnök:
Vadász Lászlóné
Cím:
4200 Hajdúszoboszló, Csontos utca 69.
Telefon:
+36 20 535 2927
Email:
ludmanyine.noemi(kukac)gmail.com
Adószám:
18989951-1-09

Hajdúsági Segítő Centrum Egyesület

Tevékenység: Az egyesület célja társadalmunk hátrányos helyzetű tagjainak egészségvédelme, egészségfejlesztése, környezetvédelem, környezeti nevelés, környezeti hatásvizsgálat, közösségfejlesztés, érdekvédelem, érdekképviselet, kulturális tevékenység határok nélkül, ifjúságvédelem, betegcsoportok képviselete, mozgás-gazdag, sportos életvitelre nevelés és ösztönzés, munkaerő-védelem, a munkához jutás elősegítése különös tekintettel a megváltozott munkaképességű személyekre.
Elnök:
Szigetiné Király Emese
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Damjanich u. 45.
Telefon: +36 30 232 0959
Email: hsc.egyesulet(kukac)gmail.com

Adószám: 18989951-1-09

HajráAnyu Hajdúszoboszlói Anyukák Egymásért Egyesület

Tevékenység: Hajdúszoboszlón és a környező hajdú-bihar megyei településeken élő anyáknak, kisgyermekes szülőknek, családoknak kézzelfogható és hatékony segítségnyújtás az élet számos területén. A gyermekekkel, családi élettel, anyasággal-apasággal kapcsolatos ismeretek széleskörű terjesztése, a családosoknak rendelkezésére álló mozgástér bővítése, együttes és konstruktív problémamegoldás. A virtuális térből kilépve valóságos kapcsolatok, kapcsolatrendszerek kiépítése, melyek a napi gondok megoldásában konkrét, valódi és gyors segítséget nyújthatnak. Jótékonysági, adománygyűjtési programokon keresztül az egyes családoknál feleslegessé vált vagy nélkülözhető dolgok átcsoportosítása azokhoz a családokhoz, akiknek az adott dolgokra ténylegesen szükségük van. Szociális érzékenység növelése, segítő kapcsolatok rendszere kiépülésének elősegítése, családvédelem. Ismeretterjesztés, tájékoztatás gyermekekkel, családokkal, szülői minőséggel, lehetőségekkel és azok megvalósításának lépéseivel kapcsolatban. Gyermekek üdülésének elősegítése.
Elnök:
Végh-Nagy Nikoletta
Cím: 4200 Hajdúszoboszló,Erkel F. u. 21.
Telefon: +36 70 949 6322
Email: info(kukac)hajraanyu.hu; vegh.nagy.nikoletta(kukac)gmail.com

Adószám: 18596667-1-09

Igazgyöngy Képesség- és Készségfejlesztő Egyesület

Tevékenység: Komplex prevenciós program kidolgozása az egészséges életmód terén. Ehhez kapcsolódó igény és tudás bővítése. Az ember, mint érték, annak testi, lelki és mentális fejlődését elősegítő nevelés, oktatás, képességfejlesztés ismeretterjesztés. Az egyesület különös gondot kíván fordítani a már kialakult testi, lelki betegségek nyugati medicinát kiegészítő alternatív gyógymódok alkalmazására. A gyógyító nevelő, oktató munka kiterjesztése a kistérségekben élőkre (hátrányos helyzetű csoportok, kisebbségben élők, különleges bánásmódot igénylők, munkanélküliek…) számára. Természeti környezetünk óvása, megbecsülése, természetvédelem. Az egészséges élettér kialakítására való törekvés. Hagyományok ápolása. A család, mint egység támogatása, a gyermeki jogok érvényesítése, az anyák védelme, a gyermek harmonikus fejlődéséhez szükséges feltételek feltárása (szakmai felügyelet, nevelés, oktatás, egészséges életmód alakítása, képességfejlesztés…) Gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenységek, érdekképviselet. Nemzetközi partnerkapcsolatok kialakítása, szakmai főrumok konzultációk szervezése. Más országok kultúrájának történelmének, földrajzának megismerése és megismertetése. Egészségturizmus fellendítése, kúrák, üdültetés kirándultatás, táboroztatás, túravezetés biztosítása. Egészséges táplálkozás népszerűsítése, tanácsadás, ismeretterjesztés, oktatás.
Képviselők: Harsányiné Deli Katalin, Ignáth Antalné, Német Jolán
Cím: 4024 Debrecen, Arany János utca 2. fszt./2.
Telefon: +36 52 722-737
Email: melinda(kukac)netform.hu
Adószám: 18992379-1-09

Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete Hajdúszoboszló

BEMUTATKOZÁS
Tevékenység: az élet és egészség védelme, az emberi személyiség tiszteletben tartása, az emberi szenvedés, a szociális gondok enyhítése, a betegségek megelőzése, a fegyveres konfliktusok, katasztrófák áldozatainak megsegítése, a Genfi Egyezményekből adódó feladatokban való közreműködés, a nemzetközi humanitárius jog, a Vöröskereszt alapelveinek terjesztése, a társadalmi szolidaritásra nevelés.Véradási információk: /Hszob/EhU.aspx?id1=349&id2=349&id3=0
Területi vezető: Szatmári Margit
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Kossuth u. 9.
Email: hajduszoboszlo(kukac)voroskereszt.hu
Telefon: +36 52 361 553; + 36 70 933 8391
Adószám: 19117104-2-09

Másholország-Közös Ügyünk a Gyermekünk Egyesület

Tevékenység: A családi nevelés kiegészítőjeként támogatni a gyermekek képességeinek fejlődését, készségeinek kialakulását, egészséges, gondolkodó, kiegyensúlyozott gyermek nevelésének segítése, a gyermekek életre való felkészítésének támogatása, A családi nevelés támogatása programok, tanácsadások, előadások, családi napok szervezésével, A nők munkába állásának támogatása gyermekfelügyeleti férőhelyekkel, Egészséges életmód, környezettudatos szemléletmód formálása, Montessori szemléletű nevelés keretében a gyermekek egyéni képességeinek, tehetségének, személyiségének a kibontakoztatásának, önállósodási törekvéseinek segítése, Egyedi eszközkészlet biztosítása a gyermekek számára, amely a városban egyedülálló, viszont nagyban hozzájárulnak a gyermek önálló játéktevékenységének kibontakozásához, a képességek személyre szabott fejlesztésének megfelelően, Vegyes életkorú gyermekek felügyeletének ellátása napközbeni gyermekfelügyelet és családi bölcsőde működésének támogatásával, Szeretetteljes, nyugodt, derűs légkör biztosítása családias környezetben
Elnök: Musák László
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Erzsébet utca 4.
Email: masholorszag(kukac)gmail.com
Telefon: +36 70 247 3041
Adószám: 19087942-1-09

Összefogás egy élhetőbb otthonért Egyesület

Tevékenység: Az egyesület célja a hátrányos helyzetben élő családok, fiatalok támogatása, az otthon teremtés elősegítése a mindennapi megélhetésük elősegítése pénzbeni és természetbeni támogatások segítségével. Önkéntes tevékenységgel, összefogással segíteni a rászorulóknak a mindennapi élet nehézségeinek leküzdésében, életkörülményeik javításában.
Képviselők:
 Almási Ádám,  Almási-Gál Éva, Harangozó Adrienn
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Pityeri dűlő 10675/1.
Adószám: 19345251-1-09

Társ Egyesület

Tevékenység: - Szociális tevékenység, pszichiátriai betegek és fogyatékkal élők gondozásának támogatása, - Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, kirekesztés csökkentése - Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység elősegítése, - Kulturális tevékenység támogatása, - Rehabilitációs foglalkoztatás elősegítése, - A lakosság környezettudatos szemlélete kialakításának elősegítése. Egyesületünk fontos céljának tekinti a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életminőségének emelését, anyagi és erkölcsi segítség nyújtását. További célkitűzése még a szervezetnek: Társadalmi felelősségvállalás, önkéntesség népszerűsítésének támogatása.
Képviselők:
Fülöpné Mezei Anikó Mária,Prém Éva Anikó,vezetőségi tag Mezei Ildikó
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Baross utca 25.
Adószám: 18993507-1-09

Természet Patikája Egyesület

Tevékenység: Népi gyógyászat kutatása, az ismeretanyag publikálása online és offline formában, rendezvényeken vagy nyomtatott formában. Zöldségek, gyümölcsök, gyógy- és fűszernövények felhasználhatóságának megismertetése, a mindennapokban való alkalmazása. Ismeretterjesztő rendezvények tartása, szervezése, amelyeken egy időben, széles körben tudjuk ismertetni a kutatásainkat az egészségtudatos életmóddal kapcsolatban. Gyógynövények megismertetése a természetben. Gyógynövénytúrák szervezése, ahol a napjainkban ismert és kevésbé ismert, de hatásaiban pozitív tulajdonságokkal bíró növényekkel közelebbről is megismerkedhetnek az érdeklődők. Egyesületünknek nem célja és nem feladata, hogy az 1-1 megbízható forrásból fellelt információt megítélje, de igyekszünk, hogy a növényeknek minél szélesebb körű felhasználását megmutassuk.
Képviselők: Dr. Nagy Ádám, Elekné Szűrös Éva, Surmann-né Taschner Éva 
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Bethlen utca 23. tetőtér/12.
Email: info(kukac)termeszetcseppjei.hu
Honlap: http://www.termeszetcseppjei.hu
Adószám: 18516452-1-09