ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
TAJ kártya
A Társadalombiztosítási Azonosító Jel (továbbiakban: TAJ szám) egy kilenc számjegyű személyi azonosító. A TAJ számot az egészségbiztosítási szerv képezi. Az azonosító kód igazolására az érintett polgárnak hatósági igazolványt kell kiadni.

Ki veheti igénybe?

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (továbbiakban: KEK KH) az újszülött családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, állampolgárságát, valamint lakcímét közli az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (továbbiakban: OEP). Az újszülött részére a gyermek lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szerv – külön kérelem nélkül – a KEK KH adatszolgáltatása alapján, soron kívül, de legkésőbb nyolc napon belül a TAJ-számot tartalmazó hatósági igazolványt hivatalból adja ki és postázza.
Azt a polgárt, aki nem rendelkezik TAJ számmal, de jogosulttá válik egészségügyi szolgáltatásra, munkanélküli vagy szociális ellátásra, külön kérelemre külön törvény alapján, az OEP TAJ számmal látja el.
Külföldinek minősülő biztosított foglalkoztatója a foglalkoztatás megkezdése előtt - az előírt nyomtatványon, vagy elektronikus űrlapon – az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv kéri a TAJ szám kiadását.

Eljárás tárgya:

A Társadalombiztosítási Azonosító Jel (továbbiakban: TAJ szám) egy kilenc számjegyű személyi azonosító. A TAJ számot az egészségbiztosítási szerv képezi. Az azonosító kód igazolására az érintett polgárnak hatósági igazolványt kell kiadni. A hatósági igazolvány tartalma:

 • családi és utónév,
 • születési idő,
 • TAJ szám, valamint
 • a kiállító szerv bélyegzőlenyomata és a kiállító személy aláírása.

A TAJ számról szóló hatósági igazolványt az egészségbiztosítási szerv állítja ki és juttatja el az érintett részére.
A Társadalombiztosítási Azonosító Jel képzése és az erről szóló hatósági igazolványnak a polgár részére első alkalommal történő kiadása díjmentes.

Szükséges dokumentumok:

 • személyazonosságot igazoló okmány,
 • lakcímet vagy tartózkodási helyet igazoló okmány,
 • meghatalmazás esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás,
 • egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett személyeknek: e járulék megfizetéséről szóló, adóhatóság által kiállított igazolás,
 • EGT tagállam állampolgára és tartózkodásra jogosult családtagja: Magyarországi tartózkodási engedély, regisztrációs igazolás, tartózkodási kártya,
 • EGT-vel kötött megállapodás alapján a tagállam állampolgárával azonos jogállást élvező állam állampolgárai részére kiállított, magyarországi tartózkodási engedély,
 • bevándorolt személy: bevándorlási vagy letelepedési engedély,
 • letelepedett személy: letelepedési engedély,
 • menekült személy: a menekültként elismeréséről rendelkező határozat,
 • hontalan személy: a hontalanságot megállapító okirat, és tartózkodási engedély és a külföldi kérelmező esetén a magyar egészségbiztosítási jogosultságot igazoló dokumentum.

Lásd bővebben:

www.oep.hu