ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Élethelyzet > Család, élet > Születés > Apaság megállapítása
Apaság megállapítása
Az apaság megállapítása iránti per célja az apa személyének megállapítása. Erre akkor kerülhet sor, ha a gyermek apja sem az anya házassági köteléke, sem reprodukciós eljárás, sem teljes hatályú apai elismerés alapján nem állapítható meg, és az apa helye az anyakönyvi kivonatban üres vagy képzelt apa van oda bejegyezve, azaz valós személyt nem kell a gyermek apjának tekinteni.

Ki veheti igénybe?

Az apaság bírósági megállapítását az anya, a gyermek, a gyermek halála után leszármazója és az apa kérheti.
A kiskorú gyermek a perben a járási gyámhivatal hozzájárulásával az anya pertársaként vehet részt. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy a pert törvényes képviselője hozzájárulásával indíthatja meg. Ha a törvényes képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott vagy a hozzájárulást nem adja meg, azt a járási gyámhivatal hozzájárulása pótolja. Ha a jogosult cselekvőképtelen, a pert nevében a járási gyámhivatal hozzájárulásával törvényes képviselője indíthatja meg.
A családi jogállás rendezése iránti per megindításához a járási gyámhivatal a gyermek törvényes képviseletének ellátására eseti gondnokot rendel ki. Az eseti gondnok kirendelését a szülő, a gyám és a 14. életévét betöltött gyermek kérheti, de a kirendelésről a járási gyámhivatal hivatalból is dönthet.
Az apaság megállapítására irányuló keresetet a gyermek az apa ellen, az apa pedig a gyermek ellen indíthat. Amennyiben a gyermek már nem él, leszármazói is indíthatnak pert az apa ellen.

Eljárás tárgya:

Az apaság megállapítása iránti per célja az apa személyének megállapítása. Erre akkor kerülhet sor, ha a gyermek apja sem az anya házassági köteléke, sem reprodukciós eljárás, sem teljes hatályú apai elismerés alapján nem állapítható meg, és az apa helye az anyakönyvi kivonatban üres vagy képzelt apa van oda bejegyezve, azaz valós személyt nem kell a gyermek apjának tekinteni.

Szükséges dokumentumok:

  • kitöltött bejelentés
  • személyazonosításhoz szükséges iratok
  • gyermek születési anyakönyvi kivonata

Ügyintézési határidő:

21 nap

Lásd bővebben:

www.kormanyhivatal.hu