ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Élethelyzet > Család, élet > Házasság > Külföldivel házasságkötés
Külföldivel házasságkötés
A külföldi állampolgárság érvényes külföldi úti okmánnyal, a más állam által kiállított állampolgársági okirattal, a magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, valamint úti okmánnyal igazolható. Emellett a külföldi állampolgárságú házasulandó félnek saját állama illetékes szervétől igazolást (tanusítványt) kell beszereznie, amely bizonyítja, hogy a házasságkötésnek államának joga szerint nincs törvényes akadálya.

Ki veheti igénybe?

A házasságot kötni szándékozó nagykorú személyek. A házasuló a házassági szándékát személyesen jelenti be és erről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel.

Eljárás tárgya:

Ha mindkét házasulandó külföldi állampolgár, az állampolgárságuk szerinti külképviseleten is jelezhetik házasságkötési szándékukat. Ebben az esetben a magyar hatóságnak nincs feladata.
A házasságkötést megelőzően a házasulóknak az anyakönyvvezető előtt ki kell jelenteniük, hogy házasságuknak legjobb tudomásuk szerint nincs törvényes akadálya, egyszersmind igazolniuk kell, hogy házasságkötésük törvényes feltételei fennállnak. Jogszabály a házasságkötés előtti tanácsadáson való részvételt kötelezővé teheti.
Házasság akkor jön létre, ha az együttesen jelenlevő házasulók az anyakönyvvezető előtt személyesen kijelentik, hogy egymással házasságot kötnek.
A házasságkötés nyilvánosan, két tanú jelenlétében történik. Házassági tanú lehet minden nagykorú és cselekvőképes személy.
A házasságkötési eljárásokban nincs helye elektronikus ügyintézésnek.

Szükséges dokumentumok:

A magyar állampolgárság érvényes személyazonosító igazolvánnyal, illetőleg magyar útlevéllel vagy állampolgársági bizonyítvánnyal igazolható.
A külföldi állampolgárság érvényes külföldi úti okmánnyal, a más állam által kiállított állampolgársági okirattal, a magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, valamint úti okmánnyal igazolható.
Emellett a külföldi állampolgárságú házasulandó félnek saját állama illetékes szervétől igazolást (tanusítványt) kell beszereznie, amely bizonyítja, hogy a házasságkötésnek államának joga szerint nincs törvényes akadálya. Ezt az igazolást és a többi csatolandó iratot a házasságkötés helye szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal vizsgálja meg, amelynek eredményeként a hivatal dönti el, hogy a külföldi házasulandó fél állampolgársága szerinti ország joga alapján a házasságkötésnek van-e akadálya.
Ha a külföldi házasulandó fél ilyen tartalmú igazolást, tanúsítványt nem tud beszerezni, felmentést kérhet annak bemutatása alól. A felmentés megadását az együttesen megjelenő házasulók a házasság megkötésére illetékes anyakönyvvezetőnél kérhetik. A kérelmet szintén a házasságkötés székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) kormány hivatal bírálja el. A felmentés - a kiállításának napjától számított - hat hónapig érvényes, ez alatt az idő alatt kell tehát a házasságot megkötni.
Hontalan és menekült személyek esetében az igazolásra nincs szükség.
Mindezek mellett csatolni kell:

  • a külföldön kiállított születési anyakönyvi kivonatot és annak hiteles magyar fordítását,
  • a lakóhely igazolásáról szóló tanúsítványt és annak hiteles magyar fordítását,
  • a családi állapot igazolását és annak hiteles magyar fordítását.


Lásd bővebben:

www.kormanyhivatal.hu