ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Élethelyzet > Otthon > Építkezés
Építkezés
A kérelem papíralapon történő benyújtásához a nyomtatványok, igazolások a http://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany oldalról tölthetők le.

Az általános építésügyi hatáskörök a járásszékhely település jegyzői, míg a kiemelt építésügyi hatáskörök (jogszabályban meghatározott esetek, összeférhetetlenség stb.) és az építésfelügyeleti hatáskörök a kormányhivatal járási építésügyi hivatalaihoz kerültek telepítésre. Az építésügyi hatósági eljárások 2013. január 1-től csak elektronikusan, az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató elektronikus dokumentációs rendszerben, az ÉTDR-ben indíthatók. Az egyes eljárásokhoz kapcsolódó részletes ismertetés a http://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok oldalon érhető el. A kérelem papíralapon történő benyújtásához a nyomtatványok, igazolások a http://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany oldalról tölthetők le.

Tájékoztató az építési ügyekről:

2013. január 1-el teljes körű jogszabályi változás történt az építésigazgatás területén a járások kialakításával, valamint az elektronikus ügyintézés bevezetésével az építésügyben.

Az általános építésügyi hatáskörök a járásszékhely település jegyzői, míg a kiemelt építésügyi hatáskörök (jogszabályban meghatározott esetek, összeférhetetlenség stb.) és az építésfelügyeleti hatáskörök a kormányhivatal járási építésügyi hivatalaihoz kerültek telepítésre.

A változások következtében Hajdúszoboszló, mint járásszékhely település jegyzőjének általános építésügyi hatásköre a Hajdúszoboszlói Járás településeire - Hajdúszoboszló, Nádudvar, Nagyhegyes, Ebes, Hajdúszovát – terjed ki.

Az építésügyi hatósági eljárások 2013. január 1-től csak elektronikusan, az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató elektronikus dokumentációs rendszerben, az ÉTDR-ben indíthatók. A kérelem papíralapon és elektronikus úton is benyújtható, azonban a dokumentációt minden esetben jogszabály által meghatározott elektronikus formában kell csatolni.

A rendszer használatával kapcsolatos információk a http://www.e-epites.hu/etdr/letöltés oldalon érhetők el.

A kérelem papíralapon történő benyújtásához a nyomtatványok, igazolások a http://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany oldalról tölthetők le.Kapcsolódó jogszabályok:
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és a építészeti-műszaki tervtanácsokról
263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról
338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészeti tevékenységről
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről