ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Élethelyzet > Adózás > Adóazonosító
Adóazonosító kártya
Az adóazonosító jel egy tízjegyű számból álló személyi azonosító. Az adóazonosító jelet az állami adóhatóság képezi. Az adóazonosító jelről kiadott hatósági igazolvány az adóigazolvány.

Ki veheti igénybe?

Az adóazonosító jelet tartalmazó adóigazolványt bárki igényelheti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal regionális főigazgatóságán. Személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkező személy esetén a törvényes képviselő, egyéb esetben az igénylő, meghatalmazás esetén a meghatalmazott kérheti adóigazolvány kiállítását.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv (Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala – KEK KH) az újszülött születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, valamint lakcímét közli az állami adóhatósággal. Az újszülött részére az állami adóhatóság a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv adatszolgáltatása alapján az adóigazolványt hivatalból adja ki.

2005. december 31. napja után született gyermeket önálló életkezdési támogatás illeti meg, melyhez az adóazonosító jelet az adóhatóság hivatalból állapítja meg. 2008. december 8-a után született gyermekek részére az adóhatóság az adóazonosító jel megképzésén túl az adóigazolványt (adókártyát) is kiállítja hivatalból.

2006. január 1. napja előtt született magánszemélyek, akik még nem rendelkeznek adóazonosító jellel, illetve adókártyával, nyomtatvánnyal kell igényelniük azt.

Eljárás tárgya:

Az adóazonosító jel egy tízjegyű számból álló személyi azonosító. Az adóazonosító jelet az állami adóhatóság képezi. Az adóazonosító jelről kiadott hatósági igazolvány az adóigazolvány. Az adóigazolvány tartalma:

 • családi és utónév,

 • anyja neve,

 • születési hely, idő,

 • adóazonosító jel,

 • a kiállítás kelte.

Az adóazonosító jel képzése és az erről szóló hatósági igazolványnak a polgár részére első alkalommal történő kiadása díjmentes.

Az eljárásra:

 • a magánszemély - ide értve az ÁFÁ-s magánszemélyt is - állandó, ennek hiányában ideiglenes lakóhelye, szokásos tartózkodási helye szerinti,

 • az egyéni vállalkozó székhelye, ennek hiányában telephelye, ha a vállalkozó magánszemélynek több telephelye van, az elsőként bejelentett telephely szerinti,

 • a külföldi állampolgárságú magánszemély esetén a magyarországi állandó, ennek hiányában ideiglenes lakóhelye, szokásos tartózkodási helye szerinti

állami adóhatóság illetékes.

A vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemély, ha nem végez általános forgalmiadó-köteles tevékenységet és nem rendelkezik adóazonosító számmal

 • jövedelemadó-köteles bevételének megszerzése,

 • költségvetési támogatás igénylése

előtt adóazonosító jelének közlése végett az állami adóhatóságnál az e célra szolgáló nyomtatványon írásban bejelenti a természetes személyazonosító adatait, lakcímét, a nem magyar állampolgárságú magánszemély állampolgárságát is.

Szükséges dokumentumok:

 • személyi igazolvány, lakcímkártya vagy születési anyakönyvi kivonat bemutatása,

 • külföldiek esetén: útlevél, érvényes vízum, lakcím bejelentőlap, meghatalmazott eljárása esetén a meghatalmazás.

Ügyintézési határidő:

15 nap

Lásd bővebben:

www.nav.gov.hu