ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Névviselés
Hatósági eljárásban, igazolásban, igazolványban, nyilvántartásban a magyar állampolgár a születési, illetőleg a házassági anyakönyv szerint őt megillető születési vagy házassági nevet viseli.
A születési név az a név, amely az érintettet a születési anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. A magyar állampolgár születési neve családi és utónévből áll.

Ki veheti igénybe?


Hatósági eljárásban, igazolásban, igazolványban, nyilvántartásban a magyar állampolgár a születési, illetőleg a házassági anyakönyv szerint őt megillető születési vagy házassági nevet viseli.
A születési név az a név, amely az érintettet a születési anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. A magyar állampolgár születési neve családi és utónévből áll.
A családi név egy- vagy kéttagú. A kéttagú családi név tagjait kötőjel köti össze.
A születendő gyermek nevét szülei határozzák meg.
Kiskorú gyermek családi és utónevének megváltoztatását törvényes képviselője kérheti. Cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy kérelmét a gondnok terjesztheti elő. Cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló személy - amennyiben a korlátozás a névváltoztatás jogát is érinti - csak gondnokának hozzájárulásával kérheti születési nevének megváltoztatását.

Eljárás tárgya:

A gyermek családi nevéről már a házasságkötést megelőzően meg lehet állapodni. Amennyiben a szülők a házasságkötés után nem viselnek közös házassági nevet, a házasságkötést megelőző eljárás során megállapodhatnak arról, hogy a házasságból származó gyermekek az apa vagy az anya családi nevét, vagy a mindkét szülő családi nevéből képzett, legfeljebb kéttagú családi nevet viselik. A megállapodást a házassági anyakönyv is tartalmazza. A gyermekek nevére vonatkozó megállapodás legkésőbb az első közös gyermek születésének anyakönyvezéséig módosítható.
Magyar állampolgárok számára anyakönyvezni egy vagy két, a gyermek nemének megfelelő utónevet lehet a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete által összeállított utónévjegyzékből. Amennyiben a szülők által választott utónév nem szerepel az utónévjegyzékben, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete nyilatkozik a kért név anyakönyvezhetőségéről. Az erre irányuló kérelmet az anyakönyvvezetőnél lehet előterjeszteni.

Az utónévjegyzéket az MTA a honlapján teszi közzé. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Állampolgársági Igazgatóság Anyakönyvi Felügyeleti Osztályának megkeresésére 30 napon belül nyilatkozik a kért utónév anyakönyvezhetőségéről.

Az engedélyezett utónevek listája, valamint az utónevek engedélyezésének alapelvei megtalálhatóak a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének honlapján (az alapelvek és az utónevek listája:
http://www.nytud.hu/oszt/nyelvmuvelo/utonevek/index.html

(egy kérelemben maximum 2 fiú vagy 2 leány utónév véleményeztethető, a kérelem illetékköteles, melynek mértéke: 3.000.-Ft.)

Amennyiben a megszületett gyermek nem magyar állampolgár, illetve hontalan, a gyermek utónevének anyakönyvezésénél a gyermek állampolgársága, illetve származási helye szerinti jog az irányadó.

Amennyiben a szülők egyike nem magyar állampolgár, az anyakönyvvezető a gyermek utónevét az érintett nem magyar állampolgárra irányadó szabályok szerint is bejegyezheti.

Amennyiben a gyermek a megszületésekor a magyar mellett külföldi állam állampolgárságával is rendelkezik és ezt a szülők igazolják, akkor a szülők kérelmére a születés anyakönyvezésekor a névviselésre vonatkozóan az adott külföldi állam jogát kell alkalmazni.

Magyar állampolgár külföldön született gyermeke születésének hazai anyakönyvezése során a gyermek utóneveként a külföldi anyakönyvi okiraton szereplő utónevet kell bejegyezni.

A magyar állampolgár a születésének hazai anyakönyvezése során kérheti utónevének a külföldi anyakönyvi okiratban szereplő utónévnek megfelelő magyar utónévre történő átírását.

A magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását - kérelmére - a központi anyakönyvi szerv engedélyezheti.