ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Óvodáztatási támogatás
2015. június 4-ét követően az óvodáztatási támogatás megállapítása iránti kérelem, – ideértve a támogatás ismételt megállapítása iránti kérelmet is, – nem nyújtható be. A 2015. június 5-én folyamatban lévő ügyben a jogosultságot 2015. október 31-éig terjedő időtartamra kell megállapítani, és a támogatás első alkalommal történő folyósítására a tárgyév június 30-áig kerül sor. A települési önkormányzat jegyzője a 2015. június 5-ét megelőzően megállapított óvodáztatási támogatásra való jogosultságot 2015. október 31-ével megszünteti.

2015. június 4-ét követően az óvodáztatási támogatás megállapítása iránti kérelem, – ideértve a támogatás ismételt megállapítása iránti kérelmet is, – nem nyújtható be. A 2015. június 5-én folyamatban lévő ügyben a jogosultságot 2015. október 31-éig terjedő időtartamra kell megállapítani,  és a támogatás első alkalommal történő folyósítására a tárgyév június 30-áig kerül sor. A települési önkormányzat jegyzője a 2015. június 5-ét megelőzően megállapított óvodáztatási támogatásra való jogosultságot 2015. október 31-ével megszünteti.

Ki veheti igénybe?

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, rendszeres óvodába járásának elősegítésére.
A halmozottan hátrányos (továbbiakban : HHH) helyzet fennállást a döntéshozó a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításával párhuzamosan vizsgálja.
Valamint a kérelmező HHH gyermeke legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint rendszeresen jár óvodába.
Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy a családbafogadó gyám legfeljebb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig terjesztheti elő, amely évben a gyermek az ötödik életévét betölti.
A jogosultsági feltétel rendszerét lásd a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításának leírásában.

Eljárás tárgya:

A kérelmező lakcíme szerint illetékes jegyző hatáskörébe tartozik a támogatás megállapítása.
A támogatás összege első alkalommal 20.000 Ft., ezt követően esetenként és gyermekeként 10.000 Ft.

Szükséges dokumentumok:

az igazolásokat a döntéshozó szerzi be.

Ügyintézési határidő:

21 nap