ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Élethelyzet > Otthon > Adás-vétel > Adás-vétellel kapcsolatos ügyintézés
Adás-vétellel kapcsolatos ügyintézés
Az adás-vétel a polgári jogban az egyik leggyakrabban előforduló jogviszony. Az adás-vétel tárgya lehet minden dolog, mely nincs kivonva a forgalomból. Az adás-vételnek két fő típusa van: az ingatlan és az ingó adásvétel.

Általános rész:

Eljárás tárgya:

Az adás-vétel a polgári jogban az egyik leggyakrabban előforduló jogviszony. Az adás-vétel tárgya lehet minden dolog, mely nincs kivonva a forgalomból. Az adás-vételnek két fő típusa van: az ingatlan és az ingó adásvétel. Az ingatlan adás-vételbe beletartozik pl. a telek, lakóház, tanya, lakás, termőföld stb. adás-vétele, melynek feltétele az írásbeliség. Az ingó adás-vételébe minden más beletartozik, így pl. minden típusú gépjármű, utánfutó, motorkerékpár adás-vétele, de e kategóriába tartozik pl. mezőgazdasági termékértékesítés, állatértékesítés, vagy személyes tárgyak adás-vétele is.
Az ingóságok egy részére is kötelező az írásbeliség (pl. gépjárművek), más részére elég a ráutaló magatartás, vagyis a dolog átadása, vagy a vevő részéről a birtokban tartása.

Speciális adásvételi formák:

Szociálpolitikai (gyermekek után járó) kedvezménnyel terhelt lakás adásvétele:

A lakásépítési kedvezménnyel, megelőlegező kölcsönnel, fiatalok otthonteremtési támogatással vásárolt lakásingatlan esetén a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságához kell bejelenteni, ha a támogatott ingatlant elidegenítették, lebontották, harmadik személynek átengedték, a lakáscéltól eltérően hasznosítják, illetve azt is, ha a lakás nem a támogatott személy és a vele együtt költözők lakóhelyéül szolgál. Előbbi magatartások a támogatás visszafizetését vonják maguk után, kivéve, ha az elidegenítés célja újabb, a támogatott ingatlan helyébe lépő lakás vásárlása vagy építése.
2012. szeptember 19-e előtt ez a feladat a területileg illetékes jegyző hatáskörébe tartozott, 2012. szeptember 19-től a jegyző helyett a Kincstártól kell kérni a támogatás visszafizetésének felfüggesztését és az állami igény biztosítékainak másik ingatlanra való átjegyzését is. A korábban a jegyzőhöz benyújtott kérelemre indult felfüggesztési, átjegyzési ügyben változatlanul a jegyző dönt.

Lásd bővebben:

www.allamkincstar.gov.hu

Ingó adás-vétele

Ki veheti igénybe?

Ha a többször módosított 1/1975.(II.5.) KPM-BM. számú rendelet 1. számú függelének II. számú pontja hatálya alá tartozó  új, vagy használt gépjárművet (utánfutót, motorkerékpárt stb) vásárol valaki, akkor írásos adásvételi szerződést kell kötni, mellyel egyidejűleg az eladó köteles átadni a vevőnek a gépjármű törzskönyvét, a forgalmi engedélyt és az eredetiség vizsgálatról szóló határozatot.
A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését a változástól számított 15 napon belül az új tulajdonos köteles a területileg illetékes járási hivatal okmányirodájában megtenni. Ezt célszerű az adásvételi szerződés egy példányának csatolásával a régi tulajdonosnak is megtennie a saját biztonsága érdekében.

Lásd bővebben:

www.nyilvantarto.hu
www.jaras.info.hu
www.kormanyhivatal.hu