ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Élethelyzet > Otthon > Adás-vétel > Adás-vételhez kapcsolódó adózási, illetékfizetési szabályok
Adás-vételhez kapcsolódó adózási, illetékfizetési szabályok
Az ingatlantulajdonnal kapcsolatos ügyek nagy számát az adás-vétel, a vagyonértékű jogügyletek teszik ki. Nem elég megkötni az erre vonatkozó szerződéseket, vagy örökléssel, ajándékozással megszerezni az érintett ingatlant, azzal kapcsolatosan egyéb teendők is vannak, így adó és illetékfizetési kötelezettségek.

INGATLANNAL KAPCSOLATOS EGYÉB ÜGYEK

Az ingatlantulajdonnal kapcsolatos ügyek nagy számát az adás-vétel, a vagyonértékű jogügyletek teszik ki. Nem elég megkötni az erre vonatkozó szerződéseket, vagy örökléssel, ajándékozással megszerezni az érintett ingatlant, azzal kapcsolatosan egyéb teendők is vannak, így adó és illetékfizetési kötelezettségek.

ILLETÉK FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

Az ingatlan adás-vétele, és vagyonértékű jogának megszerzése után visszterhes vagyonszerzési illetéket kell fizetni. A vagyonszerzési illetékfizetési kötelezettség akkor merül fel, ha a szerzés ellenérték fejében, illetve öröklési vagy ajándékozási illeték alá nem eső más módon – pl. öröklési szerződéssel vagy eltartással – történik.

A vagyonszerzési illeték alapja az ingatlan terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke és általános mértéke 4 százalék. Az általánostól eltérő illetékalapot és illetékmértéket az illetéktörvény határoz meg.

Ugyancsak az illetéktörvény határozza meg az illetékmentességek és illetékkedvezmények figyelembe vehetőségét.

Az illeték kiszabásával, illeték keletkezésének bejelentésével, befizetésével, mérséklésével és egyéb eljárással kapcsolatos ügyintézés a területileg illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál történik.

ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

Az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó bevétel minden olyan bevétel, amelyet a magánszemély az átruházásra tekintettel megszerez. Ilyennek minősül különösen az eladási ár, a cserében kapott dolognak a jövedelemszerzés időpontjára megállapított szokásos piaci értéke, valamint az ingatlan, a vagyoni értékű jog gazdasági társaság vagy más cég részére nem pénzbeli hozzájárulásként történő szolgáltatása esetén annak a társasági szerződésben, más hasonló okiratban meghatározott értéke.

Ugyancsak adófizetési kötelezettség alá esik a magánszemély ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, valamint a termőföld bérbeadásából, és a fizető vendéglátásból származó jövedelem is.  

Másként kell adózni az ingatlan adásvétele és vagyoni értékű jog átruházásából származó bevétel és másképp a bérbeadásból származó bevétel után.

Az ingatlan és vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelemből levonható a megszerzésre fordított összeg és az ezzel összefüggő más kiadások, az értéknövelő beruházások, valamint az átruházással kapcsolatos kiadások. Továbbá mint a lakásra, mind az egyéb ingatlanra vonatkozó értékesítés esetén a jövedelem évhez kötött, az évek múlásával arányosan csökkenő százalékban kell adózni. Így például az ingatlan átruházásból származó jövedelem után az első öt évben a teljes bevétel után kell adózni, a hatodik évtől a tizenötödik évig pedig a bevételt százalékosan csökkenteni kell. Ugyanez vonatkozik a lakással kapcsolatos bevételre is, ahol az első évben a teljes bevételt kell figyelembe venni adózás szempontjából, és az ötödik évre az adó mértéke nullára csökken.

Az ingatlan és termőföld bérbeadásából, valamint a fizetővendéglátásból származó jövedelem külön adózójövedelemnek számít.

A részletes adózási szabályokat és tételes elszámolásokat, valamint a termőföld jövedelemadójának részletes szabályait a személyi jövedelemadódóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) ismerteti.

Természetesen a fenti adózáson kívül az ingatlannal kapcsolatosan külön adószabályokat is figyelembe kell venni, melyeket a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján és a helyi önkormányzati rendeletek alapján az ingatlan helye szerinti önkormányzat ír elő. 

Lásd bővebben:

www.nav.gov.hu