ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Élethelyzet > Otthon > Adás-vétel > Lakástámogatás
Lakástámogatás
Lakáscélú támogatások:

- családok otthonteremtési kedvezménye
- adó-visszatérítési támogatás
- három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása


Családok otthonteremtési kedvezménye

A családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) vissza nem térítendő állami támogatás új lakás építéséhez, vásárlásához vagy használt lakás vásárlásához, bővítéséhez.

Ki veheti igénybe?

A családi otthonteremtési kedvezményt igényelheti:

 • a magyar állampolgár és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el, vagy
 • a menedékjogról szóló törvényben foglaltak szerint menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy.

A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a családi otthonteremtési kedvezmény a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

Meglévő és vállalt gyermekek után is igényelhető az otthonteremtési támogatás.

Eljárás tárgya:

Új lakás építéséhez, vásárlásához a családi otthonteremtési kedvezményt házastársak, fiatal házaspárok és élettársak együttes igénylőként igényelhetik. A támogatási szerződés megkötése esetén az együttes igénylők mindketten támogatott személlyé válnak. A családi otthonteremtési kedvezmény az igénylővel közös háztartásban élő és a felépített vagy megvásárolt új lakásba vele együtt beköltöző gyermeke után és az igénylő által vállalt gyermek után igényelhető. Gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb három, egygyermekes fiatal házaspár legfeljebb kettő, kétgyermekes fiatal házaspár egy gyermek születését vállalhatja a családi otthonteremtési kedvezménnyel összefüggésben.

A kedvezmény legmagasabb összege új lakás építésénél vagy új lakás vásárlásánál

 • egy gyermek esetén 600 000 Ft,
 • két gyermek esetén 2 600 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén 10 000 000 Ft.

Használt lakás vásárlásához, bővítéséhez a családi otthonteremtési kedvezményt házastársak vagy élettársak kizárólag együttesen igényelhetik. Az egy háztartásban élők egyidejűleg egy otthonteremtési kedvezmény igénybevételére jogosultak.

A kedvezmény használt lakás vásárlásánál, bővítésénél az igénylővel közös háztartásban élő gyermek után, valamint fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalása esetén igényelhető.

A támogatás legmagasabb összege használt lakás vásárlásánál, bővítésénél

 • egy gyermek esetén 600 000 Ft,
 • két gyermek esetén 1 430 000 Ft,
 • három gyermek esetén 2 200 000 Ft,
 • négy vagy annál több gyermek esetén 2 750 000 Ft.

A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság megállapítását a hitelintézet végzi.

A kedvezménnyel érintett eljárásokban első fokon a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében a lakás fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal, Pest megye vagy a főváros területén fekvő lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatala, másodfokon a Kincstár jár el. 

Adó-visszatérítési támogatás

Ki veheti igénybe?

Új lakás építése esetén a legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője vagy az építési telek természetes személy tulajdonosa veheti igénybe.

Eljárás tárgya:

 • A legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépület esetén az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve
 • az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához igényelhető.

Adó-visszaigénylési támogatási kérelem ahhoz a hitelintézethez nyújtható be, amely teljesíti a rendeletben foglalt kötelezettségeit.

Az adó-visszatérítési támogatás egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, 2015. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2019. december 31-ig igényelhető.

Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása

Ki veheti igénybe?

A rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő, három vagy több gyermekes családok vehetik igénybe.

10.000.000 Ft összegű családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő személy Magyarország területén lévő új lakás építéséhez vagy vásárlásához felvett hitelintézeti kamatainak megfizetéséhez igényelhető.

Eljárás tárgya:

A kölcsön otthonteremtési kamattámogatással érintett összege nem haladhatja meg a tízmillió forintot. Az otthonteremtési kamattámogatásának mértéke az ügyleti kamat 3 százalékponttal csökkentett mértéke. A kölcsön kamatainak megfizetéséhez az otthonteremtési kamattámogatást az állam a kölcsön futamidejének első huszonöt évében nyújtja. A kölcsön kamata az otthonteremtési kamattámogatás időszaka alatt ötévente változhat.

Szükséges dokumentumok:

A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét a 16/2016. (II. 10.) és a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet, valamint az adott hitelintézet szabályai szerint kell igazolni.

Lásd bővebben: 

http://www.kormany.hu/hu/kereses#category=all&search=csal%C3%A1di+otthonteremt%C3%A9si+kedvezm%C3%A9ny

vagy

https://www.mkb.hu/lakossagi/hitelek/lakashitelek/otthonteremtes_2016/index.html?bn=CSOK_2016_KICSI