ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Élethelyzet > Egészség > Fogyatékosság > Hadigondozásba vétel
Hadigondozásba vétel

Ki veheti igénybe?

Hadigondozásra jogosult az a Magyarországon élő magyar állampolgár, aki

 • katonai szolgálat;
 • kötelező katonai előképzés;
 • légitámadás és hadművelet;
 • visszamaradt robbanóanyag felrobbanása
során vagy következtében testi épségének vagy egészségének károsodása folytán hadieredetű fogyatkozást szenvedett, továbbá akit hadigyámoltként, hadiözvegyként, hadiárvaként, illetőleg hadigondozott családtagként kell gondozásba venni.
Nem jogosult hadigondozásra:
 • aki rokkantságát, egészségkárosodását szándékosan maga okozta;
 • az a hozzátartozó, aki a hadigondozott halálát szándékosan okozta.
Az a nemzeti gondozásban részesülő személy, aki ugyanazon hátrány miatt e törvény feltételei szerint igazoltan hadigondozásra lenne jogosult — ha ez részére kedvezőbb —, kérheti hadigondozottá történő átminősítését és a továbbiakban a nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. törvény alapján őt megillető jogosultságok helyett e törvényen alapuló jogosultságoknak a részére történő megállapítását.
Megszűnik a hadigondozásra jogosultság, ha
 • a hadiözvegy újból megházasodik, kivéve, ha hadirokkanttal köt házasságot. A szolgálat következtében meghalt, illetve hadirokkantként elhunyt házastársára tekintettel feléled a hadigondozásra jogosultság, ha az özvegy újabb házasságában is megözvegyül;
 • a hadiárva, hadigyámolt betölti az 1994. évi XLV. törvény 4. §-ában meghatározott életkor;
 • a hadigondozott meghal;
 • a hadirokkant egészségkárosodása megszűnt, vagy egészségkárosodása 20%-nál kisebb mértékűvé vált;
 • az 1994. évi XLV. törvény 4. §-ában meghatározott mértékben megrokkant – és csak ennélfogva jogosult – hadigyámolt, hadiárva és hadigondozott családtag egészségkárosodása az 50%-ot már nem éri el.

A hadigondozott a körülményeiben bekövetkezett, a hadigondozási jogosultságra kiható változást nyolc napon belül köteles a hadigondozási hatóságnak bejelenteni.

Eljárás tárgya:

A hadigondozás iránti kérelem határidő-korlátozás nélkül bármikor előterjeszthető.
A hadigondozotti ügyekben első fokon eljáró hadigondozási hatóság a hadigondozott lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala.
Igénybe vehető támogatások:

 • Hadirokkant-járadék
 • Ápolási pótlék
 • Hadiözvegyi járadék
 • Hadiárva járadéka
 • Hadigondozott családtag járadéka
 • Temetési hozzájárulás
 • Térítésmentes gyógyászati ellátás
 • Gyógyászati segédeszköz ellátás

Hadigondozottak kedvezményei:

 • Közlekedési kedvezmények
 • Mentesség a helypénz megfizetése alól


Irányadó jogszabályok:

1994. évi XLV. törvény a hadigondozásról

113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról