ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Alanyi közgyógyellátás
Az alanyi közgyógyellátásra való jogosultságról a járási hivatal dönt.

Ki veheti igénybe?

 • az átmeneti gondozásban részesülő, és a nevelésbe vett kiskorú;

 • a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy;

 • a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott;

 • a központi szociális segélyben részesülő;

 • a rokkantsági járadékos;

 • az, aki

  • rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 30%-os mértéket,

  • rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult,

  • rokkantsági ellátásban részesül, de nem tartozik az előbbi pontok hatálya alá és a közgyógyellátásra való jogosultságát 2012. április 15-éig megállapították,

  • öregségi nyugdíjban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy

  • öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való jogosultságának megállapítását megelőző napon az első két alpont hatálya alá tartozott;

 • az aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.

Eljárás tárgya:

Az alanyi közgyógyellátásra való jogosultságról a járási hivatal dönt. Az alanyi közgyógyellátásra való jogosultságot két évre állapítják meg. A közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontja a jogosultságot megállapító határozat meghozatalát követő 15. nap.

A közgyógyellátásra való jogosultság ugyanazon időszakra vonatkozóan csak egy jogcímen állapítható meg azzal, hogy méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság csak abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmező alanyi vagy normatív jogcímen nem jogosult az ellátásra.

Szükséges dokumentumok:

A kérelem elbírálásához csatolni kell háziorvosi igazolást, továbbá a jogosultság megfelelő igazolását.

Ha a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítását alanyi jogcímen kérik, a háziorvosnak az igazoláson csak gyógyító ellátást kell feltüntetnie. Nem kell csatolni a háziorvos igazolását, ha a kérelmező nyilatkozik arról, hogy egyéni gyógyszerkeret megállapítására nem tart igényt.

A járási hivatal megvizsgálja, hogy a kérelmező alanyi vagy normatív közgyógyellátásra jogosult-e. Amennyiben a kérelmező számára alanyi vagy normatív jogcímen az ellátást nem lehet megállapítani, úgy a járási hivatal a kérelmet elutasítja, és ezzel egyidejűleg tájékoztatja a kérelmezőt arról, hogy a települési önkormányzat képviselő-testületénél méltányossági közgyógyellátás megállapítását kérheti.

Lásd bővebben:

www.jaras.info.hu