ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Védőnői szolgálat
A védőnő a feladatát az ellátási területén lakcímmel rendelkező személyekkel kapcsolatosan köteles ellátni. A védőnő köteles ellátni a körzetében életvitelszerűen tartózkodó azon személyt is, aki az ellátás iránti igényét írásban bejelenti. Ebben az esetben a védőnő haladéktalanul írásban értesíti a bejelentett lakóhely szerint illetékes védőnőt a gondozásba vételről.

Ki veheti igénybe?

A védőnő a feladatát az ellátási területén lakcímmel rendelkező személyekkel kapcsolatosan köteles ellátni. A védőnő köteles ellátni a körzetében életvitelszerűen tartózkodó azon személyt is, aki az ellátás iránti igényét írásban bejelenti. Ebben az esetben a védőnő haladéktalanul írásban értesíti a bejelentett lakóhely szerint illetékes védőnőt a gondozásba vételről.

Eljárás tárgya:

A védőnő feladata:

 • a nővédelem, ezen belül

 • a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás,

 • az anyaságra való felkészülés segítése,

 • a lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében részvétel;

 • a várandós anyák gondozása a külön jogszabályban foglaltak szerint;

 • a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban;

 • az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása, ennek során

 • a törvényes képviselővel előzetesen egyeztetett gondozási terv alapján a családlátogatás, védőnői tanácsadás keretében célzott és szükséglet szerinti gondozás végzése, továbbá a harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakulásának, a gyermek nevelésének és szocializációjának segítése, valamint a gyermek fejlődéséhez igazodóan az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek nyújtása,

 • az újszülöttek, a koraszülöttek, a kissúllyal születettek, valamint az egészségi és környezeti ok miatt veszélyeztetett csecsemők és gyermekek pszichoszomatikus fejlődésének fokozott figyelemmel kísérése és segítése,

 • a szoptatás és az anyatejes táplálás fokozott figyelemmel kísérése, az anyatejjel való táplálás ösztönzése különösen az első 6 hónapban, az anya tanítása a szoptatás helyes technikájára, a tejelválasztás fokozásának és fenntartásának módjaira; fokozott figyelemmel minden korcsoportban az életkornak, egészségi állapotnak és fejlettségi szintnek megfelelő táplálásra és táplálási nehézségekre,

 • a külön jogszabály szerinti, 0–4 napos életkorban elvégzendő szűrővizsgálatok meglétének ellenőrzése, a törvényes képviselő tájékoztatása az életkorhoz kötött – külön jogszabályban meghatározott – kötelező vizsgálatokról, az 1. számú melléklet szerinti vizsgálatok elvégzése a módszertani ajánlások alapján és az észlelt eltérésről a házi gyermekorvos, illetve a háziorvos (a továbbiakban együtt: háziorvos) írásban történő értesítése,

 • a gyermek fejlődését veszélyeztető tényező észlelésekor a háziorvos, illetve a gyermekjóléti szolgálat haladéktalan értesítése mellett a veszélyeztetett gyermek és családjának fokozott gondozásba vétele,

 • a család felkészítése a beteg csecsemő és gyermek otthoni ápolására,

 • az egészségi ok miatt fokozott gondozást igénylő, a krónikus beteg, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. §-ának a) pontja szerinti fogyatékossággal élő, valamint a magatartási zavarokkal küzdő gyermek és családja életviteléhez segítségnyújtás és tanácsadás együttműködve a háziorvossal és szükség esetén más illetékes szakemberekkel,

 • a családok tájékoztatása az életkorhoz kötött védőoltások fontosságáról, a védőoltások szervezése, nyilvántartása, jelentése a külön jogszabályban, módszertani levélben foglaltak szerint;

 • az óvodában a védőnői feladatok végzése, az oktatási intézményben a tanulók ellátása a külön jogszabályban foglaltak szerint;

 • az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása;

 • családgondozás keretében,

 • a gondozott családban előforduló egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség megelőzése, felismerése érdekében segítségnyújtás a helyes életvitelhez, a harmonikus, szerető családi környezet kialakításához,

 • soron kívüli családlátogatás végzése a nevelési-oktatási intézményt ellátó védőnő írásbeli jelzése alapján,

 • a gyermekjóléti szolgálat és a háziorvos írásos értesítése, ha a törvényes képviselő a területi védőnői ellátás (a családlátogatás) igénybevételét megtagadja, illetve hatósági eljárás kezdeményezése a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása vagy egyéb súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén,

 • figyelemfelhívás a népegészségügyi szűrővizsgálaton történő megjelenés fontosságára, továbbá tájékoztatás az önkéntesen igénybevehető ajánlott szűrővizsgálatokról,

 • tájékoztatás az állami, civil karitatív családtámogatási formákról és lehetőségekről,

 • tájékoztatás a gyermek jogairól, az egészségügyi ellátáshoz való jogairól és a törvényes képviselő ez irányú feladatairól, kötelezettségeiről,

 • az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában részvétel,

 • népegészségügyi célú méhnyakrákszűrés végzése.

Védőnői tanácsadás:

Csecsemőtanácsadás

Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 1-3.
Rendelő tel.: 52/ 362-851

Rendelési idő:

Hétfő - Péntek: 08.00 - 16.00
 

Védőnő


Tanácsadás

 Flenderné Muszil Éva H 08.00-10.00
 Szakálné Katona Andrea K 08.00-10.00
 Csirmaz Erszébet K 10.00-12.00
 Rónaszéki Ágnes Sz 08.00-10.00
 Balogh Kuthy Andrea Sz 10.00-12.00
 Nagy Tiborné Sz 10.00-12.00
 Lenténé Szilágyi Anita Sz 10.00-12.00
 Vidáné Hüse Tünde Cs 10.00-12.00
Terhestanácsadás
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 1-3.
Rendelő tel.: 52/ 362-851

Rendelési idő:

Hétfő - Péntek: 08.00 - 16.00


 Védőnő

 Tanácsadás

 Flenderné Muszil Éva H 10.00-12.00
 Szakálné Katona Andrea K 10.00-12.00
 Csirmaz Erszébet K 08.00-10.00
 Rónaszéki Ágnes Sz 10.00-12.00
 Balogh Kuthy Andrea Sz 08.00-10.00
 Nagy Tiborné Sz 08.00-10.00
 Lenténé Szilágyi Anita Sz 08.00-10.00
 Vidáné Hüse Tünde Cs 08.00-10.00