ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Ügyelet
Az ügyeleti rendszer a napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben a járóbeteg és fekvőbeteg szakellátás szerinti egészségügyi ellátás folyamatos igénybevételének lehetőségét biztosítja.

Eljárás tárgya:

Az ügyeleti rendszer a napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben a járóbeteg és fekvőbeteg szakellátás szerinti egészségügyi ellátás folyamatos igénybevételének lehetőségét biztosítja.

Az ügyeleti ellátás célja az egészségügyi szolgáltatók napi munkarend szerinti munkaidő befejezésének időpontjától a következő napi munkarend szerinti munkaidő kezdetéig a beteg vizsgálata, egészségi állapotának észlelése, alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzése, illetőleg fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalása, valamint a külön jogszabályokban meghatározott eljárásokban való részvétel.

Az állami mentőszolgálat a sürgősségi ügyeleti ellátás körében a jogszabályban meghatározott esetben és módon:

  • gondoskodik a fekvőbeteg-gyógyintézeti sürgősségi ügyeleti rend megszervezéséről;

  • részt vesz a fekvőbeteg-ellátáson kívüli sürgősségi, orvosi ügyeleti ellátásban;

  • irányítja és felügyeli az a) pont szerinti sürgősségi ügyeleti rend végrehajtását.

Azok a fekvőbeteg-gyógyintézetek, akikre az a) pont szerinti sürgősségi ügyeleti rend kiterjed, sürgősségi ügyeleti ellátás tekintetében a sürgősségi ügyeleti rend szerint kötelesek eljárni.

Ha a sürgősségi ügyeleti ellátásban a sürgősségi ügyeleti rend szerint résztvevő fekvőbeteg-gyógyintézet nem látja el a sürgősségi ügyeleti feladatát, az állami mentőszolgálat – jogszabályban meghatározottak szerint – más fekvőbeteg-gyógyintézet útján gondoskodik a feladat ellátásáról.

Az állami mentőszolgálat a sürgősségi ügyeleti ellátás szervezési, koordinációs, irányítási, illetve felügyeleti tevékenysége során észlelt szabálytalanságokról haladéktalanul értesíti az egészségügyi államigazgatási szervet. Az egészségügyi államigazgatási szerv valamennyi szabálytalanság bejelentésére megteszi a hatáskörébe tartozó intézkedéseket.

Rendelések:

HAJDÚSZOBOSZLÓI ÜGYELET

Rendelés helye: régi épület földszint
Rendelési idő:
munkanapokon : 19 - 07 - ig
hétvégén és munkaszüneti napokon : folyamatos
Telefon : 52/362-618

GYERMEKORVOSI ÜGYELET

Rendelés helye: földszint gyermekorvosi rendelő
Délután :
hétfőtől-péntekig:16.30-19.00-ig
Hétvégén:
minden szombaton: 9.00-12.00-ig
Telefon: 52/362-356

KISTÉRSÉGI ÜGYELET

Rendelés helye: régi épület földszint
Rendelési idő:
munkanapokon : 19 - 07 - ig
hétvégén és munkaszüneti napokon : folyamatos
Telefon : 06-30-698-0043
Ellátási terület : Ebes , Hajdúszovát , Nagyhegyes