ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Élethelyzet > Vállalkozás, kereskedelem > Egyéni vállalkozó > Egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése
Egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése
Az egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyek többsége, elektronikus úton, az erre szolgáló elektronikus nyomtatvány igénybevételével ügyfélkapun keresztül intézhető: a tevékenység megkezdésének bejelentése; az adatváltozás bejelentése; a tevékenység szüneteltetésének bejelentése; a tevékenység folytatásának bejelentése; a megszüntetés bejelentése.

Ki veheti igénybe?

Jogosult egyéni vállalkozói tevékenységet indítani az, aki

 • magyar állampolgár;

 • az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgáraival azonos jogállást élvező személy;

 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, az előző pontban nem említett olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát a Magyarország területén gyakorolja;

 • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, a keresőtevékenység folytatása céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, valamint a humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadott és hontalan.

*Az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá az Izland, Lichtenstein, Norvégia, Svájc.

Nem lehet egyéni vállalkozó:

 • aki korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen;

 • akit a közélet, illetve a nemzetközi közélet tisztasága elleni, gazdasági, vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül;

 • akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül;

 • aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.

Eljárás tárgya:

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését be lehet jelenteni:

 • személyesen az ország bármely okmányirodájában;

 • elektronikus úton ügyfélkapun keresztül.

Elektronikus úton az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentését ügyfélkapun keresztül, "Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése" űrlapon kell megtenni.

A tevékenység megkezdésének bejelentése díj- és illetékmentes.

Az egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyek többsége, elektronikus úton, az erre szolgáló elektronikus nyomtatvány igénybevételével ügyfélkapun keresztül intézhető:

 • a tevékenység megkezdésének bejelentése;

 • az adatváltozás bejelentése;

 • a tevékenység szüneteltetésének bejelentése;

 • a tevékenység folytatásának bejelentése;

 • megszüntetés bejelentése.

Kizárólag elektronikus úton kezdeményezhető:

 • az adatváltozás bejelentése;

 • a tevékenység szüneteltetésének bejelentése;

 • a tevékenység folytatásának bejelentése.

Szükséges dokumentumok:

Az okmányirodában történő személyes ügyintézéskor személyazonosításra alkalmas érvényes okmányt (állandó személyazonosító igazolvány, lakcímigazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély) kell bemutatni.

Ügyintézési határidő:

Sürgősségi eljárásra nincs mód. Az ügyintézési határidő okmányirodánként eltérő lehet, mivel az elektronikus címzésben szereplő okmányiroda adatrögzítésére épül. További tájékoztatás az eljáró okmányirodától kérhető.

Lásd bővebben:

www.nyilvantarto.hu