ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Élethelyzet > Otthon > Építkezés
Építkezés
A kérelmet az ÉTDR által biztosított elektronikus formanyomtatványon lehet benyújtani, amely a https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok oldalról érhető el.

Jegyzői hatáskörbe tartozó általános építési ügyek:

•    Szakhatósági közreműködés telekalakítási eljárásokban
•    Kút létesítésének engedélyezése (házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgáló, nem gazdasági célú vízigény kielégítése céljából létesülő, 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó vízigénybevétel esetén)
•   

Polgármesteri hatáskörbe tartozó általános építési ügyek:

•    Hatósági bizonyítvány kiállítása rendeltetés módosítása esetében
•    Településképi véleményezés
•    Településképi bejelentési eljárások
•    Településképi kötelezések

Megyei kormányhivatal építésügyi feladatai:

•    Építésügyi hatósági szolgáltatás (Új elemként, az építésügy szolgáltató jellegének erősítése céljából került bevezetésre, melynek keretében az építtető a kérelem benyújtása előtt szolgáltatás keretében előzetes vizsgálatot, tájékoztatást kérhet.)
•    Építési engedélyezési eljárás,
•    Bontási engedélyezési eljárás,
•    Fennmaradási engedélyezési eljárás,
•    Használatbavételi engedélyezési eljárás,
•    Összevont engedélyezési eljárás,
•    Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárás,
•    Az engedély hatályának meghosszabbítási eljárás,
•    Engedélyezési eljárással kapcsolatos kötelezési eljárás,
•    Tudomásulvételi eljárások:
       - jogutódlás tudomásul vétele
       - használatbavétel tudomásul vétele
       - veszélyhelyzet esetén építési tevékenység tudomásul vétele

•    Összevont telepítési eljárás,
•    Összeférhetetlenségi ügyek,

Megyei kormányhivatal építési folyamat felügyeletével kapcsolatos feladatai:

•    Építésfelügyeleti hatósági tevékenység,
•    Bontási tevékenység megkezdésének tudomásul vétele,
•    Építésfelügyeleti hatósági ellenőrzés,
•    Építésfelügyeleti hatósági intézkedések,
•    Építésrendészeti eljárás,
•    Jókarbantartási kötelezési eljárás

Az egyes eljárásokhoz kapcsolódó részletes ismertetés a http://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok oldalon érhető el.
Jogszabály meghatározza az építési engedély nélkül végezhető, valamint bontási engedély illetve bontás tudomásulvétele nélkül végezhető bontási tevékenységeket.
Fontos, hogy az engedély nélkül végezhető építési, bontási tevékenység is csak a vonatkozó szabályok betartásával végezhető, azok megsértése esetén a szabálytalan építési tevékenység jogkövetkezményeit kell alkalmazni.
Az egyes ingatlanokhoz kapcsolódó építési lehetőségekről, előírásokról a város honlapjáról letölthető Hajdúszoboszló város hatályos helyi építési szabályzatából (HÉSZ) lehet információt nyerni.
Az építésügyi hatósági eljárások illetékkötelesek, mely illeték mértékét az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XV. melléklete (Az építésügyi  és az építésfelügyeleti hatósági eljárás illetéke) állapítja meg.
Az illeték megfizetése történhet:
•    illetékbélyeggel, mely esetben az illetékbélyeget érvénytelenítésre be kell nyújtani, illetve
•    a 11738084-15372741-03470000 számú önkormányzati hatósági eljárások illeték számlára történő átutalással. Az átutalás igazolását az ÉTDR-be kell feltölteni.
Az építésüggyel kapcsolatosan felmerülő kérdéseikkel kapcsolatosan a Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály ügyfélfogadási idejében, illetve a 06-52/550-659, 06-52/550-652, telefonszámokon adnak információt.Kapcsolódó jogszabályok:
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és a építészeti-műszaki tervtanácsokról
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészeti tevékenységről
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről