ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Élethelyzet > Munka > Hatósági bizonyítvány
Hatósági bizonyítvány
A hatósági erkölcsi bizonyítvány a bűntettesek nyilvántartásában valamint a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásában kezelt adatok alapján az igazolás alanyának kérelmére kiállított közokirat.

Ki veheti igénybe:

Az eljárás tárgya:

Szükséges dokumentumok:


Kapcsolódó jogszabályok:
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
2012. évi CLXXXI. törvény a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról
2012. évi CLXXX. törvény az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről
2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2009. évi XLVII. törvény a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
2007. évi CXII. törvény a Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság és az Osztrák Köztársaság között a határon átnyúló együttműködés fokozásáról, különösen a terrorizmus, a határon átnyúló bűnözés és az illegális migráció leküzdése érdekében létrejött Szerződés (Prümi Szerződés) kihirdetéséről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
1996. évi XXXVIII. törvény a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről
85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól
53/2012. (XII .22.) KIM rendelet a bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás, valamint a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás rendjéről és a hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet a bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól
21/2009. (VI. 19.) IRM rendelet a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére történő adatközlés, valamint az ujj- és tenyérnyomatvétel és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól
180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról

Csatolt dokumentumok:
Hatósági bizonyítvány