ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2024
2024. május 15.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2024. 05. 31.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2024. 05. 31. 
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézményben végzett szakmai - kiemelten a gyermekétkeztetési feladatok 2023. évi ellátásáról – tevékenységéről (képviselő-testületi ülés 01. napirend)
 2. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról (képviselő-testületi ülés 07. napirend)
 3. Előterjesztés „BBQ és sörfesztivál” rendezésére irányuló kérelemről (képviselő-testületi ülés 08. napirend)
 4. Előterjesztés a közterület-használati szerződés módosítására (képviselő-testületi ülés 09. napirend)
 5. Előterjesztés területhasználatra vonatkozó pályázati felhívás kiírásáról (képviselő-testületi ülés 10. napirend)
 6. Előterjesztés az Otthon Üzletház Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelméről (képviselő-testületi ülés 11. napirend)
 7. Előterjesztés csapadékvíz elvezetés fejlesztése pályázat elszámolásával kapcsolatosan (képviselő-testületi ülés 13. napirend)
 8. Előterjesztés intézmények felújítására (képviselő-testületi ülés 14. napirend)
 9. Előterjesztés Társulási megállapodás módosításra (képviselő-testületi ülés 15. napirend)

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2024. 05. 31.
Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2024. 05. 31.

Letöltés
 1. 103/2024. (V.15.) PGB határozat a napirend elfogadására
 2. 104/2024. (V.15.) PGB határozat a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézményben végzett szakmai - kiemelten a gyermekétkeztetési feladatok 2023. évi ellátásáról – tevékenységéről szóló beszámolóval kapcsolatosan
 3. 105/2024. (V.15.) PGB határozat a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III. 22.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 4. 106/2024. (V.15.) PGB határozat „BBQ és sörfesztivál” rendezésére irányuló kérelemmel kapcsolatosan
 5. 107/2024. (V.15.) PGB határozat a közterület-használati szerződés módosításával kapcsolatosan
 6. 108/2024. (V.15.) PGB határozat területhasználatra vonatkozó pályázati felhívás kiírásával kapcsolatosan
 7. 109/2024. (V.15.) PGB határozat az Otthon Üzletház Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmével kapcsolatosan
 8. 110/2024. (V.15.) PGB határozat csapadékvíz elvezetés fejlesztése pályázat elszámolásával kapcsolatosan 
 9. 111/2024. (V.15.) PGB határozat intézmények felújításával kapcsolatosan
 10. 112/2024. (V.15.) PGB határozat Társulási megállapodás módosításával kapcsolatosan
2024. április 24.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2024. 04. 22.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2024. 04. 22.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2023. évi teljesítéséről (képviselő-testületi ülés 01. napirend)
 2. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbuszközlekedésre vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására (képviselő-testületi ülés 02. napirend)
 3. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. 2023. évi beszámolójáról (képviselő-testületi ülés 03. napirend)
 4. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2023. évi végrehajtásáról (képviselő-testületi ülés 04. napirend)
 5. Beszámoló Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése végrehajtásáról (képviselő-testületi ülés 05. napirend)
 6. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 2023. évi gazdálkodásáról (képviselő-testületi ülés 06. napirend)
 7. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 2024. évi üzleti tervének elfogadására (képviselő-testületi ülés 07. napirend)
 8. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Köztemető üzemeltetéséről (képviselő-testületi ülés 08. napirend)
 9. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának megbízására (képviselő-testületi ülés 09. napirend)
 10. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi tevékenységéről (képviselő-testületi ülés 10. napirend)
 11. Előterjesztés az AeroFest rendezvénnyel kapcsolatos kérelemről (képviselő-testületi ülés 18. napirend)
 12. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet és a természet védelméről szóló 18/2003 (X.16.) önkormányzati rendelete módosítására (képviselő-testületi ülés 20. napirend)
 13. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról (képviselő-testületi ülés 22. napirend)
 14. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítési szabályairól, valamint a lakások bérleti díjairól szóló rendelet megalkotására (képviselő-testületi ülés 23. napirend)
 15. Előterjesztés „BBQ és sörfesztivál” rendezésére irányuló kérelemről (képviselő-testületi ülés 24. napirend)
 16. Előterjesztés a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelméről (képviselő-testületi ülés 25. napirend)
 17. Előterjesztés a Gázláng Country Táncegyüttes kérelmével kapcsolatban (képviselő-testületi ülés 26. napirend) 
 18. Előterjesztés a Hősök tere 3. szám mögötti 6. számú garázs elővásárlási jog gyakorlására vonatkozóan (képviselő-testületi ülés 27. napirend)
 19. Előterjesztés a Járási Hivatalnak átadott bútorzat tulajdonjoga rendezéséről (képviselő-testületi ülés 28. napirend)
 20. Előterjesztés a közterület eltérő használatára vonatkozó kérelemről (légvár park) (képviselő-testületi ülés 29. napirend)
 21. Előterjesztés a közterület eltérő használatára vonatkozó kérelemről (ugrálóvár) (képviselő-testületi ülés 30. napirend)
 22. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról termálvíz túlfolyó vezetékhez (képviselő-testületi ülés 31. napirend)
 23. Előterjesztés helyiséghasználati megállapodás jóváhagyásáról (képviselő-testületi ülés 32. napirend)
 24. Előterjesztés Százados u. 26. szám alatti ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról (képviselő-testületi ülés 33. napirend)
 25. Előterjesztés a Camponia Kft. kérelméről (képviselő-testületi ülés 34. napirend)
 26. Előterjesztés a Hajdúszoboszló város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosítására (képviselő-testületi ülés 35. napirend)
 27. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda intézményfelújítási kérelméről (képviselő-testületi ülés 38. napirend)
 28. Előterjesztés utcabútorok kihelyezésével kapcsolatosan (képviselő-testületi ülés 39. napirend)
 29. Előterjesztés az esővízgyűjtő és komposztáló edényzetekre beérkezett lakossági igényekről (képviselő-testületi ülés 40. napirend)
 30. Előterjesztés az önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és központosított előirányzatok elszámolásának vizsgálatáról 
 31. Előterjesztés az Önkormányzat költségvetésében kisajátításra rendelkezésre álló keretösszeg felosztásáról

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2024. 05. 31.
Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 

Letöltés
 1. 69/2024. (IV.24.) PGB határozat a 2024. évi költségvetés módosítására irányuló képviselői indítvánnyal kapcsolatosan
 2. 70/2024. (IV.24.) PGB határozat a napirend elfogadására
 3. 71/2024. (IV.24.) PGB határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2023. évi teljesítéséről  szóló beszámolóval kapcsolatosan
 4. 72/2024. (IV.24.) PGB határozat a helyi menetrendszerinti autóbuszközlekedésre vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbításával kapcsolatosan
 5. 73/2024. (IV.24.) PGB határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. 2023. évi beszámolójával kapcsolatosan
 6. 74/2024. (IV.24.) PGB határozat a belső ellenőrzési tevékenység 2023. évi végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatosan
 7. 75/2024. (IV.24.) PGB határozat az önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és központosított előirányzatok elszámolásának vizsgálatáról szóló jelentéssel kapcsolatosan
 8. 76/2024. (IV.24.) PGB határozat 2023. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatosan
 9. 77/2024. (IV.24.) PGB határozat a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóval kapcsolatosan
 10. 78/2024. (IV.24.) PGB határozat a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 2024. évi üzleti tervével kapcsolatosan
 11. 79/2024. (IV.24.) PGB határozat a Hajdúszoboszlói Köztemető üzemeltetésével kapcsolatosan
 12. 80/2024. (IV.24.) PGB határozat a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának megbízásával kapcsolatosan
 13. 81/2024. (IV.24.) PGB határozat a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi tevékenységéről  szóló beszámolóval kapcsolatosan
 14. 82/2024. (IV.24.) PGB határozat elvi támogatásról az "AeroFest 2024 Hajdúszoboszlói Repülőnapok” rendezvény megvalósításához 
 15. 83/2024. (IV.24.) PGB határozat az „AeroFest 2024 Hajdúszoboszlói Repülőnapok” rendezvényhez igényelt 6.000.000 Ft támogatás elutasításáról 
 16. 84/2024. (IV.24.) PGB határozat AeroFest 2024 Hajdúszoboszlói Repülőnapok” rendezvény megvalósításához 1.500.000 Ft támogatás javaslásáról
 17. 85/2024. (IV.24.) PGB határozat a helyi környezet és a természet védelméről szóló 18/2003 (X.16.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 18. 86/2024. (IV.24.) PGB határozat a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III. 22.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 19. 87/2024. (IV.24.) PGB határozat BBQ és sörfesztiválhoz támogatásáról és igényelt terület használati díjának meghatározásáról
 20. 88/2024. (IV.24.) PGB határozat BBQ és sörfesztiválhoz igényelt vakparkoló használati díjának fizetése alóli mentességről
 21. 89/2024. (IV.24.) PGB határozat a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmével kapcsolatosan
 22. 90/2024. (IV.24.) PGB határozat a Gázláng Country Táncegyüttes kérelmével kapcsolatban 
 23. 91/2024. (IV.24.) PGB határozat a Hősök tere 3. szám mögötti 6. számú garázs elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatosan
 24. 92/2024. (IV.24.) PGB határozat a Járási Hivatalnak átadott bútorzat tulajdonjoga rendezésével kapcsolatosan
 25. 93/2024. (IV.24.) PGB határozat a közterület eltérő használatára vonatkozó kérelemmel kapcsolatosan (légvár park) 
 26. 94/2024. (IV.24.) PGB határozat a közterület eltérő használatára vonatkozó kérelemmel kapcsolatosan (ugrálóvár)
 27. 95/2024. (IV.24.) PGB határozat termálvíz túlfolyó vezetékhez szükséges tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatosan
 28. 96/2024. (IV.24.) PGB határozat helyiséghasználati megállapodás jóváhagyásával kapcsolatosan
 29. 97/2024. (IV.24.) PGB határozat Százados u. 26. szám alatti ingatlan elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatosan
 30. 98/2024. (IV.24.) PGB határozat a Hajdúszoboszló város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 31. 99/2024. (IV.24.) PGB határozat a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda intézményfelújítási kérelmével kapcsolatosan
 32. 100/2024. (IV.24.) PGB határozat utcabútorok kihelyezésével kapcsolatosan 
 33. 101/2024. (IV.24.) PGB határozat az esővízgyűjtő és komposztáló edényzetekre beérkezett lakossági igényekkel kapcsolatosan
 34. 102/2024. (IV.24.) PGB határozat az Önkormányzat költségvetésében kisajátításra rendelkezésre álló keretösszeg felosztásáról 
2024. március 19.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2024. 03. 19.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2024. 03. 19.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak béremeléséhez szükséges intézkedésekről (képviselő-testületi ülés 05. napirend)
 2. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár kérelméről (képviselő-testületi ülés 14. napirend)
 3. Előterjesztés Luther utca 47. szám alatti garázsra vonatkozó elővásárlási jogról történő lemondásáról (képviselő-testületi ülés 15. napirend)
 4. Előterjesztés Hősök tere 3. szám mögötti 2. számú garázs elővásárlási jog gyakorlására (képviselő-testületi ülés 16. napirend)
 5. Előterjesztés Hősök tere 3. szám mögötti 3. számú garázs elővásárlási jog gyakorlására (képviselő-testületi ülés 17. napirend)
 6. Előterjesztés az ÉRV Zrt-vel kötendő bérleti szerződésekről (képviselő-testületi ülés 18. napirend)
 7. Előterjesztés a 6819/1. és a 6819/8. hrsz.-ú ingatlanokat érintő kérelemről (képviselő-testületi ülés 19. napirend)
 8. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás kiadására önkormányzati tulajdonú csatornák kotrásához (képviselő-testületi ülés 20. napirend) 
 9. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás kiadásához a Hajdúszoboszló 2475/26. és 2667/58. hrsz-ú ingatlanon létesülő napelemes kiserőmű 20 kV-os termelői kábel építéséhez (képviselő-testületi ülés 21. napirend)
 10. Előterjesztés önkormányzati földterületek használatára vonatkozóan (képviselő-testületi ülés 22. napirend)
 11. Előterjesztés a Szent István parkban található közterület eltérő használatára vonatkozó kérelemről (képviselő-testületi ülés 23. napirend)
 12. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolánál történő fakivágásról (képviselő-testületi ülés 24. napirend)
 13. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról (képviselő-testületi ülés 25. napirend)
 14. Előterjesztés helyközi autóbusz járatok bevonásáról a helyi tömegközlekedésbe (képviselő-testületi ülés 26. napirend)
 15. Előterjesztés diákok helyi tömegközlekedésben történő ingyenes utazásával kapcsolatosan (képviselő-testületi ülés 27. napirend)
 16. Előterjesztés Lurkó Óvoda fejlesztés többletforrás igényéről (képviselő-testületi ülés 28. napirend)
 17. Előterjesztés a Hóvirág utca fejlesztése projekt többlet önerő igényéről (képviselő-testületi ülés 29. napirend)
 18. Előterjesztés pályázatok elszámolásával kapcsolatosan (képviselő-testületi ülés 30. napirend)
 19. Előterjesztés Ágodvölgyi-ér vízjogi fennmaradási engedélyének forrásigényéről (képviselő-testületi ülés 31. napirend)
 20. Előterjesztés közterületek felújítása keret felhasználásra (képviselő-testületi ülés 33. napirend)
 21. Előterjesztés pályázat kiírására intézmények felújítására vonatkozóan (képviselő-testületi ülés 35. napirend)
 22. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési tervéről (képviselő-testületi ülés 39. napirend)
 23. Előterjesztés az Aero Club Hajdúszoboszlói Sportegyesület éves beszámolójáról

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2024. 04. 19.
Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2024. 04. 19.

Letöltés
 1. 40/2024. (III.19.) PGB határozat előterjesztések napirendre vételéről
 2. 41/2024. (III.19.) PGB határozat a napirend elfogadására
 3. 42/2024. (III.19.) PGB határozat helyközi autóbusz járatok bevonásával kapcsolatosan
 4. 43/2024. (III.19.) PGB határozat 14 év alatti diákok ingyenes utazásával kapcsolatosan
 5. 44/2024. (III.19.) PGB határozat a Hajdúszoboszlón tanuló nappali tagozatos diákok ingyenes utazásával kapcsolatosan 
 6. 45/2024. (III.19.) PGB határozat az Aero Club Hajdúszoboszlói Sportegyesület éves beszámolójával kapcsolatosan
 7. 46/2024. (III.19.) PGB határozat intézmények felújítására vonatkozó pályázat kiírásával kapcsolatosan 
 8. 47/2024. (III.19.) PGB határozat önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak béremelésével kapcsolatosan
 9. 48/2024. (III.19.) PGB határozat önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott pedagógus végzettségű dolgozók béremelésével kapcsolatosan
 10. 49/2024. (III.19.) PGB határozat a Lurkó Óvoda fejlesztés többletforrás igényével kapcsolatosan
 11. 50/2024. (III.19.) PGB határozat a 6819/1 és a 6819/8 hrsz-ú ingatlanokat érintő kérelemmel kapcsolatosan
 12. 51/2024. (III.19.) PGB határozat a Szent István parkban található közterület eltérő használatára vonatkozó kérelemmel kapcsolatosan
 13. 52/2024. (III.19.) PGB határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár kérelmével kapcsolatosan
 14. 53/2024. (III.19.) PGB határozat tulajdonosi hozzájárulás kiadásával kapcsolatosan önkormányzati tulajdonú csatornák kotrásához 
 15. 54/2024. (III.19.) PGB határozat önkormányzati földterületek használatával kapcsolatosan
 16. 55/2024. (III.19.) PGB határozat Luther utca 47. szám alatti garázsra vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatosan
 17. 56/2024. (III.19.) PGB határozat az ÉRV Zrt-vel kötendő bérleti szerződésekkel kapcsolatosan
 18. 57/2024. (III.19.) PGB határozat tulajdonosi hozzájárulás kiadásával kapcsolatosan napelemes kiserőmű termelői kábel építéséhez
 19. 58/2024. (III.19.) PGB határozat tulajdonosi hozzájárulás a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolánál történő fakivágással kapcsolatosan
 20. 59/2024. (III.19.) PGB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III. 22.) önkormányzati rendelete módosításával kapcsolatosan
 21. 60/2024. (III.19.) PGB határozat pályázatok elszámolásával kapcsolatosan
 22. 61/2024. (III.19.) PGB határozat Ágodvölgyi-ér vízjogi fennmaradási engedélyének forrásigényével kapcsolatosan
 23. 62/2024. (III.19.) PGB határozat közterületek felújítása keret felhasználásával kapcsolatosan
 24. 63/2024. (III.19.) PGB határozat esővízgyűjtő edényzet lakosság részére történő biztosítása pályázat kiírásával kapcsolatosan
 25. 64/2024. (III.19.) PGB határozat hulladékfelszámolási pályázaton való részvétellel kapcsolatosan
 26. 65/2024. (III.19.) PGB határozat Hősök tere 3. szám mögötti 2. számú garázs elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatosan
 27. 66/2024. (III.19.) PGB határozat Hősök tere 3. szám mögötti 3. számú garázs elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatosan
 28. 67/2024. (III.19.) PGB határozat a Hóvirág utca fejlesztése projekttel kapcsolatosan
 29. 68/2024. (III.19.) PGB határozat a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési tervével kapcsolatosan
2024. február 21.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2024. 02. 19.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2024. 02. 19.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete módosítására. (képviselő-testületi ülés 01. napirend)
 2. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési rendelete megalkotására. (képviselő-testületi ülés 02. napirend)
 3. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2024. évi üzleti tervéről. (képviselő-testületi ülés 04. napirend)
 4. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének és marketing kommunikációs tervének elfogadására. (képviselő-testületi ülés 05. napirend)
 5. Előterjesztés a rekortán pálya befedéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulásra. (képviselő-testületi ülés 07. napirend)
 6. Előterjesztés gyermekvédelmi, szociális rendeletek módosítására és térítési díj felülvizsgálatára. (képviselő-testületi ülés 09. napirend)
 7. Előterjesztés árverésen értékesítendő ingatlanokról. (képviselő-testületi ülés 11. napirend)
 8. Előterjesztés helyiséghasználati megállapodás jóváhagyásáról. (képviselő-testületi ülés 12. napirend)
 9. Előterjesztés vagyonkezelési szerződés módosításáról. (képviselő-testületi ülés 13. napirend)
 10. Előterjesztés Liget utca végén lévő ingatlan hasznosításáról. (képviselő-testületi ülés 14. napirend)
 11. Előterjesztés Bercsényi utcai árok tulajdonjog rendezéséről. (képviselő-testületi ülés 15. napirend)
 12. Előterjesztés a József Attila utca 2092 hrsz.-ú ingatlan csapadékvíz elvezetéséről. (képviselő-testületi ülés 16. napirend)
 13. Előterjesztés a 2024. évi intézményfelújítási munkák előkészítéséről. (képviselő-testületi ülés 17. napirend)
 14. Előterjesztés a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló 9/2020 (IV. 23.) önkormányzati rendelet módosítására. (képviselő-testületi ülés 19. napirend)
 15. Előterjesztés Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde működésén belül a gazdálkodása szabályosságának, hatékonyságának ellenőrzése
 16. Előterjesztés Hajdúszoboszlói Városi Televízió működésén belül a gazdálkodása szabályosságának, hatékonyságának ellenőrzése
 17. Előterjesztés készpénzkezelés ellenőrzése

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2024. 03. 06.
Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2024. 03. 06.

Letöltés
 1. 12/2024. (II.21.) PGB határozat a Luther utca 47. szám alatti garázsokra vonatkozó elővásárlási jogról történő lemondásáról című anyag napirendre vételéről
 2. 13/2024. (II.21.) PGB határozat a napirend elfogadására
 3. 14/2024. (II.21.) PGB határozat Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde működésén belül a gazdálkodása szabályosságának, hatékonyságának ellenőrzéséről szóló jelentés elfogadására
 4. 15/2024. (II.21.) PGB határozat Hajdúszoboszlói Városi Televízió működésén belül a gazdálkodása szabályosságának, hatékonyságának ellenőrzésről szóló jelentés elfogadására
 5. 16/2024. (II.21.) PGB határozat készpénzkezelés ellenőrzéséről készített jelentés elfogadására
 6. 17/2024. (II.21.) PGB határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2024. évi üzleti tervével kapcsolatosan
 7. 18/2024. (II.21.) PGB határozat a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervével kapcsolatosan
 8. 19/2024. (II.21.) PGB határozat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete módosításával kapcsolatosan
 9. 20/2024. (II.21.) PGB határozat a Tokay utcán padkafolyóka kialakítás tervezés költségeinek elkülönítésére
 10. 21/2024. (II.21.) PGB határozat közvilágítás bővítése külterületen, világítótestek felszerelésével kapcsolatos indítványra
 11. 22/2024. (II.21.) PGB határozat a külterületi lakott dűlőutak javításával kapcsolatos indítványra
 12. 23/2024. (II.21.) PGB határozat padkarendezéssel kapcsolatos indítványra
 13. 24/2024. (II.21.) PGB határozat ingyenes tömegközlekedés biztosításával kapcsolatos indítványra
 14. 25/2024. (II.21.) PGB határozat a Roma Önkormányzat szociális rászorulók támogatásával kapcsolatos indítványra 
 15. 26/2024. (II.21.) PGB határozat Vitézi Rend Katasztrófavédelmi Század támogatásának további támogatásával kapcsolatos indítványra
 16. 27/2024. (II.21.) PGB határozat Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ dolgozói részére további 5% béremelés biztosításával kapcsolatos indítványra
 17. 28/2024. (II.21.) PGB határozat a 2024. évi költségvetés tervezettel kapcsolatosan
 18. 29/2024. (II.21.) PGB határozat a rekortán pálya befedéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatosan
 19. 30/2024. (II.21.) PGB határozat gyermekvédelmi, szociális rendeletek módosításával kapcsolatosan
 20. 31/2024. (II.21.) PGB határozat árverésen értékesítendő ingatlanokkal kapcsolatosan
 21. 32/2024. (II.21.) PGB határozat helyiséghasználati megállapodás jóváhagyásával kapcsolatosan
 22. 33/2024. (II.21.) PGB határozat vagyonkezelési szerződés módosításával kapcsolatosan
 23. 34/2024. (II.21.) PGB határozat a Liget utca végén lévő ingatlan hasznosításával kapcsolatosan
 24. 35/2024. (II.21.) PGB határozat a Bercsényi utcai árok tulajdonjog rendezésével kapcsolatosan
 25. 36/2024. (II.21.) PGB határozat a József Attila utca 2092 hrsz-ú ingatlan csapadékvíz elvezetésével kapcsolatosan
 26. 37/2024. (II.21.) PGB határozat a 2024. évi intézményfelújítási munkák előkészítésével kapcsolatosan
 27. 38/2024. (II.21.) PGB határozat a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló 9/2020 (IV.23.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 28. 39/2024. (II.21.) PGB határozat a Luther utca 47. szám alatti garázsokra vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatosan
2024. január 25. - rendkívüli
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2024. 02. 07.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2024. 02. 07.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a 4948 hrsz.-ú beépítetlen területre vonatkozó elővásárlási jog gyakorlására (képviselő-testületi ülés 07. napirend)

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2024. 02. 07.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2024. 03. 06.
Letöltés
 1. 10/2024. (I.25.) PGB határozat a napirend elfogadására
 2. 11/2024. (I.25.) PGB határozat a 4948 hrsz-ú beépítetlen területre vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatosan
2024. január 24.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2024. 01. 22.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2024. 01. 22.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. fejlesztési projektje lebonyolításához szükséges jognyilatkozatok megtételére. (képviselő-testületi ülés 02. napirend)
 2. Előterjesztés Víziközmű szolgáltató kiválasztására irányuló pályázatról. (képviselő-testületi ülés 03. napirend)
 3. Előterjesztés a 4948. hrsz.-ú beépítetlen területre vonatkozó elővásárlási jog gyakorlására. (képviselő-testületi ülés 07. napirend)
 4. Előterjesztés a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem felújítási programjáról. (képviselő-testületi ülés 09. napirend)
 5. Előterjesztés TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00032 azonosítószámú „Energetikai korszerűsítés Hajdúszoboszlón” pályázat műszaki tartalom módosításáról és saját forrás igényéről. (képviselő-testületi ülés 10. napirend
 6. Tájékoztatás a köztéri kosárpálya felújításával kapcsolatosan. (képviselő-testületi ülés 11. napirend)
 7. Tájékoztatás a város csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos felmérésről. (képviselő-testületi ülés 12. napirend)

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2024. 01. 30.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2024. 03. 06.
Letöltés
 1. 1/2024. (I.24.) PGB határozat az Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás pályázat benyújtásához című anyag napirendre vételéről
 2. 2/2024. (I.24.) PGB határozat a napirend elfogadására
 3. 3/2024. (I.24.) PGB határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. fejlesztési projektje lebonyolításához szükséges jognyilatkozatok megtételével kapcsolatosan
 4. 4/2024. (I.24.) PGB határozat Víziközmű szolgáltató kiválasztására irányuló pályázattal kapcsolatosan
 5. 5/2024. (I.24.) PGB határozat a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem felújítási programjával kapcsolatosan
 6. 6/2024. (I.24.) PGB határozat TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00032 azonosítószámú „Energetikai korszerűsítés Hajdúszoboszlón” pályázat műszaki tartalom módosításáról és saját forrás igényével kapcsolatosan
 7. 7/2024. (I.24.) PGB határozat a köztéri kosárpálya felújításával kapcsolatosan
 8. 8/2024. (I.24.) PGB határozat a város csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos felmérés tudomásu vételéről
 9. 9/2024. (I.24.) PGB határozat tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatosan pályázat benyújtásához