ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2024
 
2024. május 16.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2024. 05. 15.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2024. 05. 15. 
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés az oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra (4. számú testületi előterjesztés)
 2. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi jelentőségű védett természeti területekről szóló önkormányzati rendelete megalkotására (6. számú testületi előterjesztés)
 3. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról (7. számú testületi előterjesztés)
 4. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 25/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelet módosítására (12. számú testületi előterjesztés)
 5. Előterjesztés Társulási megállapodás módosításra (15. számú testületi előterjesztés)
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2024. 05. 31.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2024. 05. 31.
Letöltés
 1. 39/2024. (V. 16.) JIÜB határozat a 25/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelet módosítása előterjesztés napirendre vételéről
 2. 40/2024. (V. 16.) JIÜB határozat a napirend elfogadásáról
 3. 41/2024. (V. 16.) JIÜB határozat a helyi jelentőségű védett természeti területekről szóló önkormányzati rendelete megalkotásával kapcsolatosan
 4. 42/2024. (V. 16.) JIÜB határozat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 25/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 5. 43/2024. (V. 16.) JIÜB határozat településképének védelméről szóló 5/2019. (III.21.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 6. 44/2024. (V. 16.) JIÜB határozat a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III. 22.) önkormányzati rendelet módosítással kapcsolatosan
 7. 45/2024. (V. 16.) JIÜB határozat a Társulási megállapodás módosításával kapcsolatosan
2024. április 25.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2024. 04. 19.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2024. 05. 15.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Beszámoló Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése végrehajtásáról (5. számú testületi előterjesztés)
 2. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet és a természet védelméről szóló 18/2003 (X.16.) önkormányzati rendelete módosítására (20. számú testületi előterjesztés)
 3. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi jelentőségű védett természeti értékekről szóló 24/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosítására (21. számú testületi előterjesztés)
 4. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról (22. számú testületi előterjesztés)
 5. Előterjesztés a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelméről (25. számú testületi előterjesztés)
 6. Előterjesztés a Hajdúszoboszló város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosítására (35. számú testületi előterjesztés)
 7. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról (36. számú testületi előterjesztés)
 8. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 25/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelet módosítására (37. számú testületi előterjesztés)
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2024. 05. 15.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2024. 05. 31.
Letöltés
 1. 30/2024. (IV. 25.) JIÜB határozat előterjesztések sorrendjének módosításáról
 2. 31/2024. (IV. 25.) JIÜB határozat a napirend elfogadására
 3. 32/2024. (IV. 25.) JIÜB határozat a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III. 22.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 4. 33/2024. (IV. 25.) JIÜB határozat a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmével kapcsolatosan
 5. 34/2024. (IV. 25.) JIÜB határozat 2023. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatosan
 6. 35/2024. (IV. 25.) JIÜB határozat a helyi környezet és a természet védelméről szóló 18/2003 (X.16.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 7. 36/2024. (IV. 25.) JIÜB határozat a Hajdúszoboszló város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 8. 37/2024. (IV. 25.) JIÜB határozat a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 9. 38/2024. (IV. 25.) JIÜB határozat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 25/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
2024. március 21.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2024. 03. 18.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2024. 03. 18.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Beszámoló Hajdúszoboszló város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról (1. sz. testületi előterjesztés)
 2. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2023. évi munkájáról (2. sz. testületi előterjesztés)
 3. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolánál történő fakivágásról (24. sz. testületi előterjesztés)
 4. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról (25. sz. testületi előterjesztés)
 5. A Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás megszüntetéséről (40. sz. testületi előterjesztés)
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2024. 04. 08.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2024. 04. 08.
Letöltés
 1. 23/2024. (III. 21.) JIÜB határozat a napirend elfogadására
 2. 24/2024. (III. 21.) JIÜB határozat Hajdúszoboszló város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóval kapcsolatosan
 3. 25/2024. (III. 21.) JIÜB határozat a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2023. évi munkájáról szóló beszámolóval kapcsolatosan
 4. 26/2024. (III. 21.) JIÜB határozat a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolánál történő fakivágáshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatosan
 5. 27/2024. (III. 21.) JIÜB határozat a főszezoni időszak meghatározására
 6. 28/2024. (III. 21.) JIÜB határozat a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III. 22.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 7. 29/2024. (III. 21.) JIÜB határozat a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás megszüntetésével kapcsolatosan
2024. február 22.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2024. 02. 20.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2024. 02. 20.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete módosítására (1. sz. testületi előterjesztés)
 2. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési rendelete megalkotására (2. sz. testületi előterjesztés)
 3. Előterjesztés a gyermekvédelmi, szociális rendeletek módosítására és térítési díj felülvizsgálatára (9. sz. testületi előterjesztés)
 4. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúszoboszló helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete módosítására (M11) (10. sz. testületi előterjesztés)
 5. Előterjesztés vagyonkezelési szerződés módosításáról (13. sz. testületi előterjesztés)
 6. Előterjesztés a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló 9/2020 (IV.23.) önkormányzati rendelet módosítására (19. sz. testületi előterjesztés)

  ZÁRT ÜLÉSEN

 7. A képviselői vagyonnyilatkozatok egyedi közzétételi listán történő közzétételéhez szükséges intézkedések megtétele
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2024. 03. 08.
Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2024. 03. 18.

nyílt

zárt


Letöltés

Letöltés

 1. 15/2024. (II. 22.) JIÜB határozat a napirend elfogadására
 2. 16/2024. (II. 22.) JIÜB határozat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete módosításával kapcsolatosan
 3. 17/2024. (II. 22.) JIÜB határozat 2024. évi költségvetési rendelete megalkotásával kapcsolatosan
 4. 18/2024. (II. 22.) JIÜB határozat a gyermekvédelmi, szociális rendeletek módosításával kapcsolatosan
 5. 19/2024. (II. 22.) JIÜB határozat a Hajdúszoboszló helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete módosításával kapcsolatosan
 6. 20/2024. (II. 22.) JIÜB határozat vagyonkezelési szerződés módosításával kapcsolatosan
 7. 21/2024. (II. 22.) JIÜB határozat a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló 9/2020 (IV.23.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan

 8. ZÁRT ÜLÉSEN
 9. 22/2024. (II. 22.) JIÜB határozat a napirend elfogadására
2024. január 25.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2024. 01. 22.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2024. 01. 25.
Letöltés
ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2024. 01. 30.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. fejlesztési projektje lebonyolításához szükséges jognyilatkozatok megtételére (2. számú testületi napirend)
 2. Előterjesztés Víziközmű szolgáltató kiválasztására irányuló pályázatról (3. számú testületi napirend)
 3. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúszoboszló helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról (4. számú testületi napirend)
 4. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúszoboszló Város településképének védelméről szóló 5/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelete módosításának kezdeményezéséről (5. számú testületi napirend)
 5. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról (6. számú testületi napirend)
 6. Előterjesztés a Szent István parkban és a Gábor Áron utcán található pavilonok bérletéhez kapcsolódó biztosítékrendszerről

  ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉSEK

 7. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás pályázat benyújtásához
 8. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda igazgatójának köznevelési szolgálati jogviszonyban történő illetménymegállapításáról
 9. Előterjesztés a 4948. hrsz.-ú beépítetlen területre vonatkozó elővásárlási jog gyakorlására
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2024. 02. 14.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2024. 02. 14.
Letöltés
 1. 1/2024. (I. 25.) JIÜB határozat a pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulásról szóló előterjesztés napirendre vételéről
 2. 2/2024. (I. 25.) JIÜB határozat a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda igazgatójának köznevelési szolgálati jogviszonyban történő illetménymegállapításáról szóló előterjesztés napirendre vételéről
 3. 3/2024. (I. 25.) JIÜB határozat a 4948. hrsz-ú beépítetlen területre vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról szóló előterjesztés napirendre vételéről
 4. 4/2024. (I. 25.) JIÜB határozat a napirend elfogadására
 5. 5/2024. (I. 25.) JIÜB határozat  közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításra vonatkozó bizottsági javaslatok elfogadására
 6. 6/2024. (I. 25.) JIÜB határozat a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 7. 7/2024. (I. 25.) JIÜB határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. fejlesztési projektje lebonyolításához szükséges jognyilatkozatok megtételével kapcsolatosan
 8. 8/2024. (I. 25.) JIÜB határozat Víziközmű szolgáltató kiválasztására irányuló pályázattal kapcsolatosan
 9. 9/2024. (I. 25.) JIÜB határozat helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 10. 10/2024. (I. 25.) JIÜB határozat Hajdúszoboszló Város településképének védelméről szóló 5/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 11. 11/2024. (I. 25.) JIÜB határozat pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatosan
 12. 12/2024. (I. 25.) JIÜB határozat a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda igazgatójának köznevelési szolgálati jogviszonyban történő illetménymegállapításával kapcsolatosan
 13. 13/2024. (I. 25.) JIÜB határozat a Szent István parkban és a Gábor Áron utcán található pavilonok bérletéhez kapcsolódó biztosítékrendszerrel kapcsolatosan
 14. 14/2024. (I. 25.) JIÜB határozat a 4948. hrsz-ú beépítetlen területre vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatosan