ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2014. évi ülések
2014. december 18.Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Ülés megtekintése
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2014. 12. 13.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2014. 12. 13.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata bérlakás-gazdálkodási koncepciójának meghatározására.
 2. Előterjesztés a 2015. évi belső-ellenőrzési tervről.
 3. Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére.
 4. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői - álláshely - pályázatának kiírására.
 5. Előterjesztés „Szoboszló-kártya” projekt előkészítésének elindítására.
 6. Előterjesztés Hajdúszoboszló város geotermikus energiahasznosítási és közműrendszer kiépítésére, illetve egyéb energiahatékonysági tárgyú projektek előkészítésének indítására.
 7. Előterjesztés nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak meghatározásáról.
 8. Előterjesztés diétás étrend további biztosításáról nevelési-oktatási intézményekben.
 9. Előterjesztés a 0121 hrsz-ú ingatlan értékesítendő ingatlanok listájára való felvételéről.
 10. Előterjesztés a 6819/1 hrsz-ú ingatlan haszonkölcsönbe adásáról.
 11. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Papp László Bokszakadémia kérelméről.
 12. Előterjesztés termőföldek haszonbérbe adásáról.
 13. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról a Szováti úti vasúti felüljáró létesítéséhez.
 14. Előterjesztés csapadékvizes pályázat műszaki tartalmának növelésével kapcsolatosan.
 15. Előterjesztés a városi kommunális hulladék lerakásával kapcsolatosan.
 16. Előterjesztés a közterület-használat, közterület-hasznosítás 2015. évi díjtételeinek meghatározására.
 17. Előterjesztés közvilágítás külterületen történő bővítésével kapcsolatosan.
 18. Előterjesztés Bethlen utca - Hősök tere - Luther utca - Szilfákalja csomópontban kiegészítő forgalomirányító jelző felszereléséről.
 19. Előterjesztés a képviselő-testület 2015. évi munkatervének meghatározására.
 20. Előterjesztés együttműködési megállapodás megkötéséről a Hajdúszoboszlói Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.
 21. Válasz a Déli sorral kapcsolatos interpellációra.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  KÖZMEGHALLGATÁS 15:30 órától legalább 16:30 óráig

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 15. 02. 16.

Letöltés
KÖZMEGHALLGATÁS JEGYZŐKÖNYVE
Közzétéve: 15. 02. 16.
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve: 14. 12. 30.
Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 15. 02. 16.

Letöltés
 1. 167/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata bérlakás-gazdálkodási koncepciójának meghatározására.
 2. 168/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 2015. évi belső-ellenőrzési terv jóváhagyásáról
 3. 169/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat az általános iskolai körzethatárok véleményezésére.
 4. 170/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat  a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői - álláshely - pályázatának kiírására.
 5. 171/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat a „Szoboszló-kártya” projekt előkészítésének elindítására.
 6. 172/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszló város geotermikus energiahasznosítási és közműrendszer kiépítésére, illetve egyéb energiahatékonysági tárgyú projektek előkészítésének indítására.
 7. 173/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak meghatározásáról
 8. 174/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat a diétás étrend további biztosításáról nevelési-oktatási intézményekben.
 9. 175/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat a 6819/1 hrsz-ú ingatlan haszonkölcsönbe adásáról.
 10. 176/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat a Hajdúszoboszlói Papp László Bokszakadémia kérelméről.
 11. 177/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat termőföldek haszonbérbe adásáról.
 12. 178/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról a Szováti úti vasúti felüljáró létesítéséhez.
 13. 179/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat csapadékvizes pályázat műszaki tartalmának növelésével kapcsolatosan.
 14. 180/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat a városi kommunális hulladék lerakásával kapcsolatosan.
 15. 21/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályai-ról szóló 5/2009. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
 16. 181/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat közvilágítás külterületen történő bővítésével kapcsolatosan.
 17. 182/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat a Bethlen utca - Hősök tere - Luther utca - Szilfákalja csomópontban kiegészítő forgalomirányító jelző felszereléséről
 18. 183/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat a képviselő-testület 2015. évi munkatervének meghatározására.
 19. 184/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat együttműködési megállapodás megkötéséről a Hajdúszoboszlói Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.
2014. november 27.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele) Ülés megtekintése
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 14. 11. 24.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 14. 11. 24.
Letöltés
 1. Eskütételek:
  A) Önkormányzati képviselő eskütétele.
  B) Nem képviselő önkormányzati bizottsági tagok eskütétele.
 2. Előterjesztés önkormányzati bizottsági tag megválasztására.
 3. Előterjesztés a Városi Bölcsőde magasabb vezetői kinevezésére.
 4. Előterjesztés önkormányzati gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására.
 5. Előterjesztés aktualizált Integrált Városfejlesztési Stratégia vitaanyagának elfogadására.
 6. Javaslat a 2014. évi költségvetési rendelet módosítására.
 7. Előterjesztés új szervezeti és működési szabályzat megalkotására.
 8. Előterjesztés a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok átvilágítására.
 9. Előterjesztés a gazdátlan galambok elszaporodásának megakadályozására.
 10. Előterjesztés sport fejlesztési projekt megvalósításához tulajdonosi hozzájárulás és önrész biztosítása tárgyában.
 11. Előterjesztés a hajdúszoboszlói 072 hrsz-ú ingatlan kisajátításáról.
 12. Előterjesztés a Szabó László zug 7. szám alatti ingatlan árverésen történő ingatlanok listájára való felvételéről.
 13. Előterjesztés az önkormányzati vagyon biztosításáról.
 14. Előterjesztés a 4. sz. főúttal párhuzamos földutak átvételéről.
 15. Előterjesztés Szováti úti felüljáró építéshez kapcsolódó gyalog- és kerékpárút továbbtervezéséről.
 16. Előterjesztés Vasútállomás előtti terület kátyúzásáról.
 17. Javaslat a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására.
 18. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának és beszerzési szabályzatának módosítására.
 19. Előterjesztés a hajdúszoboszlói lakosok parkolásáról.
 20. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosításáról.
 21. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről.

KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

ZÁRT ÜLÉSEN:

 1. Előterjesztés a Szép Ernő utcán található sportpályák megvásárlásáról.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2014. 12. 13.
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve: 2014. 12. 04.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2015. 02. 27.
Letöltés
 1. 152/2014. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat az aktualizált Integrált Városfejlesztési Stratégia vitaanyagának elfogadására.
 2. 153/2014. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok átvilágítására.
 3. 154/2014. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat a gazdátlan galambok elszaporodásának megakadályozására.
 4. 155/2014. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat sport fejlesztési projekt megvalósításához tulajdonosi hozzájárulás és önrész biztosítása tárgyában.
 5. 156/2014. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat a hajdúszoboszlói 072 hrsz-ú ingatlan kisajátításáról.
 6. 157/2014. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat a Szabó László zug 7. szám alatti ingatlan árverésen történő ingatlanok listájára való felvételéről.
 7. 158/2014. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat az önkormányzati vagyon biztosításáról.
 8. 159/2014. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat a 4. sz. főúttal párhuzamos földutak átvételéről.
 9. 160/2014. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat Szováti úti felüljáró építéshez kapcsolódó gyalog- és kerékpárút továbbtervezéséről.
 10. 161/2014. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat a Vasútállomás előtti terület kátyúzásáról.
 11. 20/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról.
 12. 162/2014. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzata és beszerzési szabályzata módosításának elfogadására
 13. 163/2014. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat a hajdúszoboszlói lakosok parkolásáról.
 14. 164/2014. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosításáról.
 15. 165/2014. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről.
2014. október 22. - alakuló ülésLetöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2014. 10. 22.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2014. 10. 22.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A választási bizottság szóbeli tájékoztatója az önkormányzati választás eredményéről
 2. Eskütételek
  Önkormányzati képviselők eskütétele
  Polgármester eskütétele
 3. A polgármester beszéde
 4. Előterjesztés a szervezeti és működési szabályzat módosítására
 5. Előterjesztés a bizottságok megválasztására, nem képviselő tagjaik eskütétele
 6. Alpolgármester-választás titkos szavazással (szóbeli előterjesztés)
 7. Alpolgármesteri eskütétel
 8. Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítására

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2014. 11. 13.
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2014. 11. 13.
Letöltés
 1. 139/2014. (X. 22.) Képviselő-testületi határozat A képviselő-testület napirendjének meghatározása
 2. 17/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
 3. 140/2014. (X. 22.) Képviselő-testületi határozat a bizottságok megválasztására
 4. 141/2014. (X.22.) Képviselőtestületi határozat alpolgármester megválasztására
 5. 142/2014. (X. 22.) Képviselő-testületi határozat az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására