ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2019. évi ülések
2019. december 12.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)nem áll rendelkezésre
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 12. 06.
Letöltés
MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁS
Közzétéve: 2019. 12. 02.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. 12. 06.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2019.01.01-2019.09.30. közötti időszakban végzett működéséről.
 2. Előterjesztés autóbusszal végzett helyi menetrendszerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról.
 3. Előterjesztés a 2020. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására.
 4. Előterjesztés „A hajdúszoboszlói Tourinform Iroda fejlesztése, és referencia iroda kialakítása” című pályázat támogatói okirat elfogadására.
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására.
 6. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. Javadalmazási Szabályzatának jóváhagyására.
 7. Előterjesztés konténer WC áthelyezéséről.
 8. Javaslat a 2019. költségvetési rendelet módosítására.
 9. Előterjesztés nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak meghatározásáról.
 10. Előterjesztés településrendezési tervek módosítására.
 11. Előterjesztés „ötletpályázat” kiírására.
 12. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére pótelőirányzat biztosítására.
 13. Előterjesztés a Bocskai István Múzeumban pályázati önrész átcsoportosítására.
 14. Előterjesztés közművelődési megállapodás megkötésére.
 15. Előterjesztés alapítvány támogatására.
 16. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde magasabb vezetői kinevezésére.
 17. Előterjesztés központi orvosi ügyelet működtetésének átszervezésére, ügyeleti óradíj emelésére.
 18. Előterjesztés „ A mi karácsonyunk” című rendezvény támogatására.
 19. Előterjesztés a Csontos u. 81. szám alatti fogott telek értékesítésére.
 20. Előterjesztés a Hőforrás u. 108. szám alatti telekrész értékesítésére.
 21. Előterjesztés mezőgazdasági területek haszonbérbe adására.
 22. Előterjesztés a DAHUT Társulásban történő önkormányzati képviselettel kapcsolatosan.
 23. Előterjesztés az Aranykapu Óvoda udvarán zárt csapadékvíz elvezetés kiépítésével kapcsolatosan.
 24. Előterjesztés a Hősök terén lévő támfal burkolatának szükséges mértékű felújításáról.
 25. Előterjesztés fásításról.
 26. Előterjesztés egyedi gazdasági tájékoztató tábla közterületen történő kihelyezésével kapcsolatban.
 27. Beszámoló a 2019. évben végzett beruházási, felújítási munkákról.
 28. Beszámoló a város kommunális infrastruktúra helyzetéről.
 29. Előterjesztés a képviselő-testület 2020. évi munkatervének meghatározására.
 30. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 31. Előterjesztés egyedi/önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítés kérelmekre.
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020. 02. 18.
Letöltés

JEGYZŐKÖNYV KÖZMEGHALLGATÁS
Közzétéve: 2020. 02. 18.

Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
még nem áll rendelkezésre

2019. november 7.
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 11. 05.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. 11. 05.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés új szervezeti és működési szabályzat megalkotására.
 2. Előterjesztés az önkormányzati bizottságok megválasztására, bizottsági tagok eskütétele.
 3. Előterjesztés az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, juttatásairól és költségtérítéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására.
 4. Előterjesztés a Hungarospa 2019. november 11-i közgyűléséhez kapcsolódó döntésekről.
 5. Előterjesztés a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról.
 6. Előterjesztés alapítvány támogatására.
 7. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás a 0173 hrsz-ú csatornából öntözés vízjogi engedély kiadásához.
 8. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás a 0295/9 hrsz-ú csatornából öntözés vízjogi engedély kiadásához.
 9. Beszámoló a 2019. évben tervezett beruházási, felújítási munkákról.
 10. Beszámoló a város kommunális infrastruktúra helyzetéről, fejlesztésének tennivalóiról.
 11. Előterjesztés pénzügyi forrás biztosítására – Szováti úti gyalog- és kerékpárút megépítése céljából.
 12. Előterjesztés a Márton Napi Vigadalom elnevezésű rendezvény helyszínével kapcsolatosan.
 13. Előterjesztés a korábbi polgármester jogviszonya megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói intézkedésekre.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2020. 02. 24.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
még nem áll rendelzésre

2019. október 31. - alakuló ülés
Letöltés
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 10. 29.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2019. 10. 29.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. A Helyi Választási Bizottság szóbeli tájékoztatója az önkormányzati választás eredményéről.
 2. Eskütételek és az esküokmányok aláírása.
 3. A polgármester beszéde.
 4. Előterjesztés a szervezeti és működési szabályzat módosítására.
 5. Alpolgármesterek választása titkos szavazással (szóbeli előterjesztés)
  SZÜNET (a titkos szavazás idejére)
 6. Alpolgármesterek eskütétele.
 7. Előterjesztés a polgármester illetményének, illetve az alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapítására.

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019. 11. 28.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2020. 02. 24.
Letöltés
 1. 159/2019. (X.31.) Képviselő-testületi határozat a napirend meghatározására
 2. 17/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
 3. 160/2019. (X.31.) Képviselő-testületi határozat alpolgármesterek titkos szavazásának lebonyolítására létrehozott bizottság tagjainak megválasztására
 4. 161/2019. (X.31.) Képviselő-testületi határozat Majoros Petronella alpolgármesterré választásáról
 5. 162/2019. (X.31.) Képviselő-testületi határozat dr. Kovács Gergely alpolgármesterré választásáról
 6. 163/2019. (X.31.) Képviselő-testületi határozat a polgármester illetményének megállapítására
 7. 164/2019. (X.31.) Képviselő-testületi határozat Majoros Petronella  alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására
 8. 165/2019. (X.31.) Képviselő-testületi határozat Dr. Kovács Gergely  alpolgármester tiszteletdíjának megállapításár