ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2014
2014. december 17.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK (csak bizottsági)
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata bérlakás-gazdálkodási koncepciójának meghatározására. (1. sz. testületi napirend)
 2. Előterjesztés a 2015. évi belső-ellenőrzési tervről. (2. sz. testületi napirend)
 3. Előterjesztés nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak meghatározásáról. (7. sz. testületi napirend)
 4. Előterjesztés diétás étrend további biztosításáról nevelési-oktatási intézményekben. (8. sz. testületi napirend)
 5. Előterjesztés a 0121 hrsz-ú ingatlan értékesítendő ingatlanok listájára való felvételéről. (9. sz. testületi napirend)
 6. Előterjesztés a 6819/1 hrsz-ú ingatlan haszonkölcsönbe adásáról. (10. sz. testületi napirend)
 7. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Papp László Bokszakadémia kérelméről. (11. sz. testületi napirend)
 8. Előterjesztés termőföldek haszonbérbe adásáról. (12. sz. testületi napirend)
 9. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról a Szováti úti vasúti felüljáró létesítéséhez. (13. sz. testületi napirend)
 10. Előterjesztés csapadékvizes pályázat műszaki tartalmának növelésével kapcsolatosan. (14. sz. testületi napirend)
 11. Előterjesztés a városi kommunális hulladék lerakásával kapcsolatosan. (15. sz. testületi napirend)
 12. Előterjesztés a közterület-használat, közterület-hasznosítás 2015. évi díjtételeinek meghatározására. (16. sz. testületi napirend)
 13. Előterjesztés közvilágítás külterületen történő bővítésével kapcsolatosan. (17. sz. testületi napirend)
 14. Előterjesztés Bethlen utca - Hősök tere - Luther utca - Szilfákalja csomópontban kiegészítő forgalomirányító jelző felszereléséről. (18. sz. testületi napirend)
 15. Hajdúszoboszló város geotermikus energiahasznosítási és közműrendszer kiépítésére, illetve egyéb energiahatékonysági tárgyú projektek előkészítésének indítására (6. sz. testületi napirend)
 16. „Szoboszló-kártya” projekt előkészítésének elindítására (5. sz. testületi napirend)
 17. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének módosítására
 18. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervének módosítására
 19. Előterjesztés az Önkormányzat által a Kulturális és Sport Alap terhére nyújtott 2013. évi önkormányzati támogatás felhasználásának ellenőrzéséről
 20. Előterjesztés Élelmezési tevékenység témaellenőrzéséről
 21. Előterjesztés Az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltoztatásával kapcsolatos feladatok végrehajtásának ellenőrzése (intézmények)
 22. Előterjesztés az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltoztatásával kapcsolatos feladatok végrehajtásának ellenőrzése (polgármesteri hivatal)

  Egyebek
TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
 1. 90/2014. (XII.17.) PGB határozat a napirendi javaslatok elfogadására
 2. 91/2014. (XII.17.) PGB határozat a plusz napirendi pont felvételére
 3. 92/2014. (XII.17.) PGB határozat a 2015. évi belső-ellenőrzési tervvel kapcsolatban
 4. 93/2014. (XII.17.) PGB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének módosításával kapcsolatosan
 5. 94/2014. (XII.17.) PGB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervének módosításával kapcsolatosan
 6. 95/2014. (XII.17.) PGB határozat a Kulturális és Sport Alap terhére nyújtott 2013. évi önkormányzati támogatás felhasználásának ellenőrzéséről szóló jelentéssel kapcsolatban
 7. 96/2014. (XII.17.) PGB határozat élelmezési tevékenység témaellenőrzésével kapcsolatban
 8. 97/2014. (XII.17.) PGB határozat az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltoztatásával kapcsolatos feladatok végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatosan (intézmények)
 9. 98/2014. (XII.17.) PGB határozat az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltoztatásával kapcsolatos feladatok végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatosan (polgármesteri hivatal)
 10. 99/2014. (XII.17.) PGB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata bérlakás-gazdálkodási koncepciójával kapcsolatosan
 11. 100/2014. (XII.17.) PGB határozat nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak meghatározásával kapcsolatosan
 12. 101/2014. (XII.17.) PGB határozat diétás étrend további biztosításával kapcsolatosan
 13. 102/2014. (XII.17.) PGB határozat a 6819/1 hrsz-ú ingatlan haszonkölcsönbe adásával kapcsolatosan
 14. 103/2014. (XII.17.) PGB határozat a Hajdúszoboszlói Papp László Bokszakadémia kérelmével kapcsolatosan
 15. 104/2014. (XII.17.) PGB határozat termőföldek haszonbérbe adásával kapcsolatosan
 16. 105/2014. (XII.17.) PGB határozat a Szováti úti vasúti felüljáró létesítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadásával kapcsolatosan
 17. 106/2014. (XII.17.) PGB határozat csapadékvizes pályázat műszaki tartalmának növelésével kapcsolatosan
 18. 107/2014. (XII.17.) PGB határozat a városi kommunális hulladék lerakásával kapcsolatosan
 19. 108/2014. (XII.17.) PGB határozat fesztiváltér mellett működő nyilvános illemhely üzemeltetési jogának átadására
 20. 109/2014. (XII.17.) PGB határozat a Bethlen 98 Kft-vel kötött közterület-használati szerződés felmondására
 21. 110/2014. (XII.17.) PGB határozat a Szent István parkban Boros István (eurojump) közterület-használati szerződésének felmondására
 22. 111/2014. (XII.17.) PGB határozat Farkasné Kovács Erzsébet Hőforrás és Ádám utcán történő virágárusítására vonatkozó özterület-használati szerződés felmondására
 23. 112/2014. (XII.17.) PGB határozat Szilfákalján található könyves sátor közterület-használati szerződés felmondására
 24. 113/2014. (XII.17.) PGB határozat közterületek kiadásával kapcsolatosan
 25. 114/2014. (XII.17.) PGB határozat a közterület-használat, közterület-hasznosítás 2015. évi díjtételeinek meghatározásával kapcsolatosan
 26. 115/2014. (XII.17.) PGB határozat közvilágítás külterületen történő bővítésével kapcsolatosan
 27. 116/2014. (XII.17.) PGB határozat Bethlen utca - Hősök tere - Luther utca - Szilfákalja csomópontban kiegészítő forgalomirányító jelző felszerelésével kapcsolatosan
 28. 117/2014. (XII.17.) PGB határozat Hajdúszoboszló város geotermikus energiahasznosítási és közműrendszer kiépítésével, illetve egyéb energiahatékonysági tárgyú projektek előkészítésével kapcsolatosan
 29. 118/2014. (XII.17.) PGB határozat „Szoboszló-kártya” projekt előkészítésével kapcsolatosan
 30. 119/2014. (XII.17.) PGB határozat elnökhelyettes negválasztására
2014. november 26.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK (csak bizottsági)
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok átvilágítására (8. sz. testületi napirend)
 2. Előterjesztés a hajdúszoboszlói lakosok parkolásáról (19. sz. testületi napirend)
 3. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosításáról (20. sz. testületi napirend)
 4. Előterjesztés a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának és beszerzési szabályzatának módosítására (18. sz. testületi napirend)
 5. Előterjesztés aktualizált Integrált Városfejlesztési Stratégia vitaanyagának elfogadására
 6. Javaslat a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására (17. sz. testületi napirend)
 7. Előterjesztés sport fejlesztési projekt megvalósításához tulajdonosi hozzájárulás és önrész biztosítása tárgyában (10. sz. testületi napirend)
 8. Javaslat a 2014. évi költségvetési rendelet módosítására (6. sz. testületi napirend)
 9. Előterjesztés a hajdúszoboszlói 072 hrsz-ú ingatlan kisajátításáról (11. sz. testületi napirend)
 10. Előterjesztés a Szabó László zug 7. szám alatti ingatlan árverésen történő ingatlanok listájára való felvételéről (12. sz. testületi napirend)
 11. Előterjesztés az önkormányzati vagyon biztosításáról (13. sz. testületi napirend)
 12. Előterjesztés a 4. sz. főúttal párhuzamos földutak átvételéről (14. sz. testületi napirend)
 13. Előterjesztés a Szováti úti felüljáró építéshez kapcsolódó gyalog- és kerékpárút továbbtervezéséről (15. sz. testületi napirend)
 14. Előterjesztés a Vasútállomás előtti terület kátyúzásáról (16. sz. testületi napirend)
 15. Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2014. I-III. negyedévi működéséről

  Egyebek
TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

Zárt ülés napirendi javaslata:
 1. Előterjesztés a Szép Ernő utcán található sportpályák megvásárlásáról
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 02. 24.
Letöltés
 1. 73/2014. (XI.26.) PGB határozat a napirendi javaslatok elfogadására
 2. 74/2014. (XI.26.) PGB határozat a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok átvilágításával kapcsolatosan
 3. 75/2014. (XI.26.) PGB határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2014. I-III. negyedévi működéséről szóló tájékoztatóval kapcsolatosan
 4. 76/2014. (XI.26.) PGB határozat a hajdúszoboszlói lakosok parkolásával kapcsolatosan
 5. 77/2014. (XI.26.) PGB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosításával kapcsolatosan
 6. 78/2014. (XI.26.) PGB határozat a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának és beszerzési szabályzatának módosításával kapcsolatosan
 7. 79/2014. (XI.26.) PGB határozat a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 8. 80/2014. (XI.26.) PGB határozat sport fejlesztési projekt megvalósításához tulajdonosi hozzájárulás és önrész biztosításával kapcsolatosan
 9. 81/2014. (XI.26.) PGB határozat a 2014. évi költségvetési rendelet módosításával kapcsolatosan
 10. 82/2014. (XI.26.) PGB határozat a hajdúszoboszlói 072 hrsz-ú ingatlan kisajátításával kapcsolatosan
 11. 83/2014. (XI.26.) PGB határozat a Szabó László zug 7. szám alatti ingatlan árverésen történő ingatlanok listájára való felvételével kapcsolatosan
 12. 84/2014. (XI.26.) PGB határozat az önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatosan
 13. 85/2014. (XI.26.) PGB határozat a 4. sz. főúttal párhuzamos földutak átvételével kapcsolatosan
 14. 86/2014. (XI.26.) PGB határozat a Szováti úti felüljáró építéshez kapcsolódó gyalog- és kerékpárút továbbtervezésével kapcsolatosan
 15. 87/2014. (XI.26.) PGB határozat a Vasútállomás előtti terület kátyúzással kapcsolatosan
 16. 88/2014. (XI.26.) PGB határozat aktualizált Integrált Városfejlesztési Stratégia vitaanyagának elfogadásával kapcsolatosan