ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation LinksKezdőlap > Élethelyzet > Család, élet > Élettársi kapcsolat > Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
A bejegyzett élettársi kapcsolat csak azonos neműek között jöhet létre.

Ki veheti igénybe?

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot személyesen kell bejelenteni, amelyről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. Az anyakönyvezés személyesen, két tanú jelenlétében történik. Tanú nagykorú és cselekvőképes személy lehet.
Magyar állampolgár külföldön történt bejegyzett élettársi kapcsolatának anyakönyvezését az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter által rendeletben kijelölt szerv anyakönyvezi (hazai anyakönyvezés). A hazai anyakönyvezést végző kijelölt hatóság a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal.

Eljárás tárgya:

A bejegyzett élettársi kapcsolat csak azonos neműek között jöhet létre.
Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat nélkül együtt élő személy között, akik

 • közös háztartással rendelkeznek,
 • köztük érzelmi és gazdasági közösség áll fenn, és
 • közülük egyiküknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és
 • akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri, féltestvéri kapcsolatban.

Az élettársak hozzátartozónak (de nem közeli hozzátartozónak!) minősülnek.
Bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván létesíteni.
A bejegyzett élettársi kapcsolatot megelőzően a leendő bejegyzett élettársaknak az anyakönyvvezető előtt nyilatkozniuk kell arról, hogy bejegyzett élettársi kapcsolatuknak legjobb tudomásuk szerint nincs törvényes akadálya, valamint igazolniuk kell, hogy bejegyzett élettársi kapcsolatuk törvényes feltételei fennállnak.
Az anyakönyvet községben, városban, megyei jogú városban és fővárosi kerületben a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője vezeti. Az anyakönyvvezető tevékenysége felett a fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorol felügyeletet.
A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló eljárásra, valamint a kapcsolat anyakönyvezésére az az anyakönyvvezető illetékes, aki előtt a felek ez irányú szándékukat bejelentik.
Az anyakönyvvezető a bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozását megtagadja, ha

 • a közreműködésre nem illetékes,
 • az eljárásból ki van zárva,
 • a létrehozásnak törvényes akadálya van,
 • a felek a létrehozás törvényes feltételeit nem igazolták,
 • a felek a létrehozáshoz a jogszabályban előírt felmentést (testvér testvér vér szerinti leszármazójával vagy házastárs volt házastárs egyenesági rokonával létesített kapcsolat), vagy engedélyt nem mutatták be, vagy
 • a bíróság valamelyik felet jogerős határozatával cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezte, vagy a fél a létrehozás időpontjában nyilvánvalóan cselekvőképtelen.

Nem létesíthető bejegyzett élettársi kapcsolat

 • az egyenes ági rokonok és testvérek,
 • a testvérnek testvére vér szerinti leszármazója,
 • a bejegyzett élettársnak volt bejegyzett élettársa egyenes ági rokona

között.
Nem létesíthet érvényesen bejegyzett élettársi kapcsolatot az, aki

 • a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttekor cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt áll, vagy
 • a bejegyzés időpontjában valamelyik fél nyilvánvalóan cselekvőképtelen állapotában van, jóllehet ilyen hatályú gondnokság alatt nem áll.

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló eljárásokban nincs helye elektronikus ügyintézésnek.

Szükséges dokumentumok:

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló eljárásban a Magyarországon élő magyar állampolgár személyazonosságát érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy más a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal igazolhatja.
Külföldön élő magyar állampolgárok, valamint a nem magyar állampolgárok személyazonosságukat más, személyazonosításra alkalmas okmánnyal is igazolhatják.

Ügyintézési határidő:

A törvény nem ír elő 30 napos várakozási időt a bejelentés és a kapcsolat létesítése között. Az anyakönyvvezető a bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozásának időpontját a felek kívánságát figyelembe véve tűzi ki.
A bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli létesítését a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye szerint illetékes jegyző a szándék bejelentésétől számított 8 napon belül engedélyezi.
A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye szerint illetékes jegyző a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül dönt a bejegyzett élettársi kapcsolat akadályai (testvér testvér vér szerinti leszármazójával vagy házastárs volt házastárs egyenesági rokonával létesített kapcsolat) alóli felmentés megadásáról.