ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2024. évi ülések
2024. április 25.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2024. 04. 19.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2024. 04. 19.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2023. évi teljesítéséről
 2. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbuszközlekedésre vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
 3. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. 2023. évi beszámolójáról
 4. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2023. évi végrehajtásáról
 5. Beszámoló Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése végrehajtásáról
 6. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 2023. évi gazdálkodásáról
 7. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 2024. évi üzleti tervének elfogadására
 8. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Köztemető üzemeltetéséről
 9. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának megbízására
 10. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi tevékenységéről
 11. Javaslat a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének béremelésére
 12. Előterjesztés Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény intézményvezetője bérének emelésére
 13. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió 2023. évi beszámolója és 2024. évre vonatkozó munkaterve jóváhagyására
 14. Előterjesztés intézményvezetői bérek emelésére
 15. Előterjesztés civil szervezetek-, kulturális-, sport- és turisztikai pályázati alap pályázatainak elbírálására
 16. Előterjesztés pályázati felhívás elkészítésére 
 17. Előterjesztés a kulturális, sport és turisztikai pályázati alap további felosztására
 18. Előterjesztés az AeroFest rendezvénnyel kapcsolatos kérelemről
 19. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2023. évi átfogó értékeléséről
 20. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet és a természet védelméről szóló 18/2003 (X.16.) önkormányzati rendelete módosítására
 21. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi jelentőségű védett természeti értékekről szóló 24/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosítására
 22. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról
 23. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítési szabályairól, valamint a lakások bérleti díjairól szóló rendelet megalkotására
 24. Előterjesztés „BBQ és sörfesztivál” rendezésére irányuló kérelemről
 25. Előterjesztés a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelméről
 26. Előterjesztés a Gázláng Country Táncegyüttes kérelmével kapcsolatban
 27. Előterjesztés a Hősök tere 3. szám mögötti 6. számú garázs elővásárlási jog gyakorlására vonatkozóan
 28. Előterjesztés a Járási Hivatalnak átadott bútorzat tulajdonjoga rendezéséről
 29. Előterjesztés a közterület eltérő használatára vonatkozó kérelemről (légvár park)
 30. Előterjesztés a közterület eltérő használatára vonatkozó kérelemről (ugrálóvár)
 31. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról termálvíz túlfolyó vezetékhez
 32. Előterjesztés helyiséghasználati megállapodás jóváhagyásáról
 33. Előterjesztés Százados u. 26. szám alatti ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról 
 34. Előterjesztés a Camponia Kft. kérelméről 
 35. Előterjesztés a Hajdúszoboszló város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosítására
 36. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról
 37. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 25/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelet módosítására 
 38. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda intézményfelújítási kérelméről
 39. Előterjesztés utcabútorok kihelyezésével kapcsolatosan
 40. Előterjesztés az esővízgyűjtő és komposztáló edényzetekre beérkezett lakossági igényekről
 41. Előterjesztés Víziközmű szolgáltató kiválasztására irányuló pályázat eredményéről
 42. Tájékoztató a testületi ülések közötti fontosabb eseményekről
 43. Válasz dr. Sóvágó László képviselő úr kérdéseire
 44. Válasz a csapadékvíz elvezetés kivitelezését végző céggel kapcsolatos kérdésre
 45. Válasz az ebesi kerékpárút melletti kivágott fákkal kapcsolatos kérdésre
 46. Válasz a Mátyás király sétányon telepített installációval kapcsolatos kérdésre
 47. Válasz a Szabadidő parkban kerékpártároló kihelyezésével kapcsolatos interpellációra
 48. Válasz több témával kapcsolatos interpellációra
 49. Válasz a Dózsa György úton található autósbolt előtti megállási lehetőség biztosításával kapcsolatos interpellációra
 50. Válasz a József Attila utcán a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos interpellációra

  ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJE

 51. Előterjesztés közköltséges temetés ügyében

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 
még nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
még nem áll rendelkezésre

2024. március 21.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Megtekintés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2024. 03. 14.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2024. 03. 14.
Letöltés
 25. számú előterjesztésLetöltés
 25. számú előterjesztés mellékleteLetöltés
 33. számú előterjesztésLetöltés 
 11. számú előterjesztés 3. számú mellékleteLetöltés 
 47. számú előterjesztésLetöltés 

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Beszámoló Hajdúszoboszló város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
 2. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2023. évi munkájáról
 3. Tájékoztató a mezei őrszolgálat 2023-as működéséről
 4. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúszoboszló helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete módosításának kezdeményezésére
 5. Előterjesztés az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak béremeléséhez szükséges intézkedésekről
 6. Előterjesztés a Társ Szociális Intézmény 2023. évi beszámolója a pszichiátriai betegek nappali ellátásáról
 7. Előterjesztés a Debreceni Baptista Gyülekezet kérelméről
 8. Előterjesztés óvodai beiskolázási terv elfogadására
 9. Előterjesztés a 2024-2025. nevelési évre történő óvodai beiratkozás előkészítésére
 10. Előterjesztés az Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma módosításának véleményezésére
 11. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum igazgatói pályázatának elbírálására
 12. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum 2023. évi beszámolója és 2024. évre vonatkozó munkaterve jóváhagyására
 13. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi beszámolója és 2024. évre vonatkozó munkaterve jóváhagyására
 14. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár kérelméről
 15. Előterjesztés Luther utca 47. szám alatti garázsra vonatkozó elővásárlási jogról történő lemondásáról
 16. Előterjesztés Hősök tere 3. szám mögötti 2. számú garázs elővásárlási jog gyakorlására
 17. Előterjesztés Hősök tere 3. szám mögötti 3. számú garázs elővásárlási jog gyakorlására
 18. Előterjesztés az ÉRV Zrt-vel kötendő bérleti szerződésekről
 19. Előterjesztés a 6819/1. és a 6819/8. hrsz.-ú ingatlanokat érintő kérelemről
 20. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás kiadására önkormányzati tulajdonú csatornák kotrásához 
 21. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás kiadásához a Hajdúszoboszló 2475/26. és 2667/58. hrsz-ú ingatlanon létesülő napelemes kiserőmű 20 kV-os termelői kábel építéséhez 
 22. Előterjesztés önkormányzati földterületek használatára vonatkozóan
 23. Előterjesztés a Szent István parkban található közterület eltérő használatára vonatkozó kérelemről
 24. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolánál történő fakivágásról
 25. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról
 26. Előterjesztés helyközi autóbusz járatok bevonásáról a helyi tömegközlekedésbe  
 27. Előterjesztés diákok helyi tömegközlekedésben történő ingyenes utazásával kapcsolatosan 
 28. Előterjesztés Lurkó Óvoda fejlesztés többletforrás igényéről 
 29. Előterjesztés a Hóvirág utca fejlesztése projekt többlet önerő igényéről 
 30. Előterjesztés pályázatok elszámolásával kapcsolatosan 
 31. Előterjesztés Ágodvölgyi-ér vízjogi fennmaradási engedélyének forrásigényéről 
 32. Előterjesztés JEC parkoló felújításával kapcsolatosan  
 33. Előterjesztés közterületek felújítása keret felhasználásra  
 34. Előterjesztés a víziközműveken 2024. évben tervezett beruházásokról, felújításokról 
 35. Előterjesztés pályázat kiírására intézmények felújítására vonatkozóan 
 36. Előterjesztés a Város Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) jóváhagyására 
 37. Előterjesztés a város Környezetvédelmi Programja 2024. évi intézkedési tervének elfogadására 
 38. Előterjesztés pályázat kiírásáról esővízgyűjtők lakosság részére történő biztosítása érdekében 
 39. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési tervéről
 40. A Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás megszüntetéséről
 41. Tájékoztató a testületi ülések közötti fontosabb eseményekről
 42. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről
 43. Válasz interpellációra az Árpád utca 36/a. szám előtti közműépítést követő, közterület helyreállításával kapcsolatosan
 44. Válasz alpolgármester úr több témával kapcsolatos interpellációjára
 45. Válasz interpellációra az Erdő dűlőn található Kösely-főcsatorna hídkorlát állapotával kapcsolatosan
 46. Válasz a Hajdúszoboszlói Városi Televízióval kapcsolatos interpellációkra

 47. KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 
még nem áll rendelkezésre
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
még nem áll rendelkezésre

2024. február 22.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Megtekintés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2024. 02. 16.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2024. 02. 16.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete módosítására
 2. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési rendelete megalkotására
 3. Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedésben menetrend módosítására
 4. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2024. évi üzleti tervéről
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének és marketing kommunikációs tervének elfogadására
 6. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évi szolgáltatási terve elfogadására
 7. Előterjesztés rekortán pálya befedéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulásra  
 8. Előterjesztés pályázati felhívás előkészítésére
 9. Előterjesztés a gyermekvédelmi, szociális rendeletek módosítására és térítési díj felülvizsgálatára
 10. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúszoboszló helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete módosítására (M11)
 11. Előterjesztés árverésen értékesítendő ingatlanokról
 12. Előterjesztés helyiséghasználati megállapodás jóváhagyásáról 
 13. Előterjesztés vagyonkezelési szerződés módosításáról 
 14. Előterjesztés Liget utca végén lévő ingatlan hasznosításáról 
 15. Előterjesztés Bercsényi utcai árok tulajdonjog rendezéséről 
 16. Előterjesztés a József Attila utca 2092. hrsz.-ú ingatlan csapadékvíz elvezetéséről
 17. Előterjesztés a 2024. évi intézményfelújítási munkák előkészítéséről
 18. Előterjesztés a Gazdasági Szolgáltató Intézmény intézményfelújítási kérelméről
 19. Előterjesztés a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló 9/2020 (IV.23.) önkormányzati rendelet módosítására
 20. Előterjesztés a 2023. évi LXIX. az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény előírásairól és a beruházási keretprogramba javasolt projektek meghatározásához munkacsoport létrehozásáról
 21. Tájékoztató Hajdúszoboszló város 2023-as turisztikai adatairól
 22. Tájékoztató a testületi ülések közötti fontosabb eseményekről
 23. Tájékoztató a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. sérelmére elkövetett gazdasági bűncselekményről
 24. Válasz a bölcsőde parkolóba történő behajtás forgalmi rendjével kapcsolatos interpellációra
 25. Válasz Kútvölgy dűlőben található ingatlannal kapcsolatos kérdésre

 26. KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2024. 04. 12
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
még nem áll rendelkezésre

2024. február 14. - rendkívüli
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2024. 02. 15.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2024. 02. 15.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés Cs. Nagy Zoltán Önkormányzat saját halottjának nyilvánítására és temetési költségeinek biztosítására

 2. KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2024. 02. 28.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
még nem áll rendelkezésre

2024. január 25.
AZ ÜLÉS UTÁNI RIPORT MEGTEKINTÉSE (HVTV felvétele)Megtekintés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2024. 01. 19.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2024. 01. 19.
Letöltés
ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2024. 01. 30.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a helyi autóbuszközlekedésben menetrend módosítására
 2. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. fejlesztési projektje lebonyolításához szükséges jognyilatkozatok megtételére
 3. Előterjesztés Víziközmű szolgáltató kiválasztására irányuló pályázatról
 4. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúszoboszló helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról
 5. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúszoboszló Város településképének védelméről szóló 5/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelete módosításának kezdeményezéséről
 6. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról
 7. Előterjesztés a 4948. hrsz.-ú beépítetlen területre vonatkozó elővásárlási jog gyakorlására
 8. Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére
 9. Előterjesztés a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem felújítási programjáról
 10. Előterjesztés TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00032 azonosítószámú „Energetikai korszerűsítés Hajdúszoboszlón” pályázat műszaki tartalom módosításáról és saját forrás igényéről
 11. Tájékoztatás a köztéri kosárpálya felújításával kapcsolatosan
 12. Tájékoztatás a város csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos felmérésről
 13. Előterjesztés a Képviselő-testület 2024. évi munkatervéről
 14. Tájékoztató a testületi ülések közötti fontosabb eseményekről
 15. Válasz dr. Kovács Gergely alpolgármester több témában feltett interpellációira
 16. Válasz az Orgona utcán telepítendő oszlopokkal kapcsolatos interpellációra
 17. Válasz a Kereszt utcán tapasztalt vízállással kapcsolatos interpellációra
 18. Válasz a Harangház melletti parkoló vízelvezetésével kapcsolatos interpellációra
 19. Válasz az Ady Endre utcai árok fűnyírásával kapcsolatos kérdésre
 20. Válasz a városi vízelvezetési problémák felmérésével kapcsolatos interpellációra
 21. Válasz a Szurmai utcai vízállással kapcsolatos interpellációra
 22. Válasz az Ady Endre utcán bevezetett sebességkorlátozással kapcsolatos kérdésre
 23. Válasz a vasútállomás előtti parkolással kapcsolatos kérdésre
 24. Válasz választási körzetekkel kapcsolatos kérdésre

  ÜLÉSEN NAPIRENDRE VETT ELŐTERJESZTÉSEK
 25. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda igazgatójának köznevelési szolgálati jogviszonyban történő illetménymegállapításáról
 26. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás pályázat benyújtásához
 27. Előterjesztés a LED csere programhoz való újbóli csatlakozásról
 28. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervéről

 29. KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2024. 01. 31.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
még nem áll rendelkezésre