ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2017
2017. december 20.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2018. 11. 27.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2018. 11. 27.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft tevékenységének átvilágításáról, különös tekintettel a közhasznúság feltételeinek teljesítésére.
 2. Előterjesztés 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról.
 3. Előterjesztés intézményi létszámbővítésre.
 4. Előterjesztés Hajdúszoboszló város 2018. évi költségvetéséről.
 5. Javaslat gyermekvédelmi, egészségügyi rendeletek módosítására.
 6. Előterjesztés bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztésére beadott pályázatról.
 7. Előterjesztés az Attila u. 16. szám alatti ingatlanrész tulajdonjog rendezésére.
 8. Előterjesztés a Hőgyes u. 35. szám alatti telek értékesítésére.
 9. Előterjesztés termőföldek hasznosítására.
 10. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás öntözőcső fektetésére.
 11. Előterjesztés a 0359/2 hrsz-ú ingatlan művelési ág módosításáról, tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról.
 12. Előterjesztés a 2A jelű ideiglenes helyi menetrendszerinti autóbusz járat működésével kapcsolatosan.
 13. Előterjesztés e-Mobi töltőállomások telepítésével kapcsolatosan.
 14. Előterjesztés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésével kapcsolatosan.
 15. Előterjesztés a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet
 16. megalkotásáról.
 17. Előterjesztés önkormányzati rendeletek hulladékgazdálkodással kapcsolatos módosításairól.
 18. Előterjesztés feladatellátás átadására a Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ és a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény között, jogutódlásból eredő feladatok teljesítésének ellenőrzésére
 19. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény szabályozottság ellenőrzésére
 20. Előterjesztés a humán erőforrás gazdálkodás az egyéb foglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottakra vonatkozó ellenőrzésről
 21. Előterjesztés emléktábla állítására
 22. Hajdúszoboszló Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület kérelme

  KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

  ZÁRT ÜLÉSEN:
 23. Előterjesztés az egyedi/önálló lakóingatlanok energetikai rendszerének megújítására, működőképességének helyreállítására, korszerűsítésére

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2018. 11. 26.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2018. 11. 26.
Letöltés
 1. 249/2017. (XII.20.) GB határozat a napirend elfogadására
 2. 250/2017. (XII.20.) GB határozat a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft tevékenységének átvilágításával kapcsolatosan
 3. 251/2017. (XII.20.) GB határozat 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásával kapcsolatosan
 4. 252/2017. (XII.20.) GB határozat intézményi létszámbővítéssel kapcsolatosan
 5. 253/2017. (XII.20.) GB határozat Jónás Kálmán képviselő módosító javaslataival kapcsolatosan
 6. 254/2017. (XII.20.) GB határozat a 2018. évi költségvetési rendelettervezettel kapcsolatosan
 7. 255/2017. (XII.20.) GB határozat gyermekvédelmi, egészségügyi rendeletek módosításával kapcsolatosan
 8. 256/2017. (XII.20.) GB határozat bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztésére beadott pályázattal kapcsolatosan
 9. 257/2017. (XII.20.) GB határozat az Attila u. 16. szám alatti ingatlanrész tulajdonjog rendezésével kapcsolatosan
 10. 258/2017. (XII.20.) GB határozat a Hőgyes u. 35. szám alatti telek értékesítésével kapcsolatosan
 11. 259/2017. (XII.20.) GB határozat termőföldek hasznosításával kapcsolatosan
 12. 260/2017. (XII.20.) GB határozat tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatosan
 13. 261/2017. (XII.20.) GB határozat a 0359/2 hrsz-ú ingatlan művelési ág módosításával, tulajdonosi hozzájárulás kiadásával kapcsolatosan
 14. 262/2017. (XII.20.) GB határozat 2A jelű ideiglenes helyi menetrendszerinti autóbusz járat működésével kapcsolatosan
 15. 263/2017. (XII.20.) GB határozat e-Mobi töltőállomások telepítésével kapcsolatosan
 16. 264/2017. (XII.20.) GB határozat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésével kapcsolatosan
 17. 265/2017. (XII.20.) GB határozat reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásával kapcsolatosan
 18. 266/2017. (XII.20.) GB határozat önkormányzati rendeletek hulladékgazdálkodással kapcsolatos módosításaival kapcsolatosan
 19. 267/2017. (XII.20.) GB határozat feladatellátás átadására
 20. a Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ
 21. és a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény között,
 22. jogutódlásból eredő feladatok teljesítésének ellenőrzésével kapcsolatosan
 23. 268/2017. (XII.20.) GB határozat a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény szabályozottság ellenőrzésével kapcsolatosan
 24. 269/2017. (XII.20.) GB határozat a humán erőforrás gazdálkodás az egyéb foglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottakra vonatkozó ellenőrzéssel kapcsolatosan
 25. 270/2017. (XII.20.) GB határozat emléktábla állítására
 26. 271/2017. (XII.20.) GB határozat a Hajdúszoboszló Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület támogatására
2017. november 22.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 02. 07.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021.03.03.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a 2018. évi közös városi turisztikai marketing kampány támogatására.
 2. Előterjesztés VI. és IX. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítésének bővítéséről, valamint az I. és a IX. körzet alapellátási szerződés kiegészítéséről.
 3. Előterjesztés Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosításáról szóló pályázat benyújtására.
 4. Előterjesztés a Hősök terén található támfal végleges dekorációjának megoldásáról.
 5. Előterjesztés Nemzeti Ovi - Sport Program keretében pályázat benyújtására.
 6. Előterjesztés nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak meghatározásáról.
 7. Előterjesztés 0197/17 hrsz-ú önkormányzati út kisajátításáról.
 8. Előterjesztés Árpád zug tulajdonjog rendezésére.
 9. Előterjesztés Gábor Áron u. 53. szám alatti ingatlan értékesítésére.
 10. Előterjesztés Gábor Áron u. 45. szám alatti ingatlan értékesítésére.
 11. Előterjesztés Rácz Farkas u. 19. szám alatti telek értékesítésére.
 12. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás öntözőcső fektetésére.
 13. Előterjesztés termőföldek haszonbérbe adásáról.
 14. Beszámoló a 2017-ben tervezett beruházási, felújítási munkákról.
 15. Előterjesztés a 2A jelű ideiglenes helyi menetrendszerinti autóbusz járat működésével kapcsolatosan.
 16. Előterjesztés a DAHUT Társulási Megállapodással kapcsolatosan.
 17. Javaslat a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására.
 18. Előterjesztés területhasználatra vonatkozó pályázati felhívások kiírásáról.
 19. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének módosításáról.
 20. Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2017. I. – III. negyedévi működéséről.
 21. Előterjesztés információs táblák megszüntetésével kapcsolatosan.
 22. A Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola kérelméhez kapcsolódó előterjesztés.
 23. Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete és a Hajdúszoboszlói Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmére.
 24. Járóbeteg-ellátó Centrum kérelme.

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019. 02. 07.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2019. 02. 07.
Letöltés
 1. 220/2017. (XI.22.) GB határozat a 2018. évi közös városi turisztikai marketing kampány támogatásával kapcsolatosan
 2. 221/2017. (XI.22.) GB határozat a VI. és IX. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítésének bővítéséről, valamint az I. és a IX. körzet alapellátási szerződés kiegészítésével kapcsolatosan
 3. 222/2017. (XI.22.) GB határozat a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosításáról szóló pályázat benyújtásával kapcsolatosan
 4. 223/2017. (XI.22.) GB határozat a Hősök terén található támfal végleges dekorációjának megoldásáról
 5. 224/2017. (XI.22.) GB határozat a Nemzeti Ovi - Sport Program keretében pályázat benyújtásával kapcsolatosan
 6. 225/2017. (XI.22.) GB határozat a nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak meghatározásával kapcsolatosan
 7. 226/2017. (XI.22.) GB határozat a 0197/17 hrsz-ú önkormányzati út kisajátításával kapcsolatosan
 8. 227/2017. (XI.22.) GB határozat az Árpád zug tulajdonjog rendezésével kapcsolatosan
 9. 228/2017. (XI.22.) GB határozat a Gábor Áron u. 53. szám alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatosan
 10. 229/2017. (XI.22.) GB határozat a Gábor Áron u. 45. szám alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatosan
 11. 230/2017. (XI.22.) GB határozat a Rácz Farkas u. 19. szám alatti telek értékesítésével kapcsolatosan
 12. 231/2017. (XI.22.) GB határozat tulajdonosi hozzájárulás öntözőcső fektetésére
 13. 232/2017. (XI.22.) GB határozat a termőföldek haszonbérbe adásával kapcsolatosan
 14. 233/2017. (XI.22.) GB határozat a 2017-ben tervezett beruházási, felújítási munkákról
 15. 234/2017. (XI.22.) GB határozat a DAHUT Társulási Megállapodással kapcsolatosan
 16. 235/2017. (XI.22.) GB határozat a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására
 17. 62017. (XI.22.) GB határozat a területhasználatra vonatkozó pályázati felhívások kiírásával kapcsolatosan
 18. 237/2017. (XI.22.) GB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének módosításáról
 19. 238/2017. (XI.22.) GB határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2017. I. – III. negyedévi működésével kapcsolatosan
 20. 239/2017. (XI.22.) GB határozat az információs táblák megszüntetésével kapcsolatosan
 21. 240/2017. (XI.22.) GB határozat a központi orvosi ügyelet átszervezésével kapcsolatosan
 22. 241/2017. (XI.22.) GB határozat a Járóbeteg-ellátó Centrum kérelmével kapcsolatosan
 23. 242/2017. (XI.22.) GB határozat a Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola kérelmével kapcsolatosan
 24. 243/2017. (XI.22.) GB határozat a Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete kérelmével kapcsolatosan
 25. 244/2017. (XI.22.) GB határozat a Hajdúszoboszlói Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmével kapcsolatosan
 26. 245/2017. (XI.22.) GB határozat a Civil Szervezetek és intézmények támogatása keret és az Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére elkülönített keret pénzmaradványainak összevonásával kapcsolatosan
 27. 246/2017. (XI.22.) GB határozat a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ kérelmével kapcsolatosan
2017. október 18.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019. 02. 11.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021.03.03.
Letöltés
21. számú előterjesztés mellékletei
Dűlőutak
Letöltés
Csatornakert
Letöltés
Csepűskert
Letöltés
Tűzkárok
Letöltés
Vénkert
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2017. évi költségvetése első 7 hónapjának végrehajtásáról.
 2. Javaslat a 2017. évi költségvetési rendelet módosítására.
 3. Javaslat a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményekért fizetendő díjakról.
 4. Javaslat pénzbeli szociális és első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendeletek módosítására.
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ beszámolójáról.
 6. Előterjesztés bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztésére.
 7. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére pótelőirányzat biztosítására.
 8. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum részére pótelőirányzat biztosítására.
 9. Előterjesztés sport fejlesztési projekt megvalósítására.
 10. Előterjesztés sportpálya korszerűsítési pályázat beadására.
 11. Előterjesztés vagyonkezelési szerződés módosítására.
 12. Előterjesztés a 020 hrsz-ú önkormányzati út kisajátításáról.
 13. Előterjesztés a Kötelesi u. 15. szám alatti ingatlan tulajdonjog rendezésére.
 14. Előterjesztés a Méhes-M Kft. kérelméről.
 15. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról a Benedek dűlő vasúti átjáró felújításához.
 16. Előterjesztés Gábor Áron utca felújításáról.
 17. Előterjesztés vagyonhasználati díjjal kapcsolatos költség átcsoportosításról.
 18. Előterjesztés a Szabadtéri színpad közbeszerzési eljárásáról.
 19. Előterjesztés a kiemelt turisztikai fejlesztés előkészítéséről.
 20. Tájékoztató a város kommunális infrastruktúra helyzetéről.
 21. Tájékoztatás a külterületi utak fenntartási munkálatairól.
 22. Előterjesztés HKSZK kérelméről, krízisszálló és krízistűzifa  biztosításáról.
 23. HKSZK támogatási kérelme intézményi programok megvalósítására.
 24. Előterjesztés egy Hajdúszoboszlói Energetikai Tanácsadó Iroda létrehozására.

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019. 02. 11.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2019. 02. 11.
Letöltés
 1. 188/2017. (X.18.) GB határozat plusz előterjesztések napirendre vételéről
 2. 189/2017. (X.18.) GB határozat napirend elfogadására
 3. 190/2017. (X.18.) GB határozat 2017. évi költségvetése első 7 hónapjának végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatosan
 4. 191/2017. (X.18.) GB határozat a 020 hrsz-ú önkormányzati út kisajátításával kapcsolatosan
 5. 192/2017. (X.18.) GB határozat a Kötelesi u. 15. szám alatti ingatlan tulajdonjog rendezésével kapcsolatosan
 6. 193/2017. (X.18.) GB határozat a Méhes-M Kft. kérelmével kapcsolatban
 7. 194/2017. (X.18.) GB határozat tulajdonosi hozzájárulásról a Benedek dűlő vasúti átjáró felújításához
 8. 195/2017. (X.18.) GB határozat a Gábor Áron utca felújításával kapcsolatban
 9. 196/2017. (X.18.) GB határozat a vagyonhasználati díjjal kapcsolatos költség átcsoportosításával kapcsolatban
 10. 197/2017. (X.18.) GB határozat tájékoztató a város kommunális infrastruktúra helyzetéről
 11. 198/2017. (X.18.) GB határozat tájékoztatás a külterületi utak fenntartási munkálatairól
 12. 199/2017. (X.18.) GB határozat a Járóbeteg- Ellátó Centrumban végzendő felújítási munkákkal kapcsolatosan
 13. 200/2017. (X.18.) GB határozat egy Hajdúszoboszlói Energetikai Tanácsadó Iroda létrehozásával kapcsolatosan
 14. 201/2017. (X.18.) GB határozat a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ beszámolóval kapcsolatosan
 15. 202/2017. (X.18.) GB határozat a HKSZK kérelméről, krízisszálló és krízistűzifa  biztosításáról
 16. 203/2017. (X.18.) GB határozat a HKSZK támogatási kérelmével kapcsolatosan
 17. 204/2017. (X.18.) GB határozat a 2017. évi költségvetési rendelet módosításával kapcsolatosan
 18. 205/2017. (X.18.) GB határozat az anyakönyvi eseményekért fizetendő díjakkal kapcsolatosan
 19. 206/2017. (X.18.) GB határozat a pénzbeli szociális és első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendeletek módosításával kapcsolatosan,
 20. 207/2017. (X.18.) GB határozat a bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztésével kapcsolatosan
 21. 208/2017. (X.18.) GB határozat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére pótelőirányzat biztosításával kapcsolatosan
 22. 209/2017. (X.18.) GB határozat Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár kérelmével kapcsolatosan
 23. 210/2017. (X.18.) GB határozat a Bocskai István Múzeum részére pótelőirányzat biztosításával kapcsolatosan
 24. 211/2017. (X.18.) GB határozat sport fejlesztési projekt megvalósításával kapcsolatosan
 25. 212/2017. (X.18.) GB határozat sportpálya korszerűsítési pályázat beadásával kapcsolatosan
 26. 213/2017. (X.18.) GB határozat vagyonkezelési szerződés módosításával kapcsolatosan
 27. 214/2017. (X.18.) GB határozat a Szabadtéri színpad közbeszerzési eljárásával kapcsolatosan
 28. 215/2017. (X.18.) GB határozat a kiemelt turisztikai fejlesztés előkészítésével kapcsolatosan
 29. 216/2017. (X.18.) GB határozat a Szoboszlói Darazsak Sportegyesület támogatásának visszavonásával kapcsolatosan
 30. 217/2017. (X.18.) GB határozat a Gönczy Pál Sport és Kéttanítási nyelvű Általános Iskola kérelmével kapcsolatosan
2017. szeptember 6.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019.02.13.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021.03.03.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2017. évi üzleti tervének módosítására.
 2. Előterjesztés önkormányzati bérlakások szanálásáról és a telek értékesítésére történők kijelöléséről.
 3. Előterjesztés önkormányzati bérlakás bérleti jogáról történő lemondásért fizetendő pénzbeli térítésről.
 4. Előterjesztés Dr. Székelyné Dr. Bereczki Beáta I. számú háziorvosi körzet ellátó orvosának kérelmére.
 5. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum pótelőirányzat iránti kérelmével kapcsolatosan.
 6. Előterjesztés a 0333 hrsz-ú önkormányzati út értékesítéséről.
 7. Előterjesztés a 2017. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséhez szükséges nyilatkozat módosításáról.
 8. Előterjesztés víziközmű vagyon 2018-2032 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének meghatározására.
 9. Előterjesztés a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” című pályázat megvalósításával kapcsolatosan.
 10. Előterjesztés pénzügyi forrás biztosítására – fakivágási keret megemelése céljából.
 11. Előterjesztés belterületi utak fenntartása keret megemeléséről.
 12. Előterjesztés a Duna zugban található közkifolyó megszüntetésére érkezett kérelemről.
 13. Előterjesztés a Bocskai Sporttelepen lelátó felújításához pénzügyi forrás biztosításáról.
 14. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2017. I. félévi működéséről.
 15. Előterjesztés Kovács Máté utca forgalmi rend módosításáról.
 16. Előterjesztés Liget Óvoda tornatermében álmennyezet kivitelezésére.
 17. Előterjesztés az EON által végzett facsonkolási, gallyazási munkákkal kapcsolatos kivizsgálásról.

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019.02.13.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2019.02.13.
Letöltés
 1. 167/2017. (IX.06.) GB határozat a Bursa Hungarica és a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár kérelmének napirendre vételéről
 2. 168/2017. (IX.06.) GB határozat a napirendi javaslatok elfogadásáról
 3. 169/2017. (IX.06.) GB határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2017. évi üzleti terv módosításával kapcsolatosan
 4. 170/2017. (IX.06.) GB határozat a Rákóczi u. 70. sz. (hrsz: 6000) ingatlannal kapcsolatosan
 5. 171/2017. (IX.06.) GB határozat az önkormányzati bérlakás bérleti jogáról történő lemondásért fizetendő pénzbeli térítéssel kapcsolatosan
 6. 172/2017. (IX.06.) GB határozat Dr. Székelyné Dr. Bereczki Beáta I. számú háziorvosi körzet ellátó orvosának kérelmével kapcsolatosan
 7. 173/2017. (IX.06.) GB határozat a Bocskai István Múzeum pótelőirányzat iránti kérelmével kapcsolatosan
 8. 174/2017. (IX.06.) GB határozat a 0333 hrsz-ú önkormányzati út értékesítésével kapcsolatosan
 9. 175/2017. (IX.06.) GB határozat a 2017. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséhez szükséges nyilatkozat módosításával kapcsolatosan
 10. 176/2017. (IX.06.) GB határozat víziközmű vagyon 2018-2032 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének meghatározásával kapcsolatosan
 11. 177/2017. (IX.06.) GB határozat a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” című pályázat megvalósításával kapcsolatosan
 12. 178/2017. (IX.06.) GB határozat pénzügyi forrás biztosítására – fakivágási keret megemelése céljából
 13. 179/2017. (IX.06.) GB határozat belterületi utak fenntartása keret megemeléséről
 14. 180/2017. (IX.06.) GB határozat a Duna zugban található közkifolyó megszüntetésére érkezett kérelemmel kapcsolatosan
 15. 181/2017. (IX.06.) GB határozat a Bocskai Sporttelepen lelátó felújításához pénzügyi forrás biztosításával kapcsolatosan
 16. 182/2017. (IX.06.) GB határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2017. I. félévi működésével kapcsolatosan
 17. 183/2017. (IX.06.) GB határozat a Kovács Máté utca forgalmi rend módosításával kapcsolatosan
 18. 184/2017. (IX.06.) GB határozat a Liget Óvoda tornatermében álmennyezet kivitelezésével kapcsolatosan
 19. 185/2017. (IX.06.) GB határozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozással kapcsolatosan
 20. 186/2017. (IX.06.) GB határozat egyedi lakóingatlanok energetikai korszerűsítésének támogatása szabályzat módosításával kapcsolatosan
 21. 187/2017. (IX.06.) GB határozat a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár támogatási kérelmével kapcsolatosan

2017. július 5.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019.02.18.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021.03.03.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés Hajdúszoboszló Turizmusáért Alapítvány kérelmével kapcsolatosan. (3. sz. testületi előterjesztés)
 2. Előterjesztés Hajdúszoboszlói Fazekasházért Alapítvány kérelmével kapcsolatosan. (4. sz. testületi előterjesztés)
 3. Előterjesztés pályázatból létrejövő fejedelmi kincstár szobrokkal kapcsolatos kiegészítésre. (5. sz. testületi előterjesztés)
 4. Előterjesztés román-magyar határon átnyúló pályázat készítésére. (6. sz. testületi előterjesztés)
 5. Javaslat a 2017. évi költségvetési rendelet módosítására. (7. sz. testületi előterjesztés)
 6. Javaslat a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésről szóló önkormányzati rendelet újraalkotására. (8. sz. testületi előterjesztés)
 7. Javaslat szociális szolgáltatásokról szóló rendelet módosítására. (9. sz. testületi előterjesztés)
 8. Előterjesztés a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete kölcsönének átütemezésére. (10. sz. testületi előterjesztés)
 9. Előterjesztés a Rácz Farkas utca 19. szám alatti telek értékesítésére. (11. sz. testületi előterjesztés)
 10. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról optikai kábelhálózatok összekötéséhez. (12. sz. testületi előterjesztés)
 11. Előterjesztés a 0498/64 hrsz-ú ingatlan tulajdonjog rendezésére. (13. sz. testületi előterjesztés)
 12. Előterjesztés bérleti szerződés felmondásáról. (14. sz. testületi előterjesztés)
 13. Előterjesztés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondásával kapcsolatosan. (15. sz. testületi előterjesztés)
 14. Előterjesztés a Zöld város pályázat módosításáról. (16. sz. testületi előterjesztés)
 15. Előterjesztés a Szent István park felújításáról. (17. sz. testületi előterjesztés)
 16. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének módosításáról. (20. sz. testületi előterjesztés)
 17. Előterjesztés forgalomcsillapító küszöb elhelyezéséről
 18. Előterjesztés forgalomtechnikai tükör kihelyezéséről
 19. Előterjesztés vízigömb elnevezésű eszköz közterületen történő kialakításával kapcsolatosan

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019.02.18.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2019.02.18.
Letöltés
 1. 143/2017. (VII.05.) GB határozat a „Magyar Szürkék Útja” pályázattal kapcsolatos döntést kiegészítő előterjesztés napirendre vételéről
 2. 144/2017. (VII.05.) GB határozat a napirendi javaslatok elfogadásáról
 3. 145/2017. (VII.05.) GB határozat a „Magyar Szürkék Útja” pályázattal kapcsolatos döntésről
 4. 146/2017. (VII.05.) GB határozat Hajdúszoboszló Turizmusáért Alapítvány kérelmével kapcsolatosan
 5. 147/2017. (VII.05.) GB határozat Hajdúszoboszlói Fazekasházért Alapítvány kérelmével kapcsolatosan
 6. 148/2017. (VII.05.) GB határozat pályázatból létrejövő fejedelmi kincstár szobrokkal kapcsolatosan
 7. 149/2017. (VII.05.) GB határozat román-magyar határon átnyúló pályázat készítésével kapcsolatosan
 8. 150/2017. (VII.05.) GB határozat a 2017. évi költségvetési rendelet módosításával kapcsolatosan
 9. 151/2017. (VII.05.) GB határozat a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésről szóló önkormányzati rendelet újraalkotásával kapcsolatosan
 10. 152/2017. (VII.05.) GB határozat a szociális szolgáltatásokról szóló rendelet módosításával kapcsolatosan
 11. 153/2017. (VII.05.) GB határozat a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete kölcsönének átütemezésével kapcsolatosan
 12. 154/2017. (VII.05.) GB határozat a Rácz Farkas utca 19. szám alatti telek értékesítésével kapcsolatosan
 13. 155/2017. (VII.05.) GB határozat tulajdonosi hozzájárulásról optikai kábelhálózatok összekötésével kapcsolatosan
 14. 156/2017. (VII.05.) GB határozat a 0498/64 hrsz-ú ingatlan tulajdonjog rendezésével kapcsolatosan
 15. 157/2017. (VII.05.) GB határozat bérleti szerződés felmondásával kapcsolatosan
 16. 158/2017. (VII.05.) GB határozat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondásával kapcsolatosan
 17. 159/2017. (VII.05.) GB határozat a Zöld város pályázat módosításával kapcsolatosan
 18. 160/2017. (VII.05.) GB határozat a Szent István park felújításával kapcsolatosan
 19. 161/2017. (VII.05.) GB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének módosításával kapcsolatosan

2017. június 14.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019.02.19.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021.03.03.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására. (1. sz. testületi napirend)
 2. Előterjesztés költségvetési intézmények közötti megállapodás jóváhagyására. (2. sz. testületi napirend)
 3. Előterjesztés Thököly Imre közelgő születésnapi évfordulójának rendezvénytervéről. (4. sz. testületi napirend)
 4. Előterjesztés szobor áthelyezésére. (5. sz. testületi napirend)
 5. Előterjesztés Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. alapszabály módosítására. (6. sz. testületi napirend)
 6. Előterjesztés Gábor Áron u. 33. szám alatti ingatlanok cseréjéről. (7. sz. testületi napirend)
 7. Előterjesztés régi tanügyi épület villámvédelmi rendszer kiépítésére. (9. sz. testületi napirend)
 8. Előterjesztés öntözőcsatorna használatára. (10. sz. testületi napirend)
 9. Előterjesztés a víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének módosítására, fejlesztésekkel kapcsolatos pénzügyi forrás biztosításáról. (11. sz. testületi napirend)
 10. Előterjesztés a 2017. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséhez szükséges nyilatkozat módosításáról. (12. sz. testületi napirend)
 11. Előterjesztés a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” című pályázat megvalósításával kapcsolatosan. (13. sz. testületi napirend)
 12. Előterjesztés a „Hajdúszoboszló I. világháborús katonahőseinek nyomában” című pályázattal kapcsolatosan. (14. sz. testületi napirend)
 13. Előterjesztés a „Magyar Szürkék Útja” pályázattal kapcsolatos döntésről. (15. sz. testületi napirend)
 14. Előterjesztés szabadidő központ létrehozására. (16. sz. testületi napirend)
 15. Előterjesztés intézmények felújítási munkálataival kapcsolatosan
 16. Hajdúszoboszló Kézilabda Sportjáért Közhasznú Egyesület jogcím módosítási kérelme
 17. Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesülete jogcím módosítási kérelme
 18. Városi Sportház felújítással kapcsolatos kérelem
 19. A Szoboszlói Darazsak Sportegyesület kérelme

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019.02.19.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2019.02.19.
Letöltés
 1. 118/2017. (VI.14.) GB határozat a balesetveszélyes járdaszakaszok felújításáról és a városi utak padkarendezéséről szóló előterjesztések napirendre vételéről
 2. 119/2017. (VI.14.) GB határozat a napirendi javaslatok elfogadásáról
 3. 120/2017. (VI.14.) GB határozat a balesetveszélyes járdaszakaszok felújításával kapcsolatosan
 4. 121/2017. (VI.14.) GB határozat a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásával kapcsolatosan
 5. 122/2017. (VI.14.) GB határozat költségvetési intézmények közötti megállapodás jóváhagyásával kapcsolatosan
 6. 123/2017. (VI.14.) GB határozat Thököly Imre közelgő születésnapi évfordulójának rendezvénytervével kapcsolatosan
 7. 124/2017. (VI.14.) GB határozat szobor áthelyezésével kapcsolatosan
 8. 125/2017. (VI.14.) GB határozat Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. alapszabály módosításával kapcsolatosan
 9. 126/2017. (VI.14.) GB határozat a Gábor Áron u. 33. szám alatti ingatlanok cseréjével kapcsolatosan
 10. 127/2017. (VI.14.) GB határozat öntözőcsatorna használatával kapcsolatosan
 11. 128/2017. (VI.14.) GB határozat a víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének módosítására, fejlesztésekkel kapcsolatos pénzügyi forrás biztosításáról
 12. 129/2017. (VI.14.) GB határozat a 2017. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséhez szükséges nyilatkozat módosításával kapcsolatosan
 13. 130/2017. (VI.14.) GB határozat a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” című pályázat megvalósításával kapcsolatosan
 14. 131/2017. (VI.14.) GB határozata a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” című pályázat megvalósításával kapcsolatosan
 15. 132/2017. (VI.14.) GB határozata a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” című pályázat megvalósításával kapcsolatosan
 16. 133/2017. (VI.14.) GB határozat a „Hajdúszoboszló I. világháborús katonahőseinek nyomában” című pályázattal kapcsolatosan
 17. 134/2017. (VI.14.) GB határozat a „Magyar Szürkék Útja” pályázattal kapcsolatos döntésről
 18. 135/2017. (VI.14.) GB határozat szabadidő központ létrehozásával kapcsolatosan
 19. 136/2017. (VI.14.) GB határozat intézmények felújítási munkálataival kapcsolatosan
 20. 137/2017. (VI.14.) GB határozat intézmények felújítási munkálataival kapcsolatosan
 21. 138/2017. (VI.14.) GB határozat Hajdúszoboszló Kézilabda Sportjáért Közhasznú Egyesület jogcím módosítási kérelmével kapcsolatosan
 22. 139/2017. (VI.14.) GB határozat Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesülete jogcím módosítási kérelmével kapcsolatosan
 23. 140/2017. (VI.14.) GB határozat Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesülete jogcím módosítási kérelmével kapcsolatosan
 24. 141/2017. (VI.14.) GB határozat a Szoboszlói Darazsak Sportegyesület kérelmével kapcsolatosan
 25. 137/2017. (VI.14.) GB határozat a városi utak padkarendezésével kapcsolatosan

2017. május 17.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019.02.20.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021.03.03.
Letöltés 

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Tájékoztató a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. középtávú fejlesztési koncepciójáról. (1. sz. testületi előterjesztés)
 2. Előterjesztés új városrész helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésbe történő bevonásával kapcsolatosan. (2. sz. testületi előterjesztés)
 3. Előterjesztés bölcsődei férőhely bővítésére. (4. sz. testületi előterjesztés)
 4. Előterjesztés IX. sz. háziorvosi körzet feladatainak ellátására (5. sz. testületi előterjesztés)
 5. Előterjesztés Hajdúszoboszló Turizmusáért Alapítvány kérelmével kapcsolatosan. (6. sz. testületi előterjesztés)
 6. Előterjesztés hozzájáruló nyilatkozat megadására ingatlan értékesítéshez. (7. sz. testületi előterjesztés)
 7. Előterjesztés a Csontos u. 81. szám alatti lakóház megvásárlására. (8. sz. testületi előterjesztés)
 8. Előterjesztés Gábor Áron utca felújítása tárgyú pályázat módosításáról. (9. sz. testületi előterjesztés)
 9. Előterjesztés az óvoda konyha felújítására vonatkozó pályázatról. (10. sz. testületi előterjesztés)
 10. Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2017. I. negyedévi működéséről
 11. Előterjesztés a 2017. évi intézmény-felújítási pályázati kiírásról
 12. Tájékoztatás installáció közterületen történő elhelyezéséről
 13. A Hajdúszoboszlói Sportegyesület támogatási kérelme
 14. Támogatási kérelem a hajdúszoboszlói labdarúgás 105 éve címmel elkészülő könyv kiadásához
 15. Az Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium támogatási kérelme tárboroztatáshoz
 16. A Magyar Modellezők Egyesülete kérelme
 17. A Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola kérelme
 18. Előterjesztés a 40/2017. (III.08.) GB határozat módosítására (szóbeli)

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019.02.20.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2019.02.20.
Letöltés
 1. 96/2017. (V.17.) GB határozat a napirendi javaslatok elfogadásáról
 2. 97/2017. (V.17.) GB határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. középtávú fejlesztési koncepciójával kapcsolatosan
 3. 98/2017. (V.17.) GB határozat A Hajdúszoboszlói Sportegyesület támogatási kérelmével kapcsolatosan
 4. 99/2017. (V.17.) GB határozat a hajdúszoboszlói labdarúgás 105 éve címmel elkészülő könyv kiadásának támogatásával kapcsolatosan
 5. 100/2017. (V.17.) GB határozat új városrész helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésbe történő bevonásával kapcsolatosan
 6. 101/2017. (V.17.) GB határozat bölcsődei férőhely bővítésével kapcsolatosan
 7. 102/2017. (V.17.) GB határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2017. I. negyedévi működésével kapcsolatosan
 8. 103/2017. (V.17.) GB határozat a IX. sz. háziorvosi körzet feladatainak ellátásával kapcsolatosan
 9. 104/2017. (V.17.) GB határozat a Hajdúszoboszló Turizmusáért Alapítvány kérelmével kapcsolatosan
 10. 105/2017. (V.17.) GB határozat hozzájáruló nyilatkozat megadására ingatlan értékesítésével kapcsolatosan
 11. 106/2017. (V.17.) GB határozat a Csontos u. 81. szám alatti lakóház megvásárlásával kapcsolatosan
 12. 107/2017. (V.17.) GB határozat a Gábor Áron utca felújítása tárgyú pályázat módosításával kapcsolatosan
 13. 108/2017. (V.17.) GB határozat az óvoda konyha felújítására vonatkozó pályázattal kapcsolatosan
 14. 109/2017. (V.17.) GB határozat a 2017. évi intézmény-felújítási pályázati kiírással kapcsolatosan
 15. 110/2017. (V.17.) GB határozat installáció közterületen történő elhelyezésével kapcsolatosan
 16. 111/2017. (V.17.) GB határozat az Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium támogatási kérelmével kapcsolatosan
 17. 112/2017. (V.17.) GB határozat a Magyar Modellezők Egyesülete kérelmével kapcsolatosan
 18. 113/2017. (V.17.) GB határozat a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola kérelmével kapcsolatosan
 19. 114/2017. (V.17.) GB határozat a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ kérelmével kapcsolatosan
 20. 115/2017. (V.17.) GB határozat a Hajdúszoboszlói Derűs Alkony Nyugdíjas Klub kérelmével kapcsolatosan
 21. 116/2017. (V.17.) GB határozat a 2017. évi helyi közösségi közlekedés támogatásával kapcsolatosan
 22. 117/2017. (V.17.) GB határozat a 40/2017. (III.08.) GB határozat módosításával kapcsolatosan

2017. április 19.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019.02.21.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021.03.03.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2016. évi tevékenységeiről (1. sz. testületi előterjesztés)
 2. Előterjesztés a 2017. évi költségvetési keretből történő támogatási kérelem jóváhagyására a Reiseagentur Salamon részére. (2. sz. testületi előterjesztés)
 3. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2016. évi végrehajtásáról. (3. sz. testületi előterjesztés)
 4. Javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet módosítására. (4. sz. testületi előterjesztés)
 5. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról. (5. sz. testületi előterjesztés)
 6. Javaslat az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására. (8. sz. testületi előterjesztés)
 7. Előterjesztés múzeumi pályázat önrészéről. (9. sz. testületi előterjesztés)
 8. Előterjesztés rendkívüli szociális támogatás igénylésének pályázatára. (11. sz. testületi előterjesztés)
 9. Előterjesztés a 7801/1 hrsz-ú, 7801/4 hrsz-ú  és 10123/5 hrsz-ú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételére. (12. sz. testületi előterjesztés)
 10. Előterjesztés elvi hozzájárulás Deep Fibre Kábeltelevíziós hálózat optikai összekötéséhez. (13. sz. testületi előterjesztés)
 11. Előterjesztés öntözőtelep létesítéséről. (14. sz. testületi előterjesztés)
 12. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás MOL árjelző totemoszlop cseréjének építési munkáihoz. (15. sz. testületi előterjesztés)
 13. Előterjesztés pályázat benyújtására – Gábor Áron utca felújítása tárgyában. (16. sz. testületi előterjesztés)
 14. Előterjesztés a Pávai Vajna Ferenc városfejlesztési tervről. (17. sz. testületi előterjesztés)
 15. Előterjesztés javadalmazásokról (19. sz. testületi előterjesztés)
 16. Előterjesztés a költségvetési szervek nyilatkozata, minősítése a belső kontrollok működéséről
 17. Előterjesztés a kiemelt városi programokra támogatások odaítélésének, a támogatások felhasználásának, elszámolásának ellenőrzéséről.
 18. Előterjesztés a kifizetések szabályszerűségi ellenőrzéséről.
 19. Az önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és központosított előirányzatok elszámolásának vizsgálatáról.
 20. Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ felújítási kérelmével kapcsolatosan
 21. Előterjesztés belterületi utak kátyúzásáról
 22. Előterjesztés útfenntartási keretből történő feladatok elvégzésével kapcsolatosan

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019.02.21.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2019.02.21.
Letöltés
 1. 64/2017. (IV.19.) GB határozat a napirendi javaslatok elfogadásáról
 2. 65/2017. (IV.19.) GB határozat az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2016. évi tevékenységeivel kapcsolatosan
 3. 68/2017. (IV.19.) GB határozat a 2017. évi költségvetési keretből történő támogatási kérelem jóváhagyására
 4. 69/2017. (IV.19.) GB határozat a belső ellenőrzési tevékenység 2016. évi végrehajtásáról
 5. 70/2017. (IV.19.) GB határozat a 2016. évi költségvetési rendelet módosításával kapcsolatosan
 6. 71/2017. (IV.19.) GB határozat Hajdúszoboszló város 2016. évi költségvetésének végrehajtásának beszámolójával kapcsolatosan
 7. 72/2017. (IV.19.) GB határozat az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásával kapcsolatosan
 8. 73/2017. (IV.19.) GB határozat múzeumi pályázat önrészéről
 9. 74/2017. (IV.19.) GB határozat rendkívüli szociális támogatás igénylésével kapcsolatosan
 10. 75/2017. (IV.19.) GB határozat a 7801/1 hrsz-ú, 7801/4 hrsz-ú  és 10123/5 hrsz-ú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatosan
 11. 76/2017. (IV.19.) GB határozat elvi hozzájárulás Deep Fibre Kábeltelevíziós hálózat optikai összekötésével kapcsolatosan
 12. 77/2017. (IV.19.) GB határozat öntözőtelep létesítésével kapcsolatosan
 13. 78/2017. (IV.19.) GB határozat tulajdonosi hozzájárulás MOL árjelző totemoszlop cseréjének építési munkáihoz
 14. 79/2017. (IV.19.) GB határozat pályázat benyújtására – Gábor Áron utca felújítása tárgyában
 15. 80/2017. (IV.19.) GB határozat a Pávai Vajna Ferenc városfejlesztési tervvel kapcsolatosan
 16. 81/2017. (IV.19.) GB határozat javadalmazásokkal kapcsolatosan
 17. 82/2017. (IV.19.) GB határozat javadalmazásokkal kapcsolatosan
 18. 83/2017. (IV.19.) GB határozat a költségvetési szervek nyilatkozata, minősítése a belső kontrollok működéséről kapcsolatosan
 19. 84/2017. (IV.19.) GB határozat a kiemelt városi programokra támogatások odaítélésének, a támogatások felhasználásának, elszámolásának ellenőrzésével kapcsolatosan
 20. 85/2017. (IV.19.) GB határozat a kifizetések szabályszerűségi ellenőrzésével kapcsolatosan
 21. 86/2017. (IV.19.) GB határozat az önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és központosított előirányzatok elszámolásának vizsgálatával kapcsolatosan
 22. 87/2017. (IV.19.) GB határozat a Szociális Szolgáltató Központ felújítási kérelmével kapcsolatosan
 23. 88/2017. (IV.19.) GB határozat belterületi utak kátyúzásával kapcsolatosan
 24. 89/2017. (IV.19.) GB határozat útfenntartási keretből történő feladatok elvégzésével kapcsolatosan
 25. 92/2017. (IV.19.) GB határozat szünidei gyermekétkeztetés biztosításával kapcsolatosan

2017. március 22.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019.02.22.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021.03.03.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2016. évi működéséről szóló beszámolóhoz. (4. sz. képviselői-testületi anyag)
 2. Előterjesztés főtéren elhelyezendő pannókkal kapcsolatban. (6. sz. képviselői-testületi anyag)
 3. Előterjesztés a Dicsőszentmártoni Kökényes Néptáncegyüttes kérésének támogatására. (7. sz. képviselői-testületi anyag)
 4. Előterjesztés alapítványok támogatására. (8. sz. képviselői-testületi anyag)
 5. Javaslat szociális, gyermekvédelmi rendeletek módosítására. (9. sz. képviselői-testületi anyag)
 6. Előterjesztés pénzügyi forrás biztosításáról. (10. sz. képviselői-testületi anyag)
 7. Előterjesztés forrás biztosítására közterületek felújítása céljára. (11. sz. képviselői-testületi anyag)
 8. Előterjesztés intézmény-felújítás céljára történő pénzügyi forrás biztosítására. (12. sz. képviselői-testületi anyag)
 9. Előterjesztés az FGSZ Fölgázszállító Zrt. támogató felajánlásával kapcsolatosan. (13. sz. képviselői-testületi anyag)
 10. Előterjesztés pályázati lehetőségről. (14. sz. képviselői-testületi anyag)
 11. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervéről. (15. sz. képviselői-testületi anyag)
 12. Előterjesztés új városrész helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésbe történő bevonásával kapcsolatosan
 13. Előterjesztés a 2017. évi intézmény-felújítási munkák előkészítéséről
 14. A Debreceni Cicavilág Egyesület kérelme
 15. A Járóbeteg-ellátó Centrum kérelme

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019.02.22.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2019.02.22.
Letöltés
 1. 45/2017. (III.22.) GB határozat a napirendi javaslatok elfogadásáról
 2. 46/2017. (III.22.) GB határozat a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2016. évi működéséről szóló beszámolóval kapcsolatosan
 3. 47/2017. (III.22.) GB határozat új városrész helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésbe történő bevonásával kapcsolatosan
 4. 48/2017. (III.22.) GB határozat a főtéren elhelyezendő pannókkal kapcsolatban
 5. 49/2017. (III.22.) GB határozat a Dicsőszentmártoni Kökényes Néptáncegyüttes kérésének támogatásával kapcsolatosan
 6. 50/2017. (III.22.) GB határozat alapítványok támogatásával kapcsolatosan
 7. 51/2017. (III.22.) GB határozat alapítványok támogatásával kapcsolatosan
 8. 52/2017. (III.22.) GB határozat szociális, gyermekvédelmi rendeletek módosításával kapcsolatosan
 9. 53/2017. (III.22.) GB határozat pénzügyi forrás biztosításával kapcsolatosan
 10. 54/2017. (III.22.) GB határozat forrás biztosítására közterületek felújításával kapcsolatosan
 11. 55/2017. (III.22.) GB határozat intézmény-felújítás céljára történő pénzügyi forrás biztosításával kapcsolatosan
 12. 56/2017. (III.22.) GB határozat az FGSZ Földgázszállító Zrt. támogató felajánlásával kapcsolatosan
 13. 57/2017. (III.22.) GB határozat pályázati lehetőséggel kapcsolatosan
 14. 58/2017. (III.22.) GB határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervével kapcsolatosan
 15. 59/2017. (III.22.) GB határozat a 2017. évi intézmény-felújítási munkák előkészítésével kapcsolatosan
 16. 60/2017. (III.22.) GB határozat a 2017. évi intézmény-felújítási munkák előkészítésével kapcsolatosan
 17. 61/2017. (III.22.) GB határozat a Debreceni Cicavilág Egyesület kérelmével kapcsolatosan

2017. március 8.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019.02.25.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021.03.03
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Civil szervezetek és intézmények támogatására érkezett pályázatok értékelése
 2. Előterjesztés az Ifjúsági-civil információs és infomentor iroda civil szervezeteknek nyújtható többlet szolgáltatásaival kapcsolatosan

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019.02.25.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2019.02.25.
Letöltés
 1. 36/2017. (III.08.) GB határozat a napirendi javaslatok elfogadásáról
 2. 37/2017. (III.08.) GB határozat civil szervezetek és intézmények támogatására érkezett pályázatok értékelésével kapcsolatosan
 3. 38/2017. (III.08.) GB határozat civil szervezetek és intézmények támogatására érkezett pályázatok értékelésével kapcsolatosan
 4. 39/2017. (III.08.) GB határozat az Ifjúsági-civil információs és infomentor iroda civil szervezeteknek nyújtható többlet szolgáltatásaival kapcsolatosan
 5. 40/2017. (III.08.) GB határozat az Ifjúsági-civil információs és infomentor iroda civil szervezeteknek nyújtható többlet szolgáltatásaival kapcsolatosan

2017. február 22.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2019.02.26.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021.03.03.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény vezetői pályázatának elbírálására. (1. sz. testületi előterjesztés)
 2. Beszámoló a köztemető fenntartásáról. (3. sz. testületi előterjesztés)
 3. Előterjesztés sport fejlesztési projekt megvalósításához önrész biztosítása tárgyában. (9. sz. testületi előterjesztés)
 4. Előterjesztés Hajdúszoboszló Turizmusáért Alapítvány kérelmével kapcsolatosan. (12. sz. testületi előterjesztés)
 5. Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2017. február 24-ei tulajdonosi közgyűlésén tárgyalandó előterjesztések elfogadásáról. (13. sz. testületi előterjesztés)
 6. Előterjesztés Bródy Sándor utca 7. szám alatti ingatlanokkal kapcsolatban. (14. sz. testületi előterjesztés)
 7. Előterjesztés a 3030/3 hrsz-ú beépítetlen területtel kapcsolatosan. (15. sz. testületi előterjesztés)
 8. Előterjesztés a 0352 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról. (16. sz. testületi előterjesztés)
 9. Előterjesztés a környezetvédelmi program 2017. évi intézkedési tervének elfogadására. (18. sz. testületi előterjesztés)
 10. Előterjesztés a Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása című pályázattal kapcsolatosan. (19. sz. testületi előterjesztés)
 11. Előterjesztés a „Hajdúszoboszló I. világháborús katonahőseinek nyomában” című pályázattal kapcsolatosan. (20. sz. testületi előterjesztés)
 12. Előterjesztés Visegrádi Alap pályázatról. (21. sz. testületi előterjesztés)
 13. Előterjesztés önkormányzati ASP rendszerhez csatlakozásról. (22. sz. testületi előterjesztés)
 14. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központhoz tartozó 3 konyha élelmezési tevékenységének témaellenőrzéséről
 15. A Sarkcsillag Invest Kft. kérelme
 16. A HKSZK és Gondozási Központ kérelme

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2019.02.26.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2019.02.26.
Letöltés
 1. 16/2017. (II.23.) GB határozat a napirendi javaslatok elfogadásáról
 2. 17/2017. (II.22.) GB határozat a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény vezetői pályázatának elbírálásával kapcsolatosan
 3. 18/2017. (II.22.) GB határozat a köztemető fenntartásával kapcsolatosan
 4. 19/2017. (II.22.) GB határozat a Bródy Sándor utca 7. szám alatti ingatlanokkal kapcsolatban
 5. 20/2017. (II.22.) GB határozat a Bródy Sándor utca 7. szám alatti ingatlanokkal kapcsolatban
 6. 21/2017. (II.22.) GB határozat sport fejlesztési projekt megvalósításához önrész biztosítása tárgyában
 7. 22/2017. (II.22.) GB határozat a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2017. február 24-ei tulajdonosi közgyűlésén tárgyalandó előterjesztések elfogadásával kapcsolatosan
 8. 23/2017. (II.22.) GB határozat a 3030/3 hrsz-ú beépítetlen területtel kapcsolatosan
 9. 24/2017. (II.22.) GB határozat a 0352 hrsz-ú ingatlan megvásárlásával kapcsolatosan
 10. 25/2017. (II.22.) GB határozat a környezetvédelmi program 2017. évi intézkedési tervének elfogadásával kapcsolatosan
 11. 26/2017. (II.22.) GB határozat a Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása című pályázattal kapcsolatosan
 12. 27/2017. (II.22.) GB határozat a „Hajdúszoboszló I. világháborús katonahőseinek nyomában” című pályázattal kapcsolatosan
 13. 28/2017. (II.22.) GB határozat Visegrádi Alap pályázattal kapcsolatosan
 14. 29/2017. (II.22.) GB határozat önkormányzati ASP rendszerhez csatlakozásról
 15. 30/2017. (II.22.) GB határozat Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. gyógyvíz kérelmekkel kapcsolatosan
 16. 31/2017. (II.22.) GB határozat Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. gyógyvíz kérelmekkel kapcsolatosan
 17. 32/2017. (II.22.) GB határozat a Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központhoz tartozó 3 konyha élelmezési tevékenységének témaellenőrzéséről
 18. 33/2017. (II.22.) GB határozat a HKSZK és Gondozási Központ kérelmével kapcsolatosan
 19. 34/2017. (II.22.) GB határozat a Magyar Ápolók Napjáról történő megemlékezéshez kapcsolódóan
 20. 35/2017. (II.22.) GB határozat vagyonnyilatkozat-tételéről és az abba történő betekintésről szóló eljárással kapcsolatosan

2017. január 18.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 01. 13.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 01. 13.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2017. évi üzleti terveiről:
  a)    Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.
  b)    Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
  c)    Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
 2. Javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet módosítására.
 3. Javaslat a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadására.
 4. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde alapdokumentumainak módosítására. (7. sz. testületi előterjesztés)
 5. Előterjesztés a 7801/4 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételére. (9. sz. testületi előterjesztés)
 6. Előterjesztés perrel kapcsolatos önkormányzati nyilatkozatról (12. sz. testületi előterjesztés)
 7. Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum működésének gazdálkodása szabályosságának, hatékonyságának ellenőrzéséről
 8. Tudományos kongresszus támogatási kérelem
 9. Előterjesztés krízis tűzifa (pótlására) vásárlásra
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 01. 13.
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 01. 13.
Letöltés
 1. 1/2017. (I.18.) GB határozat a civil szervezetek és intézmények támogatása pályázati kiírás napirendre vételéről
 2. 2/2017. (I.18.) GB határozat a napirend meghatározására
 3. 3/2017. (I.18.) GB határozat a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2017. évi üzleti tervével kapcsolatosan
 4. 4/2017. (I.18.) GB határozat  a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2017. évi üzleti tervével kapcsolatosan
 5. 5/2017. (I.18.) GB határozat a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervéveé kapcsolatosan
 6. 6/2017. (I.18.) GB határozat a 2016. évi költségvetési rendelet módosításával kapcsolatosan
 7. 7/2017. (I.18.) GB határozat a 2017. évi költségvetési rendelettel kapcsolatosan
 8. 8/2017. (I.18.) GB határozat a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde alapdokumentumainak módosításával kapcsolatosan
 9. 9/2017. (I.18.) GB határozat perrel kapcsolatos önkormányzati nyilatkozattal kapcsolatosan
 10. 10/2017. (I.18.) GB határozat a Járóbeteg-Ellátó Centrum működésének gazdálkodása szabályosságának, hatékonyságának ellenőrzéséről sztóló jelentés eléfogadására
 11. 11/2017. (I.18.) GB határozat Tudományos kongresszus megrendezésének támogatására
 12. 12/2017. (I.18.) GB határozat Civil szervezetek és intézmények támogatása pályázat kiírásáról


  ZÁRT ÜLÉSEN
  13-14/2017. (I.18.) GB határozat