ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Skip Navigation Links
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Tartalom: Az eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása, eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege, eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, postacím, ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő, határidők, formanyomtatványok listája, igénybe vehető elektronikus programok elérése
Frissítési előírás: változást követően azonnal, előző 1 évig archívumban
Utolsó frissítés: 2023. 12. 13.


ÁLTALÁNOS IGAZGATÁS

Anyakönyvi okiratok kiállítása

Állattartás, állatvédelem

Birtokvédelem

Címmegállapítással kapcsolatos ügyek

Haláleset anyakönyvezése

Hagyatéki eljárás

Házassági névviselési forma módosítása

Házassági szándék bejelentése

Kereskedelmi tevékenység bejelentése

Születés anyakönyvezése

Születési név megváltoztatása


VAGYONGAZDÁLKODÁS

Ingatlan adásvétel, bérlés és hasznosítás

Közterület használattal kapcsolatos ügyek

Pavilonok bérlése

lajdonosi hozzájárulás kiadása


SZOCIÁLIS IGAZGATÁS

Beiskolázási támogatás

Egészségügyi ellátással kapcsolatos ügyek

Gondozási szükséglethez kapcsolódó kiadások támogatása

Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény

Hulladékszállítási kedvezmény

Rendkívüli települési támogatás

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Települési lakhatási támogatás

Temetési támogatás

Települési rendszeres gyógyszertámogatás


ADÓIGAZGATÁS

Közterület-felügyelettel kapcsolatos ügyek

Szálláshely-ellenőrzéssel kapcsolatos ügy

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység


VÁROSFEJLESZTÉS

Fakivágás, száraz fa, gallyazás

Közterületi járda és kapubejáró építése/felújítása


LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK

ELÉRHETŐSÉGEK, ÜGYFÉLFOGADÁSARHCÍVUM


Névviselés

/Hszob/EHu.aspx?id1=107&id2=107&id3=0

Születési névviselés megváltoztatása

/Hszob/EHu.aspx?id1=108&id2=108&id3=73

Házasságkötés

/Hszob/EHu.aspx?id1=117&id2=117&id3=0

Házassági anyakönyvi kivonat igénylése

/Hszob/EHu.aspx?id1=118&id2=118&id3=68

Házassági névviselési forma módosítása

/Hszob/EHu.aspx?id1=120&id2=120&id3=70

Házasságkötés előtti várakozási idő alól felmentés

/Hszob/EHu.aspx?id1=121&id2=121&id3=71

Engedély kiskorúak házasságkötéséhez

/Hszob/EHu.aspx?id1=122&id2=122&id3=72

Házassági névváltoztatás

/Hszob/EHu.aspx?id1=354&id2=354&id3=222

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése

/Hszob/EHu.aspx?id1=126&id2=126&id3=0

Bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonat igénylése

/Hszob/EHu.aspx?id1=127&id2=127&id3=168

Haláleset anyakönyvezése

/Hszob/EHu.aspx?id1=342&id2=342&id3=0

Talált tárgyakkal kapcsolatos eljárás

/Hszob/EHu.aspx?id1=202&id2=202&id3=0

Birtokvédelmi eljárás

/Hszob/EHu.aspx?id1=203&id2=203&id3=62

Hagyatéki eljárás

/Hszob/EHu.aspx?id1=135&id2=135&id3=221

halotti anyakönyvi kivonat igénylése

/Hszob/EHu.aspx?id1=136&id2=136&id3=67

Zajkibocsátási határérték megállapítása

/Hszob/EHu.aspx?id1=90&id2=90&id3=36

Bejelentés zaj, környezeti ártalom esetén

/Hszob/EHu.aspx?id1=91&id2=91&id3=61

Méhészet bejelentése

/Hszob/EHu.aspx?id1=338&id2=338&id3=27

Méhészet kijelentkezés

/Hszob/EHu.aspx?id1=339&id2=339&id3=159

Veszélyes ebtartás bejelentése

/Hszob/EHu.aspx?id1=340&id2=340&id3=28

Bejelentés veszélyes ebtartás megszüntetéséről

/Hszob/EHu.aspx?id1=341&id2=341&id3=30

 

SZOCIÁLIS IGAZGATÁS

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának igazolása

/Hszob/EHu.aspx?id1=205&id2=205&id3=153

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

/Hszob/EHu.aspx?id1=178&id2=178&id3=104

Beiskolázási támogatás

/Hszob/EHu.aspx?id1=182&id2=182&id3=198

Gyermekétkeztetési intézményi térítési díj kedvezmény

/Hszob/EHu.aspx?id1=185&id2=185&id3=101

Települési lakhatási támogatás

/Hszob/EHu.aspx?id1=352&id2=352&id3=162

Települési rendszeres gyógyszertámogatás

/Hszob/EHu.aspx?id1=352&id2=352&id3=162

Rendkívüli települési támogatás

/Hszob/EHu.aspx?id1=352&id2=352&id3=162

Temetési támogatás

/Hszob/EHu.aspx?id1=352&id2=352&id3=162

Köztemetés megállapítása

/Hszob/EHu.aspx?id1=140&id2=140&id3=120

Babaköszöntő

/Hszob/EHu.aspx?id1=350&id2=350&id3=219

100. életévüket betöltött személyek támogatása

/Hszob/EHu.aspx?id1=206&id2=206&id3=162


ADÓIGAZGATÁS

Bejelentkezés helyi adó alá

/Hszob/EHu.aspx?id1=270&id2=84&id3=20

Helyi iparűzési adó

/Hszob/EHu.aspx?id1=271&id2=83&id3=146

Kereskedelmi tevékenység bejelentése

/Hszob/EHu.aspx?id1=70&id2=70&id3=197

Bejelentés-köteles ipari tevékenység bejelentése

/Hszob/EHu.aspx?id1=276&id2=276&id3=156

Bejelentés-köteles ipari tevékenység adataiban változás bejelentése

/Hszob/EHu.aspx?id1=277&id2=277&id3=157

Bejelentés-köteles ipari tevékenység megszüntetése

/Hszob/EHu.aspx?id1=278&id2=278&id3=158

Telepengedély kiadása

/Hszob/EHu.aspx?id1=279&id2=279&id3=34

Telepengedély adataiban bekövetkezett változás-bejelentés

/Hszob/EHu.aspx?id1=280&id2=280&id3=33

Telepengedély megszüntetése

/Hszob/EHu.aspx?id1=281&id2=281&id3=155

Működési engedély kiadása

/Hszob/EHu.aspx?id1=282&id2=282&id3=125

Változás-bejelentés kereskedelmi tevékenységnél

/Hszob/EHu.aspx?id1=283&id2=283&id3=126

Működési engedély leadása

/Hszob/EHu.aspx?id1=284&id2=284&id3=127

Mozgóbolt engedélyezése

/Hszob/EHu.aspx?id1=74&id2=74&id3=135

Elsődleges kereskedelmi szálláshely-nyújtás engedélyezése

/Hszob/EHu.aspx?id1=285&id2=285&id3=128

Elsődleges kereskedelmi szálláshely-nyújtás módosítása

/Hszob/EHu.aspx?id1=286&id2=286&id3=129

Elsődleges kereskedelmi szálláshely-nyújtás törlése

/Hszob/EHu.aspx?id1=287&id2=287&id3=131

Termőföld bérbeadása utáni adó

/Hszob/EHu.aspx?id1=98&id2=86&id3=26

Egyéb szálláshely-nyújtás engedélyezése

/Hszob/EHu.aspx?id1=288&id2=288&id3=208

Egyéb szálláshely-nyújtás módosítása

/Hszob/EHu.aspx?id1=289&id2=289&id3=209

Egyéb szálláshely-nyújtás törlése

/Hszob/EHu.aspx?id1=290&id2=290&id3=210

Bejelentkezés helyi adó alá

/Hszob/EHu.aspx?id1=84&id2=84&id3=20

Építményadó

/Hszob/EHu.aspx?id1=80&id2=80&id3=7

Gépjárműadó

/Hszob/EHu.aspx?id1=82&id2=82&id3=10

Helyi iparűzési adó

/Hszob/EHu.aspx?id1=83&id2=83&id3=146

Helyi jövedéki adó

/Hszob/EHu.aspx?id1=351&id2=351&id3=220

Idegenforgalmi adó tartózkodási idő után

/Hszob/EHu.aspx?id1=81&id2=81&id3=9

Talajterhelési díj

/Hszob/EHu.aspx?id1=85&id2=85&id3=23

Termőföld bérbeadása utáni adó

/Hszob/EHu.aspx?id1=86&id2=86&id3=26

Adó-és értékbizonyítvány

/Hszob/EHu.aspx?id1=292&id2=292&id3=12

Feltételes mentesség adó alól

/Hszob/EHu.aspx?id1=295&id2=295&id3=202

hatósági adóigazolás

/Hszob/EHu.aspx?id1=291&id2=291&id3=212

Kiutalás, átvezetés kérelmezése adó túlfizetés esetén

/Hszob/EHu.aspx?id1=293&id2=293&id3=213

Méltányosság adófizetés könnyítésre

/Hszob/EHu.aspx?id1=294&id2=294&id3=3


VÁROSFEJLESZTÉS

Fakivágási engedély

/Hszob/EHu.aspx?id1=87&id2=87&id3=31

Közterület felbontása

/Hszob/EHu.aspx?id1=88&id2=88&id3=32


Közterület-foglalás

/Hszob/EHu.aspx?id1=89&id2=89&id3=154


ILLETÉKEK, DÍJAK

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK

ELÉRHETŐSÉGEK, ÜGYFÉLFOGADÁSARHCÍVUM