ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2016
2016. február 16.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 10. 06.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 10. 06.
 1. Beszámoló a polgármesteri hivatal 2015. évi tevékenységéről (a képviselő-testület 2016. február 18-i ülésének 9. napirendi pontja)
 2. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda magasabb vezetői - álláshely - pályázatának kiírására (A képviselő-testület 2016. február 18-i ülésének 2. napirendi pontja)
 3. Előterjesztés a Városi Bölcsőde nevének és alapdokumentumainak módosítására (Alapító Okirat, SZMSZ és Szakmai Program). (A képviselő-testület 2016. február 18-i ülésének 3. napirendi pontja)
 4. Városi Bölcsőde nyitvatartási rendje
 5. Tájékoztató kríziskályha kiosztásáról (elmúlt ülésen kiosztva az anyag)
 6. Egyebek
  -  Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról

  ZÁRT ÜLÉSEN
 7. Előterjesztés önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának hosszabbítására
 8. Előterjesztés szolgálati lakás bérleti jogviszonyának hosszabbítására
 9. Temetési támogatás
 10. Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása
 11. Köztemetés visszafizetése
 12. Egyebek
  -    Tájékoztatás iskolafogászattal kapcsolatosan
  -    Tájékoztatás Baranya Sándor intézeti elhelyezéséről
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 10. 06.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 12. 06.
Letöltés
 1. 32/2016. (II.16.) IESZB határozat a polgármesteri hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóval kapcsolatosan
 2. 33/2016. (II.16) IESZB határozat a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda magasabb vezetői – álláshely – pályázatának kiírásával kapcsolatosan
 3. 33/2016. (II.16) IESZB határozat a Városi Bölcsőde nevének és alapdokumentumainak módosításával kapcsolatosan
 4. 33/2016. (II.16) IESZB határozat a Városi Bölcsőde nyitvatartási rendjevel kapcsolatosan
 5. 33/2016. (II.16) IESZB határozat a kríziskályha kiosztásával kapcsolatosan
 6. 37/2016. (II.16) IESZB határozat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról szóló tájékoztatóval kapcsolatosan
2016. január 26.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 10. 06.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 10. 06.
 1. Előterjesztés vezető háziorvos kérelmére
 2. Fürge Fuvarosok Kft. kérelme (tűzifa szolgáltatás)
 3. Javaslat a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására.(A 2016. január 28-i képviselő-testületi ülés 3. napirendi pontja)
 4. Javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadására. .(A 2016. január 28-i képviselő-testületi ülés 4. napirendi pontja)
 5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői - álláshely - pályázatának kiírására. .(A 2016. január 28-i képviselő-testületi ülés 5. napirendi pontja)
 6. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár magasabb vezetői - álláshely - pályázatának kiírására. (A 2016. január 28-i képviselő-testületi ülés 6. napirendi pontja)
 7. Javaslat a települési szilárd hulladékról szóló önkormányzati rendelet módosítására. (A 2016. január 28-i képviselő-testületi ülés 13. napirendi pontja)
 8. Javaslat a helyi szociális és gyermekvédelmi rendeletek módosítására. (A 2016. január 28-i képviselő-testületi ülés 12. napirendi pontja)
 9. Egyebek
  -   2014. évi HKSZSZK támogatási szerződése (szóban)
  -   Városi Bölcsődében a járdasüllyedésről tájékoztatás (szóban)

  ZÁRT ÜLÉSEN
 10. Önkormányzati bérlakás kérelmem
 11. Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 10. 06.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 12. 06.
Letöltés
 1. 12/2016. (I.26.) IESZB határozat a vezető háziorvos kérelmére
 2. 13/2016. (I.26.) IESZB határozat Fürge Fuvarosok Kft. kérelmére
 3. 14/2016. (I.26.) IESZB határozat a 2015. évi költségvetési rendelet módosításával kapcsolatosan
 4. 15/2016. (I.26.) IESZB határozat Hajdúszoboszló város 2016. évi költségvetési rendeletével kapcsolatosan
 5. 16/2016. (I.26.) IESZB határozat a Kulturális, Nevelési és Sport Bizottság a Hajdúszoboszlói Városi Televízió igazgató felelős szerkesztői álláshely pályázattal kapcsolatos módosításának elfogadására
 6. 17/2016. (I.26.) IESZB határozat pályázat kiírására a Hajdúszoboszlói Városi Televízió igazgató felelős szerkesztői álláshelyére
 7. 18/2016. (I.26.) IESZB határozat a Kulturális, Nevelési és Sport Bizottság a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár magasabb vezetői álláshely pályázattal kapcsolatos módosításának elfogadására
 8. 19/2016. (I.26.) IESZB határozat pályázat kiírásáról a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói álláshelyére
 9. 20/2016. (I.26.) IESZB határozat a települési szilárd hulladékról szóló önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan
 10. 21/2016. (I.26.) IESZB határozat a helyi szociális és gyermekvédelmi rendeletek módosításával kapcsolatosan
 11. 22/2016. (I.26.) IESZB határozat a 2014. évi HKSZSZK támogatási szerződéssel kapcsolatosan
 12. 23/2016. (I.26.) IESZB határozat a Városi Bölcsődében a járdasüllyedésről szóló tájékoztatás elfogadására
2016. január 14.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2021. 10. 06.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2021. 10. 06.
 1. Fürge Fuvarosok Kft. kérelme (tűzifa szolgáltatás)
 2. Orion Tüzép Kft.-vel kötött megállapodás felmondása
 3. Kríziskályhák állapotáról tájékoztató, illetve kríziskályhák saját fűtőeszközzé válásáról
 4. A Közigazgatási Hatósági Eljárás és szolgáltatás általános szabályai (KET) változásának hatása a bizottsági ülésekre

  ZÁRT ÜLÉSEN
 5. Önkormányzati lakás csere kérelem
 6. Temetési támogatás
 7. Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása
 8. Rendkívüli települési támogatás
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2021. 10. 06.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve: 2021. 12. 06.
Letöltés
 1. 8/2016. (I.14.) IESZB határozat Orion Tüzép Kft-vel kötött megállapodás felmondásának támogatására
 2. 9/2016. (I.14) IESZB határozat krízis kályhák részletre történő értékesítésével kapcsolatban
 3. 10/2016. (I.14) IESZB határozat Fürge Fuvarosok Kft. kérelme megtárgyalásának elnapolásáról
 4. 11/2016. (I.14) IESZB határozat a KET változásaival kapcsolatos tájékoztató elfogadásáról