ma:
holnap:
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
Hajdúszoboszló város közigazgatási portálja
2024
2024. április 23.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2024. 04. 22.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2023. évi teljesítéséről (képviselő-testületi ülés 1. napirend)
 2. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbuszközlekedésre vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására (képviselő-testületi ülés 2. napirend) 
 3. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. 2023. évi beszámolójáról (képviselő-testületi ülés 3. napirend)
 4. Beszámoló Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése végrehajtásáról (képviselő-testületi ülés 5. napirend)
 5. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 2023. évi gazdálkodásáról (képviselő-testületi ülés 6. napirend)
 6. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 2024. évi üzleti tervének elfogadására (képviselő-testületi ülés 7. napirend)
 7. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Köztemető üzemeltetéséről (képviselő-testületi ülés 8. napirend)
 8. Előterjesztés az AeroFest rendezvénnyel kapcsolatos kérelemről (képviselő-testületi ülés 18. napirend)
 9. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet és a természet védelméről szóló 18/2003 (X.16.) önkormányzati rendelete módosítására (képviselő-testületi ülés 20. napirend)
 10. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról (képviselő-testületi ülés 22. napirend)
 11. Előterjesztés „BBQ és sörfesztivál” rendezésére irányuló kérelemről (képviselő-testületi ülés 24. napirend)
 12. Előterjesztés a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelméről (képviselő-testületi ülés 25. napirend)
 13. Előterjesztés a Gázláng Country Táncegyüttes kérelmével kapcsolatban (képviselő-testületi ülés 26. napirend)
 14. Előterjesztés a Járási Hivatalnak átadott bútorzat tulajdonjoga rendezéséről (képviselő-testületi ülés 28. napirend)
 15. Előterjesztés a közterület eltérő használatára vonatkozó kérelemről (légvár park) (képviselő-testületi ülés 29. napirend)
 16. Előterjesztés a közterület eltérő használatára vonatkozó kérelemről (ugrálóvár) (képviselő-testületi ülés 30. napirend)
 17. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról termálvíz túlfolyó vezetékhez (képviselő-testületi ülés 31. napirend)
 18. Előterjesztés a Camponia Kft. kérelméről (képviselő-testületi ülés 34. napirend)
 19. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról (képviselő-testületi ülés 36. napirend)
 20. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 25/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet módosítására (képviselő-testületi ülés 37. napirend)
 21. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda intézményfelújítási kérelméről (képviselő-testületi ülés 38. napirend)
 22. Előterjesztés utcabútorok kihelyezésével kapcsolatosan (képviselő-testületi ülés 39. napirend)
 23. Előterjesztés az esővízgyűjtő és komposztáló edényzetekre beérkezett lakossági igényekről (képviselő-testületi ülés 40. napirend)
 24. Előterjesztés Víziközmű szolgáltató kiválasztására irányuló pályázat eredményéről (képviselő-testületi ülés 41. napirend)
 25. Előterjesztés Vásártér soron fogalomtechnikai javaslatról
 26. Előterjesztés Kálvin téren rakodóhely kijelöléséről

 27. KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 


  
2024. március 19.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2024. 03. 18.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2024. 04. 18.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés helyközi autóbusz járatok bevonásáról a helyi tömegközlekedésbe (képviselő-testületi ülés 26. napirend) 
 2. Előterjesztés diákok helyi tömegközlekedésben történő ingyenes utazásával kapcsolatosan (képviselő-testületi ülés 27. napirend)
 3. Előterjesztés a 6819/1. és a 6819/8. hrsz.-ú ingatlanokat érintő kérelemről (képviselő-testületi ülés 19. napirend)
 4. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás kiadására önkormányzati tulajdonú csatornák kotrásához (képviselő-testületi ülés 20. napirend)
 5. Előterjesztés önkormányzati földterületek használatára vonatkozóan (képviselő-testületi ülés 22. napirend)
 6. Előterjesztés a Szent István parkban található közterület eltérő használatára vonatkozó kérelemről (képviselő-testületi ülés 23. napirend)
 7. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár kérelméről (képviselő-testületi ülés 14. napirend)
 8. Előterjesztés Luther utca 47. szám alatti garázsra vonatkozó elővásárlási jogról történő lemondásáról (képviselő-testületi ülés 15. napirend)
 9. Előterjesztés az ÉRV Zrt-vel kötendő bérleti szerződésekről (képviselő-testületi ülés 18. napirend)
 10. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás kiadásához a Hajdúszoboszló 2475/26. és 2667/58. hrsz-ú ingatlanon létesülő napelemes kiserőmű 20 kV-os termelői kábel építéséhez (képviselő-testületi ülés 21. napirend)
 11. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolánál történő fakivágásról (képviselő-testületi ülés 24. napirend)
 12. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról (képviselő-testületi ülés 25. napirend)
 13. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúszoboszló helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete módosításának kezdeményezésére (képviselő-testületi ülés 4. napirend)
 14. Előterjesztés pályázatok elszámolásával kapcsolatosan (képviselő-testületi ülés 30. napirend)
 15. Előterjesztés Ágodvölgyi-ér vízjogi fennmaradási engedélyének forrásigényéről (képviselő-testületi ülés 31. napirend)
 16. Előterjesztés JEC parkoló felújításával kapcsolatosan (képviselő-testületi ülés 32. napirend)
 17. Előterjesztés közterületek felújítása keret felhasználásra (képviselő-testületi ülés 33. napirend) 
 18. Előterjesztés a víziközműveken 2024. évben tervezett beruházásokról, felújításokról (képviselő-testületi ülés 34. napirend)
 19. Előterjesztés pályázat kiírására intézmények felújítására vonatkozóan (képviselő-testületi ülés 35. napirend)
 20. Előterjesztés a Város Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) jóváhagyására (képviselő-testületi ülés 36. napirend)
 21. Előterjesztés a város Környezetvédelmi Programja 2024. évi intézkedési tervének elfogadására (képviselő-testületi ülés 37. napirend)
 22. Előterjesztés pályázat kiírásáról esővízgyűjtők lakosság részére történő biztosítása érdekében (képviselő-testületi ülés 38. napirend)
 23. Előterjesztés kivizsgálásra az Ady Endre utcán bevezetett 30 km/h sebességkorlátozással kapcsolatosan

 24. KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2024. 04. 18.

Letöltés
  
2024. február 20.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2024. 02. 19.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2024. 03. 05.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési rendelete megalkotására
 2. Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedésben menetrend módosítására
 3. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúszoboszló helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete módosítására (M11)
 4. Előterjesztés árverésen értékesítendő ingatlanokról
 5. Előterjesztés Bercsényi utcai árok tulajdonjog rendezéséről 
 6. Előterjesztés a József Attila utca 2092. hrsz.-ú ingatlan csapadékvíz elvezetéséről
 7. Előterjesztés a 2024. évi intézményfelújítási munkák előkészítéséről
 8. Előterjesztés a Gazdasági Szolgáltató Intézmény intézményfelújítási kérelméről
 9. Előterjesztés a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló 9/2020 (IV. 23.) önkormányzati rendelet módosítására
 10. Előterjesztés a 2023. évi LXIX. az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény előírásairól és a beruházási keretprogramba javasolt projektek meghatározásához munkacsoport létrehozásáról
 11. Előterjesztés Bölcsöde parkoló kihajtás forgalmi rend
 12. Előterjesztés Berettyóújfalui Szakképzési Centrum kérelméről
 13. Előterjesztés Luther utca 8. rakódó hely kijelölés 
 14. Előterjesztés Szabadság utcán kerékpárosok ellenirányú közlekedéséről

 15. KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK

JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2024. 03. 05.

Letöltés
  
2024. január 23.
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2024. 01. 22.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2024. 02. 20.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Előterjesztés a helyi autóbuszközlekedésben menetrend módosítására
 2. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. fejlesztési projektje lebonyolításához szükséges jognyilatkozatok megtételére
 3. Előterjesztés Víziközmű szolgáltató kiválasztására irányuló pályázatról
 4. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúszoboszló helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról
 5. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúszoboszló Város településképének védelméről szóló 5/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelete módosításának kezdeményezéséről
 6. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról
 7. Előterjesztés a 4948. hrsz.-ú beépítetlen területre vonatkozó elővásárlási jog gyakorlására
 8. Előterjesztés a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem felújítási programjáról
 9. Előterjesztés TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00032 azonosítószámú „Energetikai korszerűsítés Hajdúszoboszlón” pályázat műszaki tartalom módosításáról és saját forrás igényéről
 10. Tájékoztatás a város csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos felmérésről
 11. Előterjesztés a Gasztro-térrel kapcsolatos interpellációra adott, el nem fogadott válasz kivizsgálására
 12. Előterjesztés József Attila utcán kerékpározással kapcsolatos interpellációra adott, el nem fogadott válasz kivizsgálásáról
 13. Előterjesztés rakodóhely kijelöléséről
 14. Előterjesztés a Szabadidőpark biztonsági rendszerével kapcsolatos interpellációra adott, el nem fogadott válasz kivizsgálására
 15. Előterjesztés a csapadékvíz elvezetés kivitelezését végző céggel kapcsolatos interpellációra adott, el nem fogadott hivatali válasz kivizsgálására
 16. Előterjesztés gyógyvízkút létesítésével kapcsolatos interpellációra adott, el nem fogadott válasz kivizsgálására

 17. KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve: 2024. 02. 07.

Letöltés

DÖNTÉSEK
Közzétéve:
még nem áll rendelkezésre